Trin-for-trin guide til en vellykket målgruppeanalyse (inkl. eksempler)

8 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 18, 2023

Forestil dig at skyde pile mod et mål, uden at vide hvor det er placeret. Chancerne for at ramme målet er meget små.

Hvis din virksomhed ikke har en klart defineret målgruppe, er chancerne også små.
Men løsningen er en målgruppeanalyse.

Formålet med en målgruppeanalyse er at forstå kundernes behov, adfærd og købsmotiver. Hvilket sætter dig i stand til at skræddersy markedsføringen til netop denne gruppe.

I artiklen vil jeg dykke ned i, hvordan du vinder med en målgruppeanalyse og give dig eksempler på hvordan.

Hvad er en målgruppeanalyse?

En målgruppeanalyse er en undersøgelse og vurdering af en bestemt gruppe af mennesker, som en virksomhed, organisation eller anden enhed sigter mod at nå med sine produkter, tjenester eller budskaber.

Formålet med en målgruppeanalyse er at forstå og definere den specifikke gruppe mennesker, der sandsynligvis vil være mest interesseret i det, som virksomheden tilbyder.

Dette gør det muligt for virksomheden at skræddersy sine marketingstrategier og produktudvikling for at imødekomme denne gruppes behov og præferencer mere effektivt.

En målgruppeanalyse kan omfatte forskellige elementer:

 1. Demografiske faktorer: Alder, køn, uddannelsesniveau, indkomst, erhverv mv.
 2. Geografiske faktorer: Bopælsområde, by eller land, klimaforhold mv.
 3. Psykografiske faktorer: Interesser, livsstil, holdninger, værdier mv.
 4. Adfærdsmæssige faktorer: Købsvaner, brugsmønstre, mærkeloyalitet, respons på tidligere marketingkampagner mv.

En grundig målgruppeanalyse hjælper virksomheder med at forstå, hvem deres kunder er, hvad de har brug for og ønsker, og hvordan de bedst kan nå ud til dem.

Dette fører til mere effektiv og målrettet markedsføring, produktudvikling og kundeservice.

Hvorfor bruge målgruppeanalyse?

Der er flere vigtige grunde til at bruge en målgruppeanalyse i markedsføringen.

 • En målgruppeanalyse giver virksomheden indsigt i kundernes behov, ønsker og købsmotiver. Dette giver jer muligheden for at tilpasse produkter eller tjenester til kundernes behov. Hvilket kan øge kundetilfredsheden og loyaliteten.
 • Ved at vide, hvem din målgruppe er, kan du målrette markedsføringen præcist. Hvilket øger chancerne for at nå de rigtige personer med deres budskab.
 • Fokusering af marketingindsatsen på de kanaler, der er mest effektive. Dette kan hjælpe med at reducere omkostningerne ved markedsføring og øge ROI.
 • Den kan også hjælpe dig med at identificere nye muligheder. Disse kan være udvidelse af jeres forretning eller lancere nye produkter eller tjenester.
 • Den giver dig muligheden for at måle og evaluere resultaterne. Dette giver virksomheden mulighed for at justere deres strategi, hvis det er nødvendigt.

Som du kan se, er der mange vigtige grunde til at bruge en målgruppeanalyse i markedsføringen. Det giver dig værdifuld indsigt i jeres kunder. Hvilket kan hjælpe med at øge omsætningen og skabe vækst.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvad indeholder en målgruppeanalyse?

En målgruppeanalyse indeholder typisk følgende elementer:

Demografisk information

 • Alder,
 • køn,
 • uddannelsesniveau,
 • indkomst,
 • erhverv,
 • familie- og
 • børn.

Psykografisk information

 • livsstil,
 • værdier,
 • interesser og
 • personlighed (kan give indsigt i målgruppens personlighed og motivation).

Adfærdsinformation

Kortlægning af købsadfærd og -vaner. Det kan give indsigt i hvordan og hvor ofte målgruppen køber.

Her både købsfreksen af produkter og/eller tjenester. Hertil også hvordan deres købsadfærd kan påvirkes.

Geografisk information

Bopælssted og arbejdsplads kan give indsigt i, hvor målgruppen befinder sig og hvor de kan nås.

Media information

At vide hvilke medier, målgruppen bruger, er kritisk i målretningen. På den led kan I målrette markedsføringen til de rigtige kanaler.

Research

Disse oplysninger kan indsamles gennem primære og sekundære kilder. Hvilket bl. a. dækker over spørgeskemaer, interviews, online-undersøgelser, statistikker og eksisterende markedsundersøgelser.

Det er vigtigt at bemærke, at en målgruppeanalyse ikke er en engangsproces. Det er snarere en løbende proces, da kunderne og markedsforholdene kan ændre sig over tid.

Derfor er det vigtigt at opdatere og revidere målgruppeanalysen regelmæssigt. Det sikrer, at virksomheden forbliver relevant og konkurrencedygtig.

Desuden er det vigtigt at involvere hele organisationen i målgruppeanalysen. Det kan give en bredere forståelse for kunderne og deres behov.

En målgruppeanalyse kan også hjælpe med at afdække nye og uudnyttede muligheder. Såsom nye produkter eller tjenester, der kan sælges til målgruppen.

Hvordan laver man en god målgruppeanalyse?

Følgende er kritisk at have med i en god målgruppeanalyse:

 • Den første og vigtigste fase i en målgruppeanalyse er at indsamle data om målgruppen. Dette kan gøres ved hjælp af primære og sekundære kilder. Hvilket dækker over spørgeskemaer, interviews, online-undersøgelser, statistikker og eksisterende markedsundersøgelser. Det er vigtigt at indsamle data fra flere kilder for at sikre at man får et bredt og præcist billede af målgruppen.
 • Når man har indsamlet data, skal man analysere og tolke dem for at afdække mønstre og tendenser. Dette kan gøres ved hjælp af statistiske værktøjer og teknikker. Såsom korrelationsanalyser, clusteranalyse og segmenteringsanalyse.
 • Efter data-analyseringen skal man formidle resultaterne på en klar og forståelig måde. Således at virksomheden kan træffe velinformerede beslutninger. Hvilket vil lede til en implementering af en effektiv marketing- og salgsstrategi.
Målgruppeanalyse segmentering vist med skakbrikker

Målgruppeanalyse eksempel

Et eksempel på en god målgruppeanalyse kan være en bilproducent. Denne ønsker at lancere en ny bilmodel.

I denne analyse kan de undersøge deres nuværende kunders;

 • demografi,
 • psykografisk,
 • købsadfærd,
 • geografi,
 • medievaner.

På den led laves der en profil af deres kernekunder.

Derefter kan de undersøge konkurrentens kunder. Hvilket også involverer købsadfærd og geografi mv..

Hvilket gøres for at identificere nye målgrupper. Endelig kan de undersøge generelle tendenser i bilmarkedet for at identificere nye målgrupper.

De kan skræddersy en strategi, når de kender deres kernemålgruppe og konkurrenternes målgrupper.

Hvordan skriver man en målgruppebeskrivelse?

En god målgruppebeskrivelse skal være specifik og konkret. Den skal bygges op med data indsamlet gennem en grundig analyse.

Det er også vigtigt at være ærlig og objektiv i beskrivelsen. Derfor ikke forsøge at skjule negative aspekter af målgruppen.

Faldgrupperne ved målgruppeanalyser kan være,

 • at man fokuserer for meget på at finde en målgruppe. Så den passer til ens forventninger i stedet for at man fokuserer på de faktiske data.
 • at man ikke opdaterer eller reviderer målgruppeanalysen regelmæssigt. Hvilket kan føre til, at virksomheden ikke længere er relevant eller konkurrencedygtig.

Målgruppeanalyse model eksempel

Følgende er to eksempler på målgruppeanalyse modeller, som indeholder målgruppebeskrivelser.

 

Model #1 : Eksempel på målgruppebeskrivelse B2C

Nedenstående er et eksempel på en model, der indeholder en målgruppebeskrivelse af en B2C målgruppe.

Målgruppe Kvinder i alderen 35-45 år
Demografiske oplysninger Alder: 35-45 år, Køn: Kvinder, Uddannelsesniveau: Universitetsuddannet, Årlig indkomst: Over 500.000 kr., Erhverv: Ledere og professionelle, Familie- og børns status: Gift eller samboende med børn
Psykografiske oplysninger Livsstil: Urban, Kosmopolitisk, Værdier: Kvalitet, eksklusivitet, Interesser: Mode, rejser, kultur, Personlighed: Ambitiøs, selvsikker
Adfærdsoplysninger Købsadfærd: Typisk køber online eller i high-end butikker, ofte undersøger produkterne grundigt inden køb, er villige til at betale premium priser for kvalitetsprodukter, Købsvaner: Køber typisk én gang om året en dyrere vare
Geografiske oplysninger Bopælssted: Storbyerne, Arbejdsplads: Kontorarbejde
Media information Foretrækker at konsumere mode- og livsstilsrelaterede medier gennem sociale medier, blogs, magasiner

 

Model#2 : Eksempel på målgruppebeskrivelse B2B

Nedenstående er et eksempel på en model, der indeholder en målgruppebeskrivelse af en B2B målgruppe.

Målgruppe Virksomheder i erhvervsejendomsbranchen
Demografiske oplysninger Branche: Erhvervsejendomsbranchen, Størrelse: Mellemstore-store virksomheder, Antal ansatte: 50-500
Psykografiske oplysninger Livsstil: Professionel, effektiv, Værdier: Innovation, kvalitet, Interesser: Erhvervsejendomme, teknologi, Personlighed: Analytisk, detaljeorienteret
Adfærdsoplysninger Købsadfærd: Tager beslutninger baseret på data og research, undersøger flere muligheder inden køb, er villige til at investere i dyre løsninger for at opnå en højere effektivitet, Købsvaner: Køber typisk hvert 2-3 år en IT-løsning
Geografiske oplysninger Bopælssted: Regionale hovedstæder, Arbejdsplads: Kontorarbejde
Media information Foretrækker at konsumere brancherelaterede medier gennem fagblade, online-nyheder og netværksgrupper

 

Hvad er forskellen på målgruppe og segment?

Målgruppe og segment er to begreber, der ofte bruges i marketing og salg. De har dog to vidt forskellige betydninger.

En målgruppe er den samlede gruppe af kunder, som en virksomhed ønsker at henvende sig til. Det kan være kunder med bestemte demografiske, psykografiske, adfærd eller geografiske karakteristika.

Et segment er en delgruppe af en målgruppe. Her opdeler man efter specifikke karakteristika og behov.

Segmentering er en metode til at opdele en målgruppe i mindre dele. Når du har opdelt dem, er det nemmere at skræddersy sin markedsføring og salgsstrategi.

 

Hvordan laver man en målgruppesegmentering?

Der er flere måder at lave en målgruppesegmentering på, men følgende trin kan hjælpe med at guide processen:

 • Først og fremmest er det vigtigt at have en klar idé om, hvem din målgruppe er. Identificer demografiske, psykografiske, adfærd og geografiske karakteristika for din nuværende kundebase.
 • Dernæst skal du finde kriterier for at segmentere din målgruppe. Se de to førnævnte eksempler.
 • Analysér data: Analysér data om din målgruppe for at identificere mønstre og tendenser. Brug din viden om segmenteringskriterierne til at gruppere dine kunder i forskellige segmenter.
 • Test dine segmenteringshypoteser ved at målrette din markedsføring og salgsstrategi til hvert segment. Evaluer herefter resultaterne.
 • Hold øje med ændringer i din målgruppe. Juster dine segmenteringskriterier og -grupper i overensstemmelse hermed.

 

Eksempel på segmentering #1

For eksempel kan en virksomhed, der sælger babyudstyr, have en målgruppe af forældre med børn under 3 år.

Her kan virksomheden bruge segmenteringskriterier som køn, alder, indkomst og bopælssted. Hvilket gøres for at skræddersy markedsføring og salgsstrategi til forskellige delgrupper af forældre.

Eksempel på segmentering #2

Vi kan også tage en bilproducent som eksempel. De kan have en målgruppe af bilentusiaster. Inden for denne målgruppe kan bilproducenten segmentere efter køn, alder, indkomst og bopælssted.

Ved at kende disse faktorer kan de tilpasse markedsføringen og salgsstrategien. Så de rammer de forskellige segmenter af bilentusiaster.

Her er to eksempler.

1# Man kan fx segmentere bilentusiaster efter køn. Her kan man lave et segment der indeholder kvinder, der ønsker en bil med høj sikkerhed og god plads til børnene.

2# Et andet segment af bilentusiaster er mænd. Dem der specifikt ønsker en bil med høj ydeevne og sporty design.

Segmenteringerne giver der muligheden for at målrette markedsføringen og salgsstrategien helt specifikt.

Når du kender dine segmenter kan du også tilpasse produktet eller tjenesten. Således at de tilpasses til de segmentets specifikke behov og ønsker.

Konklusion

Målgruppeanalysen er en proces, hvor man undersøger og identificerer sin kernemålgruppe.

Formålet med analysen er, at forstå kundernes behov, ønsker, adfærd og købsmotiver. Hvilket sætter virksomheden i stand til at skræddersy markedsføringen til netop denne gruppe.

De vigtigste elementer i en målgruppeanalyse er; demografi, psykografi, adfærd og geografisk information.

Artiklen forklarer også, hvorfor en målgruppeanalyse er vigtig for virksomheder.

 • øget kundetilfredshed og loyalitet,
 • målrette markedsføringen,
 • reducere omkostningerne ved markedsføring og
 • identificere nye muligheder.

En målgruppeanalyse kan være en afgørende faktor for at opnå succes for en virksomhed.

Det er en mulighed for at forstå og opfylde de behov, ønsker og adfærd hos din kernekundegruppe.

Hvilket kan føre til en stærkere forbindelse med dine kunder og øget succes.

Så, hvis du vil vinde med din virksomhed, skal du ikke undlade at gennemføre en målgruppeanalyse.

Michael Rurup Andersen

Brug for nyt perspektiv?

Jeg hjælper B2B marketingafdelinger i fremstillings- og life science- , samt CleanTech-industrien, med at drive vækst gennem datadrevne beslutningsprocesser, marketingautomatisering, kunstig intelligens (AI) og menneskelig kreativitet.

Kontakt mig på:

+45 3056 9097

kontakt@michaelrurupandersen.dk

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner