Guide til SWOT-analysens 4 grundpiller til effektiv vækst

9 minutter tager artiklen at læse.

af | maj 5, 2023

Hvordan kan du sikre, at dine strategiske initiativer skaber vækst og opfylder dine forretningsmål? 

Det kan være svært at navigere i det dynamiske marked og identificere nye muligheder for vækst, især med begrænsede ressourcer og budgetter. 

Men det er her, SWOT-analysen kommer ind i billedet – den populære og effektive metode til at evaluere din virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

Men hvad er en SWOT-analyse egentlig, og hvad er dens fordele? 

Forestil dig SWOT-analysen som en hvid skjorte, den er tidløs og alsidig, og kan hjælpe dig med at træffe strategiske beslutninger og skabe vækst. 

I denne artikel vil jeg gennemgå, hvordan du laver en god SWOT-analyse og identificere de kritiske elementer, der ofte glemmes. 

Jeg vil også give dig en handlingsplan til at implementere din SWOT-analyse korrekt og kommunikere den effektivt til dit team. 

Så tag dine popkulturelle referencer og lad os komme i gang med at lære, hvordan du kan bruge SWOT-analysen til at skabe vækst og nå dine forretningsmål.

Hvad er en SWOT-analyse?

En SWOT-analyse er en strategisk planlægningsværktøj, der bruges til at identificere og forstå de Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler relateret til et projekt eller i en virksomheds sammenhæng.

Den er designet til at hjælpe med at vurdere både interne og eksterne faktorer, der kan påvirke et projekt eller en organisations succes. Her er en kort forklaring på de fire komponenter i en SWOT-analyse:

 • Styrker (Strengths): Disse er interne ressourcer og egenskaber ved organisationen eller projektet, som giver det en fordel i forhold til konkurrenterne. Det kan være kvalificerede medarbejdere, intellektuel ejendom, stærke brandnavne, gode kundebaser, osv.
 • Svagheder (Weaknesses): Disse er også interne faktorer, men modsat styrker, udgør svagheder de elementer, som begrænser eller hindrer organisationens eller projektets effektivitet og succes. Det kan være mangler i ressourcer, begrænsede færdigheder eller teknologier, finansielle begrænsninger, osv.
 • Muligheder (Opportunities): Dette refererer til eksterne faktorer, som organisationen eller projektet kan udnytte til sin fordel. Det kan omfatte markedsudviklinger, teknologiske fremskridt, ændringer i forbrugerpræferencer, lovgivningsmæssige ændringer, osv., som kan udnyttes for at forbedre positionen eller væksten.
 • Trusler (Threats): Ligesom muligheder er trusler eksterne faktorer, men disse udgør potentielle risici for organisationen eller projektet. Det kan være konkurrence, økonomiske nedgangstider, negative lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i markedsdynamikken, osv., som kan true organisationens eller projektets succes.

Ved at analysere disse fire områder kan organisationer og projektledere få et klart billede af deres nuværende situation, identificere de områder, hvor de har brug for at forbedre, og udnytte de muligheder, der er tilgængelige for dem.

Samtidig med at de minimerer risiciene. SWOT-analysen er et værdifuldt værktøj i strategisk planlægning, beslutningstagning og målsætning.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvad kan en SWOT-analyse bruges til?

En SWOT analyse kan bruges til at identificere fordele og ulemper ved en organisations position i markedet.

Ved at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler, kan organisationen udvikle en strategi, der tager højde for sine ressourcer og markedsbetingelserne.

SWOT-analyser kan bruges til at:

 • Evaluere virksomhedens nuværende position og forbedringsmuligheder
 • Identificere nye forretningsmuligheder og måder at differentiere sig på i markedet
 • Identificere risici og trusler, der kan påvirke virksomheden
 • Hjælpe med at træffe beslutninger om ressourceallokering og prioritering

Hvad er fordelene ved en SWOT-analyse?

SWOT-analyser kan give organisationen et overblik over deres position i markedet og identificere potentielle muligheder for vækst og forbedring.

Fordele ved at udføre en SWOT-analyse inkluderer:

 • Identificering af virksomhedens styrker og muligheder, hvilket kan hjælpe med at udvikle en strategi for at udnytte disse fordele og skabe vækst.
 • Identificering af virksomhedens svagheder og trusler, som kan hjælpe med at udvikle en strategi for at minimere risici og svagheder.
 • Udvikling af en bedre forståelse for virksomhedens position i markedet og dens omgivelser.
 • Hjælper med at træffe beslutninger om ressource allokering og prioritering.

Forskel på SWOT og TOWS

Forskellen mellem SWOT og TOWS er primært fokus og tilgang:

 • Fokus: SWOT fokuserer på at identificere styrker og svagheder, mens TOWS fokuserer på at udvikle strategiske initiativer, der kan udnytte muligheder og samtidig adressere trusler.
 • Tilgang: SWOT starter med at evaluere de interne faktorer og derefter de eksterne faktorer, mens TOWS starter med at evaluere de eksterne faktorer og derefter de interne faktorer.

I sidste ende er både SWOT og TOWS nyttige værktøjer i strategisk planlægning, men valget af, hvilken analyse der skal bruges, afhænger af organisationens specifikke behov og mål.

Hvis organisationen har brug for en grundlæggende analyse for at få et overblik over deres situation, er denne en god start.

Hvis organisationen ønsker en mere fokuseret strategi, der udnytter markedsmuligheder og adresserer trusler, er TOWS-analysen mere velegnet.

Begge analyser kræver en grundig evaluering af organisationens interne og eksterne faktorer, og begge kan hjælpe med at identificere muligheder for vækst og udvikling.

Det er vigtigt at huske på, at begge analyser også kræver en aktiv indsats fra organisationen for at udvikle en strategi, der tager højde for deres specifikke behov og mål.

Hvordan laver du en god SWOT-analyse?

Her er nogle trin til at lave en god SWOT-analyse:

1. Saml data

Identificer og saml data om virksomhedens interne faktorer såsom: virksomhedens mål og strategier, ressourcer, medarbejdere, kundesegmenter, produkter og tjenester, processer og teknologi.

Identificer også data om eksterne faktorer, herunder: konkurrenter, økonomiske og politiske forhold, teknologiske udviklinger, socio-kulturelle tendenser og markedsstørrelse og vækst.

2. Lav en liste over SWOT-elementer

Identificer styrker, svagheder, muligheder og trusler ved hjælp af de data, du har indsamlet. Brug brainstorming eller mindmapping til at generere ideer.

Skriv ned alle de elementer, du kan tænke på, uden at vurdere dem.

3. Kategoriser elementerne

Gruppér styrker og svagheder som interne faktorer og muligheder og trusler som eksterne faktorer.

Kategoriser derefter de elementer, du har skrevet ned, i henhold til deres relevans og betydning.

4. Prioriter elementerne

Vurder hvert SWOT-element ud fra dets vigtighed og indflydelse på organisationens mål og strategier.

Prioriter elementerne ved hjælp af en enkel matrice og identificer de vigtigste af elementer.

5. Opret en handlingsplan

Brug analysen som grundlag for at udvikle en handlingsplan, der adresserer organisationens prioriterede elementer.

Identificer konkrete mål, strategier og taktikker for at udnytte styrker, minimere svagheder, udnytte muligheder og minimere trusler.

Sørg for, at handlingsplanen er realistisk, specifik og målbar.

forretningsmøde med ennemgang af SWOT-analyse

Hvad skal man huske at have med i en SWOT-analyse?

For at lave en god SWOT-analyse, skal man huske følgende:

 • Vær realistisk: Vær realistisk i evalueringen af organisationens styrker og svagheder og de eksterne muligheder og trusler.
 • Inkludér både interne og eksterne faktorer: En analyse skal omfatte både interne og eksterne faktorer, da begge påvirker organisationens succes.
 • Prioritér SWOT-elementerne: Vurder elementerne og prioritér dem efter deres indflydelse på organisationens mål og strategier.
 • Identificér handlingspunkter: Brug analysen som grundlag for at udvikle en handlingsplan og identificér konkrete mål, strategier og taktikker.
 • Evaluer og justér: Efter handlingsplanen er implementeret, skal man evaluere dens succes og justere den om nødvendigt. Det er vigtigt at følge op på de identificerede elementer og sørge for, at organisationen fortsat er opdateret omkring interne og eksterne faktorer, der kan påvirke dens succes.

Hvad glemmer man ofte, som er kritisk at inkludere i en god SWOT-analyse?

Ofte glemmer man at inkludere følgende i en god SWOT-analyse:

 • Konkurrentanalyse: En konkurrentanalyse er en væsentlig del af en SWOT-analyse. Det er afgørende at evaluere konkurrenternes styrker og svagheder samt identificere muligheder og trusler, der kan påvirke organisationens succes.
 • Kulturelle og socioøkonomiske faktorer: Det er vigtigt at overveje kulturelle og socioøkonomiske faktorer, der kan påvirke organisationens succes. Det kan omfatte faktorer som politiske og lovgivningsmæssige ændringer, skiftende forbrugertendenser, økonomiske forhold og demografiske ændringer.
 • Interne politikker og procedurer: Det er vigtigt at evaluere organisationens interne politikker og procedurer, da disse kan påvirke dens succes. For eksempel kan en ineffektiv HR-proces eller dårlig kommunikation internt i organisationen have en negativ indvirkning på dens præstation.
 • Menneskelige ressourcer: Menneskelige ressourcer spiller en vigtig rolle i organisationens succes. Det er afgørende at evaluere medarbejdernes kompetencer, motivation og engagement og identificere muligheder for træning og udvikling for at opbygge og opretholde en stærk arbejdsstyrke.
 • Teknologisk innovation: Teknologisk innovation kan have en stor indvirkning på organisationens succes. Det er vigtigt at evaluere organisationens teknologiske infrastruktur og identificere muligheder for at implementere nye teknologier, der kan forbedre dens effektivitet og konkurrenceevne.
 • Kundeoplevelse: Kundeoplevelsen er afgørende for organisationens succes. Det er vigtigt at evaluere kundens behov og ønsker og identificere muligheder for at forbedre kundeoplevelsen. Dette kan omfatte at forbedre kundeservice, produktfunktioner eller tilføje nye tjenester og produkter.
 • Finansielle faktorer: Finansielle faktorer såsom cashflow, likviditet og rentabilitet spiller en afgørende rolle i organisationens succes. Det er vigtigt at evaluere disse faktorer og identificere muligheder for at optimere organisationens finansielle situation.

Det er vigtigt at huske, at analysen skal være omfattende og tage hensyn til alle faktorer, der kan påvirke organisationens succes.

En god SWOT-analyse bør indeholde en detaljeret evaluering af organisationens interne og eksterne faktorer, prioritere de vigtigste SWOT-elementer og identificere konkrete handlingspunkter for at udnytte organisationens styrker, minimere dens svagheder, udnytte muligheder og minimere trusler.

Handlingsplan for implementering af SWOT-analyse?

Når en SWOT-analyse er udført, skal resultaterne omsættes til en handlingsplan for at sikre, at de bliver implementeret korrekt og effektivt i hele organisationen.

Her er en vejledning til at udarbejde en handlingsplan for implementering af SWOT-analyse:

 1. Identificer de vigtigste resultater fra analysen: Start med at identificere de vigtigste resultater fra analysen. Dette kan omfatte virksomhedens vigtigste styrker og svagheder, samt de største muligheder og trusler, som den står over for.
 2. Prioriter resultaterne: Når du har identificeret de vigtigste resultater, skal du prioritere dem. Prioritering kan baseres på forskellige faktorer, såsom hvor vigtige resultaterne er for virksomhedens overordnede strategi, hvor lette de er at implementere, og hvor store de forventede fordele vil være.
 3. Identificer specifikke initiativer: For hver prioriteret analyseresultat skal der identificeres specifikke initiativer, der skal implementeres for at opnå de ønskede resultater. Disse initiativer skal være klare og specifikke, så det er klart, hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det, og hvornår det skal gøres.
 4. Tildel ansvar: For at sikre, at initiativerne bliver implementeret korrekt, skal der tildeles ansvar til specifikke personer eller teams. Disse personer eller teams skal have klare opgaver, ansvarsområder og deadlines, så det er klart, hvad der forventes af dem.
 5. Opfølgning og evaluering: Som en del af handlingsplanen skal der være regelmæssig opfølgning og evaluering af initiativerne. Dette kan omfatte regelmæssige rapporter om fremskridt, statusmøder, og justeringer af handlingsplanen efter behov.

Sådan sikrer du dig, at din SWOT-analyse implementeres korrekt:

 1. Skab opmærksomhed omkring SWOT-analysen: Det er vigtigt at skabe opmærksomhed omkring SWOT-analysen, så alle i organisationen er klar over, hvad der sker, og hvorfor det er vigtigt. Dette kan omfatte møder, e-mails, nyhedsbreve og andre kommunikationskanaler.
 2. Tydeliggør forventningerne: For at sikre, at alle er på samme side, er det vigtigt at tydeliggøre forventningerne til SWOT-analysen og dens resultater. Dette kan omfatte klare mål og en tidsplan for implementeringen af initiativerne.
 3. Involver medarbejdere på alle niveauer: Det er vigtigt at involvere medarbejdere på alle niveauer i implementeringen af SWOT-analysen og dens resultater. Dette kan omfatte træning og uddannelse, samt workshops og brainstorming sessioner, hvor medarbejdere kan bidrage med deres ideer og forslag.
 4. Hold regelmæssige opfølgningsmøder: For at sikre, at initiativerne bliver implementeret korrekt, er det vigtigt at holde regelmæssige opfølgningsmøder. Disse møder kan bruges til at drøfte fremskridt, identificere udfordringer og justere handlingsplanen efter behov.
 5. Sørg for, at ledelsen går foran: For at sikre, at SWOT-analysen og dens resultater bliver taget seriøst, er det vigtigt, at ledelsen går foran. Ledelsen skal være synlige og engagerede i implementeringen af initiativerne og vise, at de tager SWOT-analysen alvorligt.

Kommunikation og formidling af SWOT-analyse

Kommunikation og formidling af SWOT-analysen er vigtig, fordi det er afgørende for, at initiativerne bliver implementeret korrekt og effektivt i hele organisationen.

Hvis medarbejdere ikke forstår analysen og dens resultater, kan det føre til forvirring, modstand og manglende engagement i implementeringen af initiativerne.

Her er nogle tips til at kommunikere og formidle analysen på en effektiv måde:

 1. Brug enkle og klare sprog: Brug enkle og klare sprog, når du kommunikerer SWOT-analysen og dens resultater. Undgå jargon og komplekse tekniske termer, der kan forvirre medarbejderne.
 2. Brug visuelle hjælpemidler: Brug visuelle hjælpemidler som grafer, diagrammer og billeder til at illustrere SWOT-analysen og dens resultater. Dette kan gøre det lettere for medarbejderne at forstå og huske informationen.
 3. Skab en fortælling: Skab en fortælling om analysen og dens resultater, der kan engagere medarbejderne. Brug eksempler og historier til at vise, hvordan analysen kan hjælpe organisationen med at nå sine mål.
 4. Skab dialog: Skab dialog og interaktion med medarbejderne, når du kommunikerer SWOT-analysen og dens resultater. Dette kan omfatte workshops, brainstorming sessioner og feedback sessioner, hvor medarbejderne kan dele deres ideer og forslag.
 5. Gentag budskabet: Gentag budskabet om SWOT-analysen og dens resultater flere gange på forskellige kommunikationskanaler. Dette kan omfatte e-mails, nyhedsbreve, intranet sider og møder. Gentagelse kan hjælpe med at sikre, at budskabet når ud til alle medarbejdere og er forstået.
 6. Giv kontekst og relevans: Giv kontekst og relevans for SWOT-analysen og dens resultater. For eksempel kan du forklare, hvordan analysen er relevant for virksomhedens strategiske mål og hvordan de forskellige initiativer kan hjælpe med at nå disse mål.
 7. Vær åben for feedback: Vær åben for feedback og spørgsmål fra medarbejderne. Dette kan hjælpe med at identificere udfordringer og hindringer, der kan påvirke implementeringen af initiativerne.

I sidste ende handler det om at skabe en klar og forståelig kommunikation om analysen og dens resultater, der kan engagere medarbejderne og motivere dem til at deltage aktivt i implementeringen af initiativerne.

Konklusion

Efter at have undersøgt SWOT-analyse i dybden, kan der konkluderes, at det er en kraftfuld strategisk planlægningsmetode, der kan bruges til at evaluere en organisations styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Som artiklen påpeger, kan en analyse bruges til at identificere nye muligheder for vækst, måle og spore resultaterne af investeringer, og forblive opdateret med industrien og bedste praksis.

Derudover kan en analyse hjælpe med at identificere kritiske mangler i organisationen og hjælpe med at udvikle handlingsplaner for at rette op på disse mangler.

Det er vigtigt at huske på, at en analyse ikke er en engangsøvelse, men en kontinuerlig proces.

Som artiklen påpeger, skal man sikre sig, at man har inkluderet alle nødvendige faktorer, herunder eksterne faktorer, og sørge for, at man har en handlingsplan for at implementere de foreslåede ændringer.

Som implementeringsplanen påpeger, er det vigtigt at kommunikere og formidle resultaterne af analysen til alle relevante interessenter i organisationen.

Dette kan hjælpe med at opnå buy-in og støtte til de foreslåede initiativer.

Endelig er det vigtigt at huske på, at en analyse ikke er en garanti for succes.

Det kræver stadig en solid forretningsplan, dygtige ledere og medarbejdere og en evne til at tilpasse sig ændringer i markedet.

Men ved at bruge en analyse som en del af ens strategiske planlægningsproces, kan organisationer øge deres chancer for at opnå succes og vækst.

Michael Rurup Andersen

Brug for nyt perspektiv?

Jeg hjælper B2B marketingafdelinger i fremstillings- og life science- , samt CleanTech-industrien, med at drive vækst gennem datadrevne beslutningsprocesser, marketingautomatisering, kunstig intelligens (AI) og menneskelig kreativitet.

Kontakt mig på:

+45 3056 9097

kontakt@michaelrurupandersen.dk

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner