Guide: sådan knuser din marketingplan konkurrenterne

11 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 4, 2023

Forestil dig, at du er en mesterkok i et travlt køkken. Din opskrift er din plan, ingredienserne er dine ressourcer, og måltidet du forbereder er dit mål.

Uden en velovervejet opskrift, de rigtige ingredienser og en klar plan for, hvordan du kombinerer dem, er chancerne for, at dit måltid bliver en succes, meget små.

Det samme gælder for din virksomhed og din marketingplan.

En marketingplan er ikke bare et dokument, det er din opskrift på succes.

Det er afgørende for at forstå din målgruppe, definere dine mål, planlægge dine strategier og måle din præstation.

Men hvordan laver man en god marketingplan? Hvad skal den indeholde? Og hvordan sikrer man, at den bliver implementeret korrekt i hele organisationen?

I denne artikel vil jeg guide dig gennem processen med at lave en effektiv marketingplan, fra at definere dine mål til at vælge dine KPI’er, til at analysere dine data og justere din plan.

Jeg vil også dele nogle almindelige fejl, som mange virksomheder begår, og hvordan man kan undgå dem.

Så hvis du er klar til at tage din markedsføring til det næste niveau og sikre, at din virksomhed trives i det konkurrenceprægede marked, så læs videre. Din opskrift på succes venter.

Hvad er en marketingplan?

En marketingplan er et strategisk dokument, der detaljeret beskriver en virksomheds marketingmål, de taktikker, der skal bruges for at opnå disse mål, og de ressourcer, der er nødvendige for at implementere disse taktikker.

Det er en vejledning for, hvordan en virksomhed planlægger at tiltrække og fastholde kunder, øge brandbevidstheden og opnå en konkurrencefordel.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvorfor er det vigtigt for brands at forstå marketingplanen?

Forståelse af marketingplanen er afgørende for brands, fordi det hjælper dem med at:

 1. Definere mål: Det hjælper med at definere klare og målbare mål for virksomheden.
 2. Forstå målgruppen: Det hjælper med at identificere og forstå målgruppen og deres behov og præferencer.
 3. Allokere ressourcer: Det hjælper med at allokere ressourcer effektivt og sikre, at alle marketingaktiviteter er koordinerede og målrettede.
 4. Måle resultater: Det giver en ramme for at måle og evaluere resultaterne af marketingindsatsen.

Hvad er formålet med en marketingplan?

Formålet med en marketingplan er at:

 • Fastlægge mål: At fastlægge klare, målbare og realistiske mål for virksomheden.
 • Identificere målgruppen: At identificere og forstå virksomhedens målgruppe og deres behov og præferencer.
 • Planlægge strategier: At planlægge og udvikle effektive marketingstrategier og taktikker for at opnå de fastlagte mål.
 • Allokere ressourcer: At allokere de nødvendige ressourcer til at implementere de planlagte strategier og taktikker.
 • Måle og evaluere: At fastlægge klare kriterier for at måle og evaluere resultaterne af marketingindsatsen.

Hvad er fordelene ved en marketingplan?

Fordelene ved en marketingplan inkluderer:

 • Fokuseret markedsføring: Det hjælper med at fokusere marketingindsatsen på de aktiviteter, der har størst sandsynlighed for at opnå de ønskede resultater.
 • Effektiv ressourceanvendelse: Det sikrer, at ressourcerne anvendes effektivt og ikke spildes på uproduktive aktiviteter.
 • Koordineret indsats: Det sikrer, at alle marketingaktiviteter er koordinerede og arbejder sammen mod de samme mål.
 • Målretning: Det hjælper med at målrette marketingindsatsen mod de mest relevante og potentielt profitable kundesegmenter.
 • Måling og evaluering: Det giver en ramme for at måle og evaluere resultaterne af marketingindsatsen og foretage nødvendige justeringer.

Hvordan laver man en god marketingplan?

At lave en god marketingplan er som at bygge et hus. Du har brug for en solid fundament, en klar plan, de rigtige materialer og værktøjer, og selvfølgelig, hårdt arbejde.

Her er en trinvis vejledning til, hvordan man laver en god marketingplan:

 1. Forstå din målgruppe: Det første skridt i enhver marketingplan er at forstå din målgruppe. Hvem er dine kunder? Hvad er deres behov og præferencer? Hvordan kommunikerer de?
 2. Definer dine mål: Hvad ønsker du at opnå med din marketingindsats? Ønsker du at øge salget, forbedre brandbevidstheden, eller noget andet? Dine mål skal være klare, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART).
 3. Analyser din konkurrence: En analyse af dine konkurrenter skal bl.a. svare på hvem er dine konkurrenter? Hvad gør de godt, og hvad gør de ikke så godt? Hvordan kan du differentiere dig fra dem?
 4. Vælg dine marketingkanaler: Hvilke marketingkanaler vil du bruge for at nå din målgruppe? Vil du bruge sociale medier, e-mail marketing, søgemaskineoptimering (SEO), betalt søgning, eller noget andet?
 5. Udvikl din marketingstrategi: Du skal udvikle en marketingstrategi der klart skitserer; Hvordan vil du bruge dine valgte marketingkanaler for at nå dine mål? Hvad er dit budskab? Hvordan vil du måle din succes?
 6. Fastlæg dit budget: Hvor meget vil du bruge på din marketingindsats? Hvordan vil du fordele dit budget mellem de forskellige marketingkanaler?
 7. Implementer din plan: Sæt din plan i aktion. Udfør de nødvendige opgaver, og overvåg din fremgang.
 8. Evaluer og juster: Efter en bestemt periode, evaluer din plan. Har du opnået dine mål? Hvis ikke, hvad gik galt? Hvordan kan du justere din plan for at opnå bedre resultater i fremtiden?

Hvad skal en god marketingplan indeholde?

En god marketingplan skal indeholde følgende elementer:

 • Executive Summary: En kort oversigt over din marketingplan.
 • Situationsanalyse: En analyse af din virksomheds nuværende situation, herunder en SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder, trusler).
 • Mål: De mål, du ønsker at opnå med din marketingindsats.
 • Målgruppe: En beskrivelse af din målgruppe, herunder demografiske oplysninger, adfærdsmønstre, behov og præferencer.
 • Konkurrenceanalyse: En analyse af dine konkurrenter, herunder deres styrker og svagheder.
 • Marketingstrategi: Din overordnede marketingstrategi, herunder din værdiproposition, dit budskab, og de marketingkanaler, du vil bruge.
 • Taktik: De specifikke taktikker, du vil bruge for at implementere din strategi.
 • Budget: En detaljeret oversigt over dit budget, herunder en opdeling af omkostningerne for hver marketingkanal.
 • Implementeringsplan: En plan for, hvordan du vil implementere din marketingplan, herunder en tidsplan og en liste over opgaver og ansvar.
 • Målings- og Evalueringsplan: En plan for, hvordan du vil måle din succes og evaluere din plan.

Hvad skal man huske at have med i en god marketingplan?

Det er vigtigt at huske følgende punkter, når man laver en god marketingplan:

 • Klarhed: Din plan skal være klar og let at forstå. Undgå jargon og komplicerede termer.
 • Fokus: Din plan skal være fokuseret. Vælg et par nøglemål og koncentrer dig om dem.
 • Realisme: Din plan skal være realistisk. Sæt mål, der er opnåelige med de ressourcer, du har til rådighed.
 • Fleksibilitet: Din plan skal være fleksibel. Markedet ændrer sig konstant, og din plan skal kunne tilpasses for at imødekomme disse ændringer.
 • Måling: Din plan skal inkludere klare kriterier for måling af succes. Hvordan vil du vide, om din plan fungerer, hvis du ikke måler din fremgang?

Hvad glemmer man ofte, som er kritisk at inkludere i en god marketingplan?

En ting, som folk ofte glemmer at inkludere i deres marketingplan, er en nøje overvejelse af deres målgruppe.

Det er afgørende at forstå, hvem dine kunder er, hvad de ønsker, og hvordan de opfatter dit brand.

Uden denne forståelse er det næsten umuligt at udvikle en effektiv marketingstrategi.

En anden ting, som folk ofte overser, er behovet for fleksibilitet.

Markedet ændrer sig konstant, og det er vigtigt at have en plan, der kan tilpasses for at imødekomme disse ændringer.

Endelig glemmer folk ofte at måle deres succes.

Uden klare kriterier for måling af succes er det umuligt at vide, om din plan fungerer eller ej.

Hvad er et eksempel på en skabelon til en marketingplan?

Følgende er et eksempel på en skabelon til en marketingplan. Denne er en struktureret ramme, der hjælper dig med at organisere og præsentere din marketingplan på en klar og logisk måde.

Her er en grundlæggende skabelon i tabelformat, som du kan bruge som en template til din marketingplan:

AfsnitBeskrivelse
Executive SummaryEn kort oversigt over din marketingplan, inklusiv dine mål, strategi og forventede resultater.
MålEn liste over de specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART) mål, du ønsker at opnå med din marketingindsats.
MarkedsanalyseEn analyse af markedets størrelse, vækst, trends og nøgle drivkræfter.
MålgruppeanalyseEn detaljeret beskrivelse af din målgruppe, inklusiv demografiske data, adfærdsmønstre og behov.
KunderejseEn analyse af kunderejsen fra opmærksomhed til overvejelse til beslutning.
KonkurrenceanalyseEn analyse af dine vigtigste konkurrenter, deres styrker og svagheder, og hvordan du planlægger at differentiere dit brand.
SWOT-analyseEn analyse af dine styrker, svagheder, muligheder og trusler.
MarketingstrategiDin overordnede marketingstrategi, inklusiv din værdiproposition, brandpositionering og marketingmiks.
MarketingkanalerEn beskrivelse af de forskellige marketingkanaler, du planlægger at bruge, og hvordan de passer ind i din overordnede strategi.
HandlingsplanEn detaljeret plan for, hvordan du vil implementere din marketingstrategi, inklusiv dine marketingkanaler, budskaber, budget og tidsplan.
BudgetEn detaljeret oversigt over dit marketingbudget, inklusiv en opdeling af, hvordan pengene vil blive brugt på tværs af forskellige kanaler og aktiviteter.
RisikoanalyseEn analyse af de potentielle risici, der kan påvirke din marketingplan, og hvordan du planlægger at håndtere dem.
ImplementeringsplanEn plan for, hvordan du vil implementere din marketingplan, inklusiv hvem der er ansvarlig for hvad, og hvilke ressourcer der er nødvendige.
OpfølgningsplanEn plan for, hvordan du vil følge op på din marketingplan, evaluere dens succes og foretage nødvendige justeringer.
Digital Marketing StrategiDin strategi for digital marketing, inklusiv SEO, SEM, sociale medier, e-mail marketing, content marketing osv.
Content PlanEn plan for det indhold, du planlægger at skabe og distribuere på tværs af forskellige kanaler.
CRM StrategiDin strategi for kunde relationshåndtering (CRM) for at forbedre kundeoplevelsen og øge kundeloyaliteten.
Måling og EvalueringDe KPI’er, du vil bruge til at måle succesen af din marketingplan, og hvordan du vil evaluere resultaterne.

Denne skabelon dækker en bred vifte af aspekter af en marketingplan og kan tilpasses til dine specifikke behov og mål.

Møde med kollegaer om udarbejdelse af marketingplan

Hvordan laver man en implementeringsplan for en marketingplan?

At lave en implementeringsplan for din marketingplan er som at sætte sejl på en sejltur. Du har din destination (dine mål), dit kort (din marketingplan), og nu har du brug for din rute (din implementeringsplan).

Her er nogle trin til at lave en implementeringsplan for din marketingplan:

 1. Definer Dine Mål: Det første trin er at have klare og målbare mål. Dette er din destination. Det er vigtigt at definere, hvad succes ser ud for dig og din organisation. Dine mål skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART).
 2. Opdel Mål i Opgaver: Opdel dine mål i mindre, håndterbare opgaver. Dette er de nødvendige skridt for at nå din destination. Hver opgave skal have en ansvarlig person, der er ansvarlig for dens fuldførelse.
 3. Tildel Ressourcer: Tildel de nødvendige ressourcer til hver opgave. Dette inkluderer tid, penge og personale. Det er vigtigt at have en realistisk vurdering af de ressourcer, der er tilgængelige, og at allokere dem på en måde, der maksimerer effektiviteten.
 4. Fastlæg Tidsplan: Fastlæg en tidsplan for hver opgave. Dette er din rute. Det er vigtigt at have en klar tidsplan for, hvornår hver opgave skal startes og afsluttes.
 5. Identificer Milepæle: Identificer vigtige milepæle på din rejse. Dette er de vigtige kontrolpunkter, der hjælper dig med at vide, om du er på rette vej. Milepæle er vigtige begivenheder eller resultater, der markerer betydelige fremskridt mod dine mål.
 6. Risikovurdering: Identificer potentielle risici, der kan påvirke implementeringen af din plan, og udvikle strategier for at mitigere disse risici. Dette kan inkludere eksterne risici, såsom ændringer i markedet, eller interne risici, såsom mangel på ressourcer.
 7. Fastlæg Ansvar: Definer klart, hvem der er ansvarlig for hver opgave og hvem der har beslutningsmyndighed på forskellige niveauer af implementeringen.
 8. Kommunikationsplan: Udvikle en plan for, hvordan og hvornår du vil kommunikere fremskridt, udfordringer og ændringer til relevante interessenter.

Hvordan sikrer man, at ens marketingplan bliver implementeret korrekt?

At sikre, at din marketingplan bliver implementeret korrekt, er som at sikre, at dit skib er sødygtigt, før du begiver dig ud på din rejse.

Her er nogle tips til at sikre, at din marketingplan bliver implementeret korrekt:

 • Kommunikation: Sørg for, at alle i din organisation forstår marketingplanen og deres rolle i dens implementering. Det er vigtigt at have regelmæssig kommunikation med alle involverede parter for at sikre, at alle er på samme side og arbejder mod de samme mål.
 • Uddannelse: Sørg for, at alle har de nødvendige færdigheder og viden til at udføre deres opgaver. Dette kan indebære træning i nye værktøjer eller teknikker, der er nødvendige for at implementere planen.
 • Overvågning: Overvåg fremskridt regelmæssigt for at sikre, at alle opgaver er på sporet og bliver udført korrekt. Det er vigtigt at have klare kriterier for succes for hver opgave og at måle fremskridt mod disse kriterier.
 • Feedback: Opret en feedbackmekanisme, så medarbejderne kan rapportere problemer eller foreslå forbedringer. Det er vigtigt at have en åben og støttende kultur, der opmuntrer til feedback og kontinuerlig forbedring.
 • Justering: Vær fleksibel og parat til at foretage justeringer i planen, hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt at være lydhør over for feedback og at være parat til at foretage ændringer, hvis det er nødvendigt for at opnå de bedste resultater.
 • Kvalitetskontrol: Implementer kvalitetskontrolprocesser for at sikre, at arbejdet udføres korrekt første gang. Dette kan inkludere regelmæssige check-ins og revisioner af arbejdet.
 • Teknologianvendelse: Brug teknologi til at hjælpe med at styre og overvåge implementeringsprocessen. Dette kan inkludere projektstyringsværktøjer, dashboards eller software til at spore fremskridt og resultater.
 • Feedback Loop: Opret en feedback loop med dit team og andre interessenter for at sikre, at alle er informeret om fremskridt, og at der er mulighed for at give feedback og foretage justeringer, hvis det er nødvendigt.

Hvordan sikrer man, at der bliver taget handling på ens marketingplan i hele organisationen?

At sikre, at der bliver taget handling på din marketingplan i hele organisationen på en effektiv måde, er som at sikre, at hele dit besætning er koordineret og arbejder sammen mod det fælles mål.

Her er nogle tips:

 • Lederskab: Det er vigtigt, at ledelsen er fuldt engageret i planen og viser vej. Ledelsen skal være en rollemodel for resten af organisationen og vise, at implementeringen af marketingplanen er en prioritet.
 • Kultur: Skab en kultur, der værdsætter og understøtter implementeringen af marketingplanen. Dette inkluderer at anerkende og belønne de medarbejdere, der bidrager positivt til implementeringen af planen.
 • Incitamenter: Opret incitamenter for medarbejderne til at tage ejerskab af planen og dens implementering. Dette kan være i form af anerkendelse, belønninger eller karriereudvikling.
 • Klarhed: Sørg for, at alle i organisationen forstår, hvad der forventes af dem, og hvordan deres arbejde bidrager til planen. Dette inkluderer at have klare roller og ansvar og at sikre, at alle har de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.
 • Støtte: Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer og støtte til at udføre deres opgaver. Dette inkluderer at have de nødvendige værktøjer, information og træning til at udføre deres opgaver effektivt.
 • Måling og overvågning: Implementer målinger og overvågningssystemer for at spore fremskridt og resultater i realtid. Dette vil hjælpe med at identificere eventuelle problemer tidligt og gøre det muligt at foretage justeringer hurtigt.
 • Træning og udvikling: Sørg for løbende træning og udvikling for medarbejderne for at sikre, at de har de nødvendige færdigheder og viden til at implementere planen effektivt.
 • Belønning og anerkendelse: Implementer et system for belønning og anerkendelse for at motivere medarbejderne til at tage ejerskab af planen og dens implementering. Dette kan inkludere finansielle incitamenter, anerkendelse eller muligheder for karriereudvikling.

Hvor ofte bør en marketingplan opdateres?

En marketingplan bør generelt revideres eller opdateres, når der sker ændringer;

 • i din virksomhed,
 • i din målgruppe eller
 • i dine markedsføringsmål
 • i din branche
 • i markedet som helhed

Det kan være en god idé at opdatere eller revidere din marketingplan mindst én gang om året eller hvert kvartal, afhængigt af dine behov.

Så du holder dig opdateret på ændringer i markedet. I din virksomhed, og for at justere din strategi i henhold til førnævnte punkter.

Det kan også være nyttigt at opdatere eller revidere din marketingplan efter hver markedsføringskampagne eller aktivitet.

På den måde kan du evaluere effekten og foretage eventuelle justeringer i din strategi.

I sidste ende afhænger det af dine specifikke behov og målsætning. Det er en god idé at være fleksibel.

For på den måde at være parat til, at tilpasse din strategi i takt med ændringer i din virksomhed og i markedet.

Hvordan måler man på en marketingplan?

At måle på en marketingplan er ligesom at bruge et kompas på en sejltur. Uden det, ved du ikke, om du er på rette vej, eller om du skal justere din rute.

Her er en trinvis vejledning til, hvordan man måler på en marketingplan, de vigtigste strategiske målepunkter, og de vigtigste KPI‘er.

Trin 1: Definer dine mål

Først og fremmest skal du have klare og målbare mål for din marketingplan.

Disse mål kan være relateret til brandbevidsthed, kundetilfredshed, salg, markedsandel eller andre vigtige aspekter af din virksomhed.

Trin 2: Vælg dine KPI’er

Næste skridt er at vælge de nøglepræstationsindikatorer (KPI’er), der bedst måler din fremgang mod disse mål.

KPI’er er målbare værdier, der viser, hvor effektivt en virksomhed opnår sine nøgleforretningsmål.

Trin 3: Saml data

Dernæst skal du samle data relateret til dine KPI’er. Dette kan gøres ved hjælp af forskellige værktøjer og metoder, såsom online analytics, kundeserviceundersøgelser, salgsdata osv.

Trin 4: Analyser data

Når du har samlet dine data, er det tid til at analysere dem. Dette indebærer at sammenligne dine faktiske resultater med dine planlagte mål og KPI’er.

Trin 5: Juster din plan

Endelig, baseret på din analyse, skal du muligvis justere din marketingplan. Dette kan indebære at ændre dine strategier, taktikker eller ressourceallokering.

Hvad er de vigtigste strategiske målepunkter?

De vigtigste strategiske målepunkter i en marketingplan er:

 1. Opnåelse af forretningsmål: Dette er den mest åbenlyse målepunkt. Det er vigtigt at vide, om du har opnået dine forretningsmål eller ej. Hvis ikke, skal du forstå, hvorfor og hvad der skal ændres for at forbedre din præstation.
 2. ROI (Return on Investment): Dette er et mål for, hvor effektivt dine marketinginvesteringer omsættes til profit. Det er vigtigt, fordi det viser, om din marketingindsats er rentabel eller ej.
 3. Kundetilfredshed: Dette er et mål for, hvor tilfredse dine kunder er med dit brand, dine produkter eller dine tjenester. Det er vigtigt, fordi tilfredse kunder er mere tilbøjelige til at blive loyale kunder og anbefale dit brand til andre.
 4. Markedsandel: Dette er et mål for, hvor stor en del af markedet dit brand har i forhold til dine konkurrenter. Det er vigtigt, fordi det viser, hvor konkurrencedygtig din virksomhed er på markedet.

Hvad er de vigtigste KPI’er?

De vigtigste KPI’er i en marketingplan kan variere afhængigt af virksomhedens mål og branche, men her er nogle almindelige eksempler:

 1. Salg: Antallet af salg, salgsvolumen eller salgsindtægter.
 2. Kundeemner: Antallet af nye kundeemner genereret.
 3. Konverteringsrate: Procentdelen af kundeemner, der konverteres til kunder.
 4. Kundetilfredshed: Resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelser eller net promotor score (NPS).
 5. Webstedstrafik: Antallet af besøgende på dit websted eller specifikke landingssider.

Hvordan understøtter disse KPI’er de nævnte strategiske målepunkter?

Disse KPI’er understøtter de nævnte strategiske målepunkter på følgende måder:

 • Salg, kundeemner og konverteringsrate er direkte relateret til opnåelse af forretningsmål og ROI. Hvis du genererer flere salg eller kundeemner, eller hvis din konverteringsrate forbedres, er det sandsynligt, at du opnår dine mål og får en højere ROI.
 • Kundetilfredshed er direkte relateret til kundetilfredshed som et strategisk målepunkt. Hvis din kundetilfredshed eller NPS forbedres, er det et tegn på, at dine kunder er mere tilfredse med dit brand.
 • Webstedstrafik er relateret til flere strategiske målepunkter. For eksempel, hvis dit mål er at øge brandbevidstheden, kan en stigning i webstedstrafikken indikere, at flere mennesker er opmærksomme på dit brand. Det kan også påvirke din ROI, da mere trafik kan føre til flere salg eller kundeemner.

Konklusion

Som vi har set, er en marketingplan ikke bare et dokument, men din *opskrift på succes*. Det er afgørende for at forstå din målgruppe, definere dine mål, planlægge dine strategier og måle din præstation.

“Uden en velovervejet opskrift, de rigtige ingredienser og en klar plan for, hvordan du kombinerer dem, er chancerne for, at dit måltid bliver en succes, meget små.”

Det er vigtigt at huske, at en marketingplan ikke er statisk, men dynamisk.

Det er noget, der skal opdateres regelmæssigt, og som skal tilpasses efter de resultater, du ser, og de ændringer, der sker på markedet. “Din opskrift på succes venter,” men det kræver konstant opmærksomhed, analyse og justering.

Til sidst er det vigtigt at huske, at en marketingplan ikke er noget, du laver alene. Det er noget, der skal implementeres i hele organisationen, og det kræver engagement og handling fra alle involverede.

Så tag din plan, del den med dit team, og sørg for, at alle er om bord og klar til at tage handling.

Tak fordi du læste denne artikel.

Jeg håber, at den har givet dig nogle nyttige værktøjer og perspektiver, som du kan bruge til at lave en mere effektiv marketingplan for din virksomhed.

Husk, din opskrift på succes venter. God fornøjelse i køkkenet!

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner