Sådan udvikler du en vindende digital strategi – En komplet guide

8 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 17, 2023

Har din virksomhed svært ved at følge med i den digitale tidsalder?

Du er ikke alene.

Mange virksomheder kæmper for at forstå og navigere i det stadigt skiftende digitale landskab.

Ved at have en klar digital strategi, kan du tage kontrol over din digitale tilstedeværelse.

En GPS hjælper en bilist med at finde vej til destinationen. En digital strategi hjælper en virksomhed med at finde vej til dens forretningsmål.

Men mange virksomheder glemmer at planlægge deres digitale rejse og ender med at køre i cirkler.

Men frygt ej.

I denne artikel vil jeg guide dig igennem processen for at udvikle din digitale strategi.

 • hvordan man analyserer sin målgruppe,
 • definerer digitale mål,
 • vælger de rigtige digitale kanaler og
 • skaber en implementeringsplan.

Du vil også lære om vigtigheden af, at tage højde for kunderejsen. Hertil også at være have en datadreven beslutningstagning i din strategi.

Gennem denne artikel vil du få de værktøjer, du har brug for, for at få din virksomhed på rette kurs.

Hvad er en digital strategi?

En digital strategi er en plan for hvordan en virksomhed skal bruge digitale kanaler. Med det formål at opnå deres forretningsmål.

Den inkluderer ofte en analyse af:

 • virksomhedens nuværende digitale tilstedeværelse
 • målgruppen
 • identificering af mulige områder for forbedring og vækst.

Hvorfor er en digital strategi vigtigt?

En digital strategi er vigtig. Det er den fordi den giver en klar retning og plan. Derved sikres det man bruger virksomhedens digitale ressourcer på den mest effektive måde.

Den er vigtig fordi, den hjælper dig med:

 • at identificere og engagere din målgruppe,
 • at give dig et indblik i, hvordan konkurrenterne bruger digitale kanaler,
 • fastsætter specifikke, målbare mål for din digitale marketing-indsats,
 • måle succesen og justere indsatsen efter behov.

Den er også vigtig, fordi den tager højde for en datadreven beslutningstagning.

Det betyder, at du kan træffe informerede beslutninger baseret på data, i stedet for at gætte dig frem.

Hvad indeholder en digital strategi

En digital strategi inkluderer ofte følgende elementer:

 • Identificering af virksomhedens nuværende og potentielle kunder gennem demografi, interesser og adfærd.
 • Analyse af hvordan konkurrenter. Denne skal inkludere hvordan de bruger digitale kanaler. Hertil også hvad der gør dem effektive eller ineffektive.
 • Gennemgang af virksomhedens nuværende digitale tilstedeværelse, inklusiv hjemmeside, sociale medier og e-mail-markedsføring.
 • Fastlæggelse af specifikke målbare mål. Fx. trafik til hjemmesiden eller øget gennemsnitlig ordreværdi.
 • Udvikling af en implementeringsplan. Denne skal svare på, hvordan virksomheden vil implementere sin digital strategi. Denne skal inkludere tidsplaner og ansvar.
 • Din digitale strategi skal være drevet af en datadreven beslutningstagning. Hvilket sikrer at virksomheden kan træffe informerede beslutninger baseret på tal og data.
 • Den skal også tage højde for kunderejsen. Inklusiv hvordan virksomheden kan bruge digitale kanaler til at skabe en positiv kundeoplevelse og øge kundelevetidsværdien.
 • Din digitale strategi skal også tage højde for SEO. Hvordan I kan optimere jeres hjemmeside og indhold. Formålet er at øge synligheden i søgeresultaterne.
 • Den bør også inkludere en plan for content marketing. Herunder hvordan virksomheden skal skabe, distribuere og promovere relevant indhold. Med det formål at engagere og konvertere målgruppen.
 • Den bør også inkludere planer for marketing automation. Herunder automatisering af e-mail-kampagner, lead nurturing og scoring. Formålet er at øge effektiviteten og personaliseringen af markedsføringen.
 • Den bør også tage højde for mobile marketing. Hertil hvordan virksomheden kan nå og engagere kunderne via mobile enheder.
 • Den bør også inkludere analyse og rapportering. Herunder hvordan virksomheden kan måle og evaluere resultaterne. For at kunne foretage justeringer efter behov.
 • Den bør også inkludere en plan for social media marketing. Herunder hvordan virksomheden skal bruge dem til at interagere med målgruppen. Hvilket vil skabe brand awareness og generere leads.
 • Den bør også overveje brugen af influencer marketing. Hvor virksomheden samarbejder med personer, der har en stor følgerskare. På den led nås der ud til nye målgrupper og skabes troværdighed omkring brandet.
 • Den bør også tage højde for AI og chatbots. Da disse teknologier kan hjælpe med at automatisere. Hvilket inkluderer kundeservice, personliggøring af markedsføringen og forbedring af kundeoplevelsen.
 • Video marketing er blevet en vigtig del af digital markedsføring. Det er vigtigt at tage højde for det i din digitale strategi. Det kan hjælpe med at øge brand awareness og engagement, samt øge konverteringsraterne.

Ved at inkludere disse elementer i den, kan du sikre, at din virksomheds digitale indsats er målrettet og effektiv.

Hvordan laver du din digitale strategi

At lave en digital strategi kan synes som en overvældende opgave, men det behøver ikke at være svært.

Her er et par trin, du kan følge for at lave din digitale strategi. Det vil hjælpe din virksomhed med at opnå øget omsætning og rentabilitet.

1. Involvering

For at sikre, at din digitale strategi er effektiv, er det vigtigt at involvere relevante medarbejdere og ledere i processen.

Hold workshops og møder for at præsentere din strategi for dem og få deres input og feedback.

Dette vil ikke kun hjælpe med at sikre, at alle er på samme side, men også med at skabe buy-in og ejerskab i organisationen.

2. Team

For at implementere din digitale strategi effektivt, er det vigtigt at have det rette team på plads.

Det kan omfatte interne medarbejdere, eksterne konsulenter eller bureauer. Det afhænger af hvilke kompetencer og ressourcer, din virksomhed har brug for.

Sørg for at have de rette personer med de rette kompetencer og erfaringer på teamet for at sikre succes.

3. Situation

Du bør analysere din virksomheds nuværende digitale tilstedeværelse og målgruppe. Så du når til bunds i hele din situation i markedet.

Identificer hvem din nuværende kundebase er. Hertil hvordan de interagerer med din virksomhed online, og hvor din virksomhed står i forhold til konkurrenterne.

4. Mål

Du bør også definere specifikke, målbare mål for din digital marketing-indsats.

Dette kan omfatte øget trafik til hjemmesiden, øget gennemsnitlig ordreværdi eller øget kundelevetidsværdi.

5. Kanaler

Identificer de digitale kanaler, der er mest relevante for din målgruppe og som kan hjælpe dig med at nå dine mål.

Det kan omfatte sociale medier, e-mail-markedsføring, video markedsføring, SEO, PPC osv.

6. Implementering

Udvikl en plan for, hvordan du vil implementere din digitale strategi. Dette er inklusiv tidsplaner og ansvarlighed.

Det er vigtigt at have klare tidslinjer og mål for at sikre at strategien bliver gennemført og at de målbare resultater kan evalueres.

7. Justering

Efter implementeringen, skal du måle og evaluere resultaterne af din strategi og justere den hvis det er nødvendigt.

Det er vigtigt at være åben for at justere strategien. Netop fordi det sikrer at den fortsat er effektiv og hjælper med at opnå de definerede mål.

planlægning af digital strategi

Hvordan implementerer du din digitale strategi?

Implementering af en digital strategi kan sammenlignes med at bygge et hus.

Du har en plan og en vision, men du skal også sørge for at have de rigtige materialer og værktøjer til at bringe det til liv.

Det er derfor vigtigt at du får tænkt følgende trin ind.

Skab forståelse

Det første skridt er at sørge for, at alle i organisationen forstår, hvorfor den er nødvendig.

Du skal sikre dig, at alle har en fælles forståelse for, hvad det er, og hvad det kan gøre for organisationen.

Involver medarbejderne

Involver medarbejderne i udviklingen af digital strategi. Lad dem være med til at forme og formidle den.

De vil føle sig ejerskab over processen og være mere engageret i at bringe den til liv.

Definer mål

Definer specifikke, målbare mål for digital strategi. Sørg for, at målene er realistiske og tidsbundne, så du har noget at arbejde mod. Målene skal være specifikke .

Udpege ansvarlige

Udpeg en person eller en gruppe, der er ansvarlige for at eksekvere digital strategi. Sørg for, at denne person eller gruppe har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gøre det.

Planlæg og implementér

Planlæg og implementér digital strategi trin for trin. Sørg for, at der er en klar linje fra strategi til eksekvering.

Evaluér og justér

Evaluér løbende din digital strategi for at sikre, at den bliver eksekveret som planlagt. Justér strategien, hvis nødvendigt, for at sikre, at den forbliver relevant og effektiv.

Som en stærk rød tråd gennem hele organisationen kan den være som en symfoni, hvor alle instrumenter spiller sammen for at opnå et fantastisk resultat.

Sørg for at have en klar plan, involver medarbejderne, definer mål, udpeg ansvarlige, planlæg og implementér, og evaluér og justér.

På denne måde kan du sikre dig, at din digitale strategi bliver eksekveret og taget action på i hele organisationen på en effektiv måde.

Hvordan måler du på din digitale strategi?

Før du kan måle din digital strategi, skal du først sætte mål for, hvad du ønsker at opnå. Når du har afgjort hvilke mål der skal på, kan du begynde at måle din strategis effekt.

 • Identificer relevante KPI’er: KPI’er (Key Performance Indicators) er målte nøgletal, der giver dig indsigt i, om du opnår dine mål. Identificer de KPI’er, der er relevante for dine mål og sørg for at overvåge dem regelmæssigt.
 • Brug analytisk værktøjer som Google Analytics, SEMrush eller Ahrefs til at måle din strategis effekt. Disse værktøjer giver dig indsigt i bl. a. trafik, engagement, konverteringer og leads.
 • Gennemfør regelmæssige evalueringer for at sikre, at din strategi fortsat er på rette vej. Spørg dig selv: “Er jeg nået mine mål? Hvorfor eller hvorfor ikke? ” Brug resultaterne af evalueringerne til at justere og forbedre din strategi.

Når du måler din digitale strategi, er det vigtigt at være opmærksom på følgende KPI’er og målepunkter:

 • Trafik: Mål trafikken til din hjemmeside, herunder antal besøgende og sessionsvarighed. Dette vil give dig et billede af, hvor mange mennesker der besøger din hjemmeside og hvor længe de bliver på siden.
 • Engagement: Mål engagementet på din hjemmeside, herunder antal kommentarer, likes, shares og klik på links. Dette vil give dig et billede af, hvor interesserede dine besøgende er i din indhold.
 • Konverteringer: Mål konverteringerne på din hjemmeside, herunder antal salg og formularudfyldelser, der er udført. Dette vil give dig et billede af, hvor mange af dine besøgende, der faktisk tager handling efter at have besøgt din hjemmeside.
 • Leads: Mål antallet af leads, du opnår gennem din hjemmeside. Dette inkluderer antallet af udfyldte kontaktformularer. Hertil også antallet af telefonopkald eller e-mails, du modtager fra potentielle kunder.
 • Omdømme: Mål dit omdømme på sociale medier, herunder antallet af følgere, likes og positive anmeldelser. Dette vil give dig et billede af, hvordan din virksomhed bliver set af potentielle kunder.

Med disse tips i baghånden vil du være i stand til at måle din digitale strategi og opnå de resultater, du ønsker for din virksomhed.

Konklusion

Din digitale strategi er en plan for hvordan en virksomhed skal bruge digitale kanaler og teknologier til at opnå deres forretningsmål.

Det er vigtigt, fordi det hjælper virksomhederne med at navigere i det stadigt skiftende digitale landskab.

At udvikle den involverer en analyse af virksomhedens nuværende digitale tilstedeværelse og målgruppe, samt identificering af mulige områder for forbedring og vækst.

De vigtigste elementer i den er målgruppeanalyse, konkurrentanalyse, digital tilstedeværelse, KPI-definerede mål og implementeringsplan.

Det er også vigtigt at tage højde for kunderejsen og datadreven beslutningstagning.

Den er en nødvendig del af at drive vækst og øge rentabiliteten i dagens digitale æra.

At din digitale strategi er god kan gøre en stor forskel i at opnå virksomhedens forretningsmål og skille sig ud fra konkurrenterne.

Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at have en god digital strategi. Det er en investering i din virksomheds fremtid, og jeg kan personligt love, at det vil betale sig.