Sådan kan strategiske mål føre dig til succes – Alt-i-en-guide

10 minutter tager artiklen at læse.

af | mar 13, 2023

Har du nogensinde set en cykelrytter uden et mål for sin rute? En vinelsker uden at kende forskellen mellem en fin Bordeaux og en billig Beaujolais?

Uden strategiske mål er virksomheder som en cykelrytter uden en rute – de kan cykle i timevis, men de når aldrig nogen steder.

Men hvad er egentlig strategiske mål, og hvorfor er de så vigtige?

I denne artikel vil jeg dykke ned i betydningen af strategiske mål, og hvordan de kan skabe en vej fremad for enhver virksomhed.

Jeg vil udforske, hvad der gør en god strategisk mål, og hvordan man bedst implementerer dem.

Men først og fremmest vil vi se på, hvorfor det er så vigtigt at forstå og have strategiske mål i din virksomhed.

Hvad er strategiske mål?

Strategiske mål er definerede og målbare resultater, som en virksomhed ønsker at opnå på lang sigt, typisk inden for en periode på 3-5 år eller mere.

Strategiske mål er tæt knyttet til virksomhedens overordnede vision og mission og tager højde for både interne og eksterne faktorer, som kan påvirke virksomhedens evne til at nå sine mål.

Når du måler på dine strategiske mål, er det vigtigt at vælge de rigtige KPI’er (Key Performance Indicators), som er relevante for din virksomhed og dine mål.

Det er også vigtigt at måle og evaluere dine resultater løbende, og at bruge denne viden til at justere din strategi og tage beslutninger.

Hvorfor er det vigtigt forstå strategiske mål?

For at en virksomhed skal kunne opnå succes på lang sigt, er det afgørende at have en klar og tydelig forståelse af sine strategiske mål.

Uden klare mål og retning kan en virksomhed nemt miste sig selv i en række taktiske handlinger, der ikke nødvendigvis bidrager til virksomhedens langsigtede vækst og succes.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvad er formålet med strategiske mål?

Formålet med strategiske mål er at give virksomheden en klar retning og fokusere på det vigtigste, mens de forfølger sin vision og mission.

Ved at definere strategiske mål kan en virksomhed også identificere og prioritere ressourcer og indsatsområder, der er afgørende for dens succes.

Hvad er fordelene ved at have strategiske mål?

At have strategiske mål kan give en række fordele for en virksomhed, herunder:

 1. Klar retning: Strategiske mål giver en virksomhed en klar retning og fokusere på det vigtigste, mens de forfølger sin vision og mission.
 2. Prioritering af ressourcer: Ved at definere strategiske mål kan en virksomhed identificere og prioritere ressourcer og indsatsområder, der er afgørende for dens succes.
 3. Måling af succes: Strategiske mål er målbare, hvilket betyder, at en virksomhed kan måle sin succes og identificere områder, der kræver yderligere indsats.
 4. Bedre beslutningsgrundlag: Strategiske mål giver en virksomhed et bedre grundlag for at træffe beslutninger og prioritere sine handlinger.

Hvordan sætter man strategiske mål?

At sætte strategiske mål kræver en omhyggelig og systematisk tilgang. Her er en vejledning til at sætte effektive strategiske mål:

Identificer virksomhedens overordnede mål

 • Definer den overordnede strategi og vision for virksomheden.
 • Identificer de specifikke mål, som virksomheden ønsker at opnå på lang sigt.

Analyser virksomhedens styrker og svagheder

 • Gennemfør en SWOT-analyse (analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler) for at identificere, hvad virksomheden er god til, og hvor der er muligheder for forbedring.

Identificer kritiske succesfaktorer

 • Identificer de kritiske faktorer, som vil være afgørende for at nå virksomhedens mål.
 • Disse kan være interne faktorer såsom medarbejderkompetencer og ressourcer eller eksterne faktorer som markedsforhold og konkurrence.

Definer specifikke, målbare og realistiske mål

 • Brug SMART-målsætning (specifik, målbar, acceptabel, realistisk og tidsbegrænset) til at definere specifikke og målbare mål.
 • Sørg for, at målene er realistiske og opnåelige, men stadig udfordrende.

Skab en klar og sammenhængende vision

 • Sørg for, at de strategiske mål er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og vision.
 • Skab en klar og sammenhængende vision for virksomheden, som alle medarbejdere kan forstå og støtte op omkring.

Implementer målene i virksomheden

 • Kommuniker de strategiske mål tydeligt til alle medarbejdere og sørg for, at de forstår, hvad der forventes af dem.
 • Identificer de ressourcer, der er nødvendige for at nå målene, og alloker dem effektivt.
 • Overvåg fremskridt og juster målene efter behov.

Hvad skal man huske?

For at sætte effektive strategiske mål, er der visse ting, der er vigtige at huske på. Disse inkluderer:

 • Specifikke og målbare mål, der er realistiske og udfordrende.
 • Mål, der er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og vision.
 • Tydelig kommunikation af målene til alle medarbejdere og en klar forståelse af, hvad der forventes af dem.
 • En omhyggelig og systematisk tilgang til at identificere kritiske faktorer og ressourcer, der er nødvendige for at nå målene.
 • En plan for at implementere målene og overvåge fremskridt og justere dem efter behov.

Hvad glemmer man ofte?

Nogle gange kan virksomheder glemme at inkludere visse elementer i deres strategiske mål, som er kritiske for succes. Disse inkluderer:

 • En plan for at tackle eventuelle risici og udfordringer, der kan opstå undervejs.
 • En tydelig forståelse af, hvordan målene vil påvirke virksomhedens medarbejdere og kultur.
 • En plan for at motivere og engagere medarbejdere til at arbejde mod målene.
 • En plan for at overvåge og evaluere målene regelmæssigt og justere dem efter behov.
personer udarbejder strategi og strategiske målsætninger

Hvordan bliver dine strategiske mål implementeret korrekt?

Her er en vejledning til, hvordan du kan sikre dig, at dine strategiske mål bliver implementeret korrekt:

Definer dine strategiske mål klart og tydeligt

 • Brug SMART-metoden (specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbegrænsede) til at definere dine mål
 • Sikre dig, at de er klart kommunikeret og forstået af alle i organisationen
 • Identificere også de kritiske succesfaktorer, der skal overholdes for at nå målene

Opbyg en implementeringsplan

 • Opret en tidsplan med milepæle, der skal nås, og de ansvarlige personer for hver milepæl
 • Tildel ressourcer til implementeringsplanen (finansielle, teknologiske, menneskelige ressourcer)
 • Identificer også risici og potentielle forhindringer og udarbejd en plan for at håndtere dem

Involver dine medarbejdere

 • Kommunikere tydeligt med dine medarbejdere om, hvad dine strategiske mål er, og hvordan de passer ind i organisationens overordnede vision og mission
 • Skab en følelse af ejerskab og ansvar blandt medarbejderne for at nå målene
 • Opret også en feedbackmekanisme, så medarbejderne kan give tilbagemeldinger på implementeringsprocessen

Uddan og træn medarbejderne

 • Giv medarbejderne de nødvendige færdigheder og ressourcer til at nå målene
 • Træn også medarbejderne i samarbejde og kommunikation for at styrke teamarbejdet.

Mål og overvåg fremskridt

 • Definer de relevante KPI’er (key performance indicators) for at måle og overvåge fremskridt og succes på målniveau
 • Hold regelmæssige statusmøder og kommunikere fremskridt til hele organisationen
 • Evaluere og justere implementeringsplanen og målene, hvis det er nødvendigt

Fejr succeser

 • Fejr succeser og milepæle sammen med medarbejderne
 • Brug også succeser som mulighed for at lære af bedste praksis og gentage dem i fremtiden.

Eksempler på strategiske mål

Følgende er strategiske mål eksempler. De er et udsnit af de vigtigste strategiske målepunkter, opdelt efter virksomhedsstørrelse.

For startups:

Månedlig vækstrate:

 • Månedlig aktivitetsrate: Hvor mange brugere interagerer med dit produkt eller service hver måned?
 • Konkurrentanalyse: Hvor godt klarer du dig i forhold til dine konkurrenter?
 • Brugerfeedback: Hvor tilfredse er dine brugere med dit produkt eller service?
 • Kapitalrejsning: Hvor meget kapital kan du rejse, og hvordan forbedrer det din virksomheds vækstpotentiale?
 • Team-engagement: Hvor engageret er dit team i at opnå virksomhedens mål?
 • ROI (Return on Investment): Hvor meget afkast har du fået fra din investering i forskellige markedsføringskanaler?

Konverteringsrater:

 • CAC (Cost of Customer Acquisition): Hvor meget koster det dig at tiltrække en ny kunde?
 • CLV (Customer Lifetime Value): Hvor meget er en kunde værd for din virksomhed på lang sigt?
 • AB-testning: Hvordan kan du forbedre konverteringsraterne ved at teste forskellige markedsførings- og salgsstrategier?
 • Viralitet: Hvor godt spreder dit produkt eller service sig til nye brugere?
 • Churn rate: Hvor mange kunder mister du hver måned?
 • NPS (Net Promoter Score): Hvor villige er dine kunder til at anbefale din virksomhed til andre?

Brugeraktivering:

 • Retentionsrate: Hvor mange af dine brugere bliver aktive og engagerede på lang sigt?
 • Produkt-feedback: Hvordan kan du forbedre dit produkt eller service baseret på brugernes feedback?
 • Onboarding-proces: Hvor nemt er det for nye brugere at komme i gang med dit produkt eller service?
 • Gamification: Hvordan kan du øge brugeraktiveringen ved at tilføje spillemekanikker?
 • Brugersegmentering: Hvordan kan du tilpasse dit produkt eller service til forskellige brugergrupper?
 • Referrals: Hvor mange af dine eksisterende brugere henviser nye brugere til dit produkt eller service?

For små virksomheder:

Nuværende kundeomsætning:

 • Customer acquisition rate: Hvor mange nye kunder tiltrækker du hver måned?
 • Customer retention rate: Hvor mange af dine nuværende kunder bliver hos dig på lang sigt?
 • Cross-selling rate: Hvor mange af dine kunder køber flere af dine produkter eller services?
 • Upselling rate: Hvor mange af dine kunder opgraderer til dyrere eller mere avancerede produkter eller services?
 • Referral rate: Hvor mange af dine eksisterende kunder henviser nye kunder til din virksomhed?
 • Customer lifetime value: Hvor meget er en kunde værd for din virksomhed på lang sigt?

Nettotilvækst af kunder:

 • Cost per Acquisition: Hvor meget koster det dig at tiltrække en ny kunde?
 • Conversion rate: Hvor mange af dine potentielle kunder
 • konverterer til faktiske kunder?
 • Lead generation rate: Hvor mange potentielle kunder genererer du hver måned?
 • Marketing channel effectiveness: Hvilke markedsføringskanaler fungerer bedst for at tiltrække nye kunder?
 • Customer satisfaction score: Hvor tilfredse er dine kunder med din virksomhed?
 • Customer lifetime value: Hvor meget er en kunde værd for din virksomhed på lang sigt?

Overskudsgrad:

 • Gross profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af produktionsomkostninger?
 • Operating profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af driftsomkostninger?
 • Net profit margin: Hvor meget overskud genererer du efter at have dækket alle omkostninger?
 • Return on Investment (ROI): Hvor meget afkast har du fået fra dine investeringer i marketing, uddannelse, og andre forretningsområder?
 • Breakeven point: Hvor meget skal du sælge for at dække dine omkostninger?
 • Cash flow: Hvor meget likviditet har du til rådighed til at finansiere din virksomhed på kort sigt?
 • Asset turnover: Hvor effektivt bruger du dine aktiver til at generere omsætning?

For mellemstore virksomheder:

Kundetilfredshed:

 • Customer retention rate: Hvor mange af dine nuværende kunder bliver hos dig på lang sigt?
 • Customer lifetime value: Hvor meget er en kunde værd for din virksomhed på lang sigt?
 • Net promoter score: Hvor villige er dine kunder til at anbefale din virksomhed til andre?
 • Customer satisfaction score: Hvor tilfredse er dine kunder med dine produkter eller services?
 • Customer feedback: Hvad siger dine kunder om dine produkter eller services, og hvordan kan du forbedre dem?
 • Customer complaints: Hvor mange klager modtager du fra kunderne, og hvordan kan du reducere dem?
 • Customer service response time: Hvor hurtigt reagerer din kundeservice på kundernes henvendelser?

Medarbejdertilfredshed:

 • Employee turnover rate: Hvor mange medarbejdere forlader din virksomhed hvert år?
 • Employee engagement: Hvor engageret er dit team i at opnå virksomhedens mål?
 • Employee satisfaction: Hvor tilfredse er dine medarbejdere med deres job og arbejdsmiljø?
 • Employee feedback: Hvad siger dine medarbejdere om deres job og arbejdsmiljø, og hvordan kan du forbedre det?
 • Training and development: Hvor meget investerer du i uddannelse og udvikling af dine medarbejdere?
 • Diversity and inclusion: Hvor mangfoldigt og inkluderende er dit arbejdsmiljø?
 • Employee recognition and reward: Hvordan anerkender og belønner du dine medarbejderes præstationer?

Markedsandel:

 • Market share growth rate: Hvor hurtigt øges din virksomheds markedsandel i forhold til dine konkurrenter?
 • Competitive analysis: Hvordan klarer du dig i forhold til dine konkurrenter på forskellige markeder og forretningsområder?
 • Market penetration: Hvor godt klarer du dig på eksisterende markeder, og hvordan kan du øge din markedsandel?
 • Market expansion: Hvor godt klarer du dig på nye markeder, og hvordan kan du udvide din tilstedeværelse?
 • Product innovation: Hvordan kan du udvikle og forbedre dine produkter eller services for at differentiere dig fra dine konkurrenter?
 • Marketing effectiveness: Hvor effektiv er din markedsføring i at tiltrække og fastholde kunder?
 • Brand awareness: Hvor godt kender dine kunder din virksomhed og dit brand, og hvordan kan du øge din synlighed og bevidsthed?

For store og børsnoterede virksomheder:

Earnings per Share (EPS):

 • Revenue growth rate: Hvor hurtigt øges din virksomheds omsætning?
 • Gross profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af produktionsomkostninger?
 • Operating profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af driftsomkostninger?
 • Net profit margin: Hvor meget overskud genererer du efter at have dækket alle omkostninger?
 • Return on Equity (ROE): Hvor meget afkast genererer du pr. investeret krone af aktionærernes egenkapital?
 • Return on Assets (ROA): Hvor meget afkast genererer du pr. investeret krone af dine aktiver?
 • Return on Investment (ROI): Hvor meget afkast har du fået fra dine investeringer i forskellige forretningsområder?

Aktiekurs:

 • Price-to-Earnings (P/E) ratio: Hvordan vurderer markedet din virksomheds potentiale for vækst og indtjening?
 • Dividend yield: Hvor meget udbytte udbetaler din virksomhed pr. aktie, og hvorfor?
 • Price-to-Book (P/B) ratio: Hvordan vurderer markedet din virksomheds værdi og potentiale i forhold til dens bogførte værdi?
 • Market capitalization: Hvad er din virksomheds samlede markedsværdi?
 • Stock volatility: Hvor volatil er din aktiekurs, og hvordan påvirker det investorerne?
 • Institutional ownership: Hvor meget af din virksomhed ejes af institutionelle investorer, og hvordan påvirker det virksomhedens styring og beslutningsprocesser?
 • Analyst ratings: Hvordan vurderer analytikere din virksomheds potentiale og resultater?

Corporate Social Responsibility (CSR):

 • Environmental impact: Hvordan påvirker din virksomhed miljøet, og hvordan kan du reducere din virksomheds miljøpåvirkning?
 • Social impact: Hvordan påvirker din virksomhed samfundet, og hvordan kan du forbedre din virksomheds sociale ansvarlighed?
 • Governance: Hvordan styrer og leder din virksomhed sine forretningsaktiviteter, og hvordan kan du øge gennemsigtighed og ansvarlighed?
 • Employee satisfaction: Hvor tilfredse er dine medarbejdere med deres job og arbejdsmiljø, og hvordan kan du forbedre det?
 • Ethical standards: Hvilke etiske standarder følger din virksomhed, og hvordan kan du sikre overholdelse af dem?
 • Philanthropy and community involvement: Hvor meget bidrager din virksomhed til samfundet, og hvordan kan du øge dit samfundsbidrag?
 • Supply chain sustainability: Hvordan sikrer din virksomhed, at dens leverandører og samarbejdspartnere opfylder bæredygtighedskravene?
 • Product responsibility: Hvordan sikrer din virksomhed, at dens produkter og services er sikre, pålidelige og overholder relevante standarder og krav?
 • Transparency and reporting: Hvordan kommunikerer din virksomhed sine CSR-resultater og -mål til sine interessenter og offentligheden?

Hvornår bruges EBITA?

EBITA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) er en finansiel metrik, der bruges til at måle en virksomheds indtjening, før visse omkostninger tages i betragtning.

EBITA for startups:

EBITA er normalt ikke en relevant målepunkt for startups, da de ofte er fokuseret på at øge deres omsætning og opnå positiv cash flow.

EBITA vil dog kunne være relevant for startups, der er i færd med at rejse kapital eller forbereder sig på en eventuel børsnotering.

EBITA for små og mellemstore virksomheder:

EBITA kan være en vigtig metrik for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at måle deres indtjening og finansielle præstation.

Nogle vigtige overvejelser omkring EBITA kan omfatte:

 • Revenue growth rate: Hvor hurtigt øges din virksomheds omsætning?
 • Gross profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af produktionsomkostninger?
 • Operating profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af driftsomkostninger?
 • Net profit margin: Hvor meget overskud genererer du efter at have dækket alle omkostninger?
 • Return on Equity (ROE): Hvor meget afkast genererer du pr. investeret krone af aktionærernes egenkapital?
 • Return on Assets (ROA): Hvor meget afkast genererer du pr. investeret krone af dine aktiver?
 • Return on Investment (ROI): Hvor meget afkast har du fået fra dine investeringer i forskellige forretningsområder?

EBITA for store og børsnoterede virksomheder:

EBITA er en af de mest almindelige målepunkter for store og børsnoterede virksomheder og er ofte en vigtig faktor i at bestemme deres aktieværdi.

Nogle vigtige overvejelser omkring EBITA kan omfatte:

 • Revenue growth rate: Hvor hurtigt øges din virksomheds omsætning?
 • Gross profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af produktionsomkostninger?
 • Operating profit margin: Hvor meget af din omsætning går til dækning af driftsomkostninger?
 • Net profit margin: Hvor meget overskud genererer du efter at have dækket alle omkostninger?
 • Return on Equity (ROE): Hvor meget afkast genererer du pr. investeret krone af aktionærernes egenkapital?
 • Return on Assets (ROA): Hvor meget afkast genererer du pr. investeret krone af dine aktiver?
 • Return on Investment (ROI): Hvor meget afkast har du fået fra dine investeringer i forskellige forretningsområder?

I modsætning til de andre strategiske målepunkter, som er relateret til kunde-, medarbejder- og samfundsrelaterede målinger, er EBITA primært relateret til virksomhedens finansielle præstationer.

EBITA kan hjælpe virksomheder med at evaluere deres evne til at generere overskud, styre omkostninger og optimere driften.

EBITA kan også være en vigtig faktor i beslutningsprocessen omkring investeringer og udvidelser, da det kan give investorer og interessenter en ide om virksomhedens potentiale og indtjeningskapacitet.

Konklusion

I erhvervslivet er strategiske mål afgørende for succes og vækst. Uden strategiske mål vil virksomhederne være som en motionscyklist uden en rute – de kan cykle i timevis, men de når aldrig nogen steder.

I denne artikel har jeg udforsket betydningen af strategiske mål, og hvordan man bedst kan implementere dem.

Jeg har set på, hvad der gør en god strategisk mål, og hvad man ofte glemmer at inkludere i dem.

Jeg har også diskuteret, hvordan man kan lave en implementeringsplan for strategiske mål og givet eksempler på strategiske mål for startups, små virksomheder, mellemstore virksomheder og store og børsnoterede virksomheder.

For at citere artiklen: “Uden strategiske mål vil virksomhederne være som en motionscyklist uden en rute – de kan cykle i timevis, men de når aldrig nogen steder.”

Men med strategiske mål kan virksomhederne skabe en vej fremad og opnå succes og vækst.

Det er vigtigt at forstå, hvad strategiske mål er, og hvorfor de er vigtige for enhver virksomhed.

Som vi har diskuteret, er gode strategiske mål specifikke, målbare, realistiske og tidsbestemte.

Det er også vigtigt at inkludere medarbejderne i udviklingen af strategiske mål og lave en implementeringsplan for at sikre succes.

I denne artikel har jeg kun ridset i overfladen af strategiske mål, men forhåbentlig har jeg givet dig en forståelse af, hvorfor strategiske mål er vigtige, og hvordan man bedst kan implementere dem i virksomheden.

Jeg håber, at du læseren vil tage disse pointer til hjerte og begynde at udvikle dine egne strategiske mål for at skabe succes og vækst i jeres virksomhed.

Forstå afkastningsgrad: En komplet guide

Forstå afkastningsgrad: En komplet guide

Sæt dig godt til rette, og lad os udforske de mange facetter ved afkastningsgrad, og hvordan det kan integreres i dine regelmæssige forretningsgennemgange, forbedre din bundlinje og tilpasse sig fremtidens finansielle landskab.

læs mere
10 strategiske fordele med SMART Modellen

10 strategiske fordele med SMART Modellen

Én model, der konsekvent har vist sig at være en stærk strategisk tilgang for disse virksomheder, er SMART-modellen. SMART står for Specifik, Målbart, Acceptabelt, Realistisk og Tidsbestemt. Denne model har vist sig at være en stjerne, der leder virksomheder mod succes ved at hjælpe dem med at fastsætte klare mål og opnå dem på en struktureret måde.

læs mere
En strategisk guide til at maksimere Customer Lifetime Value

En strategisk guide til at maksimere Customer Lifetime Value

Ligegyldigt om du driver en lille eller mellemstor virksomhed, er CLV et koncept, du ikke kan ignorere, hvis du ønsker at opnå bæredygtig vækst og differentiere dig på markedet. I denne artikel vil jeg guide dig gennem alt det, du har brug for at vide om CLV og dets potentiale for din virksomhed.

læs mere
WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner