En dybdegående guide til Objective & Key Results (OKR)

9 minutter tager artiklen at læse.

af | apr 9, 2023

Forestil dig, at du har fået en fantastisk idé til et strategisk initiativ, som du tror kan skabe betydelig vækst i din organisation. 

Men hvordan sikrer du, at dette initiativ bliver en succes, og hvordan måler du fremskridtet hen imod målet?

 Det er her, Objective & Key Results (OKR) kommer ind i billedet.

OKR er en præstationsstyringsmetode, der hjælper organisationer med at fastlægge og spore klare, målbare mål (Objectives) og de nøgleresultater (Key Results), der fører til opfyldelse af disse mål. 

Metoden har fået stor popularitet i moderne organisationer, især efter at det er blevet offentligt kendt, at det er blevet brugt af tech-giganter som Google og LinkedIn.

I denne artikel vil jeg tage fat i de 5 mest almindelige spørgsmål om OKR:

 • Hvad er OKR, og hvordan bruges det til at måle og forbedre præstationer?
 • Hvordan formulerer man effektive OKR’er, og hvad er best practices for at sætte dem op?
 • Hvordan sikrer man alignment og kommunikation af OKR’er mellem forskellige teams og niveauer i organisationen?
 • Hvordan sporer og vurderer man fremskridt og resultater af OKR’er, og hvordan justerer man dem løbende, hvis det er nødvendigt?
 • Hvordan adskiller OKR sig fra andre præstationsstyringsværktøjer og målsætningsmetoder som Key Performance Indicators (KPI’er) og Management by Objectives (MBO)?

Så, hvad venter vi på? Lad os dykke ned i OKR-universet og lære, hvordan du kan implementere strategiske initiativer og løsninger for at skabe vækst.

Jeg garanterer, at det vil føles mindre som at trække tænder ud og mere som at finde en perfekt parkeringsplads lige foran din yndlingscafé.

Hvad er OKR?

OKR står for Objective & Key Results og blev populært i 1990’erne, da Andy Grove, en af grundlæggerne af Intel, introducerede konceptet.

Senere blev det adopteret af andre succesrige virksomheder som Google, og nu anvendes det i mange organisationer verden over.

De deles op som følgende.

 • Objectives: Disse er de overordnede mål, som organisationen ønsker at opnå. De bør være ambitiøse, inspirerende og tidbegrænsede.
 • Key Results: Disse er de målbare indikatorer, der viser, om et Objective er opnået eller ej. De bør være konkrete, realistiske og kvantificerbare.

Her er et lille eksempel på, hvordan man kan bruge det.

 • Objectives: Overordnede mål, der er ambitiøse og inspirerende.
  • Eksempel: “Bliv markedsleder inden for bæredygtige energiløsninger.”
 • Key Results: Målbare resultater, der skal opnås for at nå Objectives.
  • Eksempel:
   • Øg markedsandelen med 15%.
   • Reducer CO2-udledningen med 30%.
   • Øg omsætningen fra bæredygtige løsninger med 25%.

I sin essens handler det om at fastsætte ambitiøse mål, som organisationen ønsker at opnå og definere nøgleindikatorer (key results), der vil hjælpe med at måle fremskridt mod disse mål.

Hvordan bruges OKR?

OKR kan hjælpe organisationer med at skabe fokus, alignment og ansvarlighed på tværs af teams og afdelinger.

Her er nogle af de måder, som OKR kan hjælpe med at opnå dette:

Fokus

 • Skaber et klart billede af, hvad organisationen ønsker at opnå og hvad der er vigtigt at prioritere.
 • Hjælper med at undgå spredt fokus og forvirring om, hvad der er vigtigt at arbejde på.

Alignment

 • Hjælper med at skabe en sammenhængende vision for organisationen og sikrer, at alle arbejder mod det samme mål.
 • Hjælper med at identificere overlappende initiativer og prioriterer arbejde på tværs af afdelinger.

Ansvarlighed

 

 

 • Gør det klart, hvem der er ansvarlig for at opnå bestemte mål, og hvad deres succeskriterier er.
 • Sikrer regelmæssig rapportering og opfølgning for at sikre, at målene bliver opnået, og at teamene forbliver på sporet.
bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvordan formulerer jeg effektive OKR’er?

Effektive OKR’er skal være ambitiøse, inspirerende og tidsbegrænsede.

Her er nogle tips til at formulere dine egne:

 • Vær ambitiøs: OKR’er skal være udfordrende, men realistiske. Tænk på det som at skyde efter stjernerne, men ikke miste jorden af syne.
 • Vær inspirerende: OKR’er skal inspirere og motivere dit team. Brug positivt sprog og undgå negativitet og nedladenhed.
 • Vær tidsbegrænset: OKR’er skal have en klar deadline. Det vil hjælpe dig med at holde dig og dit team ansvarlige og fokuserede.

Hvordan definerer jeg Key Results?

Konkrete, målbare og realistiske Key Results skal hjælpe dig med at nå dine OKR’er.

Her er nogle best practices til at definere dine egne Key Results:

 • Vær specifik: Key Results skal være specifikke og målbare. Brug kvantitative målinger, hvor det er muligt.
 • Vær realistisk: Key Results skal være realistiske og opnåelige. Tag hensyn til ressourcer og tid, når du definerer dine Key Results.
 • Vær relevant: Key Results skal være relevante for dine OKR’er. Spørg dig selv, hvordan dine Key Results vil bidrage til at opnå dine overordnede mål.

Hvad er best practices i OKR-formuleringsprocessen?

At involvere medarbejdere og teams i OKR-formuleringsprocessen er afgørende for succes.

Her er nogle best practices for at få dine teams involveret:

 • Hold en brainstorming-session: Inviter dit team til en brainstorming-session for at generere ideer og forslag til disse.
 • Opdel i mindre grupper: Opdel dit team i mindre grupper, så alle kan deltage og bidrage til formuleringen af disse.
 • Følg op: Følg op med dine teams løbende for at sikre, at alle er på samme side og følger op på deres opgaver.

Sikring af OKR’er mellem teams og niveauer

Det er vigtigt at have en klar og fælles forståelse af organisatoriske mål, teammål og individuelle mål for at sikre, at alle arbejder hen imod det samme.

Her er nogle strategier, der kan hjælpe med at skabe alignment mellem organisatoriske, team- og individuelle OKR’er:

 • Lav en klar kommunikationsplan: Sørg for at informere alle om, hvad deres mål er, og hvordan de bidrager til de overordnede mål. Vær klar og præcis om, hvordan disse vil blive målt og evalueret, og hvornår feedback vil blive givet.
 • Hold regelmæssige check-ins: Planlæg regelmæssige møder, hvor teamledere og medarbejdere kan diskutere deres fremskridt og udfordringer i forhold til disse. Dette vil hjælpe med at identificere eventuelle forhindringer og muligheder for at justere målene.
 • Del succeser og fiaskoer: Vær åben omkring, hvad der fungerede, og hvad der ikke fungerede. Dette vil hjælpe med at identificere bedste praksis og undgå gentagne fejltagelser.
OKR er objectives and key results

Hvordan laves en effektiv implementering af OKR’er?

Gennemsigtighed og åben kommunikation er afgørende for at sikre en effektiv implementering af OKR’er.

Det kan hjælpe med at skabe en kultur med tillid og samarbejde og give medarbejdere en følelse af ejerskab over deres mål.

Her er nogle måder at fremme gennemsigtighed og åben kommunikation:

 • Del mål og resultater på tværs af organisationen: Del organisatoriske, team- og individuelle OKR’er med alle, der har brug for at vide om dem. Sørg for at opdatere medarbejderne regelmæssigt om deres fremskridt og resultater.
 • Brug en fælles platform: Brug en fælles platform eller software, der kan hjælpe med at centralisere og dele mål og resultater. Dette vil hjælpe med at undgå forvirring eller misforståelser omkring disse.
 • Opfordre til feedback og ideer: Opfordre medarbejderne til at give feedback på deres egne og andres. Dette vil hjælpe med at identificere muligheder for forbedring og fremme samarbejde mellem teams.

Brug af software og -værktøjer kan være en stor fordel, når man implementerer OKR’er.

Det kan hjælpe med at centralisere og dele mål og resultater og understøtte kommunikation og samarbejde mellem teams.

Her er nogle funktioner, som man kan overveje, når man vælger en OKR-software eller -værktøj:

 • Integration med andre værktøjer: Vælg en software, der integrerer med andre værktøjer, som dit team allerede bruger, som f.eks. Slack eller Asana.
 • Tilpasningsmuligheder: Vælg en software, der kan tilpasses til din organisations specifikke behov og processer.
 • Måling og rapportering: Vælg en software, der gør det nemt at måle og rapportere på OKR-resultater.
 • Brugervenlighed: Vælg en software, der er nem at bruge og intuitiv for alle medarbejdere, ikke kun for teknisk dygtige.

Det er vigtigt at huske på, at de er et dynamisk værktøj, der kan justeres og tilpasses, når organisationen eller målene ændres.

Som den store Michael Jordan sagde, “talent vinder spil, men teamwork og intelligens vinder mesterskaber”. Så sørg for at skabe et teambaseret miljø, der støtter OKR’er og gør en forskel i din organisations vækst.

Sporing, vurdering og tilpasning af OKR-fremskridt

OKR’er er en fantastisk måde at skabe fokus og skubbe organisationer i den rigtige retning.

Men det er vigtigt at holde øje med fremskridtet og justere dem efter behov.

Her er nogle metoder til at spore og vurdere OKR-fremskridt:

 • Opdel dem i mindre mål og overvåg fremskridtet for hver enkelt.
 • Brug en softwareløsning, som f.eks. Asana eller Monday, til at overvåge og spore fremskridtet.
 • Lav regelmæssige opfølgninger og evaluer fremskridtet i forhold til de fastsatte mål.
 • Analyser data og identificer områder, hvor de skal justeres.
 • Vær åben for feedback og input fra alle medarbejdere.

Det er vigtigt at være fleksibel og tilpasse sig ændringer, når man arbejder med OKR’er.

Her er nogle tips til at identificere behovet for at justere og tilpasse sig ændringer:

 • Analyser data og evaluer fremskridtet i forhold til målene.
 • Hold møder og diskuter fremskridtet med alle involverede parter.
 • Vær åben for feedback og input fra alle medarbejdere.
 • Identificer områder, hvor de skal justeres, og opdater målene og handlingerne i overensstemmelse hermed.
 • Vær opmærksom på eksterne faktorer, der kan påvirke dem, og tilpas dem efter behov.

Frekvensen af OKR-gennemgang og bedste praksis

Det er vigtigt at have regelmæssige OKR-gennemgange for at sikre, at organisationen holder fokus og når sine mål.

Her er nogle bedste praksis for at give feedback og anerkende præstationer:

 • Hold månedlige eller kvartalsvise OKR-gennemgange for at evaluere fremskridtet og justere dem efter behov.
 • Vær åben for feedback og input fra alle medarbejdere.
 • Anerkend og fejr succeser og fremskridt, både individuelt og på tværs af organisationen.
 • Vær tydelig og specifik i feedbacken for at sikre, at medarbejderne forstår, hvad deres bidrag betyder.
 • Brug anerkendelse og feedback som en måde at motivere og engagere medarbejderne.

Afslutningsvis vil jeg citere den berømte basketballtræner Pat Riley, der sagde: “The main ingredient of stardom is the rest of the team.”

Husk på, at OKR’er er et holdspil, og at alle skal bidrage til at nå målene.

Ved at holde øje med fremskridtet og tilpasse sig ændringer undervejs, kan organisationen øge sin chance for succes og vækst.

Hvordan adskiller OKR sig fra KPI’er og MBO?

OKR er mere fleksibel end Key Performance Indicators (KPI’er) og Management by Objectives (MBO). Hvilket bunder i at det tillader organisationer at fastsætte mål og resultater, som kan ændre sig over tid.

OKR fokuserer på at opnå større resultater gennem fokus på de vigtigste mål, som er defineret af virksomheden selv.

Sammenlignet med KPI’er og MBO er OKR mere en agil og tilpasningsdygtig måde at styre præstationer på, da det giver plads til justering af målene, når der er behov for det.

Styrker og svagheder ved OKR:

Styrker:

 • OKR er en mere fleksibel metode end KPI’er og MBO, da det giver mulighed for at justere målene over tid.
 • OKR er mere fokuseret på de vigtigste mål, og dette kan hjælpe med at prioritere og skabe mere betydningsfulde resultater.
 • OKR er mere agil og tilpasningsdygtig og giver mulighed for hurtigere tilpasning til forandringer i organisationen og markedet.

Svagheder:

 • OKR kræver mere tid og ressourcer til implementering og vedligeholdelse.
 • OKR kræver en stærk ledelsesindsats for at sikre, at målene er tilpasset organisationens strategi og at alle er engageret i at nå målene.
 • OKR kan være svært at måle og kan føre til fejlfortolkning af resultaterne.

Styrker og svagheder ved KPI’er:

Styrker:

 • KPI’er er nemme at måle og kan give et klart billede af præstationer og resultater.
 • KPI’er er lette at implementere og kræver ikke så meget tid og ressourcer.
 • KPI’er kan hjælpe med at definere og fastholde fokus på vigtige områder af virksomheden.

Svagheder:

 • KPI’er kan være for simple og ikke fokusere på de vigtigste mål.
 • KPI’er kan føre til en kortsigtet tilgang til præstationsstyring, da de fokuserer på kortsigtede mål og resultater.
 • KPI’er kan blive en byrde, hvis organisationen fokuserer for meget på at nå målene, og dermed glemmer den overordnede strategi.

Styrker og svagheder ved MBO:

Styrker:

 • MBO er en mere struktureret og formel metode til præstationsstyring, og det kan give en mere klar og specifik vejledning til medarbejdere.
 • MBO kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem medarbejdere og ledere.
 • MBO kan give medarbejdere mere kontrol og ansvar for deres egne mål og resultater.

Svagheder:

 • MBO kan være for rigid og ikke tilpasningsdygtig i forhold til forandringer i organisationen eller markedet.
 • MBO kan fokusere for meget på individuelle mål og ikke tage hensyn til organisationens overordnede strategi.
 • MBO kan kræve meget tid og ressourcer til implementering og vedligeholdelse.

Hvornår skal man vælge OKR frem for KPI’er og MBO?

Det afhænger af organisationens behov og målsætninger. Hvis organisationen ønsker mere fleksibilitet og tilpasningsdygtighed, og ønsker at fokusere på de vigtigste mål, så kan de være den bedste metode.

Hvis organisationen ønsker mere specifikke og målbare resultater, og ønsker en mere simpel og let implementerbar metode, så kan KPI’er være bedst egnet.

Hvis organisationen ønsker en mere formel og struktureret tilgang til præstationsstyring, og ønsker at give medarbejdere mere ansvar, så kan MBO være bedst egnet.

Konklusion

OKR er en kraftfuld metode til at skabe fokus, alignment og ansvarlighed i organisationer. 

Ved at formulere effektive OKR’er kan organisationer definere klare mål og målbare resultater, som kan føre til succes.

For at formulere effektive OKR’er er det vigtigt at følge nogle best practices, såsom:

 • at involvere medarbejdere og teams i processen, 
 • sikre alignment og kommunikation mellem teams og niveauer, 
 • anvende OKR-software og -værktøjer til at understøtte kommunikation og samarbejde.

Gennemsigtighed og åben kommunikation om OKR’er er også afgørende for at skabe en kultur af ansvarlighed og opnå succes.

Det er vigtigt at spore og vurdere OKR-fremskridt og justere efter behov, samt identificere behovet for at tilpasse OKR’er og tilpasse sig ændringer.

Når man overvejer at vælge OKR, er det vigtigt at forstå, hvordan det adskiller sig fra KPI’er og MBO, og hvornår det er mere passende at bruge OKR frem for KPI’er og MBO.

I sidste ende handler det om at skabe en kultur af ansvarlighed og fokus på mål og resultater, og at involvere alle medarbejdere og teams i denne proces. 

Som Mark Zuckerberg engang sagde: “The biggest risk is not taking any risk. In a world that’s changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” 

Så tag risici, vær modig og implementer OKR i din organisation for at skabe vækst og succes.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner