Forstå SOR-modellen: En vejledning til effektiv forbrugeranalyse

8 minutter tager artiklen at læse.

af | dec 13, 2023

Forestil dig en verden, hvor hver eneste marketingbesked du modtager, føles som om den er skræddersyet specifikt til dig. 

Det er ikke science fiction, det er kernen i SOR-modellen

I denne artikel vil jeg dykke ned i hemmelighederne bag SOR-modellen:

 • Hvad den er og hvorfor den er en hjørnesten i moderne marketing.
 • Hvordan stimuli fra virksomheder former vores opfattelser og beslutninger.
 • Dybdegående indsigt i forbrugeren – organismen i modellens hjerte.
 • Afgørende forståelse af respons: hvordan forbrugeren reagerer på disse stimuli.

Endelig vil jeg integrere SOR-modellen med andre teorier for at skabe en holistisk tilgang til marketing. 

Tag med mig og opdag, hvordan vi kan forme fremtidens marketinglandskab. 

Læs videre, for denne indsigt kan være nøglen til din næste store succes.

Hvad er SOR-modellen?

SOR-modellen er en grundlæggende ramme i marketing, som fokuserer på forholdet mellem stimuli (S), organismen (O), og respons (R). Denne model hjælper med at forstå, hvordan forbrugeren påvirkes af forskellige stimuli og hvordan dette påvirker deres adfærd.

bøger
BOOST DIN STRATEGI MED DISSE 5 BØGER

✔️500+ sider ✔️Gratis ✔️Tips, tricks og trin-guides

Du får tips, tricks og guides til at lave effektive skalerbare strategier,
der skaber vækst (uanset dit budget).
Dit abonnement kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Alle bøgerne lander i din indbakke om lidt!
* Du bliver tilmeldt mit nyhedsbrev, som nemt kan afmelde igen.
Invalid email address
SOR-modellen

Hvad står SOR for?

SOR står for:

 • Stimuli: De eksterne og interne signaler, en forbruger modtager.
 • Organismen: Forbrugerens interne bearbejdning af disse stimuli.
 • Respons: Den adfærd, der følger som reaktion på bearbejdningen.

Hvorfor er SOR-modellen vigtig i marketing?

SOR-modellen er vigtig i marketing, da den giver indblik i forbrugerens adfærdspsykologi.

Den hjælper virksomheder med at forstå, hvordan forskellige markedsføringsstrategier og budskaber påvirker målgruppen, og hvordan disse stimuli oversættes til konkret forbrugeradfærd.

 • Forståelse af adfærdsændringer: Ved at analysere, hvordan forskellige stimuli påvirker forbrugeren, kan virksomheder tilpasse deres kommunikation mere effektivt.
 • Effektiv Segmentering: SOR-modellen understøtter skræddersyede markedsføringsstrategier baseret på detaljeret forbrugerindsigt.

Hvordan adskiller SOR-modellen sig fra andre marketingmodeller?

SOR-modellen adskiller sig fra andre marketingmodeller ved dens dybdegående fokus på den psykologiske proces hos forbrugeren.

Modellen integrerer aspekter af både adfærdspsykologi og kommunikationsteori, hvilket giver et mere nuanceret billede af, hvordan og hvorfor forbrugere reagerer på markedsføringsindsatser.

 • Helhedsorienteret Tilgang: SOR-modellen omfavner både de rationelle og emotionelle aspekter af forbrugeradfærd.
 • Fokus på Psykologiske Processer: I modsætning til modeller, der kun fokuserer på ydre påvirkninger, inkluderer SOR-modellen forbrugerens interne bearbejdningsmekanismer.

Hvordan kan vi i marketing bruge denne indsigt til at skabe mere målrettede og effektive strategier?

Et eksempel kunne være at integrere forståelsen af disse psykologiske processer i udformningen af marketingkampagner.

Ved at anvende principperne fra SOR-modellen i udviklingen af disse kampagner, kan vi nå forbrugeren på et dybere og mere personligt plan, hvilket fører til stærkere kundeengagement og loyalitet.

Hvordan påvirker stimuli forbrugeren?

Stimuli i marketing er de signaler og budskaber, som virksomheder udsender for at påvirke forbrugernes adfærd og beslutninger. Disse stimuli kan tage mange former, fra reklamer og produktpræsentationer til kundeserviceoplevelser.

Hvilke typer stimuli anvender virksomheder mest effektivt?

Virksomheder anvender en række forskellige stimuli, men nogle af de mest effektive omfatter:

 • Reklamer: Visuelle og auditive budskaber designet til at fange opmærksomhed og skabe interesse.
 • Produktpræsentationer: Måden et produkt vises og præsenteres på, hvilket kan påvirke forbrugerens opfattelse og købsbeslutning.
 • Kundeserviceoplevelser: Interaktioner med virksomheden, som kan skabe en følelsesmæssig forbindelse og loyalitet.

Hvordan indarbejder virksomheder PESTEL-analyse og de 4 P’er i deres stimuli?

For at skabe effektive stimuli, integrerer virksomheder ofte elementer fra PESTEL-analysen og de 4 P’er:

 • PESTEL-analyse: Dette omfatter at forstå de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige faktorer, der kan påvirke, hvordan stimuli modtages.
 • De 4 P’er: Dette er produkt, pris, plads og promotion. Disse elementer er afgørende for at udforme stimuli, der appellerer til målgruppen og skaber effektiv kommunikation. Disse kan også udvides med de 7 P’er.

Hvordan påvirker makrofaktorer som politik og økonomi forbrugerens modtagelse af stimuli?

Makrofaktorer som politik og økonomi spiller en betydelig rolle i, hvordan forbrugere modtager og reagerer på stimuli:

 • Politisk Klima: Politisk stabilitet og politikker kan påvirke forbrugerens tillid og vilje til at foretage køb.
 • Økonomisk Miljø: Økonomiske forhold, som recessioner eller økonomisk vækst, påvirker forbrugernes købekraft og beslutningsprocesser.

Som Benjamin Franklin engang sagde: “En investering i viden betaler den bedste rente.”

I marketing er vores ‘investering i viden’ vores dybdegående forståelse af, hvordan forskellige stimuli påvirker forbrugeren.

Kun ved at forstå disse komplekse dynamikker kan vi skabe stimuli, der resonerer med vores målgruppe og fører til de ønskede reaktioner og beslutninger.

Forståelse af organismen: Hvem er forbrugeren?

At forstå forbrugeren, eller organismen, inden for rammerne af SOR-modellen kræver en dybdegående analyse af flere faktorer, der påvirker deres opfattelse og adfærd. 

Dette skridt er afgørende for at udvikle effektive marketingstrategier.

Hvordan påvirker kulturelle, sociale og psykologiske faktorer forbrugerens opfattelse?

Forbrugerens opfattelse er dybt påvirket af en række faktorer:

 • Kulturelle Faktorer: Disse inkluderer traditioner, værdier og overbevisninger, som påvirker forbrugerens holdninger og præferencer.
 • Sociale Faktorer: Forbrugerens sociale netværk, familie og referencegrupper har stor indflydelse på deres beslutningstagning.
 • Psykologiske Faktorer: Disse omfatter individets motivation, opfattelse, læring og overbevisninger, som alle påvirker, hvordan de reagerer på marketingbudskaber.

Hvilken rolle spiller medieforbrug og informationsindsamling i forbrugerens adfærd?

Medieforbrug og informationsindsamling spiller en kritisk rolle i at forme forbrugerens adfærd:

 • Medieforbrug: Det medie, som forbrugeren bruger mest, kan have en stor indflydelse på, hvordan de modtager og opfatter information.
 • Informationsindsamling: Måden, hvorpå forbrugeren søger information om produkter eller tjenester, påvirker deres købsbeslutning og brandopfattelse.

Hvordan kan segmentering og persona-analyse forbedre forståelsen af organismen?

Segmentering og persona-analyse er værktøjer, der kan finjustere forståelsen af forbrugeren:

 • Segmentering: Opdeler markedet i mindre grupper med lignende behov eller præferencer, hvilket gør det muligt for virksomheder at målrette deres budskaber mere præcist.
 • Persona-analyse: Skaber detaljerede profiler af ideal-kunder, hvilket giver dybere indsigt i deres behov, ønsker og adfærdsfaktorer.

Som Aristoteles engang sagde, “At kende sig selv er begyndelsen på al visdom.” I marketingens verden kan denne indsigt udvides til at omfatte kendskabet til vores forbrugere. 

Ved at forstå den komplekse web af faktorer, der påvirker vores forbrugere, kan vi skabe mere målrettede og resonante marketingstrategier, der ikke blot taler til deres behov, men også til deres værdier og overbevisninger.

Respons: Hvordan reagerer forbrugeren?

Forståelsen af, hvordan forbrugeren reagerer på forskellige stimuli, er et centralt element i SOR-modellen

Denne respons afspejler den direkte virkning af markedsføringsindsatsen, som kan observeres gennem forbrugerens adfærd, især deres købsbeslutninger og interaktion med brandet.

Hvordan påvirker forskellige typer stimuli forbrugerens købsbeslutninger?

Forbrugerens købsbeslutninger påvirkes af en række stimuli:

 • Emotionelle Stimuli: Reklamer eller kampagner, der appellerer til forbrugerens følelser, kan stærkt påvirke deres købsbeslutninger.
 • Rationelle Stimuli: Information og fakta om produktets fordele og funktioner, der appellerer til forbrugerens logik og behov.
 • Sociale Stimuli: Anbefalinger fra venner, familie eller influencere, der skaber en social motivation for køb.

Hvordan kan forståelse af respons forbedre marketingstrategier?

En dybdegående forståelse af forbrugerens respons kan væsentligt forbedre marketingstrategier:

 • Målrettet Kommunikation: Ved at forstå, hvordan forskellige segmenter reagerer, kan virksomhederne tilpasse deres budskaber for at være mere relevante og overbevisende.
 • Produktudvikling: Responsen kan give indsigt i, hvilke produktfunktioner eller -tjenester der er mest attraktive for forbrugerne.
 • Kundeloyalitet: En forståelse af, hvad der driver kundeloyalitet, kan hjælpe med at forme strategier, der øger kundetilfredsheden og fastholder dem over tid.

Hvilke metoder kan virksomheder anvende til at måle og analysere respons?

Der findes flere metoder til at måle og analysere forbrugerens respons:

 • Dataanalyse: Brug af big data og analytiske værktøjer til at spore og analysere forbrugeradfærd og købsmønstre.
 • Markedsundersøgelser: Gennemførelse af undersøgelser og fokusgrupper for at få direkte feedback fra forbrugerne.
 • Social Medieanalyse: Overvågning af forbrugerens engagement og reaktioner på sociale medier for at få indsigt i deres opfattelse og holdninger.

Som det gamle ordsprog siger: “Den bedste spejling af fremtiden er fortidens historier.” Dette gælder også for marketing. 

Ved at analysere, hvordan forbrugere har reageret i fortiden, kan vi forudsige og forme fremtidige reaktioner. Hvilket giver os en værdifuld fordel i at skabe mere effektive og resonante marketingstrategier.

Integrering af SOR-modellen i en holistisk marketingstrategi

Integrationen af SOR-modellen i en holistisk marketingstrategi indebærer at kombinere denne model med andre teorier og værktøjer for at opnå en mere omfattende forståelse af forbrugeren og skabe mere effektive marketingstrategier.

Hvordan kan SOR-modellen suppleres med andre teorier for at skabe en mere omfattende marketingstrategi?

SOR-modellen kan suppleres med andre teorier for at udvide forståelsen af forbrugeradfærd:

 • Maslows Behovspyramide: For at forstå forbrugerens motivation og behov på forskellige niveauer.
 • SMUK-modellen: Anvendes til at vurdere og forbedre marketingbudskabers relevans og effektivitet.
 • Segmenteringsstrategier: Til at identificere specifikke forbrugergrupper og tilpasse marketingtiltag til disse segmenter.

Hvilke andre modeller eller teorier kan effektivt integreres med SOR-modellen?

Effektiv integration af SOR-modellen med andre modeller inkluderer:

 • SWOT-analyse: For at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler i forbindelse med forbrugeradfærd.
 • Kunderejsemodellen: For at forstå forbrugerens vej gennem købsprocessen og på hvilke punkter de interagerer med brandet.
 • Cross-Cultural Marketing Teorier: For at forstå, hvordan kulturelle forskelle påvirker forbrugeradfærd og respons på marketingindsatser.

Sammenligningstabel mellem SOR-modellen og andre relevante modeller

Her er en tabel, der sammenligner SOR-modellen med Maslows Behovspyramide, SMUK-modellen, og segmenteringsstrategier:

Model/Teori Fokusområde Anvendelse i Marketing Forbindelse til SOR-modellen
SOR-modellen Stimuli, Organisme, Respons Forståelse af forbrugerreaktioner Grundlæggende ramme for analyse
Maslows Behovspyramide Forbrugerens behov og motivation Motivationsbaseret marketing Bidrager til forståelse af ‘Organisme’
SMUK-modellen Budskabers relevans og effektivitet Vurdering og forbedring af kommunikation Optimering af ‘Stimuli’
Segmenteringsstrategier Opdeling af markedet i specifikke grupper Målrettet markedsføring Hjælper med at definere ‘Organisme’

Hvilke specifikke eksempler på succesfuld integration af SOR-modellen findes i industrien?

Succesfulde eksempler på integration af SOR-modellen i industrien inkluderer:

 • Detailhandlen: Brug af SOR-modellen til at forstå, hvordan butiksindretning (stimuli) påvirker kundeoplevelsen (organisme) og købsadfærd (respons).
 • Online Marketing: Anvendelse af SOR-modellen til at analysere, hvordan digitale reklamer påvirker forbrugerens opfattelse og fører til online engagement eller køb.

Som Isaac Newton engang bemærkede, “Hvis jeg har set længere, er det ved at stå på skuldrene af giganter.” 

På samme måde står effektiv marketing på skuldrene af teorier og modeller som SOR-modellen, Maslows Behovspyramide og segmenteringsstrategier. 

Ved at integrere disse indsigter kan vi skabe marketingstrategier, der ikke bare når ud til forbrugeren, men taler direkte til deres behov, ønsker og motiver.

Konklusion

Fra de stimuli, der vækker vores interesse, til den dybe forståelse af forbrugerens psyke, har vi set, hvordan hver komponent spiller en unik rolle i at forme effektive marketingstrategier.

“Forståelsen af forbrugeren, eller organismen, inden for rammerne af SOR-modellen kræver en dybdegående analyse,” – et citat, der perfekt fanger essensen af denne model. 

Det understreger, hvor vigtigt det er at forstå vores målgruppe for at skabe resonans og forbindelse.

SOR-modellen er ikke blot en teori; den er et værktøj, der kan omforme den måde, vi tænker om markedsføring. Som vi har set, er dens integration med andre modeller som 

Maslows Behovspyramide og segmenteringsstrategier ikke blot ønskelig, men nødvendig for at opnå en holistisk tilgang.

Som en skakspiller, der tænker flere træk fremad, skal vi bruge SOR-modellen som vores kongelige brik i marketingstrategi. 

Vi har set, hvordan denne model kan forme og forbedre vores forståelse af forbrugeradfærd, hvilket gør os i stand til at forudsige og påvirke reaktioner med en hidtil uset præcision.

Jeg opfordrer dig til at tage denne viden og anvende den i dine egne strategier. Tænk over, hvordan du kan bruge forståelsen af stimuli, organismen og respons til at skabe dybere forbindelser med dine kunder. 

Lad os bruge denne model til at belyse de skjulte hjørner af forbrugerpsyken og på den måde opdage nye veje til innovation og vækst i vores marketingindsatser. 

Husk, at hver interaktion med din målgruppe er en mulighed for at lære, vokse og forbedre. Lad os bruge disse muligheder klogt.

Michael Rurup Andersen

Brug for mere?

Jeg gør det muligt for marketingafdelinger at drive betydelig forretningsvækst i den digitale æra. Hvilket opnås gennem brugen af datadrevet beslutningstagning, implementering af automatisering og AI, samt menneskelig kreativitet, og forankret digitale strategier.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner