McKinsey 7 S-modellen – Din vejledning til organisatorisk succes

10 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 20, 2024

Forestil dig en have, hvor hvert blad og blomst repræsenterer et element i din organisation. 

Ligesom en gartner, der nøje planlægger, plejer og tilpasser sit landskab, skal en leder pleje sin organisation med omtanke og indsigt. Hver beslutning, ligesom et enkelt valg af frø, kan forandre hele landskabet. 

I denne artikel vil jeg dykke ned i essensen af 7 S-modellen, et værktøj udviklet af McKinsey, som fungerer som gartnerens guide til organisatorisk vækst og blomstring. 

Vi udforsker, hvordan strategi, struktur, systemer, fælles værdier, stil, personale og færdigheder sammen væver et tapet af succes. 

Jeg vil dele min indsigt og erfaringer for at belyse, hvordan hvert ‘S’ bidrager til helheden og hvorfor det er vigtigt at have en holistisk tilgang til ledelse og organisationsudvikling.

Måske minder det om den tid, hvor jeg stod over for en skrøbelig start-up, der med den rette næring af disse elementer voksede sig stor og stærk. 

Så tag med på denne rejse gennem 7 S-modellens have, hvor vi sammen vil opdage, hvordan du kan nære og forme din organisation til at blomstre. 

Fortsæt med at læse, og lad os sammen udforske de mange facetter af effektiv organisatorisk ledelse og udvikling.

Hvad er McKinsey 7 S-modellens essens?

7 S-modellen, udviklet af McKinsey, er et omfattende værktøj til organisatorisk analyse og forandring. Modellen understreger vigtigheden af syv grundlæggende elementer i enhver organisation: Strategi, Struktur, Systemer, Fælles Værdier, Stil, Personale og Færdigheder. Disse elementer er indbyrdes afhængige og afgørende for at opnå en effektiv og balanceret organisatorisk funktion.

bøger
BOOST DIN STRATEGI MED DISSE 5 BØGER

✔️500+ sider ✔️Gratis ✔️Tips, tricks og trin-guides

Du får tips, tricks og guides til at lave effektive skalerbare strategier,
der skaber vækst (uanset dit budget).
Dit abonnement kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Alle bøgerne lander i din indbakke om lidt!
* Du bliver tilmeldt mit nyhedsbrev, som nemt kan afmelde igen.
Invalid email address

Hvad er de syv S’er, og hvordan er de forbundne?

De syv S’er i 7 S-modellen omfatter:

 • Strategi: Organisationens plan for at opnå sine mål.
 • Struktur: Hvordan organisationen er opdelt og organiseret.
 • Systemer: De daglige processer og procedurer.
 • Fælles Værdier: Kerneværdierne, der driver organisationen.
 • Stil: Ledelses- og medarbejderstil.
 • Personale: Medarbejdernes evner og kompetencer.
 • Kompetencer: Organisationens samlede kompetencer.

Disse elementer er dybt forbundne, og ændringer i ét element kan påvirke de andre. En holistisk tilgang sikrer, at alle aspekter af organisationen arbejder harmonisk mod fælles mål.

Hvordan adskiller 7 S-modellen sig fra andre organisatoriske modeller?

7 S-modellen adskiller sig ved sin omfattende og integrerede tilgang. Mens andre modeller ofte fokuserer på isolerede aspekter af en organisation, som finansiering eller marketing, anerkender 7 S-modellen vigtigheden af at afbalancere og integrere alle syv elementer. Dette giver en mere holistisk forståelse af, hvordan en organisation fungerer.

Hvorfor er en integreret tilgang vigtig i organisatorisk design?

En integreret tilgang er vital, da den sikrer, at alle aspekter af organisationen er i harmoni.

Dette er nøglen til:

 • Fremme af klar kommunikation og samarbejde.
 • Sikring af, at alle afdelinger arbejder mod fælles mål.
 • At forstå, hvordan ændringer i et område kan påvirke andre.

En sådan tilgang hjælper med at identificere og løse uoverensstemmelser mellem de forskellige elementer. Hvilket skaber en mere robust og effektiv organisation.

Hvad er ‘bløde’ og ‘hårde’ S’er og hvorfor er det vigtigt at kende forskellen?

De ‘hårde’ S’er (Strategi, Struktur, Systemer) er ofte mere synlige og lettere at måle, mens de ‘bløde’ S’er (Stil, Personale, Færdigheder, Fælles Værdier) er mere subjektive og sværere at ændre.

Forståelsen af denne forskel er essentiel, fordi:

 • Det fremhæver vigtigheden af menneskelige aspekter i organisationen.
 • Det sikrer, at både de kvantificerbare og de kvalitative aspekter af en organisation bliver vurderet og udviklet.
Bløde/Hårde Elementer Styrker Svagheder
Hårde Strategi Klart definerede mål, målbare resultater Kan undervurdere menneskelige faktorer
Hårde Struktur Let at ændre og tilpasse, tydelig organisation Risiko for rigiditet, kan ignorere medarbejderbehov
Hårde Systemer Effektivisering af processer, klar procedure Kan være begrænsende, mangler fleksibilitet
Bløde Stil Påvirker medarbejdermotivation positivt Svær at kvantificere, afhænger af individuelle ledere
Bløde Personale Fremmer medarbejderudvikling og -engagement Tidskrævende at udvikle og vedligeholde
Bløde Færdigheder Bygger på organisatorisk viden og ekspertise Kræver løbende opdatering og udvikling
Bløde Fælles Værdier Skaber en stærk kultur og identitet Udfordrende at ændre, kan være uklart defineret

Denne tabel giver et detaljeret overblik over, hvordan de forskellige elementer i 7 S-modellen bidrager til en organisations styrker og svagheder, hvilket understreger behovet for en afbalanceret tilgang til ledelse og organisatorisk design.

Denne dybdegående forståelse af 7 S-modellen giver indsigt i, hvordan en virksomhed kan optimere sin præstation ved at harmonisere alle aspekter af sin drift.

Til slut vil jeg dele et citat af Peter Drucker, en førende tænker inden for moderne management: “Kultur æder strategi til morgenmad.” Dette understreger betydningen af ‘bløde’ elementer i 7 S-modellen.

Selv den bedste strategi kan falde til jorden, hvis den ikke er i tråd med virksomhedens kultur og værdier. Dette viser, hvorfor en integreret tilgang, der omfatter både de ‘bløde’ og ‘hårde’ elementer, er afgørende for enhver organisations succes.

Hvordan påvirker ‘Strategi’ organisationens retning og vækst?

Strategien i 7 S-modellen er fundamentet for organisationens retning og vækst. Den definerer, hvordan en virksomhed navigerer i sit konkurrencemæssige landskab og opnår sine langsigtede mål.

Hvordan definerer ‘Strategi’ organisationens langsigtede mål og tilgang?

Strategien:

 • Fastlægger den overordnede retning for virksomheden.
 • Identificerer nøgleområder for vækst og udvikling.
 • Skaber en ramme for beslutningstagning og ressourceallokering.

En klar og veldefineret strategi sikrer, at alle aspekter af organisationen arbejder mod fælles mål og understøtter langsigtede visioner og ambitioner.

Hvordan kan strategi tilpasse sig til skiftende markedsforhold?

Tilpasning af strategien indebærer:

 • Løbende overvågning af markedsforhold og trends.
 • Fleksibilitet til at justere planer i lyset af nye informationer.
 • Evnen til at udnytte nye muligheder og undgå potentielle trusler.

Dette er afgørende for at forblive konkurrencedygtig og relevant i en hurtigt skiftende forretningsverden.

Hvilken rolle spiller strategi i at opnå konkurrencefordele?

Strategiens rolle i at opnå konkurrencefordele er:

 • At skabe unikke værditilbud, der adskiller virksomheden fra konkurrenterne.
 • At optimere ressourcer og kapabiliteter for at maksimere effektivitet.
 • At identificere og udnytte markedsnicher og kundesegmenter.

En veludviklet strategi er afgørende for at skabe og opretholde en konkurrencemæssig fordel i enhver industri.

Strategi i 7 S-modellen er ikke kun en plan, men en vejledning, der former hver handling og beslutning i organisationen. Det er et dynamisk element, der tilpasser sig og udvikler sig med virksomheden og dens miljø.

Som den berømte forfatter Hans Christian Andersen sagde: “At rejse er at leve.” I forretningsverdenen er rejsen skabt af strategien, og det er denne rejse, der definerer organisationens liv og vækst.

Hvordan bidrager ‘Struktur’ til organisatorisk klarhed og effektivitet?

‘Struktur’ i 7 S-modellen er afgørende for at skabe klarhed og effektivitet i en organisation. Den omhandler, hvordan organisationen er opbygget og hvordan de forskellige dele interagerer med hinanden.

Hvordan påvirker organisationens struktur dens effektivitet og beslutningsprocesser?

Organisationens struktur:

 • Bestemmer, hvordan information flyder gennem organisationen.
 • Påvirker, hvordan beslutninger træffes og implementeres.
 • Skaber grundlag for samarbejde og arbejdsdeling.

En velorganiseret struktur sikrer, at beslutninger træffes effektivt, og at alle dele af organisationen arbejder sammen mod fælles mål.

Hvilke strukturtyper fungerer bedst i forskellige virksomhedsstørrelser og -typer?

Forskellige strukturtyper inkluderer:

 • Hierarkisk: Klar kommandostruktur, velegnet til større, etablerede virksomheder.
 • Flad: Færre ledelseslag, fremmer hurtigere beslutningstagning, ideel for små til mellemstore virksomheder.
 • Matrix: Kombinerer funktionelle og projektbaserede strukturer, egnet til virksomheder med diverse projekter og teams.

Valget af struktur skal passe til virksomhedens størrelse, kultur og arbejdsmetoder for at fremme effektivitet og klarhed.

Hvordan kan en organisation tilpasse sin struktur for at fremme innovation og agilitet?

Tilpasning af struktur for at fremme innovation og agilitet omfatter:

 • Fleksibilitet i arbejdsroller og ansvarsområder.
 • Fremme af tværfagligt samarbejde og kreativ problemløsning.
 • Implementering af agile metoder og processer.

En agil og innovativ struktur tillader hurtig tilpasning til markedets forandringer og fremmer en kultur af kontinuerlig forbedring og innovation.

At være agil betyder ikke kun at være hurtig, men også at kunne tilpasse sig og vokse med de udfordringer, der mødes.

Som den legendariske arkitekt Frank Lloyd Wright sagde: “Form følger funktion” – et princip, der også gælder for organisatorisk struktur. En struktur, der er skræddersyet til funktionen af virksomheden, understøtter dens vækst og udvikling og fremmer et miljø, hvor innovation trives.

Hvordan implementeres ‘Systemer’ for at understøtte organisationens daglige drift?

‘Systemer’ i 7 S-modellen refererer til de procedurer og processer, der styrer dagligdagens aktiviteter i en organisation. De er rygraden i, hvordan arbejde udføres og mål nås.

Hvad indebærer ‘Systemer’ i en organisatorisk kontekst?

‘Systemer’ i en organisation dækker:

 • De daglige arbejdsprocesser og procedurer.
 • Måder, hvorpå information indsamles, deles og anvendes.
 • Systemer for kommunikation, rapportering og evaluering.

Disse systemer er afgørende for en smidig drift og sikrer, at opgaver udføres effektivt og konsekvent.

Hvordan sikrer effektive systemer organisationens målopfyldelse?

Effektive systemer:

 • Sikrer, at ressourcer anvendes effektivt.
 • Fremmer en klar og konsekvent udførelse af opgaver.
 • Hjælper med at spore fremskridt og måle præstationer mod satte mål.

Ved at have robuste systemer på plads kan en organisation sikre en konsistent og effektiv opnåelse af sine mål.

Disse systemer understøtter alt fra daglig drift til langsigtet strategisk planlægning og er essentielle for at spore fremskridt og justere kursen efter behov.

Hvordan evalueres og forbedres organisatoriske systemer løbende?

For at evaluere og forbedre systemer:

 • Udfør regelmæssige revisioner for at identificere ineffektiviteter.
 • Indsaml feedback fra medarbejdere, der bruger systemerne dagligt.
 • Hold systemerne opdaterede med teknologiske fremskridt og ændringer i forretningsmiljøet.

Ved løbende at evaluere og forbedre sine systemer sikrer en organisation, at den forbliver smidig og kan tilpasse sig nye udfordringer og muligheder.

Effektive systemer handler ikke kun om maskiner og software; de handler om mennesker og processer.

De skal være dynamiske og fleksible, konstant under udvikling for at holde trit med organisationens behov og den evigt skiftende forretningsverden.

McKinsey 7 S-modellen

Hvordan påvirker ‘Fælles Værdier’ organisationens kultur og identitet?

‘Fælles Værdier’ i 7 S-modellen er afgørende for at skabe og opretholde en stærk organisationskultur og identitet. De er kernen i organisationens etos og påvirker alle aspekter af dens funktion.

Hvordan bidrager fælles værdier til at forme organisationens strategi og adfærd?

Fælles værdier:

 • Styrer beslutningstagning og prioriteringer i organisationen.
 • Er grundlaget for organisationens etiske retningslinjer og adfærd.
 • Sikrer konsistens i handlinger og kommunikation både internt og eksternt.

Når fælles værdier er velintegrerede, afspejles de i hver handling og beslutning. Hvilket fører til en stærk og sammenhængende strategisk retning.

Hvordan kan fælles værdier fremme medarbejderengagement og tilfredshed?

Fælles værdier bidrager til medarbejderengagement ved at:

 • Skabe en følelse af formål og tilhørsforhold blandt medarbejdere.
 • Fremme et positivt og støttende arbejdsmiljø.
 • Sikre, at medarbejdere føler sig værdsatte og en del af en større mission.

Når medarbejdere identificerer sig med og tror på organisationens værdier, øges deres engagement og tilfredshed markant.

Hvilke strategier kan bruges til at udvikle og vedligeholde stærke fælles værdier?

For at udvikle og vedligeholde stærke fælles værdier:

 • Involver medarbejderne i udformningen af værdierne for at sikre bred accept.
 • Integrer værdierne i alle aspekter af organisationen, fra rekruttering til daglig drift.
 • Afhold regelmæssige workshops og træningssessioner for at forstærke værdiernes betydning.

Stærke fælles værdier er fundamentet for en sund organisationskultur. De er ikke blot ord på et stykke papir, men levende principper, der afspejles i hver eneste handling og beslutning. 

Som den berømte danske filosof Søren Kierkegaard sagde: “Personlighed er kun hvad du er i øjeblikket.” På samme måde defineres en organisations karakter af de værdier, den praktiserer i hverdagen.

Hvordan påvirker ‘Stil’ ledelse og medarbejdermotivation?

‘Stil’ i 7 S-modellen henviser til ledelsesstilen i en organisation, og den har en betydelig indvirkning på både lederskab og medarbejdermotivation.

Hvordan reflekterer ledelsesstil organisationens kultur og medarbejderengagement?

Ledelsesstilen har stor indflydelse på:

 • Fastlæggelsen af organisationens tone og værdier.
 • Skabelsen af et miljø, der fremmer engagement og tilfredshed blandt medarbejderne.
 • Udviklingen af et arbejdsmiljø, der afspejler og understøtter organisationens kultur.

En effektiv ledelsesstil bidrager til at forme en positiv og produktiv kultur, som øger medarbejderengagementet.

Hvordan kan ledelsesstil tilpasse sig til forskellige situationer for at maksimere effektiviteten?

Tilpasning af ledelsesstilen indebærer:

 • At være fleksibel og responsiv over for forskellige situationer og udfordringer.
 • At anvende forskellige tilgange, afhængig af teamets behov og arbejdets karakter.
 • At udvikle en forståelse for, hvornår det er bedst at være autoritativ, demokratisk, eller coachende.

En alsidig ledelsesstil er nøglen til effektiv ledelse i varierede og skiftende organisatoriske kontekster.

Hvilke ledelsesstile er mest effektive i forskellige organisatoriske kontekster?

Forskellige ledelsesstile inkluderer:

 • Autoritativ: Effektiv i kriser og til at etablere klare retningslinjer.
 • Demokratisk: Fremmer innovation og medarbejderdeltagelse.
 • Coachende: Velegnet til medarbejderudvikling og potentialeudnyttelse.
 • Laissez-faire: Nyttig i teams med høj grad af selvstændighed.

Valget af ledelsesstil afhænger af konteksten og medarbejderbehovene, og effektiv ledelse involverer ofte en balance mellem disse stilarter.

For at illustrere dette yderligere, her er en sammenligningstabel over forskellige ledelsesstile:

Ledelsesstil Fordele Ulemper Anvendelsesområde
Autoritativ Hurtig beslutningstagning, klar retning Kan virke undertrykkende, begrænser kreativitet Krisestyring, hurtige ændringer
Demokratisk Fremmer engagement, innovation Tidskrævende, kan føre til uklar beslutningstagning Stabile miljøer, teamudvikling
Coachende Udvikler medarbejdere, opbygger færdigheder Kræver tid og tålmodighed Medarbejderudvikling, langsigtet vækst
Laissez-faire Fremmer selvstændighed, ansvarliggør medarbejdere Risiko for mangel på retning Teams med erfarne og selvstændige medarbejdere

Ledelsesstil i en organisation er ikke bare et spørgsmål om personlig præference, men bør være tilpasset til både situationen og medarbejdernes behov. 

Det handler om at finde den rette balance og være fleksibel nok til at skifte stil, når det er nødvendigt. 

Effektiv ledelse handler ikke kun om at dirigere, men også om at lytte, inspirere og udvikle. Som Winston Churchill engang sagde: “Attitude is a little thing that makes a big difference.” 

Denne holdning til ledelse – at tilpasse og justere stilen efter behov – kan gøre en stor forskel i organisationens succes og medarbejdernes trivsel.

Hvordan påvirker ‘Personale’ organisationens præstation og kultur?

‘Personale’ i 7 S-modellen er afgørende for organisationens præstation og kultur. Det drejer sig om de mennesker, der udgør organisationen, og deres samlede evner og færdigheder.

Hvordan påvirker medarbejdersammensætningen og -kompetencer organisationens præstation?

Medarbejdersammensætningen og -kompetencer:

 • Bestemmer kvaliteten af arbejdet og effektiviteten af opgaveløsningen.
 • Påvirker organisationens evne til at innovere og tilpasse sig forandringer.
 • Skaber grundlaget for teamdynamik og samarbejde.

Et mangfoldigt og kompetent personale er nøglen til at opnå høje præstationer og fremme kontinuerlig udvikling i organisationen.

Hvordan kan rekruttering og personaleudvikling forme organisationens kultur?

Rekruttering og personaleudvikling spiller en central rolle:

 • Vælg medarbejdere, der ikke kun har de nødvendige færdigheder, men også passer ind i organisationens kultur.
 • Udviklingsprogrammer fremmer en kultur af læring og forbedring.
 • Gennem fokuseret personaleudvikling kan man skabe en stærk, værdibaseret arbejdskultur.

En velovervejet tilgang til rekruttering og personaleudvikling er essentiel for at forme en positiv og produktiv organisationskultur.

Hvordan kan organisationer sørge for at deres personalestrategier støtter overordnede forretningsmål?

For at sikre, at personalestrategier støtter forretningsmålene:

 • Integrer personaleplanlægning med organisationens overordnede strategiske planer.
 • Sørg for, at der er en klar forbindelse mellem medarbejdernes daglige opgaver og organisationens langsigtede mål.
 • Anvend regelmæssige performance reviews til at vurdere og justere personalestrategierne.

Ved at sikre, at personalestrategierne er i overensstemmelse med de overordnede mål, kan organisationer maksimere deres præstation og opnå deres målsætninger.

Hvordan identificerer og udvikler man ‘Kompetencer’ i en organisation?

At identificere og udvikle ‘Kompetencer’ er afgørende for en organisations succes og vækst. Det involverer en kontinuerlig proces af vurdering, uddannelse og udvikling.

Hvordan identificerer og udvikler man nødvendige kompetencer i en organisation?

For at identificere og udvikle kompetencer:

 • Udfør en grundig kompetencevurdering for at identificere nuværende og fremtidige behov.
 • Implementer uddannelses- og udviklingsprogrammer, der er skræddersyet til disse behov.
 • Fremme en kultur af livslang læring og
 • Fremme en kultur af livslang læring og selvudvikling blandt medarbejdere.
 • Benyt intern mentoring og coaching til at understøtte kompetenceudvikling.

At fokusere på medarbejderes kompetenceudvikling er ikke kun en investering i den enkelte, men også i organisationens fremtidige succes.

Hvordan bidrager kompetencer til at nå organisationens mål?

Kompetencer bidrager til at nå organisationens mål ved at:

 • Forbedre præstationer og effektivitet i alle afdelinger.
 • Skabe en base af viden og færdigheder, der kan tilpasses til skiftende markedsforhold.
 • Understøtte innovation og kreativ problemløsning.

Ved at have et team med de rette kompetencer, bliver det muligt for en organisation at nå sine mål og tilpasse sig nye udfordringer effektivt.

Hvordan sikres det, at kompetencer bliver vedligeholdt og opdateret?

For at vedligeholde og opdatere kompetencer:

 • Implementer regelmæssig efteruddannelse og professionel udvikling.
 • Opfordre til og understøt kompetencedeling internt i organisationen.
 • Hold trit med industrielle trends og udviklinger for at sikre relevante kompetencer.

At vedligeholde og opdatere medarbejdernes kompetencer er essentielt for at forblive konkurrencedygtig i en hurtigt skiftende verden. 

Som den berømte danske fysiker Niels Bohr sagde: “Forudsigelse er meget vanskelig, især om fremtiden.” Men ved løbende at fokusere på kompetenceudvikling, kan en organisation forberede sig bedre på fremtiden og sikre sin fortsatte succes.

Konklusion

Som vi har udforsket i denne artikel, er 7 S-modellen en afgørende ramme for enhver organisation, der stræber efter at opnå harmoni og succes. 

Vi har set, hvordan hver ‘S’ – fra Strategi til Systemer – bidrager til det samlede billede. 

“Strategien definerer vores kurs, mens Strukturen bygger fundamentet,” husker jeg at have sagt. Det er denne balance mellem de bløde og hårde S’er, der skaber en robust organisation.

Husker du eksemplet med ledelsesstilen, hvor “en alsidig ledelsesstil er nøglen til effektiv ledelse i varierede og skiftende organisatoriske kontekster”? Det illustrerer, hvor vigtigt det er at tilpasse og justere ledelsesstilen efter organisationens behov.

Afslutningsvis er budskabet klart: Succes i organisationer handler om mere end blot at følge en opskrift; det kræver en dyb forståelse og integrering af alle 7 S’er. 

Som vi har set, er det en rejse gennem en have, hvor hver beslutning former landskabet. Det er min opfordring til dig at tage disse indsigter og anvende dem i din organisation for at skabe en blomstrende fremtid.

Michael Rurup Andersen

Brug for mere?

Jeg gør det muligt for marketingafdelinger at drive betydelig forretningsvækst i den digitale æra. Hvilket opnås gennem brugen af datadrevet beslutningstagning, implementering af automatisering og AI, samt menneskelig kreativitet, og forankret digitale strategier.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner