Marketingteam : Den ultimative guide til at rekruttere de rette marketing profiler

9 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 29, 2023

Er du træt af at rekruttere de forkerte marketingprofiler?

Har du svært ved at finde de rette kandidater, der kan hjælpe med at drive vækst og øge virksomhedens bundlinje?

Forestil dig et marketingteam som et symfoniorkester, hvor hver enkelt musiker spiller deres rolle perfekt for at skabe en harmonisk melodi.

På samme måde er det vigtigt at have de rette kandidater på de rette pladser i dit marketingteam for at opnå succes.

I denne artikel vil jeg dele mine erfaringer og rådgivning om, hvordan du kan rekruttere de rette marketingprofiler og sikre, at dit team har de nødvendige kompetencer for at opnå de forretningsmæssige mål anno 2023.

Du vil lære, hvordan du kan identificere de nødvendige kvalifikationer og finde de rette kandidater.

Så lad os tage ansvar og finde de rette musikere til vores symfoniorkester af et marketingteam.

Hvordan rekrutterer du de rette marketing profiler?

Når det kommer til at rekruttere de rette kandidater til dit marketing team, er det vigtigt at tænke strategisk.

Hvad er det præcist, dit team har brug for for at kunne opnå de mål, virksomheden har sat sig?

En anden vigtig ting at tænke over er, hvordan du finder de rette kandidater.

Brug dit eget netværk og sociale medier til at nå ud til potentielle kandidater.

Det kan være en god idé at lave et rekrutteringsnetværk, hvor du kan dele jobopslag med andre i branchen og få hjælp til at finde de rette kandidater.

Det er også vigtigt at sørge for, at dit team er divers og inkluderende. Det betyder, at du skal sørge for at rekruttere kandidater med forskellige kulturelle baggrunde, erfaringer og kompetencer.

Dette kan hjælpe med at bringe nye perspektiver og idéer ind i teamet og sikre, at virksomheden når ud til en bredere målgruppe.

Endelig, kan det være en god idé at benytte sig af en professionel rekrutteringsvirksomhed, som kan hjælpe med at finde de rette kandidater og sørge for en effektiv og glidende rekrutteringsproces.

På denne måde kan du fokusere på at drive din virksomhed, mens rekrutteringsvirksomheden håndterer den tungere del af processen.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvordan sikrer du de rigtige færdigheder og værktøjer

Først og fremmest er det vigtigt at undersøge, hvilke færdigheder og værktøjer teamet mangler.

Det kan være gennem en træningsevaluering eller ved at undersøge, hvilke opgaver teamet har svært ved at udføre.

Når dette er fastlagt, kan man så skræddersy træning og uddannelse, der specifikt målretter sig mod de identificerede områder.

Det er også vigtigt at sørge for, at teamet har adgang til de nyeste marketingværktøjer. Dette kan være gennem abonnementer på relevante platforme eller ved at investere i ny teknologi.

Det er også vigtigt at holde teamet opdateret med de nyeste tendenser i marketingbranchen.

Dette kan gøres gennem eksterne kurser og workshops, eller ved at dele relevante artikler og undersøgelser internt i teamet.

En anden vigtig ting at tage højde for er rekruttering. At have de rigtige medarbejdere er afgørende for at have et team med de rette færdigheder og værktøjer.

Det kan være gennem at sørge for at have de rigtige kompetencer på CV’et, ved at tage relevante erfaringer i betragtning, eller ved at sørge for at de nye medarbejdere har de rigtige personlighedstræk.

Hvordan skaber du en inkluderende og divers kultur?

Hvordan kan man skabe en inkluderende og divers kultur i sit marketingteam.

  1. Rekruttering: Det er vigtigt at tænke over, hvem man ansætter. Man bør sørge for at rekruttere medlemmer fra forskellige kulturer, køn, etniciteter og aldre for at sikre en diversitet i teamet.
  2. Forståelse: Det er vigtigt at sørge for, at alle teammedlemmer har forståelse for hinandens forskelligheder. Dette kan opnås ved at have en kultur, hvor man føler sig tryg ved at give og modtage feedback. En kulter der bygger på dialog og imødekommenhed.
  3. Åbenhed: Teamet bør være åbent for feedback og forslag fra alle medlemmer, uanset deres baggrund eller erfaring. Dette kan opnås ved at have regelmæssig dialog, hvor alle har mulighed for at dele deres tanker og idéer.
  4. Engagement: Det er vigtigt at sørge for, at alle teammedlemmer er engageret i at opnå fælles mål. Dette kan opnås ved at give klare retningslinjer og ved at involvere alle medlemmer i beslutningsprocessen.

En anden væsentlig faktor i at skabe en inkluderende og divers kultur er at sørge for, at teammedlemmerne føler sig set og hørt.

Dette kan opnås ved at skabe en atmosfære, hvor alle føler sig trygge ved at dele deres meninger og idéer, uanset hvor “vilde” eller “modige” de måtte synes.

Dette kan opnås ved at have en kultur, hvor man er åben for feedback og forslag, og ved at have regelmæssige møder, hvor alle har mulighed for at dele deres tanker og idéer.

Det er også vigtigt at sørge for, at teammedlemmerne føler sig engageret og motiverede.

Dette kan opnås ved at give klare retningslinjer og ved at involvere alle medlemmer i beslutningsprocessen.

Det er vigtigt at sørge for, at alle teammedlemmer forstår deres rolle i teamet og deres bidrag til fælles mål.

Endelig er det vigtigt at sørge for, at teamet har en god balance mellem arbejde og fritid. Det er vigtigt at sørge for, at teammedlemmerne føler sig værdsatte og respekteret, både på og uden for arbejdet.

Dette kan opnås ved at have en god work-life balance og ved at sørge for, at teammedlemmerne har tid til at slappe af og nyde deres fritid.

Som du kan se, er der mange forskellige faktorer, der spiller ind i at skabe en inkluderende og divers kultur.

Ved at følge ovenstående råd, kan du sikre, at dit team er i stand til at arbejde sammen effektivt, føle sig engageret og motiverede, og opnå fælles mål.

marketing team laver plan med ROI

Hvad er et godt marketingteam?

Et godt marketingteam er som et symfoniorkester, hvor hver musiker spiller sin rolle og bidrager til den samlede melodi.

For at skabe en harmonisk og effektiv markedsføring, er det vigtigt at have en række forskellige kompetencer og erfaringer repræsenteret i teamet.

I nedenstående tabel har jeg inkluderet de profiler, jeg mener man bør have i et komplet team. Det er et fiktivt eksempel. Derfor kan det være nødvendigt at have flere af en slags, og måske gå helt uden om nogle andre.

Med andre ord, et team sættes ud fra din virksomhedsforudsætninger og forretningsmæssige målsætninger, og derfor ikke hvad der står i en tabel.

Stillingsbetegnelse Ansvarsområde Kompetencer Erfaring Eksempler på opgaver
Marketingstrateg Udvikling af overordnet marketingstrategi Strategisk tænkning, analyse af forretningsmæssige mål Flere års erfaring i marketingstrategi Udarbejdelse af marketingplaner og budgetter, analyse af forretningsmæssige mål
Projekt manager Planlægning, organisering og koordinering af marketingprojekter Organisation og planlægning, projektledelse Flere års erfaring i projektledelse Koordinering af marketingprojekter, overholdelse af budget og tidsplaner
Digital marketing specialist Ecommerce og marketing automation Digital marketing, marketing automation Flere års erfaring i digital marketing Planlægning og implementering af ecommerce-strategier, automatisering af marketingaktiviteter
Grafisk kreatør Udvikling af kreative kampagner og materialer Grafisk design, kreativitet Flere års erfaring i grafisk design Udvikling af design til online og offline kampagner.
Analytiker Måling og analyse af marketing data Dataanalyse, kundeadfærd Flere års erfaring i dataanalyse Analyse af marketingdata, justering af strategi i overensstemmelse med kundeadfærd
SoMe specialist Planlægning, implementering og overvågning af sociale mediekampagner, inkl. influencer og PR aktiviteter Social media marketing, online marketing Flere års erfaring i social media marketing Planlægning og implementering af organisk og betalt social media kampagner
Online marketing specialist Planlægning, implementering og overvågning af online marketingkampagner Online marketing, programmatic, PPC, CPC Flere års erfaring i online marketing Planlægning og implementering af online marketingkampagner
Webudvikler Sikring af teknisk korrekte og optimerede digitale platforme Webudvikling, teknisk viden Flere års erfaring i webudvikling Opdatering og vedligeholdelse af virksomhedens website/webshop og andre digitale platforme
SEO specialist Forbedring af virksomhedens søgeoptimering og søgeresultater SEO, søgeoptimering Flere års erfaring i SEO Analyse og forbedring af virksomhedens søgeoptimering, implementering af SEO-strategier
Content specialist Planlægning, produktion og redigering af indhold Content marketing, skrivning og redigering Flere års erfaring i content marketing Planlægning, produktion og redigering af blogindlæg, videoer, influencere, PR osv.

Det er vigtigt at bemærke, at disse roller kan overlappe hinanden og kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse og branche.

Det er også vigtigt at have fleksible medarbejdere, der kan tage på flere forskellige opgaver og kan tilpasse sig hurtige ændringer i branchen.

At rekruttere det rette marketingteam kan være svært, men når det først er gjort, er det vigtigt at måle teamets performance for at sikre, at de leverer resultater, der driver vækst og øger virksomhedens bundlinje.

Men hvordan gør man det?

Hvordan måler man på sit marketing team?

For det første er det vigtigt at definere klare mål og målinger for teamet. Disse kan inkludere målinger som omsætningsvækst, leads genereret, kundetilfredshed og social media engagement.

Det er vigtigt at disse målinger er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsspecifikke (SMART).

Dernæst er det vigtigt at sørge for, at teamet har de nødvendige værktøjer og ressourcer til at opnå disse mål.

Dette kan inkludere teknologi, dataindsamling, budgetter og træning.

Det er også vigtigt at skabe en kultur, hvor performancemåling er en integreret del af teamets arbejdsmetoder og rutiner.

Dette kan inkludere regelmæssige rapportering og evalueringer samt fastlæggelse af ansvar og konsekvenser for at nå målene.

Endelig er det vigtigt at sørge for, at teamet er i stand til at lære og forbedre sig.

Dette kan inkludere analyse af data, læring gennem erfaring og eksperimentering med nye metoder og strategier.

Som du kan se, er der mange forskellige måder at måle performance på et marketingteam på.

Men ved at definere klare mål, give teamet de nødvendige ressourcer, skabe en kultur af performancemåling og sørge for løbende læring og forbedring, kan du sikre at dit marketingteam leverer resultater, der driver vækst og øger virksomhedens bundlinje.

Hvordan sikrer du at teamet har de rigtige færdigheder og værktøjer?

En god måde at gøre dette på, er ved at lave en kompetenceanalyse af teamet.

Her kan man undersøge, hvilke færdigheder og værktøjer teamet allerede har, og hvilke der er behov for at udvikle eller opgradere.

Når man har identificeret de færdigheder og værktøjer, der skal udvikles eller opgraderes, kan man starte med at implementere og vedligeholde disse.

Det kan man gøre ved at tilbyde træning og efteruddannelse, som er tilpasset teamets behov.

Man kan også sørge for, at teamet har adgang til de nødvendige værktøjer og teknologi, så de kan udføre deres arbejde effektivt.

Et konkret eksempel på, hvordan man har sikret at teamet har de rigtige færdigheder og værktøjer, kan være en virksomhed, der har set en stigning i brugen af sociale medier i deres markedsføring.

For at imødekomme dette behov, har virksomheden tilbudt træning i brugen af sociale medier til deres marketingteam og har også investeret i ny teknologi og værktøjer, der gør det nemmere for teamet at arbejde med sociale medier.

For at måle om teamet har de rigtige færdigheder og værktøjer, kan man bruge metoder som kompetenceevalueringer og performance metrics.

Kompetenceevalueringer kan hjælpe med at identificere om teamet har de nødvendige færdigheder, mens performance metrics kan hjælpe med at måle om teamet bruger disse færdigheder effektivt og om de skaber værdi for virksomheden.

For at sikre, at teamet fortsat udvikler og opdaterer deres færdigheder og værktøjer, er det vigtigt at skabe en kultur, hvor læring og udvikling er en del af hverdagen.

Det kan man gøre ved at tilbyde regelmæssige træning og efteruddannelser, ved at give teamet mulighed for at arbejde på spændende projekter og ved at give dem mulighed for at dele deres erfaringer og læring med hinanden.

For at sikre, at de færdigheder og værktøjer, teamet har, er i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategier, er det vigtigt at involvere teamet i udviklingen af disse mål og strategier.

Det kan man gøre ved at involvere teamet i strategiske planlægningsmøder, ved at give dem mulighed for at give input og ved at sørge for, at deres færdigheder og værktøjer er relevante for de mål og strategier, virksomheden har sat sig.

Konklusion

Således kan vi konkludere, at når det kommer til at rekruttere de rette marketingprofiler, er det vigtigt at have en strategi, tænke over hvordan man finder de rette kandidater, sørge for at teamet er divers og inkluderende, og overveje at benytte sig af en professionel rekrutteringsvirksomhed.

Det er også vigtigt at undersøge, hvilke færdigheder og værktøjer teamet mangler og identificere de nødvendige kvalifikationer, så man ved, hvilke kandidater man skal lede efter.

At have et team med de rette kompetencer er afgørende for at kunne udføre marketingopgaverne effektivt.

Så i stedet for at spilde tid og ressourcer på at rekruttere de forkerte personer, bør man fokusere på at finde de rette kandidater med de nødvendige kompetencer, som kan hjælpe med at drive vækst og øge virksomhedens bundlinje.

Derfor, lad os tage ansvar og rekruttere de rette marketing profiler for at sikre vores virksomheds succes.

Michael Rurup Andersen

Brug for nyt perspektiv?

Jeg hjælper B2B marketingafdelinger i fremstillings- og life science- , samt CleanTech-industrien, med at drive vækst gennem datadrevne beslutningsprocesser, marketingautomatisering, kunstig intelligens (AI) og menneskelig kreativitet.

Kontakt mig på:

+45 3056 9097

kontakt@michaelrurupandersen.dk

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner