Organisationskultur: sådan skaber du en puls der definerer succes

9 minutter tager artiklen at læse.

af | sep 8, 2023

Forestil dig en dag i RomerrigetCæsar træder ind i Colosseum, klar til at overvære dagens begivenheder.

Folket omkring ham er begejstrede, men deres begejstring kommer ikke kun fra spændingen ved de forestående kampe.

Den kommer fra en dybtfølt forbindelse, en fælles identitet og værdier, der binder dem sammen som et folk.

Dette er kraften i en stærk kultur, uanset om den er på et nationalt plan eller i din virksomhed.

I en virksomhedssammenhæng er organisationskultur den usynlige tråd, der binder medarbejdere sammen, ligesom borgere i et stolt imperium.

Men hvad betyder det egentlig? Og hvorfor er det så afgørende, at virksomheder ikke kun forstår, men også plejer og nænsomt udvikler deres kultur?

Organisationskultur kan nemlig være den magiske ingrediens, der gør, at din virksomhed blomstrer som en oase i en ørken.

Eller det kan være det usete kviksand, der langsomt trækker virksomheden ned.

Som markedsføringskonsulent har jeg set begge scenarier.

Mange gange.

I denne artikel vil jeg tage dig med på en dybdegående rejse ind i organisationskulturens verden.

Vi vil sammen dykke ned i dens definition, dens vigtighed, og hvordan man bygger en kultur, der ikke kun eksisterer på papiret, men mærkes, leves og åndes af hver enkelt medarbejder.

Gør dig klar til at opdage hemmelighederne bag en stærk organisationskultur. Læs videre, og lad os sammen udforske dette fascinerende emne!

Hvad er organisationskultur?

Organisationskultur er det sæt af værdier, normer, holdninger og adfærdsmønstre, der karakteriserer en organisation.

Den bestemmer, hvordan dens medlemmer interagerer med hinanden og med omverdenen.

Tænk på det som den unikke smag af en skål mad i en international restaurant – en smag fra kombinationen af ingredienser, krydderier og tilberedningsmetoder, som kokken vælger at bruge.

Forestil dig, at du er på en gastronomirejse.

Hver restaurant har sin egen unikke atmosfære, sin egen menu, og selv inden for den samme type køkken, vil to restauranter sjældent smage nøjagtigt ens.

På samme måde har hver organisation sin egen unikke kultur, som er skabt af dens historie, ledelse, medarbejdere, mission og mange andre faktorer.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvorfor er det vigtigt for brands at forstå organisationskultur?

Ligesom en træner forstår vigtigheden af at kende hver enkelt spiller på sit hold for at skabe den bedste strategi, skal brands forstå deres organisationskultur for at kunne navigere og vokse i en konkurrenceprægede forretningsverden.

 • Identitet: Det er din organisations DNA. Det skaber en følelse af identitet blandt medarbejderne.
 • Retning: Som en kompasrose, der guider en vandrer på en eventyrrejse, giver en stærk organisationskultur retning og mening til dine medarbejdere.
 • Tiltrækning: Den rette kultur kan tiltrække de rette mennesker. Tænk på det som en magnet for talent.

En gang sagde Napoleon, at moralen i hæren var vigtigere end dens fysiske styrke. 

I forretningsverdenen er organisationskultur det moralske kompas, der kan bestemme, om et firma står eller falder.

Hvad er formålet med organisationskultur?

Forestil dig at spille en omgang tennis uden at kende reglerne eller pointsystemet. 

Det ville være kaotisk, ikke? 

På samme måde etablerer organisationskultur reglerne og det underliggende pointsystem for virksomheder.

 1. Styrker Fællesskabet: Det binder medarbejderne sammen, giver dem en fælles forståelse, og opbygger en følelse af tilhørighed.
 2. Drivkraft for Beslutningstagning: Det fungerer som en vejledning for at tage beslutninger, der er i tråd med organisationens værdier.
 3. Fremmer Vækst: En positiv organisationskultur kan fremme innovation, tilpasningsevne og overordnet virksomhedsvækst.

At opdyrke en sund organisationskultur er som at pleje en have. 

Det kræver tålmodighed, omhu og konstant opmærksomhed for at blomstre.

Hvad er fordelene ved en stærk organisationskultur?

En stærk organisationskultur er som en wellness-retreat for din virksomhed. 

Den nærer, helbreder og genopfrisker alle, der er en del af den.

 • Produktivitet: Medarbejdere i en sund kultur er mere engagerede og produktive.
 • Lavere Turnover: Tilfredse medarbejdere betyder mindre udskiftning og lavere rekrutteringsomkostninger.
 • Bedre Reputation: Når medarbejderne er glade, taler de positivt om virksomheden, hvilket kan forbedre dens offentlige image.

Som med mindfulness og meditation, giver en stærk organisationskultur plads til refleksion, vækst og fornyelse. 

Det er hjertet af enhver organisation, og dets puls kan mærkes i hvert hjørne af virksomheden.

Hvad er organisationskultur ifølge Edgar Schein?

Edgar Schein, en anerkendt forsker inden for organisationskultur, har dybtgående udforsket dette emne og foreslår en model, der bryder organisationskultur ned i tre niveauer:

1. Artefakter og skaberværker

Dette er det mest overfladiske niveau af kulturen. Det omfatter alle de synlige og mærkbare elementer i en organisation, som man kan iagttage.

Det er ligesom den første bid af en eksotisk ret på en gastronomirejse: det, man umiddelbart kan smage og se, men ikke nødvendigvis det, der giver retten dens dybe smag.

 • Eksempler: Kontorindretning, påklædning, måden folk taler til hinanden, ceremonier, virksomhedsritualer, osv.

2. Bekendtgjorte værdier

På dette niveau finder man de værdier, principper og mål, som organisationen offentligt fremhæver.

Disse værdier er ofte blevet formuleret og kommunikeret af ledelsen. Det kan sammenlignes med reglerne i en tennis-match: de officielle retningslinjer, der styrer spillet.

 • Eksempler: Missionserklæringer, værdigrundlag, kodekser for adfærd.

3. Grundlæggende antagelser

Dette er kulturens dybeste og oftest ubevidste niveau. Disse antagelser er blevet så internaliserede over tid, at medlemmerne af organisationen tager dem for givet.

De styrer, hvordan medlemmer tænker, føler og opfatter situationer, uden at de nødvendigvis er klar over det.

Tænk på det som den underliggende filosofi bag en meditationsteknik – det, der styrker selve praksissen, men som måske ikke altid er umiddelbart synligt.

 • Eksempler: Dybt forankrede overbevisninger om, hvad der er rigtigt/forkert, antagelser om menneskenatur, organisationens forhold til omverdenen.

For at forstå en organisations sande kultur, ifølge Schein, skal man undersøge alle disse tre niveauer.

Det er ligesom at dykke ned i historien og kulturen på en kultur- og historierejse: For virkelig at forstå, skal man se på både de synlige monumenter og de skjulte historier.

Hvordan laver man en god organisationskultur?

At skabe en god organisationskultur kan sammenlignes med forberedelsen til en vellykket forretningsrejse. 

Ligesom man nøje planlægger rejseruten, overnatningssteder og aktiviteter, skal man også omhyggeligt skitsere de elementer, der udgør en sund organisationskultur.

1. Definer jeres kerneværdier

Først og fremmest skal man være klar over, hvilke værdier organisationen står for. 

Disse fungerer som rejsens kompas.

 • Fastlæg klare værdier: Hvilke principper vil jeres organisation altid holde sig til?
 • Kommunikér værdierne: Alle i organisationen skal kende og forstå disse værdier.
 • Lev efter værdierne: Det nytter ikke noget at have værdier, hvis de ikke efterleves i praksis.

2. Fremmels af åben kommunikation

Tænk på kommunikation som de daglige rejseopdateringer, man deler med sit team. 

Det er vigtigt at alle ved, hvad der sker.

 • Opfordr til feedback: Giv dine medarbejdere mulighed for at udtrykke deres tanker og bekymringer.
 • Vær transparent: Del vigtige beslutninger og begrundelser med teamet.

3. Invester i medarbejderudvikling

Ligesom en ernæringsvejleder arbejder for at forbedre en atlets kost, skal organisationen arbejde for konstant at udvikle sine medarbejdere.

 • Uddannelse: Sørg for regelmæssig uddannelse og træning.
 • Karriereudvikling: Hjælp medarbejderne med at se en fremtid i organisationen.

4. Skab en inkluderende atmosfære

En god organisationskultur omfavner mangfoldighed og inklusion. 

Tænk på det som at skabe en global menu på en gastronomirejse – alle retter skal repræsenteres og værdsættes.

 • Fremhæv mangfoldighed: Sørg for, at alle stemmer høres og værdsættes.
 • Fejr forskellighed: Arrangér begivenheder eller aktiviteter, der anerkender forskellige kulturer og baggrunde.

Hvad glemmer man ofte?

Opbygning af en stærk organisationskultur er en kontinuerlig proces. Men man glemmer ofte følgende:

 • Inddragelse: At tro, at ledelsen alene kan definere kulturen, er en fejl. Medarbejderinddragelse er nøglen.
 • Tålmodighed: Kulturændringer tager tid, og forventer man for hurtige resultater, kan man blive skuffet.
 • Opdatering: Kulturen skal revideres og opdateres, ligesom en træningsplan med en personlig træner, for at sikre, at den forbliver relevant.

Det kritiske element, som mange organisationer ofte overser, er konsistens

Ligesom en tennis-spiller, der konsekvent træner for at forbedre sit spil, skal en organisation konsekvent arbejde på at forbedre sin kultur. 

En enkelt workshop eller teambuilding dag er ikke nok. 

Det kræver en vedvarende indsats at skabe og vedligeholde en sund organisationskultur.

Husk: At skabe en stærk organisationskultur er ikke en destination, men en vedvarende rejse. Det kræver tid, engagement og en hel del tålmodighed.

multifacetteret organisationskultur

Hvordan laver man en implementeringsplan for en organisationskultur?

At implementere en ny organisationskultur kan sammenlignes med planlægningen af en eventyrrejse. 

Det kræver nøje forberedelse, dedikation og opfølgning for at sikre, at hele rejsen forløber gnidningsfrit og bliver en succes.

1. Tydeliggør visionen

Først skal du sørge for, at alle forstår og deler den samme vision for den nye organisationskultur.

 • Formulér kulturens mål: Hvad vil I opnå med den nye kultur?
 • Få ledelsen om bord: Ledelsen skal være dedikeret og fungere som rollemodeller for resten af organisationen.

2. Kommunikér planen

Kommunikation er nøglen til succes. Alle skal forstå, hvorfor der sker ændringer, og hvad de betyder.

 • Brug forskellige kommunikationskanaler: E-mails, møder, workshops og interne webinars.
 • Fremhæv fordele: Hvorfor er denne nye kultur godt for medarbejderne og forretningen?

3. Uddannelse og træning

Ligesom en golfspiller har brug for træning for at forbedre sit slag, har medarbejdere brug for træning for at tilpasse sig en ny kultur.

 • Udvikl uddannelsesmateriale: Dette kan være onlinekurser, manualer eller workshops.
 • Lav opfølgende træning: Sørg for, at medarbejdere konstant bliver opdateret.

4. Mål og monitorér fremskridt

Som når man bruger en personlig træner til at holde øje med ens fremskridt, er det vigtigt at have nogen, der monitorerer implementeringen af den nye kultur.

 • Sæt klare milepæle: Dette giver dig mulighed for at evaluere fremskridtet på regelmæssige tidspunkter.
 • Saml feedback: Dette vil give dig indsigt i, hvad der fungerer, og hvad der eventuelt skal justeres.

5. Fejr succeser

Når specifikke delmål er nået, skal disse fejres for at motivere og anerkende medarbejdernes indsats.

 • Hold anerkendelsesevents: Dette kan være små sammenkomster, belønninger eller endda noget så simpelt som en takke-e-mail.

Hvad skal man sikre sig?

Det kritiske punkt, mange overser, er opfølgning. Som når man efter en historie- og kulturrejse tager tid til at reflektere over oplevelserne, skal man regelmæssigt vende tilbage og evaluere kulturens udvikling i organisationen.

 • Regelmæssige check-ins: Sørg for, at holdet regelmæssigt mødes for at diskutere kulturens udvikling.
 • Vær åben for ændringer: Måske kræver en del af kulturen justeringer, baseret på feedback og erfaring.

Ved at følge denne vejledning vil du have en solid plan for implementering af en ny organisationskultur. 

Men husk: ligesom en rejse, er det vigtigste ikke kun destinationen, men også rejsen selv. 

Det kræver tid og dedikation at skabe en sund og stærk kultur i en organisation.

Hvordan måler du på organisationskultur?

Måling af organisationskultur er som at forberede en gastronomirejse: for at kunne værdsætte alle retterne fuldt ud, er det vigtigt at vide, hvilke ingredienser der bruges, og hvordan de påvirker den samlede smagsoplevelse.

Strategiske Målepunkter

 1. Medarbejdertilfredshed: Måling af, hvor tilfredse medarbejdere er, giver en direkte indikation af, hvor godt organisationens kultur fungerer.
 2. Fastholdelse af medarbejdere: En høj retention rate indikerer, at medarbejderne værdsætter og trives inden for kulturen.
 3. Interne kommunikationsniveauer: Hvis kommunikationen flyder godt, er det et tegn på en sund kultur.
 4. Feedback- og forbedringsmekanismer: En kultur, der regelmæssigt samler og handler på feedback, er fleksibel og tilpasser sig medarbejdernes behov.

Vigtigste KPI’er

 1. Medarbejderomsætningsrate: Dette måler, hvor ofte medarbejdere forlader virksomheden. Et lavt tal er godt, da det ofte er tegn på tilfredshed.
 2. Antal feedback-initiativer: Tæller hvor ofte feedback fra medarbejdere bliver implementeret.
 3. Resultater fra medarbejdertilfredshedsundersøgelser: Procentdelen af positive svar fra disse undersøgelser kan være en direkte KPI for organisationskultur.
 4. Tid brugt på interne møder: Dette kan indikere, hvor meget tid der bruges på intern kommunikation og alignment.

Begrundelser og Sammenhæng

 • Medarbejdertilfredshed og Medarbejderomsætningsrate: Hvis medarbejdertilfredsheden er høj, vil omsætningsraten sandsynligvis være lav. Disse to KPI’er går hånd i hånd.
 • Interne kommunikationsniveauer og Tid brugt på interne møder: God kommunikation fremmes ved regelmæssige møder, men for mange møder kan være kontraproduktive. Balance er nøglen her.
 • Feedback- og forbedringsmekanismer og Antal feedback-initiativer: Hvis en organisation aktivt implementerer feedback, viser det deres engagement i konstant forbedring.

KPI’er vs. OKR

Når det kommer til organisationskultur, kan både KPI’er (Key Performance Indicators) og OKR (Objectives and Key Results) være nyttige, men de tjener forskellige formål.

 • KPI’er fokuserer på at måle nuværende præstationer baseret på fastlagte mål. De er mere taktiske.
 • OKR er derimod mere strategiske og koncentrerer sig om at sætte og opnå klare mål inden for en bestemt tidsramme. De kan være mere fremadskuende og transformative.

For organisationskultur kan KPI’er være nyttige til løbende at spore nuværende status, mens OKR kan være nyttige til at drive forandringer og opnå større mål inden for kulturen.

Det ideelle ville være at bruge en kombination af begge. 

KPI’er for at overvåge den daglige drift og sikre, at alt er på rette spor, mens OKR bruges til at sætte større, mere ambitiøse mål for kulturens udvikling. 

For mange organisationer kan det give mening at starte med KPI’er og derefter introducere OKR, når man søger at drive mere transformative ændringer.

Konklusion

Organisationskultur er ikke bare en trend eller en mode; det er organisationens hjerteslag.

Som vi har set, kan den være “den magiske ingrediens, der gør, at din virksomhed blomstrer som en oase i en ørken” eller det usete kviksand, der dræner energien.

De centrale pointer vi har dækket omfatter:

 • Organisationskultur er den usynlige tråd, der binder medarbejdere sammen.
 • En stærk kultur kan accelerere en virksomheds succes, mens en svag kan hæmme dens vækst.
 • At definere, forstå og implementere kultur kræver både tid og dedikation, men gevinsterne er uomtvistelige.

Kulturen i en organisation er mere end bare et mission statement på en hjemmeside eller et værdidiagram i et konferencerum.

Det er, som Edgar Schein understregede, sammensat af artefakter, bekendtgjorte værdier og grundlæggende antagelser.

Men som jeg tidligere har påpeget, gør et dybt engagement i at forstå og dyrke disse elementer en verden til forskel.

Måske tænker du nu: “Hvordan kan jeg tage dette videre i min egen virksomhed?”

Tag et øjeblik til at reflektere over din nuværende kultur. Er det et solidt fundament, du kan bygge videre på, eller er der behov for fornyelse?

Til sidst vil jeg opfordre dig til at dykke dybt ind i din organisationskultur.

Beskæftig dig med det, lev det, og gør det til en prioritet. For i sidste ende, som vi har lært, er kulturen ikke bare en del af spillet – den er spillet.

Må dit hjerteslag ræsonnere klart og stærkt i alle dele af din organisation.

Forandringsledelse: Fra Teori til Praksis

Forandringsledelse: Fra Teori til Praksis

Hvis du er en del af en virksomhed (der befinder sig mellem små eller mellemstor) og leder efter konkrete strategier for at tackle udfordringer som begrænsede ressourcer, marketing ROI, konkurrence og teknologiske forandringer, så lad denne artikel guide dig.

læs mere
WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner