Guide: Sådan Knuser Din Marketingplan Konkurrenterne

8 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 4, 2023

En god marketingplan er nøglen til succes i markedsføring.

Bag marketingplanen finder du metoder og strategier, der hjælper dig med at målrette din markedsføring og opnå dine forretningsmål. Hvordan laver jeg en marketingplan, og hvilke marketingplan strategier er der? spørger du måske.

Som ordsproget siger, “En god plan er den halve sejr”.

Dette gælder også for markedsføring.

Derfor vil jeg gerne hjælpe dig med at lave en effektiv marketingplan. Så du kan vælge de mest effektive metoder i marketing og strategier.

En der passer til dine behov og opnår dine mål.

Lad os sammen tænke ud af boksen og finde den bedste løsning for din markedsføring.

Hvad er en marketingplan?

En marketingplan er en strategisk plan, for hvad virksomheden ønsker at opnå gennem markedsføring.

Planen inkluderer en analyse af:

 • det interne miljø
 • det eksterne miljø,
 • målgruppen,
 • konkurrencesituationen,
 • markedspositionen og
 • produkt(er) eller service(r).

Marketingplanen indeholder oplysninger om;

 • hvad du skal gøre,
 • hvem du skal nå,
 • hvad du skal sige til dem,
 • hvordan du skal nå dem og
 • hvordan du skal måle effekten.

Hvad er formålet med en marketingplan

Formålet er, at sikre, at I bruger jeres ressourcer på de mest effektive markedsføringsinitiativer, for at opnå jeres mål.

Derfor skal en plan for marketing fungere som en katalysator, for at opnå den overordnede virksomhedsstrategi og nå de mål, der er sat.

Denne skal derfor ses som en del af den overordnede forretningsplan. Den skal derfor være direkte i tråd med virksomhedens strategi.

Fordelene ved en marketingplan

 • Giver en overordnet strategi og en klar vej til at nå målene
 • Hjælper med at fokusere på de mest effektive markedsføringsmetoder
 • Skaber en stærkere forståelse for målgruppen og konkurrenternes positioner på markedet
 • Hjælper med at allokere ressourcer på en mere effektiv måde
 • Giver mulighed for at måle og evaluere resultaterne af markedsføringsstrategierne

Ulemperne ved en marketingplan

 • Kan tage tid at opstille og implementere
 • Kan være dyrt at implementere, hvis man skal hyre eksperter
 • Kan være svært at ændre, hvis markedet ændrer sig hurtigt
 • Kan føre til en ensidig fokus på markedsføring og overse andre vigtige forretningsaspekter

Hvad skal en marketingplan indeholde?

En marketingplan kan være et komplekst dokument. Der er mange ting, der skal tages i betragtning, når man laver en.

 • En SWOT-analyse hjælper dig med at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler. Disse gør rede for virksomhedens interne og eksterne situations betydning for virksomhedens marketingplan. Samtidig kan de også hjælpe dig med at forstå, hvad du skal være opmærksom på.
 • En konkurrenceanalyse hjælper dig med at forstå din konkurrencesituation. Hertil hvad de gør, og hvordan de markedsfører sig. Dette kan give dig indsigt i, hvad der fungerer og ikke fungerer for dem, og hvad du kan lære af deres strategier.
 • En målgruppeanalyse hjælper dig med at forstå din målgruppe. Hvem de er, hvilke behov og ønsker de har, og hvordan du bedst når dem.
 • En kanalanalyse hjælper dig med at vurdere, hvilke markedsføringskanaler der er mest relevante. Hvilke der er effektive for din virksomhed for at nå din målgruppe. Hvordan du kan integrere dem på en måde, der understøtter dine overordnede markedsføringsmål.
 • En budgetplan hjælper dig med at planlægge, hvor meget du vil bruge på din markedsføring, og hvordan du vil allokere dine ressourcer.
 • En tidsplan hjælper dig med at planlægge, de forskellige aktiviteter i din marketingplan. Hvornår du vil gennemføre dem og hvornår du vil evaluere effekten af dem. Dette gør det nemmere for dig at holde styr på dine aktiviteter og sikre, at du får mest muligt ud af dem.
 • En implementeringsplan hjælper dig med at planlægge dine aktiviteter. Hvordan du vil gennemføre dem og hvem der vil være ansvarlige for dem. Dette gør det nemmere for dig at holde styr på dem og sikre, at de bliver gennemført på den måde, du har planlagt.
 • En evalueringsplan hjælper dig med at vurdere din marketingplan. Hvilket inkluderer hvordan du vil måle og evaluere effekten af din markedsføring. Dette har til formål at identificere, 1) hvilke aktiviteter der har været mest effektive, og 2) hvilke der eventuelt skal justeres eller udgå. Dette gør det nemmere for dig at vurdere, om du når dine mål, og om din strategi er effektiv.
 • En kommunikationsstrategi hjælper dig med at planlægge din kommunikation. Hvilket inkluderer hvordan du vil kommunikere med din målgruppe. Og hvad du vil sige til dem. Dette kan inkludere valg af mediekanaler, tone of voice og budskaber mv.
 • En plan for kunderelationer hjælper dig med at planlægge, hvordan du vil opbygge og vedligeholde disse relationer. Denne hjælper også med hvordan du vil håndtere de udfordringer, der måtte opstå.
 • En plan for markedsføring på sociale medier. Hvis du vil markedsføre din virksomhed på sociale medier, skal du have en plan for det. Denne skal inkludere hvad du vil gøre, hvilke kanaler du vil bruge, og hvad du vil sige til dine følgere.
 • En krisestrategi hjælper dig, med at forberede dig på eventuelle udfordringer eller kriser, der måtte opstå. Dette kan inkludere at have en plan for, hvad du skal gøre, hvis der opstår en negativ reaktion fra din målgruppe.  En krisestrategi kan hjælpe dig med at håndtere kriser på en professionel og effektiv måde. Samtidig med at bevare dit omdømme og din troværdighed.
Møde med kollegaer

Hvad er de vigtigste trin i marketingplanen?

Hvorfor er det vigtigt at undersøge effekten af en marketingplan? Her er de vigtigste trin til at give svar på det.

Målsætning

Det første trin er at sætte mål for, hvad du ønsker at opnå med din markedsføring. Dette kan være øget salg, øget synlighed for brandet, øget kundeloyalitet eller andre mål.

Målgruppeanalyse

Det andet trin er at definere din målgruppe. Dette kan være demografiske oplysninger såsom alder, køn og geografisk placering. Det kan også være interesseområder, adfærd og andre faktorer.

Budskabsformulering

Det tredje trin er at formulere et budskab, der vil appellere til din målgruppe.

Dette kan være;

 • hvad der gør dit produkt eller din tjeneste unik,
 • hvilken værdi det tilføjer kunden, eller
 • hvilke følelser det skal vække hos kunden.

Markedsføringskanaler

Her skal du overveje, hvad der passer bedst til din målgruppe.

Dette kan være sociale medier, annoncering, e-mail-markedsføring, PR eller andre kanaler. Det er vigtigt at vælge de kanaler, der vil være mest effektive til at nå din målgruppe og formidle dit budskab.

Du skal vælge de markedsføringskanaler, der vil være mest effektive for din virksomhed og din målgruppe.

Og at integrere dem på en måde, der støtter dine overordnede markedsføringsmål.

Du kan fx. bruge sociale medier til at styrke din tilstedeværelse online, mens du bruger annoncering til at nå en større målgruppe.

Ressourcer 

Det er væsentligt at tænke på, hvilke ressourcer du har til rådighed. Dette kan påvirke, hvilke markedsføringskanaler du vælger.

For eksempel kan annoncering på tv eller radio være en effektiv kanal. Det er dog også en dyr mulighed, hvis du ikke har et stort budget til rådighed.

Det er også vigtigt at huske, at en plan for marketing ikke er en statisk ting. Du bør løbende revidere og justere din marketingplan for at sikre, at den fortsat er relevant og effektiv.

Det kan være nyttigt at spørge kunder og andre interessenter om deres meninger og holdninger til din markedsføring. Dette kan hjælpe dig med at fine-tune din strategi.

Hvor ofte bør en marketingplan opdateres?

En marketingplan bør generelt revideres eller opdateres, når der sker ændringer;

 • i din virksomhed,
 • i din målgruppe eller
 • i dine markedsføringsmål
 • i din branche
 • i markedet som helhed

Det kan være en god idé at opdatere eller revidere din marketingplan mindst én gang om året eller hvert kvartal, afhængigt af dine behov.

Så du holder dig opdateret på ændringer i markedet. I din virksomhed, og for at justere din strategi i henhold til førnævnte punkter.

Det kan også være nyttigt at opdatere eller revidere din marketingplan efter hver markedsføringskampagne eller aktivitet. På den måde kan du evaluere effekten og foretage eventuelle justeringer i din strategi.

I sidste ende afhænger det af dine specifikke behov og målsætning. Det er en god idé at være fleksibel. For på den måde at være parat til, at tilpasse din strategi i takt med ændringer i din virksomhed og i markedet.

Hvad er nogle almindelige fejl når man laver en marketingplan?

Der er mange almindelige fejl, som man kan lave, når man laver en marketingplan.

 • Manglende mål og strategi. Det er vigtigt at have klare, specifikke mål for din markedsføringsplan. Hertil også hvordan du vil nå dem. Hvis du ikke har klare mål og en strategi, vil det være svært at måle effekten af din markedsføring. Hvilket også gør det unødigt svært at justere din strategi, hvis det er nødvendigt.
 • Målgruppen defineres for bredt. Det er vigtigt at have en specifik målgruppe i tankerne, når du laver en marketingplan. Hvis du definerer din målgruppe for bredt, kan det være svært at nå dem på den mest effektive måde.
 • Manglende budgetplanlægning. Det er vigtigt at have et budget i tankerne, når du laver en marketingplan. Uden dette kan det være svært at vælge de markedsføringskanaler, der vil være mest effektive for din virksomhed. Hertil også at allokere dine ressourcer på den mest fordelagtige måde.
 • Manglende måling og evaluering. Det er vigtigt at måle og evaluere effekten af din markedsføring. Det sætter dig istand til at identificere, hvilke aktiviteter der har været mest effektive. Hertil også hvilke der eventuelt skal justeres eller udgås. Uden kan det være svært at vurdere, om du når dine mål, og om din strategi er effektiv.
 • Manglende fleksibilitet. Det er vigtigt at være fleksibel og parat til at tilpasse din marketingplan i takt med ændringer i din virksomhed og i markedet. Hvis du ikke er fleksibel, kan det være svært at reagere på ændringer og at opnå de bedste resultater.
 • Manglende involvering af hele organisationen. Det er vigtigt at involvere hele organisationen i marketingplanen. Så alle er på samme side og arbejder mod samme mål. Uden denne involverering, kan det være svært at få den nødvendige opbakning. Samt at opnå de bedste resultater.

Hvordan måler du på din marketingplan?

En effektiv markedsføringsstrategi er en nøglefaktor for at opnå succes.

Men hvordan måler du på effekten af din marketingplan?

og hvilke målepunkter og Key Performance Indicators (KPIer) er de mest relevante at følge med på?

Lad os starte med at se på de overordnede trin du skal igennem.

Trin 1: Definer dine mål

Før du begynder at måle på din marketingplan, er det vigtigt at have et klart billede af, hvad dine mål er.

 • Hvad er formålet med din marketingplan?
 • Hvilke resultater ønsker du at opnå med din marketingplan?

Definer dem klart og præcist. Definer hvad du ønsker at opnå. Sørg for, at dine mål er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART).

Trin 2: Målepunkter og KPIer

Når du har defineret dine mål, skal du vælge de rigtige målepunkter og KPIer.

Her er nogle til inspiration:

 • Trafik: Hvor mange besøgende har du på din hjemmeside eller andre digitale platforme?
 • Konverteringer: Hvor mange besøgende bliver til kunder?
 • Engagement: Hvor aktive er dine følgere på sociale medier?
 • Leads: Hvor mange nye potentielle kunder har du opnået?
 • Salg: Hvor mange produkter eller tjenester har du solgt?
 • Brand Awareness: Hvor bekendt er dit brand blandt din målgruppe?
 • Kundetilfredshed: Hvor tilfredse er dine kunder med din produkt eller tjeneste?

Trin 3: Saml data

Når du har defineret dine mål og valgt dine målepunkter og KPIer, er det tid til at samle data.

 • Google Analytics: En gratis service, der giver dig information om trafik, besøgende, konverteringer, og andre nøglemålepunkter på din hjemmeside.
 • Social Media Analytics: Værktøjer som Meta Business Suite eller Twitter Analytics, der giver dig oplysninger om engagement, reach og andre nøglemetrikker på dine sociale medieplatforme.
 • Email Marketing-værktøjer: Værktøjer som Active Campaigns eller Constant Contact, der giver dig mulighed for at måle åbninger, klik, afmeldinger og andre nøglemetrikker for din email-marketing.
 • Kundetilfredshedsundersøgelser: En måde at måle din kundetilfredshed og identificere områder, der skal forbedres.

Trin 4: Analyse data

Når du har samlet data, er det tid til at analysere det. Brug de oplysninger, du har samlet, til at vurdere, om du opnår de mål, du har sat.

Du bør også undersøge trends og sammenhænge. Dette for at identificere områder, der skal forbedres.

Trin 5: Justér din strategi

Baseret på resultaterne af din analyse, bør du justere, hvis det er nødvendigt. Måske har du opdaget, at en bestemt taktik ikke fungerer så godt. Eller måske har du opdaget, at du har brug for at allokere flere ressourcer til en bestemt platform.

Uanset hvad, bør du være villig til at justere din strategi for at opnå bedre resultater.

Konklusion

I denne har artikel har jeg taget dig gennem marketingplanen og hvordan man laver den.

Den er en vigtig del af din forretningsplan.

Fordi, som jeg skriver, hjælper med at opnå markedsføringsmål og understøtter den overordnede virksomhedsstrategi.

En marketingplan indeholder oplysninger om;

 • hvad der skal gøres,
 • hvem der skal nås,
 • hvad der skal sige til dem,
 • hvordan der skal nås dem og
 • hvordan effekten af markedsføringsaktiviteterne skal måles.

En marketingplan hjælper med at holde fokus på mål og prioriteter, samt allokere ressourcer på en hensigtsmæssig måde.

For at lave en effektiv marketingplan, er det vigtigt;

 • at undersøge sin målgruppe,
 • vælge de rigtige markedsføringskanaler,
 • fastlægge specifikke mål og budgetter,
 • måle og justere planen løbende.

Som de sidste ord vil jeg gerne takke dig for at have læst med så langt.