Digital strategi konsulent

Effektive
digitale strategier til B2B brands

Som erfaren digital strategikonsulent har jeg omfattende ekspertise indenfor udvikling af digitale strategier til B2B virksomheder. Jeg specialiserer mig i at skabe effektive, tilpassede digitale løsninger der er finjusteret til netop jeres behov. Min metode er holistisk og integrerer omhyggeligt unikke forretningskrav og målsætninger, samt planlagte strategier.

Referencer for Michael Rurup Andersen

Boost din vækst
med 5 gratis bøger

alle vækstguides - få gratis hjælp til markedsføring og strategi

Om mig

Holistiske digitale strategier der driver væks

Siden 2010 har jeg specialiseret mig i at udvikle holistiske digitale strategier i samarbejde med B2B marketingafdelinger inden for Fremstillings-, Life Science- og CleanTech-industrien. Jeg er klar til at bringe denne ekspertise til jeres team som jeres digitale strategi konsulent.

Mine værdier

KUNDECENTRERET

At placere jeres kundernes behov og tilfredshed i centrum af alle beslutningsprocesser, løsninger og kampagner.

INNOVATIVT

Gennem brug af menneskelig kreativitet og udnytte den nyeste teknologi for at kunne drive vækst gennem robuste vækststrategier og løsninger.

SAMARBEJDE

At fremme stærke partnerskaber og teamwork på tværs af afdelinger for at opnå fælles mål og maksimere indvirkningen i det digitale landskab.

Min tilgang (SEE framework)

Min arbejdsmetode, kalder jeg for SEE-frameworket – Strategi, Eksekvering, Evaluering.

Strategi

Strategi-trinnet er fundamentet for hele processen, hvor virksomhedens mål, markedssituation, og konkurrenceforhold analyseres for at udvikle en klar og målrettet marketingstrategi. Dette trin involverer fastsættelse af specifikke, målbare mål og udarbejdelse af en detaljeret plan, der skitserer, hvordan disse mål skal nås gennem effektive marketingtiltag.

Formålet er at sikre, at alle marketingaktiviteter er strategisk koordinerede og aligneret med virksomhedens overordnede vision og målsætninger.

Eksekvering

Eksekvering-trinnet handler om at omsætte den strategiske planlægning til handling. Det indebærer implementering af den udviklede marketingstrategi gennem konkrete aktiviteter og kampagner, som direkte engagerer målgruppen.

Dette trin kræver nøje koordination og en dynamisk tilgang for at sikre, at strategien ikke kun udføres som planlagt, men også løbende tilpasses baseret på realtidsfeedback. Formålet er at maksimere effektiviteten af marketingindsatsen, så virksomhedens mål nås effektivt, og at ressourcerne udnyttes optimalt.

Evaluering

Evaluering-trinnet fokuserer på at måle effekten af de gennemførte marketingaktiviteter og analysere dem i forhold til de oprindelige forretningsmål. Ved at anvende data og analytics til at tracke performance og KPI’er, giver dette trin indsigt i, hvad der fungerer, og hvad der kan forbedres.

Formålet er at skabe et grundlag for løbende optimering af marketingstrategien, sikre en effektiv ressourceanvendelse, og understøtte virksomhedens vækst ved at justere fremtidige marketingaktiviteter baseret på konkrete resultater og læring.

Digital strategikonsulent til strategier for B2B brands

DET HJÆLPER JEG MED

SEO

Forbedrer webstedets synlighed og placering i søgeresultaterne for at drive forretningskritisk trafik.

Content Marketing

Skaber og distribuerer værdifuldt indhold for at tiltrække og engagere målgruppen.

E-mail Marketing

Udvikler målrettede e-mailkampagner for at fremme engagement og konverteringer.

Social Media Management

 Administrerer sociale medieprofiler for at bygge relationer og brand awareness.

Pay-Per-Click (PPC) Ads

Implementerer betalte annonceringskampagner for øjeblikkelig trafik og leads.

Dataanalyse

Analyserer data for indsigt og optimering af marketingindsats.

Konverterings-optimering

Optimerer websites for at øge konverteringsraten.

Marketing Automation

Anvender automatiseringsteknologi til at effektivisere marketingprocesser.

Digital Branding

Udvikler en digital brandstrategi, der kommunikerer virksomhedens værdier.

Webudvikling og -design

Skaber brugervenlige, optimerede websites, der støtter online marketingmål.

OG MEGET MERE

SPECIALISERET I DISSE INDUSTRIER

Følgende er de industrier som mine kernekunder befinder sig i. Det er disse hvor jeg bliver spillet god. Det er der jeg excellerer og kan skabe exceptionelle resultater i de rigtige rammer.

personer der arbejder i fremstillingsindustrien

FREMSTILLING

Fremstillingsindustrien, også kendt som produktionsindustrien, er kendetegnet ved at skabe skræddersyede, innovative løsninger, der imødekommer specifikke erhvervsbehov, fra fødevarer, drikkevarer, maskiner og komponenter, samt elektronik og kemikalier.

life science sektor

LIFE SCIENCE

En vital industri, der driver innovation og fremskridt inden for sundhed og medicin. Med fokus på forskning, udvikling, og kommerciel distribution, arbejdes der dagligt på at skabe banebrydende løsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og bekæmper sygdomme.

CleanTech grønne løsninger

CLEANTECH

Denne industri kendetegnes ved sit fokus på at udvikle og implementere teknologier, der reducerer miljømæssige fodaftryk, fremmer bæredygtighed og adresserer de presserende klima- og miljøudfordringer, verden står overfor.

DE NYESTE ARTIKLER

Få hjælp til markedsføring i mit artikelunivers.

 

Ofte stillede spørgsmål

Følgende er spørgsmål jeg oftest møder fra mine kunder i forbindelse med marketingafdelingen. Har du andre, så kontakt mig gerne.

Hvordan kan en digital strategikonsulent hjælpe os?

Som digital strategikonsulent er mit primære fokus at forstå jeres unikke forretningsbehov og mål for at skræddersy en strategi, der kan hjælpe jer med at overvinde udfordringer og maksimere jeres potentiale.

Ved at anvende en datadrevet tilgang sikrer jeg, at hver beslutning understøtter jeres overordnede forretningsmål, herunder:

 • Forøgelse af markedsandelen: Ved at anvende omfattende markedsanalyse og målrettede digitale kampagner, kan jeg hjælpe jer med at udvide jeres rækkevidde og tiltække nye kundesegmenter.
 • Forbedring af operationel effektivitet: Gennem automatisering og integration af AI i jeres marketingprocesser kan vi øge effektiviteten, reducere omkostninger og frigøre ressourcer til andre vigtige forretningsområder.
 • Acceleration af digital transformation: Ved at implementere de nyeste digitale værktøjer og teknologier, kan vi sikre, at jeres virksomhed forbliver konkurrencedygtig i en hurtigt skiftende digital verden.

Disse tiltag er designet til at skabe en markant forbedring i jeres digitale markedsføringsindsats, som direkte bidrager til at nå jeres specifikke forretningsmål.

Hvilken erfaring har du med lignende virksomheder i vores branche?

Min erfaring spænder bredt inden for flere sektorer, hvilket giver mig en dyb forståelse for de unikke udfordringer og muligheder, der findes inden for fremstillingsindustrien, cleantech, og life science.

Eksempler på mine resultater inkluderer:

 • Implementering af SEO-strategier, der resulterede i en 249% årlig vækst i transaktioner for en dansk webshop, viser min evne til at øge online synligheden og tiltrække relevant trafik.
 • Optimering af konverteringsrater gennem kundecentrerede marketingstrategier, hvilket førte til en 47% forbedring i YoY konverteringsrater, understreger min fokus på at forstå og imødekomme kundernes behov.

Disse resultater er opnået gennem en kombination af strategisk indsigt, kreativ tænkning, og en metodisk tilgang til datadrevet marketing, hvilket gør mig veludrustet til at håndtere lignende udfordringer for jeres virksomhed.

Hvordan måler vi succes?

Succes i digitale strategiprojekter er altid knyttet til klare, målbare KPI’er, der afspejler både jeres kort- og langsigtede mål.

Eksempler på KPI’er, vi kan fokusere på, inkluderer:

 • Leadgenerering: Måling af antallet af kvalificerede leads genereret gennem digitale kanaler.
 • Kundeengagement: Overvågning af kundeinteraktioner og engagement på jeres digitale platforme for at forstå, hvordan kunderne reagerer på jeres indhold og tilbud.
 • ROI (Return on Investment): Beregning af den finansielle effektivitet af jeres digitale markedsføringsaktiviteter for at sikre, at hver investeret krone bidrager til virksomhedens bundlinje.
 • Organisk søgetrafik: Vækst i antallet af besøgende fra organisk søgning, som et direkte resultat af SEO-indsatser.
 • Kundetilfredshed: Evaluering gennem kundetilfredshedsundersøgelser og Net Promoter Score (NPS) for at måle, hvordan digitale initiativer påvirker kundeoplevelsen.

Ved løbende at overvåge disse KPI’er kan vi ikke blot spore fremskridt mod jeres mål, men også identificere områder, der kræver yderligere optimering. Dette sikrer, at strategien forbliver dynamisk og tilpasser sig skiftende markedsforhold og virksomhedsprioriteter.

Hvordan integreres processen for digital strategiudvikling?

Integration af digital strategi med jeres eksisterende forretningsoperationer og teknologilandskab er afgørende for en smidig implementering og maksimal effektivitet.

Processen involverer:

 • Indledende vurdering: En dybdegående analyse af jeres nuværende digitale tilstedeværelse, teknologiske infrastruktur og forretningsmål.
 • Strategiudvikling: Skræddersyning af en digital strategi, der komplementerer og styrker jeres eksisterende forretningsmodel og operationer.
 • Teknologisk integration: Sikre, at nye digitale værktøjer og platforme let integreres med jeres nuværende systemer, minimere forstyrrelser og øge effektiviteten.
 • Kapacitetsopbygning: Udvikling af jeres interne teams gennem træning og mentorprogrammer for at sikre, at de har de nødvendige færdigheder til at udnytte de nye digitale værktøjer og strategier effektivt.
 • Løbende optimering og tilpasning: En iterativ tilgang, hvor vi løbende evaluerer effektiviteten af strategien og foretager justeringer baseret på performance data og feedback.

Ved at følge denne tilgang sikres det, at den digitale strategi ikke kun er i fuld harmoni med jeres forretningsmål, men også styrker jeres evne til at reagere hurtigt på markedsændringer og kundebehov.

Samlet set er min rolle som digital strategikonsulent at guide og støtte jeres virksomhed gennem den digitale transformation med en holistisk tilgang, der sikrer langsigtet succes og vækst.

Gennem en kombination af strategisk indsigt, branchekendskab og teknologisk ekspertise, er jeg dedikeret til at hjælpe jer med at realisere jeres digitale potentiale og opnå jeres forretningsmål.

Dine oplysninger kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Mange tak for din henvendelse. Du hører fra mig snarest.

BOOK EN UFORMEL SAMTALE

Få en gratis uforpligtende samtale nu om dine udfordringer, udfyld formularen og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Referencer for Michael Rurup Andersen
Digital strategi konsulent

Hvordan er processen?

1. Trin : Du udfylder formularen.

2. Trin : Jeg kontakter dig og vi får en uforpligtende gratis samtale om din situation.

3. Trin : Vi aftaler hvad næste skridt er.

Send mig en mail på kontakt@michaelrurupandersen.dk
Ring til mig på +45 3056 9097

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner