Vælg samarbejds-form

Vælg mellem 1) ansættelse, 2) Konsulent eller 3) rådgivning for at se mine priser (alle er ex. moms).
Uanset hvilket I investerer i, får I en samarbejdspartner, der er dybt engageret og forankret i jeres succes og vækst.

"

Full-Service

"

Rådgivning

"

Konsulent

ANSÆT

Hvad er pitstops?

Et pitstop er et fokuseret møde, der har til formål at tjekke status på et projekt, evaluere fremskridt, identificere eventuelle udfordringer og foretage hurtige justeringer eller beslutninger for at sikre, at I fortsætter med at bevæge jer effektivt mod jeres mål.

Pitstop-møder er karakteriseret ved deres korte varighed og høje effektivitet. De er designet til at minimere forstyrrelser i den daglige arbejdsflyd, samtidig med at de sikrer, at alle teammedlemmer er synkroniserede og at eventuelle hindringer eller afvigelser fra planen bliver adresseret rettidigt.

Her er nogle nøgleelementer i et effektivt pitstop møde:

 • Kort varighed: Typisk varer disse møder ikke længere end nødvendigt, ofte omkring 30-45 minutter, for at sikre fokus og effektivitet.
 • Fokuseret dagsorden: Mødet har en klar og fokuseret dagsorden, som alle deltagere kender på forhånd. Dette kan omfatte statusopdateringer, gennemgang af nøglemilepæle, identificering af flaskehalse og planlægning af næste skridt.
 • Deltagelse af relevante teammedlemmer: Kun nøglepersoner, der er direkte involveret i de diskuterede opgaver eller beslutninger, bør deltage for at holde mødet produktivt og relevant.
 • Aktiv problemløsning: Mødet fokuserer på aktivt at identificere og adressere eventuelle udfordringer eller hindringer, som teamet står over for, og på at finde løsninger eller tilpasninger til planen.
 • Klar opfølgning: Efter mødet bør der være klare aftaler om opfølgning på beslutninger og justeringer, inklusiv hvem der gør hvad og inden for hvilken tidsramme.

Ved at anvende pitstop møder effektivt kan teams forbedre kommunikationen, øge deres agilitet og responsivitet over for ændringer og forhindringer, og sikre at projektet fortsætter med at bevæge sig fremad mod sine mål med minimalt tidsspilde.

Disse møder kan foregå digitalt eller på lokation.

Hvad er en workshop?
 1. Uddannelse og Opkvalificering: At give deltagerne dybdegående kendskab til og forståelse for nøgleområder inden for digital marketing, herunder dataanalyse, anvendelse af marketing automation, SEO, content marketing, og social media strategier. Dette hjælper med at styrke teamets evner til at træffe informerede beslutninger og effektivt implementere digitale strategier.

 2. Fremme Innovation: At stimulere kreativ tænkning og innovation blandt marketingafdelinger ved at introducere dem til de nyeste tendenser, teknologier, og værktøjer. Workshops kan fungere som en katalysator for nye ideer og tilgange, som kan integreres i virksomhedens strategi for at drive vækst.

 3. Forbedre Samarbejde: At bygge bro mellem forskellige afdelinger og forbedre samarbejdet ved at have medarbejdere fra forskellige baggrunde arbejde sammen mod fælles mål. Dette kan hjælpe med at sikre, at marketingindsatsen er godt integreret med andre afdelinger, som salg og produktudvikling.

 4. Kundecentrering: At dygtiggøre deltagere i at designe og implementere kundecentriske strategier, der øger kundetilfredsheden og loyaliteten. Workshops kan fokusere på at udvikle færdigheder i at forstå og imødekomme kundens behov og præferencer gennem alle touchpoints.

 5. Implementering og Praktisk Anvendelse: At give deltagerne mulighed for praktisk at anvende det lærte i virkelige projekter eller case-studier. Dette kan omfatte udvikling af digitale strategier, oprettelse af marketingkampagner, eller opsætning af automation workflows.

Struktur og Indhold

En typisk workshop kunne inkludere:

 • Introduktion til de seneste digitale marketing trends og teknologier.
 • Hands-on øvelser med dataanalyseværktøjer og -teknikker.
 • Udvikling og gennemførelse af omni-channel marketingstrategier.
 • Case-studie arbejde for at løse reelle udfordringer.
 • Gruppediskussioner for at dele indsigter og løsninger.
 • Feedback sessioner for at evaluere og forbedre de implementerede strategier.

Ved at integrere workshops i dit tilbud, styrker du din position som en værdifuld partner for virksomheder, der søger at navigere i den digitale æras kompleksiteter og udnytte digitale strategier til at drive vækst. Workshops tilbyder en unik mulighed for at engagere kunder på et dybere niveau, bygge varige relationer og understøtte deres fortsatte succes i den digitale markedsføringsarena.

Hvorfor bruge rådgivning?

Jeg tilbyder specialiseret rådgivning inden for en række nøgleområder, der kan transformere din online tilstedeværelse og forretningsstrategi.

Uanset om du har brug for hjælp med SEO, digital strategi, eller ønsker at forbedre din overordnede marketingeffektivitet, er jeg her for at guide og støtte din virksomheds unikke behov.

Hvorfor bruge sparring?

Sparring i en professionel sammenhæng refererer til processen, hvor to eller flere personer arbejder sammen for at udfordre, optimere, og udvikle hinandens ideer, strategier, eller arbejde generelt.

Formålet med sparring er at forbedre kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, ved at udnytte forskellige perspektiver, erfaringer, og ekspertiser. Dette kan involvere alt fra konstruktiv feedback og brainstorming til dybdegående diskussioner om specifikke problemstillinger.

Egenskaber ved Sparring:

 • Konstruktiv Feedback: Det centrale element i sparring er udvekslingen af konstruktiv feedback. Dette indebærer, at deltagerne giver og modtager råd og kritik på en måde, der fremmer læring og udvikling.
 • Udfordring af Tanker: Sparring hjælper med at udfordre og udvide deltagerens tankegang, hvilket fører til nye indsigter og forbedrede løsninger på komplekse problemer.
 • Diverse Perspektiver: Ved at involvere individer med forskellige baggrunde og ekspertiser, kan sparring tilføre nye perspektiver og ideer, der kan berige den kreative proces og beslutningstagning.
 • Forbedring af Strategier: I forretnings- og projektkontekster kan sparring bruges til at finpudse og forbedre strategier, før de implementeres, hvilket reducerer risikoen for fejl og øger sandsynligheden for succes.
 • Fremmer Læring og Udvikling: Gennem regelmæssig sparring kan individuelle medarbejdere og teams fortsætte med at lære og udvikle sig, hvilket fører til kontinuerlig forbedring og personlig vækst.

Anvendelsesområder for Sparring:

 • Forretningsudvikling: Sparring kan anvendes til at udvikle og forbedre forretningsstrategier, marketingplaner, og produktudviklingsinitiativer.
 • Personlig Udvikling: Individer kan benytte sparring til personlig og professionel udvikling, fx ved karriereplanlægning eller forbedring af ledelsesfærdigheder.
 • Projektledelse: Sparring bruges ofte i projektledelse til at identificere potentielle risici, løse problemer, og sikre, at projektplaner er robuste og realistiske.
 • Innovation og Kreativitet: Sparring kan fremme innovation og kreativ problemløsning ved at tilskynde til åben dialog og ideudveksling.

Effektiv sparring kræver en åben og tillidsfuld atmosfære, hvor alle deltagerne føler sig frie til at udtrykke deres tanker og ideer uden frygt for negativ kritik. Den ideelle sparringspartner er en, der ikke kun kan give værdifuld indsigt og råd, men som også kan udfordre dine antagelser og hjælpe dig med at se tingene fra nye vinkler.

Hvorfor bruge mentoring?

Målet med mentoring er at hjælpe jer med at udvikle jer professionelt og personligt, opnå jeres mål og maksimere jeres potentiale.

Kerneelementer i Mentoring:

 • Vejledning: Mentoren deler sin viden, erfaringer og indsigter for at guide mentee gennem specifikke udfordringer eller beslutningsprocesser.
 • Udvikling: Fokus ligger på mentees langsigtede professionelle og personlige udvikling, ikke kun på kortvarige projekter eller opgaver.
 • Støtte: Mentoren tilbyder opmuntring og støtte, både i forhold til karrieremæssige udfordringer og personlig udvikling.
 • Netværk: Mentorer kan introducere mentees til et professionelt netværk, åbne døre og skabe muligheder for videre udvikling.
 • Feedback: Konstruktiv feedback er afgørende i en mentoringrelation, hvor mentoren hjælper mentee med at reflektere over egne styrker og udviklingsområder.

Fordelene ved Mentoring:

 • Accelereret Læring: Mentees kan lære fra mentorens erfaringer og fejl, hvilket kan accelerere deres egen læreproces og karriereudvikling.
 • Personlig Udvikling: Mentoring understøtter mentees i at opnå personlig vækst, forbedre selvtillid og udvikle nødvendige færdigheder for fremtidig succes.
 • Støtte og Motivation: At have en mentor kan øge mentees motivation og engagement i deres professionelle og personlige mål.
 • Netværksopbygning: Mentoring åbner op for nye netværk og professionelle muligheder gennem mentorens kontakter.

Forskellen mellem Mentoring og Andre Relationer:

Selvom mentoring kan minde om coaching, sparring, og undervisning, adskiller det sig ved sit fokus på langsigtede mål, personlig udvikling og et bredere perspektiv på mentees karriere og liv. Mens coaching ofte er mere målorienteret og fokuseret på at opnå specifikke resultater, er mentoring en mere holistisk tilgang, der sigter mod at udvikle mentee både professionelt og personligt over tid.

Sådan Fungerer en Mentoringrelation:

En vellykket mentoringrelation bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed. Den kræver engagement og dedikation fra både mentoren og mentee. Relationen kan være formel, organiseret af en organisation eller virksomhed, eller uformel, hvor mentoren og mentee selv etablerer og vedligeholder forbindelsen. Uanset formen, er det vigtigt, at begge parter er klare over deres forventninger, mål og den ønskede udvikling, som de håber at opnå gennem relationen.

Hvordan kan I ansætte mig?

Du kan ansætte mig til følgende roller:

 • Chief Marketing Officer
 • Marketingdirektør
 • Marketingchef

Du kan ansætte mig på følgende måder:

 • Fractional (Deltid)
 • Fuldtid
 • Interim

For at ansætte mig til en af disse roller, starter processen med at forstå, hvad din virksomhed nøjagtigt har brug for.

Hvilket betyder, at vi tager en god dialog, indledende måder, omkring din situation, markedsforhold og din strategiske vision og målsætning. Vi vil selvfølgelig også gå i dybden med dit forretningsgrundlag, kultur, team og ledelsesstil. Jeg vil også byde ind med hvad jeg bringer til bordet og hvordan jeg kan være katalysator for at løse dine problemstillinger og sikre vækst.

Når du ansætter mig, vil en lønpakke bestå af fastløn, pension, goder og en bonus.

 

5 stjerner
Michael besidder stærke formidlingsevner og forretningssans. Vi føler os rigtig godt rustet, til selv at kunne løse de problemstillinger vi står over for inden for søgemaskineoptimering, efter det kursus han gav til vores marketingsafdeling. Michael var specielt god til, at formidle et budskab der kan være svært at forstå, hvis man ikke har beskæftiget sig med sådan et teknisk område førhen. Med andre ord, Michael kunne levere en teknisk viden i ”pixiebogs format”, så alle kan være med.

 

Kevin Gosney

5 stjerner

I løbet af kort tid har jeg fået skabt nogle positive og effektive kommunikationskanaler på Facebook, Twitter og Youtube. Michael har lavet et fremragende arbejde for mig, hvilket gør at jeg kan skabe øget salg og netværk på de sociale medier.

 

 Thomas Grønnemark

Indkasttræner

Liverpool FC

5 stjerner

Michael Andersen yder yderst kompetent rådgivning. Hans kendskab til Google’s algoritmer og hele det tekniske møllehjul bag hjemmesider gør, at hans SEO optimering ligger niveauer over, hvad mange andre kan tilbyde.

 

Rikke Hellerup Madsen –

Partner

ITCHY Copenhagen

5 stjerner

Jeg har nu arbejdet med Michael på diverse projekter og kan sige, at Michael både er kreativ og velstruktureret i hans arbejdsprocess. Hvilket tillader at han er i stand til at bevare overblikket i situationer med højt tempo og krav til styring af mange informationer, opgaver og interessenter.

Han er i stand til at anvende sine kompetencer i en kommerciel kontekst, og brænder for at skabe solide skalerbare resultater.

Som person er han udadvendt, proaktiv med naturlig lyst til hele tiden at lære nye ting. Samtidig drevet af et målrettet og resultatorienteret mindset, med en høj grad af passion for at opnå succes med dine opgaver.

Det er derfor en fornøjelse for mig at kunne anbefale Michael.

 

Nikolas Hecht Rigas

Advokat

Advokat Suhr

5 stjerner

Michael er en stærk ressource når det kommer til formidling af viden samt har omfattende færdigheder og kompetencer inden for markedsføring gennem sociale medier og søgemaskineoptimering, dertil kommer også færdighederne til at skabe holdbare resultater.

Mads Z. Due

Strategisk Markedschef

JMF

Få en vækstpartner med ombord

Jeg transformerer B2B marketingafdelinger til centrale katalysatorer for forretnings-succes og vækst inden for fremstillings- og life science-industrien samt cleantech.

Jeg (sigter mod at) opnå dette gennem brugen af datadrevne beslutningsprocesser, udnyttelse af forretnings-integrerede (digitale) markedsføringsstrategier og implementering af marketing automatisering og kunstig intelligens (AI).

Denne tilgang er afgørende for udvikling og optimering af kundecentrerede og markedsfokuserede marketing- og salgsstrategier. Tilgangen strømliner samtidig ledelsesprocesser og operationel effektivitet, reducerer faste udgifter og forbedrer teamets præstationer.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner