10 genveje til den perfekte markedsføringsstrategi

10 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 13, 2023

Er du klar til at tage dit næste skridt i at øge din virksomheds vækst?

“En god markedsføringsstrategi er som et kort til succes”, – marketing-guru, Seth Godin.

Men hvad skal man gøre, når man føler sig tabt i junglen af ​​markedsføringsplaner og konkurrenter?

Hvordan skiller man sig ud og tiltrækker de rigtige kunder?

I denne artikel vil jeg gå i dybden med, hvordan man kan lave en markedsføringsstrategi. Hvordan man gør den skræddersyet til din virksomhed.

 • at øge kundetilfredsheden,
 • skabe brandkendskab og
 • øge salget.

Find ud af, hvordan din virksomhed kan gå fra at være en lille fisk i en stor dam, til at være en konkurrencedygtig spiller på markedet.

Hvad er en markedsføringsstrategi?

En markedsføringsstrategi er en planlagt tilgang til at nå virksomhedens mål. Hvilket gøres ved at tiltrække nye kunder, samt engagere og fastholde nuværende kunder.

Det inkluderer;

 • en analyse af eksisterende markeder og konkurrenter,
 • identificering af målgrupper,
 • udvikling af budskaber og taktikker for at nå dem, samt
 • måling og justering af resultaterne.

For eksempel kan en virksomhed bruge en markedsføringsstrategi til;

 • at gå ind på et nyt geografisk marked.
 • at undersøge kulturelle forskelle og købsvaner i det nye marked.
 • at identificere konkurrenter og deres svage punkter.
 • at udvikle en marketingplan.
 • at differentierer sig fra konkurrenterne
 • at skabe tiltrækning i det nye marked.

En markedsføringsstrategi skal være fleksibel. Der skal være råderum til at ændre taktikker eller målsætninger. Hvis resultaterne udebliver. Den skal derfor konstant kunne justeres og tilpasses efter markeds- og kundebehov.

Hvordan laver man en markedsføringsstrategi?

Der er flere trin involveret i at lave en effektiv markedsføringsstrategi.

 • Målsætning: Det er vigtigt at have klare, specifikke og målbare mål for din markedsføring. Disse mål skal være i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi. Dette kan omfatte ting som øget brandawareness, flere leads eller øget salg.
 • En SWOT-analyse giver dig et overblik over din virksomheds interne og eksterne faktorer. Den hjælper dig også med at identificere hvilke muligheder og trusler, du skal tage højde for. På den led kommer du hele vejen rundt når du udvikler din markedsføringsstrategi.
 • Målgruppe: Det er vigtigt at definere hvem din primære målgruppe er. Du skal kende kunderejse, pain points, triggere. På den måde kan din virksomhed imødekomme dem. Samt at undersøge om eksisterende markeder kan udvides. Hertil om der er muligheder for at dominere et specifikt markedssegment.
 • Konkurrentanalyse: Brug tid på at undersøge konkurrencen. Det sætter dig istand til at forstå deres markedsføringsteknikker og markedsføringsstrategier. Dette er afgøre for at vurdere, hvordan du skal differentiere dig. Hertil også identificere nye muligheder i markedet.
 • Kommunikationsplan: En kommunikationsplan beskriver, hvordan du vil nå ud til din målgruppe. Hertil også hvordan du vil kommunikere dine budskaber. Den skal inkludere en beskrivelse af de kanaler, du vil bruge, samt budskaberne, du vil sende.
 • Budget: Det er afgørende at have et detaljeret overblik over de økonomiske midler, der er til rådighed. Så du ved specifikt hvilke ressourcer der er tilrådighed for din markedsføringsindsats. Det kan f. eks. være personale, teknologi eller annonceringsmidler.
 • Implementeringsplan: En implementeringsplan beskriver, hvordan du vil gennemføre din markedsføringsstrategi i praksis. Den skal inkludere en tidsplan, fordeling af ansvar og specifikke opgaver.
 • KPI’er: Specifikke Key Performance Indikatorer hjælper med at måle på ​​din markedsføringsindsats. Disse kan omfatte ting som øget trafik til hjemmesiden, engagement, interaktion, flere leads eller øget salg.
 • Fleksibilitet: Verdenen er i konstant forandring. Derfor er det vigtigt at have en vis grad af fleksibilitet i din markedsføringsstrategi. På den led kan du hurtigt tilpasse dig ændringer i markedet eller i kundebehovet.
 • Evaluering og tilpasning: Det er vigtigt at løbende evaluere og tilpasse din markedsføringsstrategi. På den led forbliver den relevant og effektiv. Gennem evaluering af data bestemmes næste skridt. Det ses bl. a. på hvad der virker godt og hvad der skal ændres.
 • Synkronisering: Markedsføringsstrategien skal synkroniseres med de øvrige afdelinger og strategier i virksomheden.
 • Innovation: Det kan være nødvendigt at teste nye metoder eller teknologier i markedsføringsstrategien. Det kan hjælpe med at skille sig ud fra konkurrencen.
 • Branding: Din markedsføringsstrategi skal tage højde for branding. Branding er et stærkt værktøj. Det kan gøre det nemmere at nå dine målgrupper og skille sig ud fra konkurrencen. Det kan omfatte ting som at definere virksomhedens identitet, skabe en brandguide, og vedligeholde et konsistent brandimage på alle kanaler.
 • Analyse: Det er vigtigt at analysere data. På den måde opnås indsigt i kundeadfærd, markedsudvikling og effekten af ​​din markedsføringsstrategi.
 • E-commerce. Sælger du produkter eller tjenester online, skal din markedsføringsstrategi tage højde for e-commerce. Opgaver her er fx. optimere din online platform til øget konvertering, e-mail-marketing, og betalt online annoncering.

1. Hvordan sætter du klare specifikke mål?

Først og fremmest er det vigtigt at identificere, hvad det er, din virksomhed ønsker at opnå.

Skal det være øget salg, flere leads, eller måske en højere kundetilfredshed? Mulighederne er mange, men hvad passer dig?

Din markedsføringsstrategis mål, skal understøtte din virksomhedsoverordnede strategiske målsætning.

Når du har fastlagt det overordnede mål, kan du begynde at sætte specifikke mål, der hjælper dig med at nå dette mål.

Et eksempel = er dit mål at øge salget, kan du sætte specifikke mål som at øge antallet af konverteringer med x procent.

Hvilket kan gøres generelt eller ved fokus på den rigtige målgruppe. Det kan også være at øge din gennemsnitlige ordreværdi med y procent.

Disse specifikke mål giver dig noget konkret at arbejde imod. Det giver dig mulighed for at måle om der er fremdrift.

Men hvordan sikrer du, at disse mål er både realistiske og ambitiøse?

Start med at undersøge eksisterende interne data og historiske resultater. Særligt værdifuldt kan data fra CRM, ERP og webshop CMS være.

Disse interne data give en bedre forståelse for, hvad der har fungeret godt og hvad der ikke har.

Derudover kan du også analysere på data fra dine sociale medier. Fordi på dine sociale medier vil du ofte have masser af potentiel kundedata.

Disse oplysninger kan hjælpe dig med at sætte mere realistiske mål. Samtidigt også sætte ambitiøse mål, der kan hjælpe din virksomhed med at vokse.

Det er også vigtigt at involvere relevante medarbejdere i processen med at sætte mål.

De ville kunne give vigtige perspektiver og input. De kan også hjælpe med at sikre, at målene er både realistiske og ambitiøse.

Fordi de er tæt på den daglige drift og kender de nuværende begrænsninger og muligheder.

Kort fortalt skal du, sætte klare specifikke mål. Fordi det er vigtigt for at sikre, at din markedsføringsstrategi er relevant og effektiv. Det kræver at undersøge tidligere data og resultater.

Du skal være opmærksom på at involvere relevante medarbejdere. Samtidig skal du overvåge og evaluere fremskridt mod målene regelmæssigt.

2. Hvordan laver du en SWOT-analyse?

En SWOT-analyse er en metode til at identificere din virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler.

At identificere disse er kritisk for en god markedsføringsstrategi.

For at lave en SWOT-analyse skal du først og fremmest gennemgå din virksomheds interne og eksterne faktorer.

Interne faktorer er styrker og svagheder. Disse skal være inden for din virksomheds kontrol. hvorimod eksterne faktorer er muligheder og trusler, der kommer fra eksterne omgivelserne. Eksterne omgivelser er uden for virksomhedens kontrol.

Derefter skal du kategorisere disse faktorer i de fire områder. Disse er: Styrker, Svagheder, Muligheder, og Trusler.

Dette giver dig et overblik over din virksomheds nuværende situation. Samtidig hjælper det dig med at identificere konkrete handlinger, du kan tage for at forbedre din virksomheds performance og nå dine mål.

Her er nogle konkrete eksempler på interne og eksterne faktorer.

Interne faktorer:

 • Virksomhedens kapital og finansielle situation
 • Virksomhedens produkt- og tjenesteportefølje
 • Virksomhedens ledelsesstruktur og kompetencer
 • Virksomhedens kultur og værdier
 • Virksomhedens interne kommunikationsprocedurer

Eksterne faktorer:

 • Konkurrencesituationen på markedet
 • Økonomiske forhold og tendenser
 • Regulatoriske og lovgivningsmæssige forhold
 • Teknologiske udviklinger og tendenser
 • Sociokulturelle og demografiske forhold i den relevante målgruppe.

Husk på at listen for eksterne og interne faktorer er længere. Ovenstående er blot til inspiration, så du kan arbejde videre derfra.

gruppe af mennesker der diskuterer markedsføringsstrategi

3. Hvordan definerer du din primære målgruppe?

Den primære målgruppe defineres ved at identificere karakteristika som:

 • geografi
 • demografi
 • psykografi og
 • købsadfærd

Du skal selvfølgelig kun fokusere på de kunder, hvor der er størst sandsynlighed for, at de vil købe virksomhedens produkter eller tjenester.

Det er også vigtigt at overveje konkurrencen i markedet. Og hvad de gør?

Dette kan nemlig give indsigt i, hvem konkurrenterne henvender sig til og hvordan de markedsfører sig mod dem.

Dette kan hjælpe dig med at differentiere din virksomhed fra konkurrenterne. Dette kan gøres ved fx.

 • at fokusere på et specifikt segment i målgruppen eller
 • ved at tilbyde unikke produkter eller tjenester, der ikke findes hos konkurrenterne.

Ved at benytte historisk data og resultater, samt ved at analysere konkurrencen, kan man få et bedre billede af hvem ens primære målgruppe er. Hvilket også inkluderer hvordan man bedst kan nå dem.

Det er vigtigt at have en god forståelse af ens målgruppe. Det giver mulighed for at målrette markedsføringen og øge effektiviteten af ​​virksomhedens markedsføring.

4. Hvordan laver du en konkurrentanalyse?

En konkurrentanalyse er en metode til at undersøge konkurrenternes aktiviteter og strategier. Formålet er at forstå deres styrker og svagheder bedre. Hertil også at få kortlagt muligheder og trusler.

For at komme i mål med en konkurrentanalyse skal du:

 • Identificere de vigtigste konkurrenter. Det er direkte eller indirekte konkurrenter, som kan påvirke din virksomheds markedsandel.
 • Indsaml information om konkurrenternes produkter, priser, markedsposition, salgs- og marketingstrategier, distribution, kundebase m. m.
 • Analysér den indsamlede information for at identificere konkurrenternes styrker, svagheder, muligheder og trusler.
 • Formuler konklusioner om konkurrenternes nuværende og fremtidige position på markedet. Udarbejd anbefalinger til, hvordan din virksomhed kan konkurrere på markedet.
 • Det er vigtigt at opdatere konkurrentanalysen regelmæssigt. så sørg for at holde den opdateret med konkurrenternes aktiviteter og strategier.

5. Hvordan laver du en kommunikationsplan?

En kommunikationsplan er et værktøj. Et værktøj til at hjælpe med at strukturere og koordinere virksomhedens kommunikation.

Denne skal indeholde:

 • Målgrupper: Hvem er det, du ønsker at kommunikere med og hvad er deres behov og interesser?
 • Budskaber: Hvad er det for et budskab du vil ud med? Hvad ønsker du at kommunikere? og hvordan kan du formulere det på en klar og effektiv måde?
 • Kommunikationskanaler: Hvilke kanaler vil du bruge til at nå din målgruppe og formidle dine budskaber? Det kan f. eks. være sociale medier, pressemeddelelser, events eller direkte kommunikation.
 • Udarbejd en tidsplan: Planlæg hvornår og hvordan du vil kommunikere dine budskaber gennem de valgte kanaler.
 • Implementer og evaluer: Gennemfør din kommunikationsplan og evaluer derefter dens effektivitet. Var budskaberne modtaget som forventet og nåede de deres målgruppe?

Det er også vigtigt at inkludere krisestyring i kommunikationsplanen. Det betyder at man skal have en plan for hvordan man skal håndtere og kommunikere i en krisesituation. Det er vigtigt at have en krisestrategi på plads. Så du er forberedt og kan handle hurtigt og effektivt i tilfælde af en krise.

6. Hvordan laver du et markedsføringsbudget?

Et effektivt markedsføringsbudget giver et klart overblik over virksomhedens mål og strategier.

En god måde at starte på er ved at undersøge tidligere markedsføringsudgifter og resultater. Det vil give en idé om, hvor pengene er blevet brugt og hvilke kanaler der har givet den bedste ROI.

Det er også vigtigt at allokere et vist beløb til krisestyring. Fordi uforudsete hændelser kan have en stor indvirkning på budgettet.

En anden vigtig faktor at tage i betragtning er, at følge med i nye tendenser og teknologier inden for markedsføring. Dette kan hjælpe med at identificere nye kanaler og metoder, der kan være mere effektive og økonomisk fordelagtige end de nuværende.

Det er også vigtigt at sørge for, at budgettet er fleksibelt, så det kan justeres. Det er vigtigt at regelmæssigt evaluere og justere budgettet. Hvilket gøres for at sikre, at det stadig passer til virksomhedens mål og strategier.

Her er en liste over de mest almindelige poster i et markedsføringsbudget:

 • Annoncering (online og offline)
 • Eventmarketing
 • PR og kommunikation
 • Produktion af markedsføringsmaterialer (brochurer, flyers, videoer etc.
 • Markedsanalyse og research
 • Udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider og sociale medier
 • Mediekøb og -planlægning
 • Influencer marketing
 • Emballage
 • Transport
 • Køb af teknologi
marketingstrategi research møde

7. Hvordan vælger du de rigtige markedsføringskanaler?

Valg af de rigtige markedsføringskanaler er afgørende for succes i din markedsføringsstrategi.

Men hvordan vælger man de rigtige kanaler?

Først og fremmest er det vigtigt at undersøge din målgruppe og deres adfærdsmønstre. Hvor bruger de mest tid online? Er de aktive på sociale medier?

Er de tilbøjelige til at reagere på e-mail-marketing? Disse oplysninger kan hjælpe dig med at vælge de mest relevante kanaler for din målgruppe.

Dernæst er det vigtigt at overveje dit budget og rammerne til det.

Nogle kanaler kan være dyrere end andre, så det er vigtigt at vælge dem, der passer til dit økonomiske udgangspunk. Det er også vigtigt at undersøge konkurrencens kanaler og se hvilke der er mest effektive for dem.

Endelig bør du overveje dit mål og hvilke resultater du ønsker at opnå. Skal du skaffe flere leads? Øge brand awareness? Forbedre kundetilfredsheden? Eller noget helt tredje?

Hver kanal har sine styrker og svagheder, så det er vigtigt at vælge dem, der passer til dine specifikke mål.

8. Hvordan laver du en implementeringsplan?

At lave en implementeringsplan er kritisk. Det sikrer, at din markedsføringsstrategi bliver gennemført effektivt og succesfuldt. Der er flere vigtige trin i processen med at lave en implementeringsplan.

Først og fremmest skal du huske at bygge det op omkring din målsætning. Hvordan du sætter den, finder du inspiration til i tidligere trin.

Dernæst er det vigtigt at identificere de konkrete handlinger, der skal tages for at nå disse mål.   Det kan være at udvikle en ny reklamekampagne, ændre din social medie strategi eller øge din tilstedeværelse på messer og events.

Endelig er det vigtigt at tildele ansvar og tidsfrister for hver enkelt handling i implementeringsplanen. Det er vigtigt at sikre, at alle involverede parter er klar over, hvad der forventes af dem, og hvornår handlingerne skal ske.

9. Hvordan vælger du de rigtige KPI’er?

Følgende trin kan hjælpe dig med at vælge de rigtige KPI’er:

 • Identificer de KPI’er, der er relevante for din målsætning. Dette kan fx. være en KPI for brand awareness, som er defineret som antallet af unikke besøgende på din hjemmeside. Mens en KPI for salg kan være antallet af konverteringer.
 • Vælg KPI’er, der er målbare: Det er vigtigt, at du kan måle og spore ændringer i dine KPI’er over tid.
 • Gør brug af relevante datakilder: Det er vigtigt at have adgang til data, der kan bruges til at måle dine KPI’er.
 • Det er vigtigt at overvåge dine KPI’er regelmæssigt. Det sikrer, at du er på rette spor og kan justere din markedsføringsstrategi, hvis det er nødvendigt. Det er også vigtigt at evaluere dine KPI’er og deres relevans jævnligt for at sikre, at de stadig er relevante for din målsætning og at de stadig er målbare. Det er også vigtigt at holde sig opdateret på branchens standarder for KPI’er for at sikre, at man er i stand til at sammenligne sine resultater med konkurrenterne.

Det er vigtigt at vælge KPI’er, der er relevante for virksomhedens mål og strategi.

For eksempel, hvis målet er at øge salget, kan KPI’erne være antallet af solgte enheder eller omsætningsvækst.

Hvis målet er at øge brandawareness, kan KPI’erne være antallet af besøg på hjemmesiden eller antallet af sociale medieinteraktioner.

Det er også vigtigt at vælge KPI’er, der er målbare og giver mulighed for at tracke fremskridt over tid.

For eksempel kan man ikke måle “brandawareness” direkte, men man kan måle antallet af besøg på virksomhedens hjemmeside eller antallet af sociale medieinteraktioner.

10. Hvordan analyserer du på din markedsføringsstrategi?

Først og fremmest, er det vigtigt at definere, hvad det er, man ønsker at måle. Hvilke KPI’er er relevante for din målsætning og hvordan kan du måle dem?

Det kan være antallet af konverteringer, omkostninger pr. konvertering eller engagement i sociale medier.

Dernæst, er det vigtigt at samle data til at måle disse KPI’er.

Det kan være ved at bruge Google Analytics eller andre værktøjer til at spore konverteringer eller ved at bruge social medieanalyseværktøjer til at måle engagement.

Når dataene er indsamlet, skal man analysere dem for at se, om man opnår de ønskede resultater.

Hvis ikke, er det vigtigt at undersøge, hvorfor dette er tilfældet og hvordan man kan forbedre sig.

Det kan være ved at justere på budskabet, målgruppen eller kanalen.

Endelig, er det vigtigt at overvåge og justere sin strategi regelmæssigt. Markeder og kunder ændrer sig hele tiden, så det er vigtigt at være fleksibel og hurtigt tilpasse sig disse ændringer for at opnå de bedste resultater.

Konklusion

Det er vigtigt hvis du ønsker at øge kundetilfredshed og loyalitet, skabe brandkendskab og øge salget.

Den giver eksempler på, hvordan en virksomhed kan gå ind på et nyt geografisk marked eller målrette mod et nyt kundesegment, og beskriver trinene for at lave en effektiv markedsføringsstrategi.

Det er derfor vigtigt at undersøge og forstå sit nuværende og potentielle kundesegment, og tilpasse sin markedsføringsstrategi derefter, for at skille sig ud fra konkurrenterne, tiltrække nye kunder og øge virksomhedens bundlinje.

En god markedsføringsstrategi kan være afgørende for at sikre succes i din virksomhed. Er du klar til at tage det næste skridt i at øge din virksomheds vækst?