Markedsanalyse: den ultimative vejledning til vækst og succes

10 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 11, 2023

Har du nogensinde tænkt på, hvad der skal til for at få din virksomhed til at vokse og opnå succes på markedet?

Ifølge managementguruen Peter Drucker: “Marketing og innovation producerer resultater.”

Alt andet er omkostninger.

Hvordan skaber du en effektiv marketingstrategi, der kan drive væksten for din virksomhed?

Det er her, markedsanalyse kommer ind i billedet.

Det er som at skulle løse et puslespil: uden alle brikkerne, vil du aldrig kunne se det store billede.

En markedsanalyse hjælper dig med at samle alle brikkerne. Det giver dig et klart billede af, hvad der skal til for at opnå succes på markedet.

Men hvad er markedsanalyse, og hvordan gør man det? Det vil vi se nærmere på i denne artikel.

Hvad er en markedsanalyse?

Markedsanalyse er en systematisk metode til indsamling, analyse og fortolkning af informationer om et marked. Den kan hjælpe dig, jeres team og virksomhed med at forstå markedets størrelse, vækst, segmenter, konkurrenter, kundeadfærd og meget mere.

Det er en proces der typisk indebærer:

 • Identifikation af målgrupper
 • Forståelse af kundebehov
 • Overvågning af konkurrenter
 • Sporing af markedstrends
 • Identifikation af salgsmuligheder

Tænk på en markedsanalyse som en tenniskamp. Hvert slag, hver strategi, hver bevægelse på banen er baseret på at forstå din modstander, præcis som i erhvervslivet.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvorfor er det vigtigt for brands at forstå markedsanalyse?

Det er kritisk for brands at  forstå markedsanalyse, da det hjælper med at optimere strategier og ressourceallokering.

Det giver mulighed for at:

 • Foretage informerede beslutninger
 • Identificere nye muligheder
 • Maksimere fortjeneste
 • Minimere risici

Ligesom en træner studerer modstanderens taktik og svagheder for at forberede sig på den kommende kamp, skal brands udføre markedsanalyser for at forblive et skridt foran i det dynamiske erhvervsliv.

Hvad er formålet med markedsanalyse?

Formålet med en markedsanalyse er at levere pålidelig og faktuelt underbygget information, som kan bistå virksomheder i at:

 • Udvikle effektive marketingstrategier
 • Identificere og fastholde kundebehov
 • Skabe konkurrencemæssige fordele
 • Forbedre produktudvikling

Dette kan sammenlignes med en tenniskamp, hvor hvert slag er baseret på en dyb forståelse af modstanderens spillestil, kombineret med evnen til hurtigt at tilpasse sig skiftende forhold på banen.

Hvad er fordelene?

At indføre markedsanalyse i din forretningsstrategi har flere fordele, herunder:

 • Øget salgseffektivitet
 • Bedre kundeengagement
 • Højere afkast på investeringen (ROI)
 • Forbedret brandpositionering

 

Socrates, den berømte filosof, opfordrede til kontinuerlig søgning efter viden.

På samme måde bør jeres brand forfølge markedsanalyse som en metode til at opnå dybere indsigt og forståelse, hvilket vil føre til langvarig succes.

At mestre markedsanalysens kunst er som at træne til et maratonløb: det kræver tid, dedikation, og den rette tilgang.

Det er en rejse, der kan føre til mange belønninger, når man er velinformeret og klar til at navigere i det dynamiske forretningslandskab.

Markedsanalyse er ikke bare et værktøj, det er en guide til at træffe de bedste beslutninger for din virksomhed, et kompas der fører dig mod succes, og som dig og dine teams bør værdisætte højt.

Hvilke typer markedsanalyser findes der?

Der er flere forskellige metoder og typer af markedsanalyser, som kan bruges til at indsamle forskellige typer information:

 1. Kvantitativ analyse: Fokuserer på data, der kan måles og kvantificeres.
 2. Kvalitativ analyse: Fokuserer på subjektive data og dybdegående interviews.
 3. Primær forskning: Indsamling af nye data direkte fra kilden, som interviews eller spørgeskemaer.
 4. Sekundær forskning: Anvendelse af eksisterende data, som rapporter eller publikationer.

Forestil dig at cykle op ad en bakke. Uden at kende vejens beskaffenhed eller modstandens styrke, ville det være svært at vælge den rigtige gear.

Ligesådan er det med markedsanalyse – uden den rigtige information, ville det være svært at træffe de rigtige beslutninger.

Hvordan bruges disse typer i markedsanalyse?

Markedsanalyse er et kritisk værktøj, der giver nøgleindsigter om markedsdynamik, forbrugertrends og konkurrenceforhold.

Her dykker vi ned i de mest populære metoder.

Hvad er kvantitativ markedsanalyse?

Kvantitativ markedsanalyse handler om at indsamle og analysere målbare data. Med denne metode får du konkrete tal og statistikker.

 • Brug af spørgeskemaer og undersøgelser.
 • Dataanalyse gennem software som SPSS eller Excel.
 • Analyse af salgstal, markedsandele og forbrugsmønstre.

Ligesom i tennis, hvor hver point tæller, giver kvantitativ analyse dig mulighed for at tælle hver “point” i dine markedsdata.

Hvad er kvalitativ markedsanalyse?

Kvalitativ markedsanalyse giver dybere indsigt i dine kunders tanker, følelser og motivationer.

 • Interviews med fokusgrupper eller enkeltindivider.
 • Observation af forbrugeradfærd.
 • Tekstanalyse af feedback eller anmeldelser.

Forestil dig, at du forsøger at forstå, hvad der driver en cykelrytter op ad et stejlt bjerg. Kvalitativ analyse ville være som at tale direkte med cykelrytteren for at forstå hans motivation.

Hvordan bruger man primær og sekundær forskning?

Primær og sekundær forskning er begge essentielle i markedsanalyseprocessen, men de har forskellige anvendelser.

 • Primær forskning: Indsamling af nye, originale data.
  • Spørgeskemaer.
  • Interviews.
  • Markedstests.
 • Sekundær forskning: Anvendelse af allerede eksisterende data.
  • Brancherapporter.
  • Statistiske databaser.
  • Akademiske publikationer.

At forstå forskellen mellem disse to er som at kende forskellen mellem at spille en fodboldkamp og at se en optagelse af en tidligere kamp.

Hvordan integreres teknologi i markedsanalyse?

Moderne teknologi har revolutioneret, hvordan markedsanalyse udføres.

 • Brug af Big Data til at forstå forbrugermønstre.
 • Anvendelse af AI og maskinlæring til at finde skjulte indsigter i data.
 • Digital sporing af forbrugeradfærd online.

Når en golfspiller bruger avancerede redskaber til at forbedre sit spil, kan teknologi også forbedre præcisionen og dybden af dine markedsanalyser.

Hvordan kan historiske data hjælpe?

Historiske data giver et bagudskuende perspektiv på markedsdynamikker og kan hjælpe med at forudsige fremtidige trends.

 • Sammenligning af salgstal over tid.
 • Sporing af kundeloyalitet gennem årene.
 • Forståelse af, hvordan tidligere markedsføringskampagner præsterede.

Ligesom den berømte fysiker, Isaac Newton, hvis love om bevægelse kan forudsige bevægelsen af et objekt, kan historiske data hjælpe med at forudsige markedsbevægelser.

Hvordan kan du forbedre dine markedsanalysemetoder?

For at forblive konkurrencedygtig, er det afgørende altid at forfølge forbedring.

 • Uddannelse og træning af jeres team.
 • Integration af ny teknologi.
 • Dyrk en kultur af nysgerrighed i organisationen.
 • Hold trit med branchetrends.

Tænk på markedsanalyse som en løbende maraton, hvor træning, forberedelse og tilpasning sikrer, at du fortsætter med at lede pakken.

Afslutningsvis vil jeg dele en tanke fra den berømte forfatter, George Orwell: “I de bedste bøger er det, som om forfatteren skrev specielt for dig”.

På samme måde, når markedsanalyse udføres korrekt, vil dine kunder føle, at dine produkter og tjenester er skræddersyet specielt til dem. 

Hvordan laver man en markedsanalyse?

En markedsanalyse er en systematisk undersøgelse af markedets dynamik, herunder størrelsen, strukturen, vækst, tendenser, konkurrence og kundesegmenter. Her er nogle trin til at lave en markedsanalyse:

1. Definér dit formål: Start med at definere hvad du ønsker at finde ud af med din analyse. Ønsker du at identificere nye muligheder, forstå dine kunder bedre, evaluere konkurrencen eller evaluere specifikke markedsforhold?

2. Bestem dit marked: Definer nøjagtigt hvilket marked du analyserer. Dette kan være på baggrund af geografiske regioner, produkttyper, demografiske grupper, eller en kombination af disse.

3. Udfør en markedsbeskrivelse: Saml grundlæggende data om markedet, såsom størrelse, struktur, historiske vækstrater og forventede fremtidige vækstrater.

4. Segmenter dit marked: Opdel dit marked i mindre segmenter baseret på faktorer som kundetype, købsadfærd, geografisk placering, demografi, osv.

5. Analysér konkurrencen: Identificér dine vigtigste konkurrenter og analysér deres produkter, priser, distribution, markedsandel, styrker og svagheder.

6. Forstå dine kunder: Undersøg hvem dine kunder er, hvad de værdsætter, hvordan de træffer købsbeslutninger og hvilke trends der påvirker deres adfærd. Dette kan gøres gennem kundeanalyser, interviews, spørgeskemaer, osv.

7. SWOT-analyse: Lav en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) for at evaluere din virksomheds styrker og svagheder, samt de muligheder og trusler der findes i markedet.

8. Analyser markedsdynamikken: Undersøg hvordan markedet ændrer sig over tid. Dette kan omfatte tendenser inden for teknologi, kundebehov, regulering, konkurrence, osv.

9. Lav konklusioner og anbefalinger: Basér dine konklusioner og anbefalinger på din analyse. Hvad betyder dine fund for din virksomhed? Hvilke strategiske tiltag skal der tages for at tackle de udfordringer og muligheder, du har identificeret?

10. Præsenter dine resultater: Det sidste skridt er at præsentere dine resultater på en klar og forståelig måde. Brug visuelle hjælpemidler som grafer, tabeller og diagrammer til at illustrere dine fund.

Husk, at en markedsanalyse er en kontinuerlig proces. Markedet ændrer sig konstant, så det er vigtigt at opdatere din analyse regelmæssigt.

marketers laver markedsanalyse

Hvad skal der være i en markedsanalyse?

En markedsanalyse bør indeholde en række elementer. Det er fx.

 • gør det muligt for dig at forstå markedet,
 • identificere muligheder og udfordringer,
 • formulere strategier og løsninger

En god markedsanalyse bør derfor indeholde følgende elementer:

1. Markedsdefinition

En klar beskrivelse af det marked, du vil analysere. Dette kan omfatte geografisk område, produkttyper, og/eller de kundesegmenter, du retter dig mod.

2. Markedsstørrelse

Dette inkluderer det samlede antal potentielle kunder eller salgsvolumen i det valgte marked.

Du kan måle dette på forskellige måder, afhængigt af dit produkt eller tjeneste.

3. Markedsudvikling

En analyse af hvor hurtigt markedet vokser, og hvad fremtidige trends kan indebære.

Dette kan omfatte teknologiske ændringer, demografiske trends, ændringer i forbrugeradfærd, osv.

4. Markedssegmenter

En opdeling af markedet i mindre segmenter, baseret på f.eks. demografi, købsadfærd, kundetyper, osv.

For hvert segment skal du forstå dets størrelse, vækstrate, konkurrenceforhold og kundebehov.

5. Konkurrentanalyse

En detaljeret gennemgang af dine primære konkurrenter, herunder deres produkter, priser, markedsandel, styrker og svagheder.

Du bør også forstå, hvilken strategi de anvender, og hvordan de differentierer sig.

6. Kundeanalyse

En dybdegående forståelse af dine kunder, herunder hvem de er, hvad de ønsker, hvordan de træffer købsbeslutninger, og hvilke trends der påvirker deres adfærd.

Dette kan gøres ved hjælp af interviews, spørgeskemaer og andre former for markedsundersøgelser.

7. SWOT-analyse

En evaluering af din virksomheds styrker (Strengths), svagheder (Weaknesses), muligheder (Opportunities) og trusler (Threats) i forhold til markedet.

8. Anbefalinger og strategiske tiltag

Baseret på din analyse, bør du udarbejde konkrete anbefalinger og strategiske tiltag. Hvordan kan din virksomhed udnytte de muligheder og håndtere de udfordringer, du har identificeret?

Husk at datakvaliteten er afgørende for kvaliteten af din markedsanalyse.

Sørg for at bruge pålidelige datakilder, og valider dine resultater hvor det er muligt.

Hvilke faser indgår i Markedsanalyseprocessen?

Der er mange måder at gennemføre en markedsanalyse på, men følgende faser er typisk en del af processen:

Fase 1: Udarbejdelse af mål og spørgsmål.

Først skal du definere, hvad du vil opnå med din markedsanalyse og hvilke spørgsmål du vil have svar på.

Dette vil hjælpe dig med at fokusere din indsats og guide dig igennem resten af processen.

Fase 2: Indsamle data

Når du har defineret dine mål og spørgsmål, er det tid til at samle data. Der er mange forskellige typer af data, du kan indsamle.

Disse inkluderer blandt andet finansielle data, brancheanalyser, konkurrentanalyser og forbrugerundersøgelser.

Det er vigtigt at vælge de rigtige datakilder for at sikre, at du har de oplysninger, du har brug for.

Fase 3: Analysering

Når du har indsamlet dine data, er det tid til at analysere dem.

Dette kan gøres ved hjælp af forskellige værktøjer og teknikker, såsom SWOT-analyser, PESTEL-analyser og konkurrentanalyser.

Dette hjælper dig med at identificere muligheder og udfordringer på markedet.

Fase 4: Formulering af strategier og løsninger.

Brug dine analyser til at formulere strategier og løsninger.

Dette vil hjælpe din virksomhed med at nå sine mål og vækste sin bundlinje.

Fase 5: Implementering og måling

Når dette er gjort er det tid til at implementere dem og måle deres effektivitet.

Dette vil hjælpe dig med at justere dine aktiviteter, hvis det er nødvendigt. Hvilket sikrer, at du fortsat bevæger dig i den rigtige retning.

Det er vigtigt at huske på, at markedsanalyse ikke er en engangsproces. Det er snarere en løbende process, da markedet og din virksomhed forandrer sig over tid.

Derfor bør du planlægge at gennemføre markedsanalyser med jævne mellemrum.

Hvilket vil sikre, at du har den nødvendige viden til at træffe de rigtige beslutninger for din virksomhed.

Det er også vigtigt at huske, at en markedsanalyse ikke kun er en teknisk proces, men også en kreativ proces.

Det kræver tænkning ud af boksen og evnen til at se muligheder, der måske ikke er åbenlyse.

En anden vigtig ting at huske på i markedsanalyseprocessen er, at være agil og tilpasningsdygtig.

Markeder og forbrugere forandrer sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at være villig til at tilpasse sig og justere sin strategi, hvis det er nødvendigt.

Dette kan involvere at udvikle nye produkter og tjenester, tilpasse priser eller ændre marketingindsatsen.For nogle gange findes der huler, som man kan fylde ud.

Dette kan være en udfordrende proces, men det er en nødvendig del af at drive en succesfuld virksomhed i en konkurrencepræget branche.

Hvordan ser en markedsanalyse ud?

En markedsanalyse kan se ud på mange forskellige måder. Den ‘udseende’ er afhængigt af virksomheden og dens mål for analysen.

En markedsanalyse kan for eksempel indeholde:

 • En definition af målene for analysen og de spørgsmål, der skal besvares
 • En oversigt over markedet og branchen, herunder data om markedets størrelse, struktur og tendenser
 • En konkurrentanalyse, der undersøger virksomhedens konkurrenter og deres styrker, svagheder, muligheder og trusler
 • En forbrugeranalyse, der undersøger virksomhedens målgruppe, herunder deres behov, ønsker, adfærd og købsbeslutninger
 • En SWOT-analyse, der samler de data, der er indsamlet, og identificerer virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler
 • En række løsningsforslag. Disse skal tage hensyn til de udfordringer og muligheder, der er identificeret i analysen. Hvilket vil hjælpe virksomheden med at nå sine mål og vækste sin bundlinje.

En markedsanalyse kan være en skriftlig rapport. Det kan også være en præsentation eller en kombination af begge dele.

Det afhænger af formålet med analysen og hvilken form for data, der er indsamlet.

Uanset hvordan den ser ud, er formålet med en markedsanalyse at give en grundig indsigt i markedet.

Præsentere mulighederne for virksomheden, således at det bliver nemmere at træffe informerede beslutninger.

 

Hvor meget koster en markedsanalyse?

Det er svært at give et præcist svar på, hvor meget en markedsanalyse koster. Det afhænger af nemlig af en række faktorer. Disse inkluder bl. a.

 • omfanget af analysen,
 • kompleksiteten af markedet og branchen,
 • indsamlingen af data og løsningsforslagene.

En markedsanalyse kan være en relativt simpel proces. Det vil den være hvis den kun omfatter enkle data og løsningsforslag.

Den kan også være en kompleks proces. Det vil den være hvis den involverer mange typer af data og omfattende løsningsforslag.

En anden faktor, der kan påvirke prisen på en markedsanalyse, er, hvem der udfører analysen.

Det kan være en intern medarbejder eller en ekstern ekspert. Prisen vil typisk være højere for en ekstern ekspert.

Det kan også være nødvendigt at inddrage eksterne eksperter. Hvilket kan give adgang til specifik viden og ekspertise inden for et bestemt område.

Dette vil give en markedsanalyse en ekstra dimension.

Det er derfor vigtigt at planlægge analysen grundigt. På den måde sikree, du at I har de nødvendige ressourcer til at gennemføre den.

Så processen bliver udført på en grundig og professionel måde.

En grundig og veludført markedsanalyse kan give vigtig viden og indsigt, der kan være med til at vækste virksomhedens bundlinje.

Det kan også være en fordel at indhente tilbud fra flere leverandører for at sammenligne priser og sikre, at du får den bedste værdi for pengene.

Det er også vigtigt at huske på, at prisen på en markedsanalyse ikke kun er afhængig af omkostningerne ved selve analysen, men også af den værdi, den kan skabe for virksomheden.

Derfor kan det være en god investering at afsætte de nødvendige midler til at gennemføre en markedsanalyse, selvom det måske koster lidt ekstra i første omgang.

Er markedsanalyse og brancheanalyse det samme?

Er markedsanalyse og brancheanalyse det samme? Lad os tage et nærmere kig.

Markedsanalyse:

 • Fokuserer på en specifik målgruppe eller marked
 • Undersøger kundebehov, præferencer og adfærd
 • Vurderer konkurrence og brancheudvikling

Brancheanalyse:

 • Fokuserer på en specifik branche
 • Undersøger brancheudvikling, trends og konkurrence
 • Vurderer markedsstørrelse og vækstpotentiale

Så, nej, markedsanalyse og brancheanalyse er ikke det samme! De har begge deres egne unikke fokuspunkter. Begge analyser arbejder sammen for at give et fuldt overblik over deres omverden.

“Men hvorfor skal jeg bryde mig om at skelne mellem de to? ” spørger du måske. En korrekt analyse af både marked og branche er afgørende. De hjælper nemlig med at træffe informerede beslutninger og udvikle en effektiv strategi.

Det hjælper dig med at forstå kunderne, konkurrenterne og brancheudviklingen. På den måde kan du tilpasse dig og opnå succes.

Så, når du næste gang står over for en beslutning om, hvordan du skal drive din virksomhed frem, sørg for at du har en god forståelse for både markedet og branchen.

Det kan være forskellen mellem at få foden indenfor eller at falde på halen!

Konklusion

En markedsanalyse er en metode til at undersøge og forstå en given markedsplads.

Hvilket involverer at samle data om:

 • konkurrenter,
 • forbrugere,
 • branche,
 • priser og
 • produkter,

Derefter bruge denne information til at identificere muligheder og udfordringer for en virksomhed.

Det er en nødvendig proces for at sikre, at virksomheden har den viden, de har brug for. Hvilket samtidig sikrer at man kan nå ens mål og vækste bundlinje.

Det kan være tidskrævende og kræve en investering i ressourcer. Det er  dog en investering, der kan betale sig i form af værdifuld viden og indsigt, der kan hjælpe din virksomhed med at vokse.

Alt i alt er en markedsanalyse en væsentlig proces for virksomheder, der ønsker at forstå deres markedsplads og træffe informerede beslutninger om deres marketingstrategi og forretningsudvikling.

Det kan være tidskrævende og kræve en investering i ressourcer, men det er en investering, der kan betale sig i form af værdifuld viden og indsigt, der kan hjælpe din virksomhed med at vokse.

Michael Rurup Andersen

Brug for nyt perspektiv?

Jeg hjælper B2B marketingafdelinger i fremstillings- og life science- , samt CleanTech-industrien, med at drive vækst gennem datadrevne beslutningsprocesser, marketingautomatisering, kunstig intelligens (AI) og menneskelig kreativitet.

Kontakt mig på:

+45 3056 9097

kontakt@michaelrurupandersen.dk

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner