Sådan bruger du positionering strategisk og skaber succes

10 minutter tager artiklen at læse.

af | feb 12, 2023

Er din virksomhed bekymret for at blive tabt i mængden af ​​konkurrenter på markedet?

Har du svært ved at få dine produkter eller tjenester til at skille sig ud? Så er positionering måske løsningen for dig.

Positionering kan sammenlignes med at tegne et mental kort over markedet. Hvor din virksomhed er placeret på en unik og fremtrædende placering.

Formålet med positionering er at opnå et stærkt og differentieret image i kundernes bevidsthed. Det vil hjælpe med at tiltrække og fastholde kunder, samt øge salget og profitten.

I artiklen vil jeg gå i dybden med positionering og give dig værktøjerne til at implementere din egen plan for dette.

Hvad er Positionering?

Positionering er når en virksomhed præsenterer sig selv og sine produkter eller tjenester på en specifik måde.

Hvilket er med til at gøre dem unikke og attraktive for deres målgruppe. Hvilket indebærer at identificere huller i markedet.

Dette kan også gøres ved at finde en måde at adskille sig fra konkurrenterne på. Uanset vil man opnå en fordel i forhold til dem.

Hvad forstås ved Positionering?

Positionering kan beskrives som en virksomheds image eller identitet:

 • i forhold til kundernes opfattelse
 • i forhold til konkurrenterne
 • i forhold til kundernes behov
 • i forhold til kundernes ønsker.

Det er derfor en kombination af både interne og eksterne faktorer. Disse påvirker, hvordan en virksomhed opfattes på markedet.

Hvad er formålet med Positionering?

Formålet med positionering er at opnå et unik og differentieret image i kundernes bevidsthed.

Dette skal hjælpe virksomheden med at tiltrække og fastholde kunder. Hertil også øge salget og profitten.

Ved at have en stærk og konsekvent positionering, vil virksomheden være bedre i stand til at skille sig ud fra konkurrenterne.

Hertil også at give kunderne en klar forståelse for de værdier der ligger bag. På den led at synliggøre hvad virksomheden står for.

Hertil hvad de kan forvente, når de køber deres produkter eller tjenester.

 

Fordele

 • Gør virksomheden unik og adskiller den fra konkurrenterne
 • Hjælper med at tiltrække og fastholde kunder
 • Øger salget og profitten
 • Skaber en klar og konsekvent image af virksomheden
 • Giver kunderne en bedre forståelse af, hvad virksomheden står for og hvad de kan forvente

Ulemper

 • Kan tage tid og kræve en stor investering at opbygge en stærk positionering
 • Kan være svært at ændre en positionering, hvis virksomheden ønsker at målrette sig mod en ny målgruppe eller ændre sin image
 • Konkurrenter kan forsøge at kopiere eller efterligne virksomhedens positionering. Dette kan svække virksomhedens unikke image.
bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvordan bruger du positionering strategisk?

At bruge positionering strategisk indebærer at definere, hvordan et brand eller produkt skiller sig ud fra konkurrenterne og opfattes i målgruppens sind. Det handler om at skabe et unikt værditilbud, der appellerer til den specifikke målgruppe, du forsøger at nå. Her er nogle nøglepunkter for strategisk anvendelse af positionering:

 1. Forstå din målgruppe: Før du kan positionere dit brand eller produkt effektivt, skal du have en dyb forståelse af din målgruppe. Det inkluderer deres behov, ønsker, smerte punkter og adfærd. Denne viden hjælper dig med at skræddersy dit budskab, så det resonerer stærkt med dem.

 2. Analyser konkurrenterne: Se på, hvordan dine konkurrenter positionerer sig selv på markedet. Identificer huller eller områder, hvor du kan tilbyde noget unikt eller bedre. Dette vil hjælpe dig med at differentiere dit brand og skille dig ud fra mængden.

 3. Definer dit unikke værditilbud (UVP): Dit unikke værditilbud er kernen i din positioneringsstrategi. Det bør klart kommunikere, hvad der gør dit brand eller produkt unikt, og hvorfor kunderne bør vælge dig over konkurrenterne.

 4. Kommuniker konsistent: Når du har defineret din positioneringsstrategi, er det vigtigt at kommunikere den konsistent på tværs af alle dine marketingkanaler og kundekontaktpunkter. Dette hjælper med at bygge en stærk brandidentitet og sikrer, at dit budskab bliver hængende hos din målgruppe.

 5. Tilpas og optimer: Markedet og kundernes præferencer ændrer sig løbende. Det er vigtigt at overvåge effektiviteten af din positioneringsstrategi og være villig til at tilpasse og optimere den baseret på feedback og ændringer i markedet.

 6. Skab en stærk brandhistorie: Folk forbinder ofte stærkt med historier. En del af din positioneringsstrategi bør omfatte en overbevisende brandhistorie, der fremhæver din identitet, værdier og det, der gør dig unik.

 7. Fokuser på kundeoplevelsen: Din position på markedet afspejles ikke kun i, hvad du siger om dit brand, men også i kundernes oplevelse af dit produkt eller service. Sikr, at kundeoplevelsen matcher din positioneringsstrategi for at styrke dit brand og fremme kundeloyalitet.

Ved at følge disse trin kan du bruge positioneringsstrategi strategisk for at skabe et stærkt, differentieret brand, der appellerer til din målgruppe og står stærkt i konkurrencen.

Eksempler på Positionering

Her er nogle eksempler på hvordan brands har haft succes gennem deres positionering.

Eksempel 1: Apple

Problemstilling:

Apple stod overfor en stigende konkurrence i markedet. Denne kom fra andre teknologivirksomheder, der tilbød lignende produkter til lavere priser.

Hvordan de gjorde det:

Apple besluttede at positionere sig som en premium-virksomhed. En virksomhed der leverede innovativ teknologi med et stærkt designfokus. De fokuserede på deres unikke værdier.

Disse er kvalitet, enkelhed og kreativitet. De kommunikerede dem gennem deres produktudvikling og markedsføring.

Resultatet:

Apple blev en af ​​de mest anerkendte og efterspurgte virksomheder i verden.

Deres positionering gjorde det muligt for dem, at sælge deres produkter til en højere priser. På trods af at befinde sig i en konkurrencepræget industri.

Eksempel 2: Nike

Problemstilling:

Nike stod overfor en stigende konkurrence fra andre sportsudstyrsmærker.

Hvordan de gjorde det:

Nike positionerede sig som et livsstilsmærke, der repræsenterede motivation, sejr og styrke.

De fokuserede på at tilskynde kunderne til at være aktive og engageret i deres liv.

De kommunikerede deres budskab gennem deres markedsføring og produktdesign.

Resultatet:

Nike blev et af de mest populære sportsudstyrsmærker i verden.

Deres positionering som en livsstilsmærke har været med til at skabe en stærk loyalitet blandt kunderne.

Deres budskab om motivation og styrke har fået kunderne til at føle sig forbundet med brandet.

Eksempel 3: Coca-Cola

Problemstilling:

Coca-Cola stod overfor en stigende konkurrence fra andre drikkevemærker. De oplevede også en øget bekymring om sundhed og wellness blandt forbrugerne.

Hvordan de gjorde det:

Coca-Cola besluttede at positionere sig som en drik, der symboliserer;

 • glæde,
 • sammenhold og
 • tradition.

De fokuserede på at bringe mennesker sammen og skabe positive minder. De kommunikerede deres budskab gennem deres markedsføring og produktdesign.

Samtidig introducerede de også en række sundere alternativer til deres klassiske produkt. Netop for at imødekomme den øgede bekymring for forbrugerne.

Resultatet:

Coca-Cola forblev en af ​​verdens mest populære drikkevaremærker.

Gennem deres positionering, har hjulpet dem med at opretholde en stærk forbindelse til deres målgruppe.

Selv med stigende konkurrence og bekymring for sundhed og wellness.

Hvad er forskellen på differentiering og positionering?

Differentiering og positionering kan synes ens, men er forskellige.

Differentiering sikrer, at en virksomhed opfattes som unik og værdifuld for kunderne.

Mens det sikrer, at en virksomhed opfattes på den måde, som den ønsker.

Lad os undersøge dette nærmere.

Differentiering drejer sig om at skille sig ud fra konkurrenterne. Hvilket gøres ved at tilbyde noget unikt eller anderledes.

Det handler om at definere sin virksomheds unikke værdi til kunderne. Den værdi som andre virksomheder ikke kan matche.

Ved at differentiere sig, kan en virksomhed opnå flere fordele, såsom:

 • Stærkere kundeloyalitet
 • En højere pris for produkterne
 • Bedre muligheder for at opbygge en stærk brandidentitet
 • En bedre mulighed for at tiltrække nye kunder

Positionering derimod drejer sig om noget andet. Det drejer sig om hvordan man positionerer sig selv i forhold til konkurrenterne på markedet.

Det handler om at definere sin virksomheds image og identitet. Så den bliver opfattet på den måde, som virksomheden ønsker.

Ved at positionere sig godt, kan en virksomhed opnå følgende fordele:

 • En stærkere brand identitet
 • En bedre mulighed for at tiltrække målgruppen
 • En bedre mulighed for at opbygge kundeloyalitet
 • En større konkurrencefordel

Differentiering og positionering kan synes ens. Men de adresserer to forskellige aspekter af en virksomheds markedsføring.

Differentiering fokuserer på at skille sig ud fra konkurrenterne. Hvilket gøres ved at tilbyde noget unikt eller anderledes.

Positionering fokuserer på, hvordan en virksomhed opfattes af kunderne. Hertil også hvordan den positionerer sig selv i forhold til konkurrenterne.

Hvordan laver man plan for positionering?

Lad os tage et kig på, hvad en god plan for positionering indeholder og hvad man ikke må glemme.

Hvordan laver man en plan?

Identificér målgruppen

Først og fremmest er det nødvendigt at identificere, hvem virksomhedens målgruppe er. Hvem er det, virksomheden ønsker at nå ud til med sin markedsføring? Hvad er deres behov, ønsker og præferencer?

Analyse af konkurrenter

Dernæst bør man undersøge, hvordan konkurrenterne positionerer sig i forhold til virksomhedens målgruppe. Hvordan opfattes de? Hvad er deres styrker og svagheder?

Definér virksomhedens værdier

Det er vigtigt at vide, hvad virksomheden står for. Hvilke værdier repræsenterer den? Hvad adskiller den fra konkurrenterne?

Udvikl en strategi

Når ovenstående er på plads, kan man udvikle en strategi for positionering. Hertil hvordan vil virksomheden gerne opfattes af sin målgruppe? Hvad vil man gerne kommunikere?

Implementér strategien

Til sidst skal strategien implementeres i virksomhedens markedsføring. Det kan være via annoncering, PR, sociale medier, branding mv.

Hvad skal en plan for indeholde?

 • En beskrivelse af virksomhedens målgruppe
 • En analyse af konkurrenternes positionering
 • En beskrivelse af virksomhedens værdier
 • En strategi for positionering
 • En beskrivelse af, hvordan strategien vil blive implementeret

Læs min komplette guide inklusiv visuelle eksempler til, hvordan du laver et positioneringskort

positionering strategi eller markeds positionering

Lav et positioneringskort

Ligesom et søkort er afgørende for en sømand, er et positioneringskort ligeledes for en virksomhed af flere grunde:

Forstå jeres konkurrenceposition: Positioneringskortet hjælper med at forstå, hvordan jeres produkter eller tjenester sammenlignes med konkurrenterne.

Dette giver jer mulighed for at identificere jeres unikke salgspunkter og fremhæve dem i jeres markedsføringsstrategi.

Identificer muligheder og huller i markedet: Positioneringskort kan hjælpe med at opdage områder på markedet, der ikke er tilstrækkeligt dækket af eksisterende produkter.

Disse “huller” repræsenterer muligheder for at introducere nye produkter eller tjenester, der kan opfylde kundernes uopfyldte behov.

Guidet produktudvikling: Ved at se, hvordan forskellige produkter positionerer sig i forhold til hinanden, kan I få indsigt i, hvad kunderne værdsætter.

Dette kan hjælpe med at guide fremtidige produktudviklingsindsatser og sikre, at jeres nye produkter opfylder kundernes forventninger.

Forbedre markedsføringsbudskaber: Med indsigt i, hvordan jeres produkt adskiller sig fra konkurrenterne, kan I skræddersy jeres markedsføringsbudskaber for at fremhæve disse unikke attributter.

Dette kan hjælpe med at tiltrække de rigtige kunder og øge salget.

I en verden, hvor data er konge, kan et positioneringskort være jeres stærkeste allierede.

Det giver et klart billede af, hvordan jeres produkt passer ind på markedet, og hvor der er muligheder for vækst.

Så tag kompasset i hånden, tegn jeres positioneringskort, og styr virksomheden i den rigtige retning.

Glemte elementer i planen

 • at undersøge deres målgruppe. Hertil deres forventninger til virksomheden, inden de begynder at planlægge positioneringen. Dette kan føre til en positionering, der ikke er relevant for målgruppen.
 • at have en klart defineret målsætning for positioneringen. Så virksomheden ved, hvad den ønsker at opnå. Uden dette, kan det føre til en positionering, der ikke er retningsgivende for virksomheden.
 • Løbende overvågning for at sikre, at den stadig er relevant for målgruppen og virksomhedens målsætning. Virksomheden skal regelmæssigt overvåge sin positionering. Uden kan det føre til en positionering, der ikke længere er relevant for målgruppen eller virksomhedens målsætning.
 • Positioneringen skal integreres med virksomhedens øvrige marketingaktiviteter. Hvilket sikrer et ensartet budskab og brandimage overfor målgruppen. Uden dette kan det føre til en skævvredet budskab og brandimage.

Hvordan implementerer man en plan for Positionering?

Hvordan sikrer man sig, at ens positionering bliver eksekveret effektivt i hele organisationen?  Lad mig give dig en guide til det vigtigste.

Involver hele organisationen

Det er vigtigt, at hele organisationen er involveret i processen. Hvilket betyder, at de er med til at udvikle en positionering strategi.

Det sikrer, at alle er på samme side. hertil også at der er forståelse for, hvorfor den er så afgørende.

Brug det rigtige sprogbrug

Det er også vigtigt at sørge for, at det rigtige sprogbrug bruges i organisationen. Således at alle taler samme sprog og formidler den samme budskab. Dette vil sikre, at den bliver eksekveret på en ensartet måde i hele organisationen.

Et tæt samarbejde

Et tæt samarbejde mellem marketingafdelingen og andre afdelinger er afgørende. Dette involverer salgsafdelingen, produktudviklingsafdelingen og kundeserviceafdelingen. Hvilket sikrer en effektiv implementering af den. Således at alle afdelinger er opmærksomme på den. Hvilket betyder at der arbejdes hen imod det samme mål.

Evaluer og justér

Det er vigtigt at evaluere og justere positioneringen løbende. Så virksomheden kan reagere på ændringer i markedet og kundebehov.

Dette gøres ved:

 • at følge med i konkurrenters positionering,
 • overvåge kunderespons og
 • undersøge, om positioneringen bliver formidlet på en konsistent måde i hele organisationen.

Regelmæssig status

At holde regelmæssige check-ins sikrer at positioneringen bliver eksekveret effektivt. Denne skal afholdes med de forskellige afdelinger. Det er igen for at sikre, at alle arbejder i samme retning.

Undersøg kunderesponsen

Det er også en god idé at undersøge kunderesponsen. På den led, kan man kortlægge om positioneringen rammer plet hos målgruppen. Hvis det ikke er tilfældet, er det nødvendigt at justere den. For at den passer bedre til kundebehovet.

Hvordan måler man på Positionering?

Der er mange måder at måle på positionering. Normalt tilpasses målepunkter individuelt til virksomhedens behov.

Her er dog nogle måder hvorpå du kan måle på den:

 • Brand Awareness Surveys
 • Spørge kunder om de kender til din virksomhed
 • Måle hvor mange der kender til din virksomhed sammenlignet med konkurrenterne
 • Måle hvordan kunderne opfatter din virksomhed i forhold til konkurrenterne
 • KPIer (Key Performance Indicators)
 • måle på Brand Equity
 • måle på Brand Loyalty
 • måle på jeres Net Promoter Score (NPS)
 • Online Analyser
 • Søgeordsanalyse
 • Hjemmeside trafik
 • Social Medie platforme

Brand Awareness Surveys

Brand Awareness Surveys er en effektiv måde at måle, hvor kendt din virksomhed er i forhold til konkurrenterne. Dette kan gøres ved at stille spørgsmål til kunder. Hvilket involvere om de kender til din virksomhed. Hertil også hvordan de opfatter din virksomhed i forhold til konkurrenterne.

KPIer (Key Performance Indicators)

KPIer kan give dig en mere dybdegående forståelse for positioneringen af din virksomhed.

Brand Equity måler værdien af din virksomheds brand. Mens Brand Loyalty måler, hvor tæt kunderne er på din virksomhed. Net Promoter Score (NPS) måler hvor tilbøjelige kunderne er til at anbefale din virksomhed til andre.

Online Analyser

Online analyser kan give dig en idé om, hvordan din virksomhed bliver set på på internettet.

Søgeordsanalyse kortlægger man hvilke søgeord kunderne bruger. Specifikt når de leder efter produkter eller tjenester som din virksomhed tilbyder. Her er det vigtigt at se, hvordan jeres placeringer udvikler sig.

En analyse af din hjemmesides trafik viser dig:

 • hvor mange besøgende du har på din hjemmeside,
 • hvor de kommer fra, og
 • hvor længe de bliver der.

En analyse af dine Social Medie platforme viser dig hvor engagerede kunderne er med din virksomhed på sociale medier. Herunder hvor mange likes, delinger og kommentarer du modtager.

I sidste ende handler det om at vælge de målepunkter og KPIer. Du skal vælge dem der er vigtige for din virksomhed og din branche. Herfra så måle og analysere resultaterne regelmæssigt.

Konklusion

Positionering er en vigtig del af marketingstrategien for enhver virksomhed. Fordi den hjælper med at opnå et unikt og differentieret image i kundernes bevidsthed.

Det er en proces, hvor virksomheden definerer sig selv og sine produkter. For herefter at sætte dem i forhold til konkurrenterne og kundernes behov og ønsker.

Formålet med positionering er;

 • at tiltrække og fastholde kunder,
 • øge salget og profitten, samt
 • give kunderne en klar forståelse for, hvad virksomheden står for.

På den anden sid kan det tage tid og kræve en stor investering at opbygge en stærk positionering og kan også være udfordrende at ændre.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner