A/B splittest: Dit værktøj til at optimere din konverteringsrate

8 minutter tager artiklen at læse.

af | feb 2, 2023

Har du nogensinde følt dig som en sømand i en oprørt sø, der desperat forsøger at styre sit skib mod det rigtige mål, men uden at vide, om dine indsatser faktisk giver resultater? 

Det kan være svært at navigere i denne digitale tidsalder, hvor konkurrencen er hård og kunderne er kræsne. 

Men heldigvis er der et værktøj, der kan hjælpe dig med at se klart igennem disen: A/B splittesten.

A/B splittesten er som en kompas, der kan hjælpe dig med at finde den rigtige retning i din marketingstrategi. 

Det er et simpelt, men effektivt værktøj, der giver dig mulighed for at teste to forskellige versioner af fx. en kampagne og se, hvilken der giver det bedste resultat. 

Men, for mange er A/B splittesten stadig uudforsket territorium, der kan være svært at forstå og implementere. 

I denne artikel giver jeg dig en komplet guide til, hvordan du kan måle din A/B splittest, hvilke målepunkter der er vigtige, og hvordan du gør det nemt for dig selv at måle på det. 

Jeg lover, at ved at følge vores råd, vil du kunne finde den rigtige retning i din marketingstrategi og øge din bundlinje. 

Så lad os tage hul på dette eventyr sammen og se, hvordan A/B splittesten kan hjælpe dig med at sejle mod succes.

Hvad er a/b splittest?

A/B splittest er et værktøj, der giver dig mulighed for at sammenligne to eller flere versioner af en marketingkampagne, for at se hvilken der performer bedst. Det er en metode, der giver dig mulighed for at teste og optimere dine kampagner, før du sender dem ud til en større målgruppe.

Fordele

Fordelene ved at bruge A/B splittest er mange.

For det første kan det hjælpe dig med at øge din konverteringsrate, da du kan se hvilken version af en kampagne, der får flere kunder til at konvertere.

Det kan også hjælpe dig med at øge din ROI, da du kan se hvilken version af en kampagne, der giver dig mest bang for the buck.

Ulemper

Ulemperne ved A/B splittest er, at det kan tage tid at opsætte og køre testene, og at det kan være svært at afgøre, hvilken version der performer bedst.

Det kan også være svært at generalisere resultaterne til en større målgruppe, da testene kun er gennemført på en lille gruppe mennesker.

Use Cases

Use cases for A/B splittest kan være alt fra at teste to forskellige versioner af en landingsside, til at teste to forskellige versioner af en e-mail-kampagne.

Det kan også bruges til at teste forskellige versioner af et social media opslag eller en annonce. Mulighederne er mange, og det er kun din fantasi, der sætter grænser.

Det giver dig mulighed for at se, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og dermed kan du lave de nødvendige justeringer for at få mest muligt ud af dine kampagner.

Så hvis du vil øge din konverteringsrate, øge din ROI og få mere bang for the buck, så er A/B splittest det ultimative værktøj til at gøre det.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvordan laver du en god a/b splittest?

For at lave en god A/B splittest skal du først og fremmest have et klart formål med testen og en hypotese om, hvad du tror vil give det bedste resultat.

Derefter skal du vælge, hvad du vil teste – det kan fx være en overskrift, et billede eller en call-to-action.

Når du har valgt, hvad du vil teste, skal du sørge for at splitte din målgruppe tilfældigt i to dele og sørge for, at de to versioner af kampagnen er så ens som muligt, bortset fra det, du tester.

Derefter skal du måle resultaterne og træffe en beslutning om, hvilken version der skal implementeres.

Det er vigtigt at have i mente at splittesten skal være repræsentativ for din målgruppe, og ikke kun enkelte personer eller segmenter.

Derudover bør man også tage højde for at ens sample size er stor nok, og at ens test tid er lang nok til at trække konklusioner ud af.

Det er også vigtigt at have et team med erfaring indenfor A/B splittest, da det kan være svært at navigere i de mange data og trække de rigtige konklusioner ud af dem.

Det er også en god idé at have flere medlemmer i teamet, da det kan give flere perspektiver og idéer til testene.

En faldgruppe ved A/B splittest er at man trækker for hurtige konklusioner ud af testene, og at man ikke tager højde for confounding variable.

Det er også vigtigt at have i mente at A/B splittest ikke altid er den bedste løsning, og at man skal overveje om det er den rigtige metode til ens problemstilling.

A/B splittest er et kraftfuldt værktøj, men det kræver erfaring og ekspertise at bruge det effektivt.

Ved at følge disse trin og være opmærksom på faldgruberne, kan du sikre dig, at din A/B splittest giver dig de data, du har brug for, for at træffe velovervejede beslutninger om, hvordan du kan forbedre din marketingperformance og øge din virksomheds bundlinje.

Det er også vigtigt at have i mente, at A/B splittest ikke kun kan anvendes i marketing, men også i andre områder som fx websitedesign, produktudvikling og kundeservice.

For at kunne trække konklusioner ud af testene, skal man også have en god dataindsamling og analyse.

Det er vigtigt at have et system for at indsamle data og have en plan for, hvordan man skal analysere dem.

Det er også vigtigt at have et system for at visualisere dataene, så det er nemt at forstå og kommunikere resultaterne til resten af teamet.

Det er også vigtigt at have en plan for, hvordan man skal implementere de ændringer, der kommer ud af testene.

Det er vigtigt at have en plan for, hvornår og hvordan ændringerne skal implementeres, så man kan sikre sig, at de har den ønskede effekt.

A/B splittest er en kraftfuld metode til at optimere din marketingperformance og øge din virksomheds bundlinje, men det er vigtigt at have erfaring og ekspertise i at bruge metoden og at følge de rigtige trin og undgå faldgrupper.

Med en solid plan og et erfarent team kan du sikre dig, at din A/B splittest giver dig de data, du har brug for, for at træffe velovervejede beslutninger og øge din virksomheds succes.

Research A/B Splittesting i marketing

Hvordan implementerer du din a/b splittest?

Når du implementer din A/B splittest er der en række opgaver du skal huske og en række elementer som du skal tage højde for.

Lad os starte med, hvilke opgaver:

 1. Definer dit mål og formål med A/B splittesten. Skal du teste en ny landingsside, en ny e-mailkampagne eller en ny annonce? Det er vigtigt at have et klart mål for, hvad du ønsker at optimere.
 2. Vælg dit testgruppe og kontrolgruppe. Det er vigtigt at vælge en repræsentativ gruppe af kunder eller potentielle kunder, der skal modtage din testvariant, og en kontrolgruppe, der skal modtage din eksisterende variant.
 3. Definer dine KPI’er (Key Performance Indicators). Hvordan vil du måle succesen af din A/B splittest? Skal du måle konverteringsraten, klikrate eller andre parametre?
 4. Implementer dit A/B test. Det er vigtigt at sørge for, at dit A/B test er tilstrækkeligt randomiseret, så det giver et korrekt resultat.
 5. Analysere og tolke dit A/B test resultater. Det er vigtigt at analysere og tolke resultaterne korrekt, så du kan træffe informerede beslutninger om, hvilken variant der er den bedste.
 6. Implementer dine læringer. Brug dine læringer til at optimere din marketingstrategi og forbedre din bundlinje.

Det er vigtigt at tage højde for disse specifikke elementer, når man implementerer en A/B splittest:

 • At have et klart mål
 • At vælge en repræsentativ testgruppe og kontrolgruppe
 • At definere KPI’er
 • At implementere testet korrekt
 • At analysere og tolke resultaterne korrekt
 • At implementere læringerne i din marketingstrategi.

Husk også at A/B splittesten kun er en del af din optimering og at det også er vigtigt at tage højde for andre faktorer som eksempelvis konkurrencen og brancheudviklingen.

Men med en velimplementeret A/B splittest vil du have et solidt fundament for at optimere din marketing performance og øge din bundlinje.

Hvordan måler du på din a/b splittest?

Når du skal måle på din splittest er der en række trin du skal igennem; målsætning, implementering, og analysering. Alle tre trin er forklaret i det følgende.

1. Målsætning

Det første skridt i at måle effekten af en A/B splittest er at definere et klart mål for testen. Det kan for eksempel være at øge konverteringsraten på en webside, eller at øge klikraten på en annonce.

Når dette mål er defineret, skal man vælge de målepunkter, der er vigtige for at opnå dette mål. For eksempel kan man måle på konverteringsraten, klikraten, gennemsnitlig tid på websiden, eller antallet af besøgende.

2. Implementering

Det næste skridt er at implementere A/B splittesten.

Dette kan gøres ved hjælp af et værktøj som Google Optimize eller Optimizely. Men der findes et stort udvalg af denne slags værktøjer, så vælg med omhug.

Disse værktøjer giver dig mulighed for at oprette forskellige varianter af dit annoncemateriale eller din webside (eller hvad du nu vælger at teste på), og automatisk fordele trafikken mellem disse varianter.

På denne måde kan man nemt og hurtigt teste og sammenligne effekten af de forskellige varianter.

3. Analysering

Det sidste skridt er at analysere og tolke resultaterne.

Dette kan gøres ved hjælp af værktøjer som Google Analytics eller Adobe Analytics.

Disse værktøjer giver dig mulighed for at se, hvilken variant der performer bedst, og hvordan de forskellige målepunkter påvirker hinanden.

Men hvordan gør man det nemt for sig selv at måle på A/B splittesten? Det er vigtigt at have et godt planlagt setup, så det er nemt at følge med i resultaterne.

Det kan for eksempel være at oprette en separat måling for hver variant, eller at oprette en separat kampagne i Google Analytics for hver variant.

På denne måde kan man nemt sammenligne og analysere resultaterne.

Eksempel

Et eksempel på en A/B splittest, der har givet positive resultater, er en casestudie fra en online tøjbutik. Butikken ville øge konverteringsraten på deres webside, så de testede to varianter af deres hjemmeside: den ene med et stort billede af en model iført et af butikkens produkter, og den anden med flere små billeder af forskellige produkter.

Resultaterne viste, at varianten med det store billede af modellen havde en højere konverteringsrate end varianten med flere små billeder.

På baggrund af disse resultater besluttede butikken at implementere det store billede af modellen som standard på deres hjemmeside.

Sidste råd

Det er vigtigt at understrege, at A/B splittest ikke kun er forbeholdt online-markedsføring.

Det kan også anvendes i offline-markedsføring, som f.eks. i direct mail-kampagner eller i telemarketing-scripts.

Uanset om det er online eller offline, er A/B splittest et af de mest effektive værktøjer til at optimere din marketing performance og øge din bundlinje.

Så husk at definere et klart mål, vælge de vigtigste målepunkter, implementere A/B splittesten og analysere og tolke resultaterne.

Og gør det nemt for dig selv ved at have et godt planlagt setup. Med A/B splittesten i din værktøjskasse, kan du være sikker på, at din marketingperformance er på sit højeste niveau.

Konklusion

A/B splittest er et værktøj, der giver dig mulighed for at sammenligne to eller flere versioner af en marketingkampagne, for at se hvilken der performer bedst. 

Det er en metode, der giver dig mulighed for at teste og optimere dine kampagner, før du sender dem ud til en større målgruppe. Fordelene ved at bruge A/B splittest er mange, som øget konverteringsrate og ROI. 

Ulemperne ved A/B splittest er, at det kan tage tid at opsætte og køre testene, og at det kan være svært at afgøre, hvilken version der performer bedst. 

For at lave en god A/B splittest skal du have et klart formål med testen, splitte din målgruppe tilfældigt i to dele og sørge for, at de to versioner af kampagnen er så ens som muligt. 

Det er vigtigt at have et team med erfaring indenfor A/B splittest, og at ens sample size er stor nok og test tid er lang nok til at trække konklusioner ud af. 

A/B splittest er det ultimative værktøj til at optimere din marketing performance og giver dig mulighed for at se, hvad der virker og hvad der ikke gør. 

Det er vigtigt at tage ansvar for at teste og optimere dine kampagner, for at få mest muligt ud af dem.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner