Få succes med din kommunikationsstrategi – En trin-for-trin guide!

8 minutter tager artiklen at læse.

af | feb 3, 2023

Har du nogensinde spekuleret på, hvad en kommunikationsstrategi er? og hvordan du kan lave en god en?

Den kan være en afgørende faktor. De kan den være fordi den sikre, at virksomhedens budskaber er klare, målrettede og effektive så man når de ønskede mål.

Den vil derfor være en plan for, den måde vi kommunikerer på med/til alle interessenter.

Forestil dig kommunikationsstrategien som en GPS, der guider din virksomhed mod dens mål.

i denne artikel vil jeg guide dig gennem trinene til at opbygge en kommunikationsstrategi.

 • definere din målgruppe,
 • fastlægge dine mål,
 • vælge de rigtige kommunikationskanaler og
 • skabe en unik brandidentitet.

Vi vil også fremhæve nogle specifikke elementer, du bør tage højde for for at få succes med din kommunikation.

Læs videre for at lære, hvordan du kan opbygge en kommunikationsstrategi. En der kan holde over tid og engagere din målgruppe.

Hvad er en kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi er en plan for, hvordan en virksomhed eller organisation vil kommunikere med sine forskellige interessenter.

Det omfatter beslutninger om:

 • hvilke budskaber der skal kommunikeres,
 • hvordan de skal formidles,
 • til hvem de skal formidles, og
 • hvornår de skal formidles.

Det inkluderer ofte en analyse af:

 • målgrupper,
 • budskaber og
 • kanaler.

Hertil også en tidsplan for, hvornår og hvordan kommunikationen skal foregå.

Formålet med en den er at sikre, at dine budskaber er klare, målrettede og effektive i at nå de ønskede mål.

Den kan også hjælpe med at koordinere kommunikationen på tværs af forskellige afdelinger. Hvilket sikrer, at alle er på samme side.

Hvordan laver man en god kommunikationsstrategi?

Her er en guide til, hvordan du kan udarbejde din egen kommunikationsstrategi.

1. Definer din målgruppe

Først og fremmest er det vigtigt at vide, hvem du vil kommunikere med. Hvem er dine kunder, og hvad er deres behov og ønsker? Jo bedre du kender din målgruppe, jo mere effektivt kan du kommunikere med dem. Brug markedsanalyser og kundeundersøgelser til at indsamle data. Det giver en bedre forståelse af din målgruppe.

2. Fastlæg dine mål

Hvad vil du opnå med din kommunikationsstrategi? Ønsker du at øge salget, forbedre dit brand image eller øge din online tilstedeværelse? Det er vigtigt at fastsætte klare og målbare mål. Så du kan måle succesen af din kommunikationsstrategi.

3. Vælg de rigtige kommunikationskanaler

Der findes mange forskellige kommunikationskanaler. Hvilket inkluderer sociale medier, e-mail, blogs og trykte medier. Det er vigtigt at vælge de kanaler, der bedst når din målgruppe og opfylder dine mål. Overvej også, hvilken slags indhold du vil dele og hvordan det skal præsenteres.

4. Skab en sammenhængende kommunikationsstrategi

Din kommunikationsstrategi skal være sammenhængende og konsekvent. Det skal den være på tværs af alle kanaler og indhold. Skab en klar og ensartet stemme for dit brand, og sørg for at din kommunikation er tilpasset din målgruppe og mål.

5. Skab en unik brand identitet

Din kommunikationsstrategi skal afspejle din virksomheds unikke brandidentitet. Skab en stemme og visuel identitet, der skiller sig ud og er let genkendelig for din målgruppe.

6. Skab relevant og engagerende indhold

For at tiltrække og fastholde dine kunder skal dit indhold være relevant, nyttigt og engagerende. Overvej forskellige typer af indhold du vil benytte. Det kunne fx. være blogs, videoer og infografikker, og sørg for at det passer til din målgruppes behov.

7. Brug storytelling

Brug storytelling til at engagere og tiltrække din målgruppes følelser. Skab en fortælling om dit brand og produkter, der gør det let for dine kunder at forbinde med dit brand.

8. Skab en krisekommunikationsplan

Forbered en krisekommunikationsplan, så du er klar til at reagere, hvis der opstår en krise. Vær åben og ærlig i din kommunikation. Giv regelmæssige opdateringer for at minimere skadevirkningerne.

9. Evaluer og tilpas

Evaluering af din kommunikationsstrategi er afgørende for at forbedre den over tid. Brug data og feedback fra din målgruppe. Dette til at vurdere, hvordan din strategi fungerer, og juster den efter behov.

Der er også nogle specifikke elementer, du bør tage højde for.

Disse er:

 • Holdbarhed: Skab en kommunikationsstrategi, der kan holde over tid. Det er vigtigt, at din strategi er tidssvarende og relevant.
 • Engagement: Engager dit målgruppe med din kommunikation. Brug historiefortælling, retoriske spørgsmål og andre virkemidler for at gøre din kommunikation mindeværdig.
 • Relevans: Sørg for, at din kommunikation er relevant for dit målgruppe. Tænk på, hvad de vil vide, og hvad der vil fange deres opmærksomhed.
 • Konsistens: Vær konsistent i din kommunikation. Sørg for, at dit budskab er det samme, uanset hvilken kanal du bruger.

Men for at gøre den eksekverbar for personer i organisationen, skal alle være på samme side.

Det er derfor vigtigt at sørge for, at alle forstår deres rolle i implementeringen af den. Så vil du ha’ en kommunikationsstrategi der kan eksekveres på tværs af alle afdelinger.

Det kan være nyttigt at lave en opgavefordeling og sørge for, at alle ved, hvad deres ansvar er.

Det kan også være en god idé at tage en regelmæssig vurdering af resultaterne.

Analyser data og brug casestudier til at se, hvad der fungerer og hvad der kan forbedres. Dette vil hjælpe dig med at opretholde og forbedre den over tid.

Endelig er det vigtigt at have en åben og inkluderende tilgang til kommunikationen.

Lad alle i organisationen have mulighed for at give deres meninger og input. Og lad dem føle sig en del af processen. Dette vil sikre, at alle er dedikerede til at få succes.

Husk på, at en god kommunikationsstrategi ikke er en statisk ting. Den skal løbende justeres og tilpasses, så du altid er relevant og up-to-date.

Hvilke modeller kan bruges i kommunikationsstrategien?

Her er nogle af de modeller, der kan bruges til at udvikle en kommunikationsstrategi:

 • SMART-modellen. SMART-modellen fokuserer på at fastsætte mål. Mål der er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte. Denne model kan hjælpe med at sikre, at alle kommunikationsmål er klare og realistiske.
 • AIDA-modellen: AIDA-modellen står for Attention, Interest, Desire og Action. Denne model fokuserer på at skabe opmærksomhed, vække interesse, skabe lyst og fremme handling fra modtagerens side. Denne model kan hjælpe med at sikre, at kommunikationen er engagerende og inspirerende.
 • SWOT-analysen. SWOT-analysen er en strategisk planlægningsmodel. Den fokuserer på virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Den kan hjælpe med at identificere, hvilke kommunikationsmål der vil være mest effektive og relevante for virksomheden.
 • RACE-modellen: RACE-modellen står for Reach, Act, Convert og Engage. Denne model fokuserer på at nå ud til målgruppen. Få dem til at handle. Konvertere dem til kunder og engagere dem som ambassadører for virksomheden. Denne model kan hjælpe med at udvikle en omfattende og effektiv kommunikationsstrategi.
 • 7C-model: 7C-modellen står for Content, Context, Channel, Community, Customization, Collaboration og Conversion. Den sikrer, at kommunikationen er tilpasset målgruppen, kanalen og konteksten.
 • PRISM-modellen: PRISM-modellen står for Profiling, Relationships, Influences, Strategies og Messages. Den bruges til at udvikle en din strategi, så den tager højde for de forskellige interessenter. Hertil også hvor de påvirker virksomhedens omgivelser.

Ved hjælp af disse modeller og analyser kan virksomheder skabe en kommunikationsstrategi. En der er klart defineret, fokuseret og effektiv.

kvinde skriver på tavle til marketingstrategi møde

Hvordan ser en kommunikationsstrategi ud?

Typisk vil en kommunikationsstrategi omfatte følgende elementer:

 • Identifikation af målgruppen: Det er vigtigt at identificere, hvem virksomhedens interessenter er. Samt også hvilken type kommunikation der vil være mest effektiv for at nå dem.
 • Fastlæggelse af budskaber: En kommunikationsstrategi bør omfatte klare budskaber. Som er lette at forstå og relevante for målgruppen.
 • Fastlæggelse af kanaler: Det er vigtigt at vælge de rigtige kanaler til at nå målgruppen. Såsom sociale medier, e-mails, eller en virksomheds hjemmeside.
 • Fastlæggelse af tone og stil. En kommunikationsstrategi bør omfatte retningslinjer for, hvordan virksomheden vil kommunikere. Herunder tone og stil, for at sikre en ensartet kommunikation til alle interessenter.
 • Fastlæggelse af succeskriterier: Det er vigtigt at fastsætte klare mål for, hvad der skal opnås. Og hvordan succes vil blive målt.

En god kommunikationsstrategi vil være tilpasset virksomhedens specifikke behov og mål. Den vil ofte involvere forskellige afdelinger i virksomheden. Såsom marketing, HR og ledelse.

Det er vigtigt at sørge for, at alle interessenter i virksomheden er enige om og forstår kommunikationsstrategien. Så den kan implementeres effektivt.

Hvad er eksempler på kommunikationsstrategier?

Jeg her samlet eksempler på virksomheder, der har haft succes med deres kommunikationsstrategi. For at give dig et bedre billede af, hvordan den kan bruges i praksis.

Eksempel 1: Coca-Cola

Problemstillingen:

Coca-Cola ønskede at styrke deres brand og øge salget af deres produkter.

Hvad de gjorde:

Coca-Cola lancerede en global kampagne med navnet “Share a Coke“. Hvor navnene på forbrugerne blev trykt på deres colaflasker og -dåser.

Resultatet:

Kampagnen var en stor succes og førte til en stigning i salget af produkter. Den gav også en øget opmærksomhed omkring brandet.

Eksempel 2: Airbnb

Problemstillingen: Airbnb ønskede at øge antallet af brugere og styrke deres brand.

Hvad de gjorde:

Airbnb lavede en kampagne med navnet “Belong Anywhere“. Hvor de fokuserede på, hvordan deres tjeneste kan hjælpe rejsende med at føle sig mere hjemme, når de er på farten.

Resultatet:

Kampagnen var en succes og førte til en øget brugerbase. Samt en større opmærksomhed omkring Airbnb.

Hvordan måler du din kommunikationsstrategi?

Først og fremmest er det kritisk at dine målepunkter hænger direkte sammen med din målsætning og din forretningsmålsætning.

Netop derfor er det nødvendigt at målepunkter tilpasses specifikt til jeres situation.

Men vrider du armen om på mig, så vil jeg gerne give dig nogle til inspiration.

 • Målgruppereaktioner: Det er vigtigt at vurdere, hvordan din målgruppe reagerer på dine kommunikationsinitiativer. Dette kan måles ved at overvåge online og offline feedback, undersøgelser og fokusgrupper.
 • Medieopmærksomhed: Hvor meget omtale får du i medierne? og hvordan opfattes din virksomhed af medierne og offentligheden? Dette kan måles ved at overvåge medieomsætning, anmeldelser og mentions i sociale medier.
 • Trafik til hjemmesiden: Det er vigtigt at vurdere, hvor mange besøgende du får på din hjemmeside? hvor længe de besøger hjemmesiden? og hvad de gør på hjemmesiden.
 • Salg og omsætning: En af de mest afgørende målepunkter for enhver kommunikationsstrategi er dens evne til at øge salg og omsætning. Dette kan måles ved at overvåge salg og omsætning før og efter kommunikationsinitiativerne.

For at gøre det nemt for dig selv at måle på disse målepunkter, skal du bruge da en kombination af traditionelle målemetoder. Disse inkluderer spørgeskemaer og telefoninterviews. Hertil også digitale værktøjer såsom web analytics og social media monitoreringsværktøjer.

Disse værktøjer hjælper med at samle og analysere data. Så du kan få et fuldstændigt overblik over min kommunikationsstrategis effektivitet. Så du kan justere den, hvis det er nødvendigt.

Husk, at en effektiv kommunikationsstrategi er en kontinuerlig proces. Den kræver regelmæssig evaluering og justering. Dette for at sikre, at den opfylder din virksomheds mål og forventninger.

Giv aldrig op, fortsæt med at arbejde på din kommunikationsstrategi. Og du vil se resultaterne!

Konklusion

En kommunikationsstrategi er en plan for, hvordan en virksomhed eller organisation vil kommunikere med sine forskellige interessenter.

En god kommunikationsstrategi kræver en forståelse af din målgruppe. Den kræver at der  fastlægges mål. Hertil at man vælger de rigtige kommunikationskanaler.

Samtidig med skabelsen af:

 • en sammenhængende kommunikationsstrategi,
 • en unik brandidentitet,
 • skabelsen af relevant og engagerende indhold og
 • brugen af storytelling.

Det er også vigtigt at have en krisekommunikationsplan. Hertil også at evaluere og tilpasse din kommunikationsstrategi over tid.

Kommunikationsstrategier sikrer, at virksomhedens budskaber er klare, målrettede og effektive. Så de når de ønskede mål.

Det er også vigtigt at koordinere kommunikationen på tværs af forskellige afdelinger.

Det er vigtigt at fastsætte klare og målbare mål. Så du kan måle succesen af din kommunikationsstrategi.

0 kommentarer