Marketing ROI: Lær at måle afkastet af dine marketinginvesteringer

8 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 9, 2023

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan du kan måle effekten af dine marketinginvesteringer?

Som den berømte markedsfører Peter Drucker sagde: “Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det. ”.

Dette er hvor ROI og ROMI kommer ind i billedet.

Men hvad er ROI og ROMI egentlig en forkortelse for, og hvordan beregner man dem?

Dette kan være et stærkt opsigtsvækkende spørgsmål, især hvis du er ny i marketingverdenen.

Det er nemt at føle sig overvældet af de mange forskellige målinger og værktøjer, der er tilgængelige, men ROI og ROMI er et godt sted at starte.

Lad os tænke på ROI og ROMI som en GPS for dine marketinginvesteringer.

En GPS hjælper dig med at finde vej til din destination. Men ROI og ROMI hjælper dig med at måle og forstå effekten af dine investeringer. På den led kan du navigere din virksomhed i den rigtige retning.

I denne artikel vil jeg dykke ned i:

 • i verden af ROI og ROMI,
 • hvordan man beregner dem, og
 • hvordan du kan bruge dem til at forbedre dine marketinginvesteringer.

Jeg vil også se på nogle udfordringer, der kan opstå, når man måler ROI og ROMI, og hvordan du kan komme uden om dem.

Så lad os komme i gang. Så du forstår hvordan du kan maksimere afkastet på dine marketinginvesteringer.

Hvad er ROI?

ROI står for Return on Investment og er en enhed, der måler effekten af en investering i forhold til ens investering.

Dette er en vigtig enhed. Fordi den er central når det kommer til at evaluere marketingstrategier og -initiativer. Den giver nemlig en indikation af, hvorvidt en given investering har været rentabel eller ej.

Hvordan regner man ROI ud?

ROI kan beregnes ved at dividere indtjening, der er genereret fra investeringen, med den oprindelige kapital, der blev investeret, og derefter gange resultatet med 100.

Det er vigtigt at huske, at det ikke kun tager højde for direkte monetære gevinster, men også indirekte gevinster. Det kan være ting såsom øget brand awareness og kundeloyalitet.

Derfor er det et nyttigt værktøj til at måle marketinginvesteringer.

Fordi det hjælpe med at træffe informerede beslutninger om allokering af marketingbudgettet. For at på den led opnå maksimal værdi for virksomheden.

Lad os tage et eksempel.

Eksempel

For eksempel, hvis en virksomhed investerer 10. 000 kr. i en marketingkampagne, der genererer 15. 000 kr. i indtjening, vil den for denne investering være 50%.

(Indtjening – investering) / investering x 100 = ROI

Dette betyder, at virksomheden har fået et 50% afkast fra den oprindelige kapital. På den led kan man konkludere at markedsføringskampagnen har givet et positivt afkast.

En positiv ROI er et udtryk for man har tjent penge, hvorimod en negativ ROI er udtryk for man har tabt penge

Hvordan beregner man ROMI?

ROMI står for Return on Marketing Investment. Det er en måde at måle effekten af en markedsføringskampagne.

Det hjælper virksomheder med at bestemme, hvorvidt deres marketing investeringer er værdifulde.

Derfor også om de skal fortsætte med deres nuværende strategier eller justere dem.

Formlen for ROMI er enkel:

ROMI = (Omsætning genereret fra marketingkampagne – markedsføringsudgifter) / marketingudgifter.

På denne måde kan virksomheder se, hvor meget de tjener for hver krone, de bruger på markedsføring.

Beregningen gør det nemmere at måle og sammenligne effekten af forskellige markedsføringskampagner og strategier.

Fordi den kun fokuserer på den direkte sammenhæng mellem markedsføringsudgifter og det genererede overskud.

I visse tilfælde vil du også møde en anden måde at beregne ROMI på.

Denne ROMI-formel,

((indkomst fra markedsføring – vareomkostninger – markedsføringsudgifter) / markedsføringsudgifter) * 100,

Denne måde at beregne ROMI på fokuserer mere på den samlede økonomiske effekt af markedsføringskampagnen. Snarere end kun at måle effekten af markedsføringsudgifterne.

Begge former for ROMI kan være nyttige. Dette afhænger dog af virksomhedens specifikke mål og fokus for deres markedsføring.

Men i flere tilfælde er den første formel en enklere og mere direkte måde at måle effekten af markedsføringsudgifterne.

Uanset hvilken en du vælger, så gælder det:

 • Hvis ROMI er positiv, betyder det, at virksomheden tjener mere end de bruger på marketing.
 • Hvis ROMI er negativ, betyder det, at virksomheden ikke får deres investeringer tilbage. Hvilket betyder at de bør overveje at justere deres strategier.

Hvad er en god ROI?

En god ROI i marketing vil variere afhængigt af:

 • virksomhedens situation,
 • målgrupper og
 • marketingstrategi.

Der er ikke én specifik, der er bedre end alle andre. Netop fordi det afhænger af virksomhedernes verden deres specifikke situation.

Derfor er det vigtigt at definere klare mål for marketingaktiviteterne. Hertil også vælge relevante målemetrikker. Så den kan måles og sammenlignes på en meningsfuld måde.

Det giver en forståelse af, hvad der er en god ROI i den specifikke branche er.

Som udgangspunkt kan en positiv ROI på 10-20% anses for at være god. Dette vil dog variere afhængigt af de specifikke omstændigheder for virksomheden.

Derfor er det vigtigt at definere klare mål og målemetrikker.

Dette hjælper dig, så du kan vurdere, om marketingaktiviteterne genererer en god ROI.

marketing team laver plan med ROI

Hvordan benyttes ROI beregningen?

Både ROI og ROMI er almindeligt anvendt inden for marketing. Fordi de giver en indikation af, hvorvidt en given investering har været rentabel.

Her er en liste over, hvad man typisk kan benytte beregningen til;

 • Træffe informerede beslutninger om, hvilke marketingstrategier og initiativer der skal prioriteres og skalleres.
 • Sammenligne effekten af forskellige marketingstrategier og initiativer med hinanden.
 • Allokere marketingbudgettet på den mest effektive måde for at opnå maksimal værdi 
 • Måle effekten af en given marketingstrategi over tid for at se, om den fortsat er rentabel.
 • Identificere eventuelle justeringer, der skal foretages for at forbedre ROI’en.
 • Vurdere, om en given investering har været rentabel for virksomheden.
 • Hjælpe med at afdække, hvilke marketingaktiviteter der genererer den største afkast på investeringen.
 • Måle effekten af indirekte gevinster fra marketinginvesteringer, såsom øget brand awareness og kundeloyalitet.
 • Bruges som et værktøj til at opnå bedre forståelse af, hvad der driver virksomhedens bundlinje.

En sådan beregning kan således hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om;

 • hvilke marketingaktiviteter der skal prioriteres, og
 • hvordan marketingbudgettet bedst kan allokeres for at opnå maksimal værdi for virksomheden.

Hvad er nogle ROI bedste praksis og eksempler?

Der er ikke enkeltstående “bedste praksis” for, hvordan man måler og forbedrer ROI.

Det gør der ikke fordi det afhænger af flere faktorer, såsom:

 • virksomhedens situation
 • virksomhedens branche,
 • målgruppe,
 • produkt eller service,
 • markedsføringstiltag etc.

Med det sagt, er der nogle generelle retningslinjer, der kan hjælpe med at sikre, at når du måler på marketing ROI, så gør du det så effektiv som muligt:

 • Identificer målene for marketinginvesteringen. Det er vigtigt at have klare mål for, hvad man ønsker at opnå med marketinginvesteringen. Hvilket gør man kan måle effekten af investeringen og vurdere, om den har været rentabel.
 • Vælg de mest relevante målemetrikker. Der findes flere slags mål, man kan anvende for at måle Marketing ROI. Disse inkl. fx. indtjening, kundeloyalitet, brand awareness og mange andre. Det er vigtigt at vælge de mest relevante målemetrikker for virksomheden og marketinginvesteringen.
 • Mål effekten af marketinginvesteringen. Det er vigtigt at måle effekten af investeringen regelmæssigt. For at sikre, at den fortsat genererer en positiv ROI. Dette kan gøres ved at sammenligne nettoindtjeningen før og efter marketinginvesteringen.
 • Analyser resultaterne. Det er vigtigt at analysere på resultaterne. Dette gøres for at identificere eventuelle justeringer, der skal foretages. Dette kan omfatte at ændre marketingstrategier, målgrupper eller annonceringstaktikker.
 • Optimer marketingstrategierne. Det er vigtigt at løbende optimere marketingstrategierne. Netop for at sikre, at de genererer den største mulige afkast på investeringen. Dette kan omfatte at ændre budgettet, fokusere på specifikke målgrupper eller ændre markedsføringstaktikker.
 • Mål regelmæssigt: Det er vigtigt at måle Marketing ROI regelmæssigt. Hvilket gøres for at sikre, at investeringen fortsat genererer en positiv ROI over tid. Dette kan gøres ved at måle den på en månedlig, kvartalsvis eller årlig basis.

En anden vigtig faktor at huske på er, at sikre, at investeringen er proportional i forhold til de forventede gevinster.

Dette betyder, at det ikke altid er den største investering, der genererer den største ROI.

Et eksempel på dette kan når en virksomhed målrettet deres e-mail-markedsføring mod en segmenteret liste over kunder. Denne liste indeholder personer der har vist interesse for virksomhedens produkter eller tjenester.

Ved at målrette markedsføringen mod en specifik målgruppe, vil der kunne genereres en højere ROI. Fordi deres marketingaktiviteter vil være mere effektive og målrettede.

En anden mulighed for at forbedre den er, at benytte avancerede teknologier og værktøjer. Disse kunne inkludere marketing automation og kunstig intelligens. Formålet ville være at optimere og målrette marketingaktiviteterne mere effektivt.

Disse teknologier kan hjælpe med at øge effektiviteten og nøjagtigheden af marketingaktiviteterne. Hvilket kan resultere i en højere ROI.

Hvilke udfordringer er der ved at måle ROI i marketing?

Der kan være flere udfordringer ved at måle ROI i marketing. Det kræver nemlig en grundig forståelse af, hvad der driver virksomhedens bundlinje. hertil også en evne til at måle og analysere data på en systematisk måde.

 • Identificering af relevante mål. Det kan være svært at vælge de mest relevante mål.  Der findes flere forskellige målepunkter. Disse inkl. ting såsom salg, kundeloyalitet, brand awareness og mange andre.
 • Måling af indirekte gevinster. Marketinginvesteringer kan generere indirekte gevinster. Disse inkluderer øget brand awareness og kundeloyalitet, som kan være svære at måle. Det kan være nødvendigt at anvende modeller eller estimater for at estimere værdien af indirekte gevinster.
 • Sammenligning af forskellige marketingstrategier. Det kan være svært at sammenligne effekten af forskellige marketingstrategier. Fordi der kan være flere faktorer, der påvirker ROI. For at gøre måling så præcis som muligt kan være nødvendigt at anvende kontrolgrupper eller andre metoder.
 • Måling af effekten over tid. Det kan være svært at måle effekten af en given marketingstrategi over tid. Netop fordi der kan være flere faktorer, der påvirker ROI. Det kan være nødvendigt at måle ROI regelmæssigt. Dette gøres for at sikre, at investeringen fortsat genererer en positiv ROI over tid.
 • Dårlig datakvalitet: Dårlig data kan føre til forkerte konklusioner og dårlige beslutninger. Det er derfor vigtigt at sikre, at data, der anvendes til at måle ROI, er korrekte og pålidelige.
 • Manglende ressourcer. Der kan være mangel på ressourcer, såsom tid og budget, til at måle ROI på en systematisk måde. Dette kan gøre det svært at træffe informerede beslutninger om marketingaktiviteter.

Tips til at forbedre Marketing ROI (ROMI)

Der er flere måder, hvorpå du kan forbedre Marketing ROI (ROMI) for din virksomhed.

 • Identificering af målgrupper. Det er vigtigt at identificere de mest profitable målgrupper for virksomheden. For at marketingaktiviteterne kan målrettes mod disse grupper. Dette kan omfatte segmentering af kundebasen eller udarbejdelse af kundeprofiler.
 • Målrettet markedsføring. Når du har identificeret målgrupperne, er det vigtigt at målrette markedsføringen mod disse grupper. det gør du ved at benytte relevante marketingkanaler og taktikker. Dette kan omfatte brug af sociale medier, e-mail-markedsføring, søgemaskineoptimering eller andre kanaler.
 • Brug af avancerede teknologier. Avancerede teknologier, såsom marketing automation og artificial intelligence, kan hjælpe med at optimere og målrette marketingaktiviteterne. Disse kan ligelede øge effektiviteten og generere en højere ROI.
 • Fokus på langsigtede gevinster: Det er ikke altid muligt at generere en positiv ROI med det samme. Derfor er det vigtigt at fokusere på langsigtede gevinster. Have et mindset hvor man tænker på, hvordan marketingaktiviteterne kan bidrage til virksomhedens vækst på længere sigt.
 • Forbedring af datakvaliteten: Dårlig data kan føre til forkerte konklusioner og dårlige beslutninger. Det er derfor vigtigt at sikre, at data, der anvendes til at måle ROI, er korrekte og pålidelige.
 • Regelmæssig måling og optimering. Det er vigtigt at måle ROI regelmæssigt. Dette gøres for at sikre, at investeringen fortsat genererer en positiv ROI over tid. Dette kan omfatte at justere marketingaktiviteterne eller at fokusere på andre målgrupper. I særdeleshed hvis det viser sig, at ROI ikke er tilfredsstillende.

Konklusion

I denne artikel har vi gennemgået, hvad ROI og ROMI er, og hvordan man beregner dem.

Disse er vigtige måle-enheder. Særligt når det kommer til at evaluere marketingstrategier og -initiativer.

Disse giver en indikation på, hvorvidt en given investering har været rentabel for virksomheden.

Det er også vigtigt at huske, at de tager højde for både direkte monetære gevinster og indirekte gevinster.

Disse inkluderer ting såsom øget brand awareness og kundeloyalitet.

De er essentielle værktøjer for marketingfagfolk. når man ønsker at måle effekten af ens investeringer.

Hertil når der skal træffes informerede beslutninger om marketingbudgettet.

De tips og best practices, der er nævnt i denne artikel, hjælper dig med at maksimere afkastet på dine marketinginvesteringer og skabe værdi for din virksomhed.

vækstguide strategiske mål for vindere

FÅ VÆKSTGUIDEN GRATIS NU

Alt du skal vide for at sætte strategiske mål og KPI'er der skaber resultater.

Du får nu tilsendt en bekræftelses mail.