En helstøbt guide til at forstå alt om strategi

14 minutter tager artiklen at læse.

af | sep 2, 2023

I en verden, hvor strategi nærmest er blevet et buzzword, står mange virksomheder stadig tilbage med ubesvarede spørgsmål.

Hvad er en strategi, virkelig? Hvordan adskiller en strategi sig fra en simpel plan? Er de strategier, vi så ivrigt udråber, blot tomme ord uden substans?

Lad mig dele en lille anekdote fra min tid som marketingkonsulent.

En dag sad jeg overfor en virksomhedsleder, der var fastlåst i sin plan, som han kaldte sin “strategi”.

Jeg stillede et simpelt spørgsmål: “Hvad hvis markedet ændrer sig i morgen? Er din plan fleksibel nok til at tilpasse sig?”

Hans tavse blik afslørede sandheden.

Hans “strategi” var blot en fastlagt plan, uden plads til dynamik eller ægte strategisk tænkning.

I denne artikel vil jeg udforske:

 • Gængse opfattelser og hvordan vi kan udfordre dem.
 • Nye perspektiver, herunder forskelle mellem en strategi og en plan.
 • Den kontroversielle sandhed bag fejlende strategiimplementeringer og overfladiske strategiske intentioner.
 • Kerneelementer i strategisk kommunikation, og den ubehagelige sandhed om strategisk jargon.
 • Særlige overvejelser for SME’er i det danske marked, hvor jeg har specialiseret mig i at yde rådgivning og implementere innovative markedsføringsstrategier.

Er din virksomheds strategi virkelig en strategi, eller er det blot en fastlagt plan uden fleksibilitet?

Er de ord, du bruger til at beskrive din strategiske intention, fulde af mening, eller er de blot tomme buzzwords?

Disse spørgsmål og mere vil blive udforsket og besvaret, idet vi dykker ned i strategiens virkelige essens.

Så tag med mig på denne rejse, hvor vi sammen vil afdække de dybere lag af strategisk tænkning og måske endda ryste din nuværende opfattelse af, hvad det virkelig betyder at have en strategi.

Læs videre, hvis du tør udfordre normen og opdage, hvad ægte strategi handler om.

Hvad er en strategi?

En strategi er en omfattende plan udviklet for at opnå specifikke langsigtede mål. Det er en vejledning for en organisation, et team eller en individuel til at tage beslutninger og allokere ressourcer på en måde, der maksimerer chancerne for at nå disse mål.

En strategi indebærer valg af handlinger og allokering af ressourcer for at overvinde udfordringer og udnytte muligheder i det eksterne miljø. Den fokuserer på at skabe en konkurrencefordel og sikre bæredygtig udvikling og succes.

Strategi kan anvendes i forskellige sammenhænge, herunder virksomheder, militær, sport og personlig udvikling, og dens kernekomponenter omfatter:

 1. Mål: Det starter med en klar definition af, hvad organisationen eller personen ønsker at opnå. Målene skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbegrænsede (SMART).
 2. Analyse: En dybdegående forståelse af det interne og eksterne miljø er nødvendig. Dette omfatter en evaluering af egne styrker, svagheder samt eksterne muligheder og trusler (SWOT-analyse).
 3. Initiativer: Udvikling af specifikke initiativer eller handlinger, der skal implementeres for at nå de fastsatte mål. Dette kan omfatte innovation, markedsføring, produktudvikling og andre forretningsstrategier.
 4. Ressourceallokering: Beslutninger om, hvordan de begrænsede ressourcer (som tid, penge, arbejdskraft) skal distribueres for effektivt at støtte de valgte initiativer.
 5. Implementering: Den praktiske anvendelse af strategien gennem organisatoriske processer, strukturer og adfærd. Dette kræver ofte forandringsledelse og effektiv kommunikation.
 6. Evaluering og justering: Løbende overvågning og vurdering af strategiens effektivitet med mulighed for at foretage nødvendige justeringer i respons til ændringer i det interne eller eksterne miljø.

En veludformet strategi tager højde for de udfordringer og muligheder, der er til stede i det omgivende miljø, og den sikrer, at alle handlinger og beslutninger er koordinerede og rettet mod de samme mål. En strategiproces er en dynamisk proces, der kræver tilpasning over tid, da nye informationer bliver tilgængelige og omstændigheder ændrer sig.

bøger
BOOST DIN STRATEGI MED DISSE 5 BØGER

✔️500+ sider ✔️Gratis ✔️Tips, tricks og trin-guides

Du får tips, tricks og guides til at lave effektive skalerbare strategier,
der skaber vækst (uanset dit budget).
Dit abonnement kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Alle bøgerne lander i din indbakke om lidt!
* Du bliver tilmeldt mit nyhedsbrev, som nemt kan afmelde igen.
Invalid email address

Historisk udvikling af strategi

Gennem historien har betydningen af ordet ‘strategi’ udviklet sig og benyttes i dag på mange forskellige måder.

 1. Oldtiden & Klassisk Tid: Begrebet strategi har sine rødder i gammel krigsførelse. Sun Tzus “Krigskunst”, en klassisk kinesisk tekst fra omkring det 5. århundrede f.Kr., giver tidlige indblik i strategisk militær tænkning, hvor der lægges vægt på vigtigheden af positionering, fleksibilitet og bedrag.
 2. Middelalderen: Strategi i denne periode blev kraftigt påvirket af befæstninger og belejringskrig, da slotte og befæstede byer spillede dominerende roller. Ledere brugte strategier til både at forsvare deres bastioner og nedbryde deres modstanderes forsvar.
 3. Renæssancen og oplysningstiden: Krudt revolutionerede krigsførelsen, hvilket førte til en ændring i strategisk tænkning. Der var et skift fra befæstninger til manøvrekamp. Forfattere som Carl von Clausewitz og Antoine-Henri Jomini har analyseret og dokumenteret militærstrategi omfattende.
 4. Industri- & Moderne Tid: Industrialisering førte til krige, såsom verdenskrigene. Strategier blev komplekse med integration af teknologi, logistik og store taktiske planer. Begreber som afskrækkelse og stedfortræderkrig blev fremherskende i den kolde krigs æra.
 5. Erhvervsliv & Akademia: Efter Anden Verdenskrig begyndte termen “strategi” at blive bredt anvendt i erhvervssammenhænge. Michael Porters arbejde i 1980’erne om konkurrencestrategi er en betydelig milepæl. Strategi, i denne sammenhæng, handler om, hvordan en virksomhed kan opnå et konkurrencefordele gennem differentiering, omkostningslederskab og markedets fokus.
 6. Samtidens Verden: Med globalisering og fremkomsten af digital teknologi er strategier blevet mere dynamiske. Inden for militæret har hybridkrig og cyberstrategier fået fremtrædende position. I erhvervslivet guider digital transformation og agile metoder strategisk planlægning.

Gængse opfattelser af strategi i erhvervslivet

Traditionelt betragtes strategi i erhvervslivet som en detaljeret plan om, hvordan en organisation vil nå sine overordnede mål.

Mange associerer det med:

 1. Langsigtede planer
 2. Målrettede tiltag
 3. Organisationsstrukturer
 4. Analyser af styrker, svagheder, muligheder og trusler (ofte kaldet SWOT)

Under denne opfattelse kan strategi ses som et roadmap, der skal følges nøje og disciplineret for at opnå succes.

Udfordring af traditionelle synspunkter

I den moderne æra, hvor forandring sker med lynets hastighed, kan et fast roadmap være begrænsende.

Måske skal vi se strategi som noget mere flydende og adaptivt.

 • Adaptiv: I stedet for en stiv plan, hvad hvis strategi var en løbende proces?
 • Innovativ: Skal strategi ikke kun være reaktiv, men også proaktiv, hvor man søger nye muligheder aktivt?
 • Relationel: Hvad hvis strategi ikke kun handlede om virksomheden, men også om dens relationer til kunder, partnere og samfundet som helhed?

Nye perspektiver på strategi

Når vi udfordrer de traditionelle synspunkter, kan vi begynde at tænke på strategi som:

 • En kultur snarere end en plan: En måde at tænke og handle på, der er indgroet i organisationens DNA.
 • En kunst af balancering: At kunne balancere mellem kortsigtede behov og langsigtede mål.
 • En praksis med læring og tilpasning: At kunne reagere på ændringer i markedet og lære af sine erfaringer.

Strategi, i sin essens, er en metode til at navigere i komplekse forretningslandskaber. Mens gængse opfattelser kan give en følelse af struktur og sikkerhed, kan nye perspektiver give os værktøjerne til at navigere i en uforudsigelig og dynamisk verden.

Hvorfor har man en strategi?

At have en strategi er essentielt. Men at klamre sig til en forældet eller irrelevant strategi kan være farligt.

Det er derfor bydende nødvendigt for virksomheder at revaluereudfordre og justere deres for at forblive relevante og effektive.

At navigere i forretningsverdenen uden en strategi kan sammenlignes med at sejle på et stormfuldt hav uden et kompas.

Den tjener som en guide, der skaber retning og giver formål. Men som med alle værktøjer, bør dens relevans og effektivitet kontinuerligt vurderes.

De fundamentale grunde til at have en strategi

 1. Retning: Strategi angiver en klar retning for virksomheden og skaber en fælles forståelse af, hvor man ønsker at gå.
 2. Beslutningstagning: Det fungerer som en referencepunkt, som hjælper ledere med at træffe beslutninger i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål.
 3. Allokering af ressourcer: Ved at kende virksomhedens prioriteringer, kan ressourcer (tid, penge, talent) allokeres mere effektivt.
 4. Måling og vurdering: Med en klar strategi kan virksomheder nemmere måle deres fremskridt og vurdere deres succes.

Udfordringen med at have en strategi

Selvom ovenstående punkter understreger værdien af at have en strategi, er det også afgørende at udfordre dens nødvendighed:

 • Er den forældet? Markeder ændrer sig, og det, der fungerede for et par år siden, er måske ikke relevant nu.
 • Er den for rigid? En stiv strategi kan hæmme innovation og evnen til hurtigt at reagere på forandringer.
 • Er den for kompleks? Hvis en strategi er for indviklet, kan det være svært for medarbejdere at forstå og følge den.
 • Er den selvcentreret? Fokuserer strategien for meget på virksomheden selv og ignorerer markedets dynamik og kundens behov?

Er virksomhedens nuværende strategi virkelig nødvendig?

For at besvare dette spørgsmål, lad os stille nogle dybere, mere provokerende spørgsmål:

 1. Hvordan blev denne strategi besluttet? Blev den udviklet med en dyb forståelse for markedet, eller var den baseret på en indre tro?
 2. Hvem bidrog til dens udformning? Var det en inklusiv proces med input fra forskellige afdelinger, eller var det en beslutning taget af et fåtal?
 3. Hvilke antagelser bygger den på? Og er disse antagelser stadig gyldige?
 4. Har den haft succes tidligere? Hvis ja, betyder det, at den vil fortsætte med at være det?

Hvad kendetegner en god strategi?

En moderne god strategi er flydende, innovativ, og altid fokuseret på at levere værdi.

Mens de grundlæggende elementer i en god strategi – som klarhed og konsistens – stadig er relevante, har den nuværende danske markedsdynamik skubbet organisationer til at tænke ud over det traditionelle.

At definere en “god strategi” har altid været omdrejningspunktet for mange forretningsdiskussioner.

Mange organisationer har stiftet bekendtskab med denne udfordring og har stræbt efter at identificere, hvad der virkelig adskiller en succesfuld strategi fra en, der falder kort.

Traditionelle kendetegn ved en god strategi

Først og fremmest skal vi dykke ned i de traditionelle kendetegn:

 1. Klarhed: En præcis og entydig vision og mission.
 2. Målbarhed: Definerede mål, der kan kvantificeres og evalueres.
 3. Relevans: Tiltag, der direkte understøtter virksomhedens mål.
 4. Realisme: En plan, der tager højde for virksomhedens ressourcer og kapaciteter.
 5. Konsistens: Beslutninger og tiltag, der ikke modsiger hinanden.

I mange år var en god strategi synonym med en, der kunne planlægge flere år ud i fremtiden, tage højde for alle eventualiteter, og som blev fulgt slavisk.

Er det traditionelle synspunkt forældet?

I betragtning af den nuværende danske markedsdynamik og den generelle globalisering, kan vi stille os selv spørgsmålet: Er disse traditionelle kendetegn stadig relevante?

 • Hurtigt skiftende markedslandskab: Med den hastige teknologiske udvikling og ændrende forbrugeradfærd kan planer, der strækker sig flere år ud i fremtiden, hurtigt blive forældede.
 • Øget konkurrence: Med den nemme adgang til markederne er konkurrencen blevet intensiveret, og innovation er blevet en nøglefaktor.
 • Forbrugernes magt: Forbrugerne har mere magt end nogensinde før. De kan nemt sammenligne produkter, tjekke anmeldelser og skifte mærker baseret på oplevelser.

Nye kendetegn ved en god strategi

I lyset af den nuværende dynamik kunne kendetegnene ved en god strategi være:

 • Agilitet: Evnen til at tilpasse sig hurtigt til forandringer.
 • Kundecentreret: Fokus på at skabe værdi for forbrugeren frem for blot at opnå forretningsmål.
 • Innovativ: Konstant søger efter nye måder at gøre tingene på og at forstyrre markedet.
 • Bæredygtighed: Med stigende bevidsthed om miljøet og samfundet skal strategier også være bæredygtige.

Hvad indeholder en strategi?

En virksomhedsstrategi er mere end bare en samling af mål og tiltag.

Det er en reflektion af virksomhedens sjæl, dens ambitioner og de skjulte kræfter, der styrer dens retning.

Ved at forstå både det synlige og det usynlige kan virksomheder skabe mere autentiske, robuste og effektive strategier.

I forretningsverdenen omtales strategier ofte som planer eller retninger, der skal hjælpe organisationer med at opnå deres langsigtede mål.

Men hvad indeholder disse strategier egentlig? Og endnu vigtigere, er der skjulte dagsordener bag dem?

Kerneelementer i en strategi

Traditionelt set indeholder de fleste virksomhedsstrategier:

 1. Målsætning: Hvad ønsker virksomheden at opnå?
 2. Analyse: En vurdering af virksomhedens interne og eksterne miljø.
 3. Initiativer: Specifikke projekter eller tiltag for at nå målene.
 4. Ressourcer: Hvad der er nødvendigt i form af tid, penge og arbejdskraft.
 5. Målemetoder: Hvordan succesen af strategien vil blive evalueret.

Mens disse kerneelementer danner grundlaget for mange virksomhedsstrategier, skaber den dynamiske og komplekse natur af nutidens forretningslandskab behov for en mere dybdegående overvejelse.

Den skjulte agenda

Når man graver dybere, kan man argumentere for, at bag hver officiel strategi ligger der en skjult dagsorden.

Dette refererer ikke nødvendigvis til noget uærligt eller manipulerende, men snarere til de underliggende motiver og drivkræfter, som ofte ikke er klart kommunikeret.

Nogle mulige skjulte dagsordener kan være:

 • Magtdynamikker: Hvilke afdelinger eller individer styrker deres position gennem strategien?
 • Kulturelle bevægelser: Hvordan afspejler strategien virksomhedens underliggende kultur og værdier?
 • Økonomiske interesser: Er der skjulte økonomiske interesser, som driver visse initiativer frem for andre?
 • Personlige ambitioner: Spiller ledelsens personlige ambitioner en rolle i strategiens udformning?

Strategi: Mere end bare en plan

Selvom det er vigtigt at anerkende eksistensen af en skjult dagsorden, er det ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Det understreger blot vigtigheden af at have en helhedsforståelse for de faktorer, der påvirker virksomhedens beslutningstagning.

Hvad er forskellen på en strategi og en plan?

Både ordene “strategi” og “plan” anvendes ofte i forretningsverdenen, men de har markant forskellige betydninger og implikationer.

Mens en strategi handler om at fastsætte den generelle retning og vision, fokuserer en plan på de konkrete trin, der skal tages for at nå det.

Forskellene mellem de to begreber kan ofte føre til misforståelser og begrænsninger i en virksomheds tilgang.

Definitioner og karakteristika

Strategi

 • Vision: Strategien fungerer som en vejledende stjerne, der angiver, hvor virksomheden ønsker at være på lang sigt.
 • Fleksibilitet: Strategien er tilpasningsdygtig og åben for ændringer baseret på interne og eksterne faktorer.
 • Overordnet Retning: Strategien fokuserer på de store linjer og behøver ikke at specificere hvert enkelt trin i processen.

Plan

 • Taktik: En plan er mere taktisk, der beskriver præcis, hvordan målene skal opnås.
 • Struktur: En plan kræver en nøje struktur med detaljerede trin, tidsfrister og ansvarsområder.
 • Fastlåst: Planen er ofte mere fast og kan være svær at ændre, når den først er sat i gang.

Virksomheders fastlåsthed af planer

Virksomheder kan ofte blive fastlåst af planer, især når de ikke differentierer mellem en strategi og en plan.

Dette kan føre til:

 1. Manglende fleksibilitet: En for rigid plan kan forhindre virksomheden i at tilpasse sig skiftende markedsforhold.
 2. Tab af innovation: Fastlåsthed i planen kan dræbe kreativitet og nytænkning, da alle følger en fastlagt rute.
 3. Ineffektivitet: Fastholdelse af en plan, der ikke længere matcher virkeligheden, kan føre til ressourceforbrug på de forkerte områder.

Fremme af dynamiske strategier

 • Kombination af Strategi og Plan: Anvendelse af både en fleksibel strategi og klare planer kan gøre en virksomhed mere modstandsdygtig.
 • Løbende revurdering: Regelmæssig vurdering af både strategi og plan for at sikre, at de stadig matcher virkeligheden.
 • Kultur af Tilpasning: Fremme af en kultur, hvor ændringer ikke ses som fiasko, men som en naturlig del af virksomhedens udvikling.

At forstå forskellen mellem en strategi og en plan, samt hvordan man anvender begge effektivt, kan være nøglen til en virksomheds succes.

Fastlåsthed af planer kan være skadelig, men ved at fremme en dynamisk og fleksibel tilgang til strategi, kan virksomheder trives i en konstant skiftende verden.

ordet strategi og skakbrikker på en baggrund af træ

Hvordan tænker man strategisk?

Strategisk tænkning er en færdighed, der indebærer at overveje og planlægge en fremtid for en organisation eller en person.

Men er det altid en proaktiv tilgang, eller kan det skjule en tendens til at være reaktiv?

Kerneelementer af strategisk tænkning

For at forstå dybden af strategisk tænkning skal vi først identificere dens kerneelementer:

 1. Vision: En klar forståelse af, hvor man ønsker at være i fremtiden.
 2. Analyse: En dybdegående undersøgelse af aktuelle forhold, udfordringer og muligheder.
 3. Planlægning: Udvikling af en handlingsplan for at nå visionen.
 4. Gennemførelse: Handling og justering af planen baseret på løbende feedback.

Modsigelsen: Strategisk tænkning eller reaktiv beslutningstagning?

Der er en voksende kritik af, at mange organisationer hævder at tænke strategisk, når de i virkeligheden blot reagerer på deres umiddelbare omgivelser.

 • Tidspress: I en verden med konstante ændringer kan organisationer føle, at de konstant skal tilpasse sig, hvilket kan føre til kortsigtede beslutninger.
 • Manglende dybde: Mange beslutninger tages baseret på overfladisk analyse eller intuition snarere end grundig strategisk overvejelse.
 • Konformitet: I stedet for at skabe unikke strategier, kan nogle virksomheder bare kopiere konkurrenter eller følge industriens normer.

Dybdegående strategisk tænkning

Men hvad hvis vi ser udover denne modsigelse? Er det muligt for strategisk tænkning at være både proaktiv og reaktiv?

 • Balanceret tilgang: Måske handler strategisk tænkning om at finde den rette balance mellem at forberede sig på fremtiden og at reagere på nuværende udfordringer.
 • Løbende læring: Ved at tage reaktive beslutninger kan organisationer lære og tilpasse sig, hvilket faktisk kan være en del af en dybere strategisk proces.
 • Fleksibilitet: Snarere end en fast roadmap kan strategisk tænkning ses som en fleksibel vejledning, der tillader hurtig justering baseret på feedback.

Mens det er nemt at falde i fælden med reaktiv beslutningstagning under dække af “strategisk tænkning”, er det vigtigt at anerkende, at den rigtige strategiske tænkning kombinerer proaktive og reaktive elementer.

Det handler om at forberede sig på fremtiden, samtidig med at man er agil nok til at håndtere nutidens udfordringer.

Hvad er en strategisk intention?

En strategisk intention er en klar udtalelse af, hvad en organisation ønsker at opnå i fremtiden.

Det giver virksomheden en retning og skaber en forståelse for dens overordnede mål.

Mens missioner og visioner kan beskrive virksomhedens formål og ønskede fremtidige tilstand, dykker strategiske intentioner ned i det specifikke, ambitiøse mål, som virksomheden søger at opnå.

Kendetegn ved strategiske intentioner

Der er en række kendetegn ved strategiske intentioner, disse er som følger:

 1. Klarhed: De er direkte og letforståelige.
 2. Ambition: De skubber organisationen til at stræbe efter mere.
 3. Retning: De giver en bestemt retning for fremtiden.
 4. Inspiration: De motiverer og inspirerer medarbejdere.

Er mange virksomheders ‘strategiske intentioner’ blot tomme buzzwords?

I erhvervslivet kan der være en tendens til at bruge imponerende jargon og buzzwords, der ofte lyder godt, men mangler reel substans.

Strategiske intentioner er ingen undtagelse.

Problemer med overfladiske strategiske intentioner

Når vi zoomer ind kan der være en række problemer med overfladiske strategiske intentioner.

 • Mangel på handling: Nogle virksomheder kan formulere grandiose intentioner, men uden konkrete planer for at føre dem ud i livet.
 • Urealistiske forventninger: Uden research kan intentioner blive sat uden realistisk grundlag, hvilket fører til skuffelse.
 • Buzzword-baseret: At bruge moderne jargon kan føles relevant, men det kan også mangle dybde og klarhed.

Konsekvenserne af tomme buzzwords

Benyttes der tomme buzzwords kan der være en række konsekvenser af dette:

 • Medarbejdere kan blive cyniske og miste tillid til ledelsen.
 • Der kan opstå en kløft mellem organisationens hensigter og dens faktiske retning.
 • Mulige investorer eller partnere kan se igennem de hule udsagn og tøve med at engagere sig.

Så hvordan sikrer man ægte strategiske intentioner?

For at strategiske intentioner ikke bare skal være tomme ord, kræver det:

 1. Dybdegående forskning: Forstå markedet, konkurrenterne og virksomhedens egne kapabiliteter.
 2. Engagerende processer: Inkluder forskellige stakeholders i formuleringen.
 3. Opfølgning: Konstant vurdering og tilpasning af strategiske intentioner.

Strategiske intentioner kan være kraftfulde værktøjer, der styrer og inspirerer en virksomhed.

Men de kan også let blive reduceret til tomme buzzwords, hvis de ikke håndteres med omhu og dybde.

For at sikre, at en organisation har ægte og effektive strategiske intentioner, er det afgørende at kombinere klarhed med aktion.

Hvordan implementerer man en strategi?

Strategi er ikke kun om at skabe en plan; det handler lige så meget om at føre den ud i livet.

Selv den mest geniale strategi kan falde flad, hvis implementeringen ikke er velovervejet.

Men hvorfor er det, at så mange virksomheder fejler i denne kritiske fase?

Traditionelle metoder for strategiimplementering

Før vi dykker ned i hvorfor mange strategiimplementeringer fejler, lad os først se på, hvordan de traditionelt bliver implementeret:

 1. Kommunikation: Formidling af strategien til alle niveauer i organisationen.
 2. Ressourceallokering: Sikring af nødvendige midler – både mennesker og kapital.
 3. Tidsplan: Sætning af deadlines og milepæle.
 4. Måling: Kontinuerlig overvågning af fremskridt og justering efter behov.

Disse trin kan virke indlysende, men djævlen ligger i detaljen.

Den kontroversielle sandhed bag fejlende strategiimplementeringer

Trods bedste intentioner er der ofte uforudsete forhindringer, der forhindrer en vellykket implementering. Her er nogle overraskende årsager:

 • For meget fokus på endemålet: Ofte bliver medarbejdere så opsat på det ultimative mål, at de mister fokus på de små, men kritiske, trin, der fører dertil.
 • Manglende ejerskab: Hvis teammedlemmer ikke føler sig som en del af strategien, vil de sandsynligvis ikke være engagerede i dens implementering.
 • Uklar kommunikation: Selvom ledere måske mener, de har formidlet strategien klart, kan budskabet blive forvansket, jo længere det bevæger sig ned ad rangstigen.
 • Forandringsskræk: Mennesker er ofte modstandere af forandring. Uden en kultur, der fremmer tilpasning og vækst, vil enhver ny strategi møde modstand.

Friske tilgange til strategiimplementering

For at overkomme disse forhindringer kan virksomheder tage en nyskabende tilgang:

 • Kontinuerlig feedback: Opfordring til medarbejdere på alle niveauer til løbende at give feedback kan fange potentielle problemer, før de bliver for store.
 • Involvering: Inkluder medarbejdere i formuleringen af strategien, så de føler ejerskab fra begyndelsen.
 • Agilitet: Accept af, at justeringer er nødvendige og inkorporerer en kultur af agilitet i implementeringsprocessen.

Implementering af en strategi er en kunstform i sig selv.

Selvom der findes en skabelon, som virksomheder kan følge, er den kontroversielle sandhed, at succes afhænger af menneskelige faktorer såsom kommunikation, engagement og tilpasningsevne.

I stedet for kun at fokusere på strategien, skal virksomheder lægge lige så meget vægt på de mennesker, der fører den ud i livet.

Hvordan arbejder du med strategi?

Når det kommer til at arbejde med strategi, er der ofte en tendens til at tro, at små og mellemstore virksomheder (SME’er) skal følge samme vej som større virksomheder.

Men passer denne tilgang til virkeligheden? Skal SME’er virkelig arbejde med strategi på samme måde som større virksomheder?

Traditionelle strategimodeller

Større virksomheder har en tendens til at tilnærme sig strategi med en bestemt struktur og formalitet:

 1. Analyse: Dybdegående markedsanalyser, SWOT-analyser og konkurrentanalyser.
 2. Planlægning: Detaljerede 5-årige (eller længere) planer med klart definerede mål.
 3. Eksekvering: Implementering af strategien med faste tidsfrister, milepæle og budgetter.
 4. Evaluering: Regelmæssige check-ins for at måle fremskridt og justere kursen.

Dette tilgang giver mening i en stor organisation med mange bevægelige dele. Men er denne metode egnet for SME’er?

Udfordring af normen

SME’er er ofte mere agile og adaptive end større virksomheder. De har også færre ressourcer til at afsætte til omfattende strategiudvikling.

Så, hvordan kan de arbejde med strategi effektivt?

 • Agilitet: I stedet for dybdegående markedsanalyser fokuserer SMEs ofte på hurtige markedsfølingsundersøgelser og direkte kundefeedback for at få indblik i markedets behov og tendenser.
 • Adaptiv Planlægning: Fremfor detaljerede 5-årige planer, kan SMEs typisk have fleksible 1-2 års planer, som kan ændres baseret på markedssituationen, og som holder mulighederne åbne for hurtige tilpasninger.
 • Hurtig Eksekvering: Mens større virksomheder kan have faste tidsfrister og milepæle, prioriterer SMEs ofte hastighed og smidighed i implementeringen. De kan lancere mindre, teste, lære og så iterere hurtigt baseret på resultaterne.
 • Kontinuerlig Feedback: I stedet for formelle check-ins, kan SMEs have en løbende dialog med deres team og kunder for at få feedback, måle fremskridt og foretage nødvendige justeringer i realtid.

Overvejelser for SME’er

Når SME’er tænker på strategi, kan følgende retningslinjer være hjælpsomme:

 1. Mindre er mere: Fokuser på kvalitet over kvantitet i strategiske initiativer.
 2. Hastighed: Drag fordel af evnen til at handle hurtigt.
 3. Relationer: Udnyt tætte kunderelationer for at forstå markedets behov.
 4. Innovation: Vær åben over for nye ideer og tilgange.

Selvom strategisk planlægning er vigtig for alle virksomheder, uanset størrelse, skal SME’er måske tænke lidt anderledes om strategi end deres større kolleger.

Ved at udnytte deres unikke styrker og være adaptive, kan SME’er udforme strategier, der virkelig flytter nålen for deres forretning.

Hvad er strategisk kommunikation?

Strategisk kommunikation refererer til de bevidste beslutninger en organisation tager for at kommunikere et budskab effektivt og i overensstemmelse med sine overordnede mål.

Det handler om at formidle den rette besked til det rette publikum, på det rette tidspunkt.

Kerneelementer i strategisk kommunikation

For virkelig at forstå, hvad strategisk kommunikation indebærer, kan vi overveje følgende punkter:

 1. Målrettet Budskab: Beskeder er designet med en specifik intention og formål.
 2. Målgruppeforståelse: Viden om, hvem man taler til, og hvad de ønsker at høre.
 3. Kohærens: Beskederne skal være konsistente på tværs af alle kommunikationskanaler.
 4. Måling: Evnen til at evaluere effektiviteten af kommunikationen og justere efter behov.

Men hvis det er så simpelt, hvorfor er begrebet så omdiskuteret?

Den ubehagelige sandhed om strategisk kommunikation

Der er en voksende bekymring for, at “strategisk kommunikation” er blevet en buzzword, et stykke corporate jargon der lyder imponerende, men ofte mangler reel substans.

 • Overbrug: Mange virksomheder bruger termen uden at have en reel strategi bag deres kommunikation.
 • Forvirring: Uden en klar definition kan “strategisk kommunikation” betyde alt og intet.
 • Overfladiskhed: Nogle organisationer kan fokusere mere på at lyde strategiske end faktisk at være det.

Konsekvenser af tom jargon

Når strategisk kommunikation bliver reduceret til blot corporate jargon:

 1. Publikum mister tillid: De begynder at tvivle på organisationens autenticitet.
 2. Medarbejdere bliver desillusionerede: De kan føle, at de arbejder uden retning eller formål.
 3. Virksomheder mister værdi: Uden ægte strategisk kommunikation kan organisationer gå glip af vigtige muligheder.

Strategisk kommunikation har potentialet til at være en kraftfuld driver for organisationer, men kun hvis den bruges med intention og indsigt.

Ellers risikerer vi at drukne i tomme ord og missede muligheder.

Hvad er det strategiske niveau?

Det strategiske niveau refererer til de top-level beslutninger og handlinger, en organisation tager for at nå sine langsigtede mål.

Det handler om at definere virksomhedens retning, fastsætte dens mission, vision og overordnede mål, og sikre, at alle aspekter af virksomheden arbejder i samme retning.

Kerneelementer af det strategiske niveau

For at forstå dybden og bredden af det strategiske niveau kan vi kigge på:

 1. Vision: Hvad er virksomhedens langsigtede billede af, hvor den ønsker at være?
 2. Mission: Hvilket formål tjener virksomheden? Hvad er dens raison d’être?
 3. Værdier: Hvad er de grundlæggende overbevisninger, der guider organisationens handlinger?
 4. Mål: Hvilke specifikke, målbare mål søger virksomheden at opnå på lang sigt?

Hvordan det adskiller sig fra andre niveauer

Virksomheder opererer ofte på flere niveauer af beslutningstagning:

 • Operationelt niveau: Dette handler om dag-til-dag beslutninger og handlinger, der styrer virksomhedens løbende funktioner.
 • Taktisk niveau: Dette fokuserer på midtvejsmål, kort- til mellemlangsigtede beslutninger, og hvordan ressourcerne allokeres for at opnå dem.
 • Strategisk niveau: Som diskuteret, dette er det overordnede niveau, der styrer virksomhedens retning på lang sigt.

Fokuserer virksomheder på det forkerte niveau?

Mange virksomheder falder i fælden ved primært at koncentrere sig om det operationelle og taktiske niveau. Men hvorfor?

 • Kortsigtet pres: Mange virksomheder oplever pres for at levere hurtige resultater, hvilket kan skifte fokus væk fra langsigtede mål.
 • Mangel på klarhed: Uden en klar, defineret strategisk vision kan virksomheder blive fanget i en reaktiv tilstand, altid “slukke brande” snarere end at være proaktive.
 • Komfortzone: Det er ofte lettere at forholde sig til det velkendte, de daglige opgaver, end at tage et skridt tilbage og se det større billede.

Dette fokus på de lavere niveauer kan resultere i, at virksomheder mister retningen eller endda bliver forældede i en konstant foranderlig forretningsverden.

Mens hvert niveau af beslutningstagning har sin plads og værdi, er det vigtigt for virksomheder at finde den rette balance.

Ved at sikre, at det strategiske niveau ikke overses, kan virksomheder undgå faldgruberne ved kun at se kortsigtet og i stedet sikre en sund, bæredygtig vækst i en uforudsigelig fremtid.

Konklusion

Efter at have dykket dybt ned i strategiens verden er det klart, at for mange virksomheder er sandheden om strategi ikke altid, som den ser ud ved første øjekast. 

Som jeg tidligere citerede fra vores indledende samtale: “en strategi er som en kompas i en stormfuld sø“. 

Men hvor mange virksomheder besidder virkelig det kompas? Og endnu vigtigere, hvor mange ved, hvordan de bruger det effektivt?

De vigtigste takeaways fra vores rejse inkluderer:

 • Gængse opfattelser af strategi kan være begrænsende. At klemme sig fast på en stiv plan i stedet for at have en fleksibel strategi kan være skadeligt.
 • Strategi og plan er ikke det samme. Hvor en plan kan være statisk, bør en strategi være dynamisk, justerbar og tilpasset ændringer i markedet.
 • Tomme buzzwords hjælper ikke. Som vi diskuterede, kan overfladiske strategiske intentioner og tom jargon skade mere end de gavner. Det er afgørende at sikre, at de ord, man bruger, har reel vægt og betydning bag sig.

“Er din virksomheds strategi virkelig en strategi, eller er det blot en fastlagt plan uden fleksibilitet?”

Det er et spørgsmål, alle virksomhedsledere bør stille sig selv. 

For uden en solid, fleksibel og meningsfuld strategi, risikerer man at sejle vild i forretningsverdenens stormfulde vande.

Men vigtigst af alt: Læser, dette handler om dig. Hvordan vil du gå fremad? 

Er du rustet til at navigere i disse udfordrende tider med en robust strategi, eller er du fastlåst i en stiv plan? 

Jeg opfordrer dig til at reflektere over disse spørgsmål, udfordre din nuværende tilgang og handle beslutsomt for at sikre din virksomheds fremtidige succes.

Må denne artikel være dit kompas, der guider dig sikkert gennem stormene. Må du aldrig miste din strategiske retning.

Michael Rurup Andersen

Brug for mere?

Jeg gør det muligt for marketingafdelinger at drive betydelig forretningsvækst i den digitale æra. Hvilket opnås gennem brugen af datadrevet beslutningstagning, implementering af automatisering og AI, samt menneskelig kreativitet, og forankret digitale strategier.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner