ROAS – En guide til at forstå og implementere målemetoden

6 minutter tager artiklen at læse.

af | maj 4, 2023

Hvad er hemmeligheden bag en succesfuld digital marketingstrategi? 

Vi kender alle til begrebet ROAS, men hvordan kan vi sikre, at vores ROAS-mål er realistiske, og at vores marketingindsats rent faktisk bidrager til vores forretningsmæssige mål? 

En vellykket marketingkampagne kan sammenlignes med at bygge et legohus – ved at have de rigtige byggesten på plads, kan vi skabe et solidt fundament for vores vækstinitiativer. 

I denne artikel vil jeg guide dig igennem fem trin, som du kan følge for at implementere en effektiv ROAS. 

Du vil lære, hvordan du kan identificere de mest effektive marketingkanaler, opsætte ROAS-mål og nøgletal, implementere ROAS, kommunikere din strategi og evaluere succes. 

På den måde vil du være i stand til at optimere din ROI og skabe en bæredygtig forretningsvækst. 

Lad os komme i gang.

Hvad er ROAS?

ROAS står for Return on Ad Spend, og det er en vigtig nøglepræstation indikator (KPI) for virksomheder, der bruger betalt annoncering på digitale platforme.

ROAS måler den indtjening, der genereres af hver brugt annonce krone.

Selvom det ikke er klart, hvem der præcis opfandt ROAS, så har begrebet været i brug i digital markedsføring i mange år.

ROAS er et vigtigt KPI for annoncører, der ønsker at måle effektiviteten af deres betalte annoncekampagner på digitale platforme.

ROAS blev først brugt i forbindelse med online annoncering, da Google AdWords lancerede sin annonceringsplatform i 2002. Hvilket senere er blevet til Google ads.

På dette tidspunkt begyndte virksomheder at investere mere i online annoncering, og den blev en nøglepræstationsindikator for at måle deres investeringsafkast.

Siden da er den blevet mere og mere populær i digital markedsføring, da det giver en mere specifik måling af annonceafkastet end traditionelle KPI’er som CTR (click-through rate) og CPC (cost per click).

Ved at fokusere på indtægter og ikke bare klik eller visninger, kan den give virksomheder en mere detaljeret forståelse af, hvor effektive deres annoncekampagner er i at generere salg og øge indtjeningen.

I dag er den en vigtig KPI for virksomheder, der ønsker at måle effektiviteten af deres digitale markedsføring og optimere deres annonceinvesteringer for at øge afkastet.

Hvad er en god ROAS?

En god ROAS påvirkes af flere faktorer, herunder branchen og konkurrenceniveauet.

Men hvis du vrider armen om på mig, kan man generelt sige, at en ROAS på 4:1 er god for de fleste virksomheder.

Men det er vigtigt at bemærke, at ROAS kan variere afhængigt af virksomhedens mål og strategi.

Hvis en virksomhed har en aggressiv vækststrategi og ønsker at opbygge brand awareness, kan det være acceptabelt at have en lavere ROAS, da det vil kræve mere investeringer i marketing.

På samme måde, hvis en virksomhed er mere fokuseret på profit og ønsker at opnå en højere ROAS, kan det betyde, at de skal justere deres marketingstrategi for at opnå større effektivitet og reducere omkostningerne.

Kort sagt, en god ROAS er en, der er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål og strategi og kan variere afhængigt af branchen, konkurrenceniveauet og virksomhedens mål.

Hvordan måles ROAS?

ROAS måles ved at dividere den samlede indtjening med de samlede annonceudgifter. 

ROAS beregnes normalt som et procenttal og kan udtrykkes som en brøkdel eller et decimal.

Hvordan udregner man ROAS?

ROAS kan udregnes ved hjælp af følgende formel:

ROAS = (Samlet indtjening / Samlede annonceudgifter) x 100%

Hvad er forskellen på ROI og ROAS?

ROI står for Return on Investment, mens ROAS står for Return on Ad Spend. 

ROI måler afkastet af en investering og tager højde for alle omkostningerne ved en investering, mens ROAS måler afkastet af en specifik markedsføringsindsats, som f.eks. betalt annoncering. 

ROI er en mere omfattende måling af afkast på en investering, mens ROAS fokuserer på det specifikke afkast på annonceringsudgifter.

ROAS money

Hvordan udarbejdes en handlingsplan for implementering af ROAS?

Her er en vejledning til, hvordan du kan sikre dig, at din ROAS bliver implementeret korrekt, og at den bliver eksekveret og taget handling på i hele organisationen på en effektiv måde.

1. Forstå din virksomheds mål og strategi:

Før du kan implementere ROAS, skal du forstå din virksomheds mål og strategi.

Hvad er de vigtigste forretningsmæssige mål, og hvordan kan ROAS bidrage til at nå disse mål?

Det kan være at øge omsætningen, udvide virksomhedens markedsandel, lancere nye produkter eller services eller styrke brandets image og anerkendelse.

En klar forståelse af virksomhedens mål og strategi er afgørende for at sikre, at ROAS-målene er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede forretningsmål.

2. Identificer de mest effektive marketingkanaler:

ROAS afhænger af at finde de mest effektive marketingkanaler og kampagner for din virksomhed.

Du bør identificere de kanaler, der har vist sig at være mest effektive for din virksomhed i fortiden, samt overveje nye kanaler og teknologier, som kan give en positiv effekt på ROAS.

3. Opsætning af ROAS mål og nøgletal:

Næste trin er at opsætte målbaserede nøgletal for ROAS.

Dette omfatter at fastsætte ROAS-målsætninger, bestemme budgetter, identificere relevante nøgleperformanceindikatorer og fastsætte tidshorisonten for målene.

4. Implementering af ROAS:

Efter at have opsat ROAS-mål og nøgletal skal du implementere ROAS.

Det betyder, at du skal fastsætte en tidsplan for ROAS, identificere de nødvendige ressourcer og udpege ansvarlige personer og teams for at sikre effektiv implementering og overvågning af ROAS-målene.

5. Kommunikation og formidling af strategien:

Kommunikation og formidling af ROAS-strategien er vigtig for at sikre effektiv implementering af ROAS i hele organisationen.

Du bør kommunikere ROAS-mål og nøgletal til alle relevante interessenter og sikre, at de forstår deres rolle i at bidrage til at nå disse mål.

Det er også vigtigt at skabe en kultur af ansvarlighed og målbaseret tænkning i hele organisationen, så alle kan bidrage til ROAS-målene.

Hvordan gøres det bedst?

1. Brug klare og præcise kommunikationskanaler:

Brug klare og præcise kommunikationskanaler, når du formidler ROAS-strategien til dine kolleger og interessenter.

Du kan bruge e-mails, interne nyhedsbreve, møder eller webinarer til at dele information om ROAS-mål og nøgletal.

Brug visuelle hjælpemidler, når det er relevant, såsom diagrammer, grafer og infografikker, for at gøre informationen mere forståelig og tilgængelig.

2. Skab en åben og tillidsfuld dialog:

Skab en åben og tillidsfuld dialog med dine kolleger og interessenter, og lyt til deres feedback og input.

Det kan hjælpe med at identificere potentielle udfordringer og barrierer, der kan påvirke ROAS-implementeringen.

Brug også feedback til at forbedre ROAS-strategien og dens implementering i fremtiden.

3. Giv træning og støtte:

Giv træning og støtte til dine kolleger og interessenter, så de kan forstå og implementere ROAS-effektivt.

Dette kan omfatte træning i at bruge ROAS-værktøjer, træning i at analysere og fortolke ROAS-data, og træning i at implementere ROAS-strategier på tværs af forskellige marketingkanaler og kampagner.

4. Fejr succeser og juster efter behov:

Fejr succeser og anerkend de enkeltpersoner og teams, der har bidraget til ROAS-mål og nøgletal.

Dette kan hjælpe med at skabe en kultur af ansvarlighed og målbaseret tænkning i hele organisationen.

Juster også ROAS-strategien og dens implementering efter behov for at sikre, at den fortsat er effektiv og opfylder virksomhedens behov.

Konklusion

ROAS, eller Return on Ad Spend, er et nøgletal, der måler effektiviteten af markedsføringsinvesteringer. 

En god ROAS vil variere afhængigt af virksomhedens mål og strategi, men som en tommelfingerregel er en ROAS på 4:1 eller højere at foretrække. 

For at udregne ROAS skal man tage de samlede indtægter fra markedsføringskampagnen og dividere dem med de samlede omkostninger til kampagnen. 

For at implementere en ROAS-strategi er det vigtigt at forstå virksomhedens mål og strategi, identificere de mest effektive marketingkanaler, opsætte ROAS-mål og nøgletal, implementere strategien og kommunikere den til de relevante stakeholders. 

For at gøre dette bedst muligt bør man bruge klare og præcise kommunikationskanaler, skabe en åben og tillidsfuld dialog, give træning og støtte og fejre succeser og justere efter behov. 

Som virksomhedsejer eller -leder er det vigtigt at forstå ROAS og implementere en strategi for at maksimere effektiviteten af markedsføringsinvesteringer og opnå målene for virksomheden. Ved at følge disse trin og principper kan man optimere ROI og skabe vækst.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner