Hvad er en god leder? og hvad er en dårlig?

8 minutter tager artiklen at læse.

af | sep 2, 2023

Hvornår har du sidst tænkt over, hvad der gør en leder god?

Jeg husker en aften, hvor jeg sad i en hyggelig café med en gammel kollega, og han fortalte mig om en leder, han engang havde haft.

Han beskrev denne leder som en træner, der ikke kun instruerede, men som også inspirerede sit team til at præstere. Han var som en mesterkok, der kendte alle ingredienserne for succes og vidste præcist, hvordan man blander dem for at skabe den perfekte ret.

Det satte gang i mine tanker. Er det virkelig sådan, at visse ledere har en magisk opskrift, som de andre ikke kender til? Og hvis ja, hvad består denne opskrift så af?

I denne artikel vil jeg tage dig med på en rejse ind i ledelsens verden. Vi vil udforske de kvaliteter, som gør en leder god, og de fælder, som de bør undgå.

Måske vil du genkende nogle af disse træk fra ledere, du selv har haft, eller måske vil du opdage nye sider af god ledelse, som du aldrig har tænkt over før.

Hvad er en god leder?

En god leder kan defineres ud fra forskellige kriterier, afhængigt af den kontekst og kultur, hvor lederskabet udøves. 

Ikke desto mindre er der nogle universelle træk og egenskaber, som ofte forbindes med effektivt og positivt lederskab:

 1. Visionær: En god leder har en klar vision for fremtiden og er i stand til at formidle denne vision til sit team på en måde, der inspirerer og motiverer dem.
 2. Kommunikation: Effektiv kommunikation er nøglen. En god leder er en fremragende lytter og taler, som kan formidle budskaber klart og præcist.
 3. Integritet: En leder bør handle med ærlighed og gennemsigtighed. Medarbejdere har større tillid til ledere, som er pålidelige og konsekvente i deres handlinger.
 4. Empati: Evnen til at forstå og dele følelserne fra andre. En empatisk leder kan forstå sine medarbejderes behov og bekymringer.
 5. Beslutsomhed: Når det er nødvendigt, kan en god leder træffe vanskelige beslutninger, selvom disse ikke altid er populære.
 6. Fleksibilitet: Verden og forretningsmiljøet ændrer sig konstant. En god leder er i stand til at tilpasse sig og navigere i en skiftende virkelighed.
 7. Faglig dygtighed: Selvom lederskab handler meget om interpersonlige færdigheder, er det også vigtigt, at en leder har forståelse for den branche eller det fagområde, de arbejder indenfor.
 8. Teamorienteret: En god leder forstår, at succes ofte er et resultat af teamets indsats. De værdsætter og anerkender deres medarbejderes bidrag.
 9. Udviklingsorienteret: En god leder ser værdien i kontinuerlig læring, både for sig selv og for deres team. De opmuntrer til personlig og professionel udvikling.
 10. Besidder følelsesmæssig intelligens: Evnen til at genkende, forstå og styre ens egne følelser samt evnen til at interagere med andre på en følelsesmæssig forstående måde.

Dette er kun nogle af de træk, der kendetegner en god leder. 

Hver organisation og kultur kan have sine egne specifikke forventninger og værdier, men de nævnte principper er ofte centrale i mange lederskabsdiskussioner.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvorfor er god ledelse vigtig?

God ledelse er af afgørende betydning af flere årsager:

 1. Produktivitet og effektivitet: God ledelse kan optimere teamets præstationer, hvilket resulterer i højere produktivitet og bedre ressourceudnyttelse.
 2. Medarbejderengagement: Ledere, der forstår og tager sig af deres medarbejdere, skaber et miljø, hvor medarbejderne føler sig engagerede, værdsatte og motiverede.
 3. Reduktion af personaleomsætning: Tilfredse og engagerede medarbejdere er mindre tilbøjelige til at søge andre jobmuligheder, hvilket kan spare virksomheden for betydelige omkostninger forbundet med rekruttering og træning.
 4. Fremmer innovation: God ledelse skaber et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at tænke kreativt og foreslå nye ideer.
 5. Forbedret beslutningstagning: Effektive ledere træffer informerede beslutninger, der kan styre organisationen i den rigtige retning.
 6. Opbygning af virksomhedskultur: Ledere spiller en nøglerolle i at definere og formidle virksomhedens kultur, værdier og mission.
 7. Konflikthåndtering: En god leder kan identificere og løse konflikter inden de eskalerer, hvilket sikrer et sundt arbejdsmiljø.
 8. Strategisk retning: God ledelse giver en klar retning for, hvor organisationen skal hen, og sikrer, at alle arbejder mod samme mål.
 9. Tillid: God ledelse bygger tillid internt i organisationen samt eksternt med aktionærer, kunder og samarbejdspartnere.
 10. Krisestyring: I vanskelige tider kan god ledelse være forskellen mellem en organisation, der overlever og trives, og en, der falder sammen.
 11. Medarbejderudvikling: Engagerede ledere investerer i deres medarbejderes professionelle udvikling, hvilket gavner både den enkelte og organisationen som helhed.
 12. Opbygning af et positivt omdømme: God ledelse reflekteres ikke kun internt, men også i, hvordan organisationen ses udefra.

God ledelse påvirker altså både de daglige operationer og den langsigtede succes for en organisation.

Det er hjørnestenen i en sund, velfungerende og succesfuld organisation.

Hvordan bliver man en god leder?

At blive en god leder er en kontinuerlig rejse, der involverer personlig og professionel udvikling.

Her er nogle skridt og retningslinjer:

 1. Selvindsigt og refleksion: Kend dine styrker, svagheder, værdier og passioner. Regelmæssig selvrefleksion kan hjælpe dig med at forstå, hvordan andre ser dig, og hvordan dine handlinger påvirker dit team.
 2. Uddannelse og læring: Deltag i ledelseskurser, seminarer og workshops. Læs bøger og artikler om ledelse for at udvide din viden.
 3. Erfaring: Tag initiativ og ansvar, hvor du kan. Start med små ledelsesopgaver og byg derefter videre på dem. Reel erfaring er en af de bedste måder at lære på.
 4. Mentorship: Find en mentor, der kan vejlede dig, give feedback og dele deres erfaringer med dig. At være en mentee kan give indsigt og perspektiv.
 5. Feedback: Søg konstant feedback fra kolleger, overordnede og underordnede. Vær åben overfor konstruktiv kritik.
 6. Lyttende færdigheder: Lær at lytte aktivt uden at afbryde. Forstå først, og bliv derefter forstået.
 7. Kommunikation: Øv dig i at kommunikere klart, koncist og positivt. God kommunikation kan forhindre mange misforståelser og konflikter.
 8. Delegering: Lær at delegere effektivt. Det viser tillid til dit team, og det giver dig tid til at fokusere på vigtigere ledelsesopgaver.
 9. Beslutningstagning: Udvikle evnen til at træffe beslutninger under pres. Analysér situationen, vurder mulighederne og træf en informeret beslutning.
 10. Empati: Forstå og respekter følelserne fra dem, du leder. Dette kan hjælpe med at skabe stærke relationer og tillid.
 11. Tålmodighed og udholdenhed: Lederskab kan være udfordrende. At være tålmodig og udholdende vil hjælpe dig med at navigere gennem vanskelighederne.
 12. Netværk: Skab forbindelser med andre ledere og fagfolk. De kan tilbyde støtte, vejledning og nye perspektiver.
 13. Integritet: Vær ærlig, transparent og pålidelig i alle dine handlinger.
 14. Fortsat udvikling: Verden og arbejdsmarkedet ændrer sig konstant. Vær proaktiv med kontinuerlig læring og tilpasning.
 15. Sæt et eksempel: Vær en rollemodel for dit team. Dit team vil ofte reflektere din adfærd, så vis de værdier og standarder, du ønsker at se i dem.

At blive en god leder er ikke noget, der sker natten over. Det kræver tid, dedikation og en vilje til konstant forbedring.

god leder visualisering

Hvornår er man en dårlig leder?

Dårligt lederskab kan have en dybtgående negativ indvirkning på en organisation, dens medarbejdere og dens overordnede mål.

Her er nogle kendetegn og adfærd, der ofte er forbundet med dårlige ledere:

 1. Mangel på vision: En leder uden en klar retning eller formål kan ikke effektivt guide sit team.
 2. Dårlig kommunikation: Manglende evne eller vilje til at kommunikere klart kan føre til misforståelser og forvirring.
 3. Undgår ansvar: Skyder skylden på andre, når tingene går galt, i stedet for at tage ansvar for fejl.
 4. Favoritisme: Behandler visse medarbejdere bedre end andre uden saglig grund.
 5. Intolerance og manglende empati: Manglende evne til at forstå eller være opmærksom på medarbejdernes følelser og behov.
 6. Resistent over for feedback: Afviser eller ignorerer feedback og kritik, også selvom det er konstruktivt.
 7. Manglende beslutsomhed: Undgår at træffe beslutninger eller træffer dem impulsivt uden ordentlig overvejelse.
 8. Dårlig lytter: Ignorerer eller undervurderer teamets input.
 9. Overdelegering: Lægger alt arbejdet på andre, mens man selv undgår at tage ansvar.
 10. Manglende anerkendelse: Undlader at anerkende eller belønne medarbejdernes præstationer.
 11. Uærlighed: Løgn eller vildledning skader tilliden mellem lederen og medarbejderne.
 12. Manglende evne til at inspirere: Mangler entusiasme og passion, hvilket kan resultere i et demotiveret team.
 13. Manglende fleksibilitet: Stædighed eller modvilje mod forandring, selv når det er nødvendigt.
 14. Mangel på integritet: Handler ikke i overensstemmelse med de værdier og principper, de forkynder.
 15. Uudviklet følelsesmæssig intelligens: Har svært ved at forstå, kontrollere og udtrykke egne følelser og er ikke opmærksom på andres følelser.

Det er vigtigt at bemærke, at en, der udviser nogle af disse træk eller adfærdsmønstre, ikke nødvendigvis er en dårlig person.

Mange gange kan dårlig ledelse skyldes manglende uddannelse, erfaring eller støtte.

Med den rette vejledning, træning og feedback er det muligt for alle at ændre sin adfærd og forbedre sine ledelsesevner.

Hvordan måler man god ledelse?

At måle god ledelse kan være komplekst, da ledelseseffektivitet ofte er sammensat af både kvantitative og kvalitative elementer.

Her er nogle metoder og indikatorer, man kan bruge til at vurdere god ledelse:

 1. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser: Regelmæssige undersøgelser kan give indsigt i, hvordan medarbejdere opfatter ledelsen. Disse undersøgelser kan inkludere spørgsmål vedkommendes kommunikationsevner, beslutningstagning, støtte og mange andre aspekter.
 2. 360-graders feedback: Dette er en metode, hvor feedback indsamles fra vedkommendes underordnede, jævnaldrende og overordnede. Det giver en holistisk vurdering af performance.
 3. KPI’er (Key Performance Indicators): Specifikke, målbare resultater kan hjælpe med at evaluere effektivitet, som for eksempel medarbejderomsætning, sygefravær eller teamets produktivitetsniveauer.
 4. Mål for medarbejderengagement: Engagement kan vurderes gennem spørgeskemaer, deltagelse i virksomhedens aktiviteter og andre indikatorer.
 5. Ledelsesvurderingsværktøjer: Der findes flere værktøjer og programmer designet specifikt til at vurdere ledelseseffektivitet. Disse værktøjer kan hjælpe med at identificere områder, der kræver forbedring.
 6. Gennemførelse af strategi: Evnen til at omsætte strategiske planer til handling og opnå de ønskede resultater.
 7. Medarbejderudvikling: Måling af antallet af medarbejdere, der får træning, bliver forfremmet, eller som videreudvikler deres kompetencer.
 8. Kunde- eller klienttilfredshed: Tilfredsheden blandt dem, din organisation tjener, kan ofte afspejle kvaliteten af lederskab.
 9. Innovation: Antal nye ideer eller projekter implementeret under vedkommendes tilsyn kan indikere en fremmende kultur for innovation.
 10. Konflikthåndtering: Evnen til hurtigt og effektivt at løse interne konflikter kan være en indikator for god ledelse.
 11. Finansielle resultater: Selvom det ikke er den eneste indikator, kan økonomiske præstationer som profit, indtægtsvækst og omkostningskontrol afspejle kvaliteten af lederskab, især i forretningsmiljøer.
 12. Feedback fra eksterne interessenter: Partnere, leverandører og andre eksterne interessenter kan give værdifuld feedback på personens effektivitet og på virksomhedens omdømme.

Når man måler god ledelse, er det vigtigt at kombinere kvantitative data med kvalitative vurderinger for at få en komplet forståelse.

Ingen enkelt metode eller indikator vil give et fuldstændigt billede, så en kombination af flere metoder anbefales ofte.

Konklusion

Artiklen tager et dybtgående blik på essensen af, hvad det vil sige at være en god leder. 

Hovedtrækkene ved en succesfuld leder er klar: de er visionære, vægter kommunikation, handler med integritet, og besidder en dyb empati for dem, de leder. 

Som det blev nævnt, “En god leder har en klar vision for fremtiden og er i stand til at formidle denne vision til sit team på en måde, der inspirerer og motiverer dem.”

God ledelse er afgørende for en organisations succes, hvilket reflekteres i dens evne til at fremme produktivitetmedarbejderengagementinnovation og en række andre nøglekomponenter. 

Jeg kan ikke understrege nok betydningen af denne indsigt: “God ledelse påvirker altså både de daglige operationer og den langsigtede succes for en organisation.”

At blive en god leder er dog ikke en let opgave; det kræver “tid, dedikation og en vilje til konstant forbedring.” 

Desværre er der også eksempler på dårlige ledere, som ofte kan være kendetegnet ved mangel på visiondårlig kommunikation og en undgåelse af ansvar.

Men hvad skal vi så gøre med denne viden?

For dem, der ønsker at forbedre deres lederegenskaber, er svaret klart: dedikation, uddannelse, og en vedvarende indsats for selvrefleksion og personlig vækst. 

For organisationer betyder det at værdisætte, støtte og udvikle deres ledere, idet god ledelse er fundamentet for succes.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner