TOWS i praksis: Skab en robust forretningsstrategi

9 minutter tager artiklen at læse.

af | dec 14, 2023

Forestil dig en skakspiller, der planlægger sit næste træk; ikke kun baseret på de brikker, han har i spil, men også på de potentielle trusler og muligheder, som modstanderens træk kan skabe. 

Dette er essensen af en TOWS-analyse – et strategisk værktøj, der skærper virksomheders taktiske sind.

Jeg husker tydeligt, da jeg første gang stødte på konceptet TOWS. Det gav en klar retning og gjorde målet synligt.

Denne analyse er ikke blot en akademisk øvelse, men en vital proces, der kan omsætte abstrakte data til konkrete handlinger.

Hvorfor er denne analyse så afgørende? 

Fordi den ikke bare afslører, hvor du står, men også lyser vejen op for, hvor du kan gå hen. 

Fra at identificere dine kernekompetencer til at navigere i markedets uforudsigelige vande, er TOWS din guide til at udnytte hver en chance og undgå de skjulte klipper.

I denne artikel vil jeg lede dig gennem de trin, der er nødvendige for at udføre en TOWS-analyse, og hvordan du kan integrere denne indsigt i din virksomheds DNA. 

Vi vil sammen udforske hvordan man undgår de faldgruber, som mange falder i, og kigge ind i krystalkuglen for at se, hvad fremtiden bringer for TOWS.

Så lad os tage det første skridt sammen. Læs videre, og lad os transformere denne indsigt til handling. 

Lad os gøre din virksomheds strategi ikke bare god, men fremragende.

Hvad er en TOWS-analyse?

Når vi taler om strategisk planlægning og virksomhedsudvikling, støder vi ofte på begrebet TOWS-analyse.

Men hvad dækker dette begreb egentlig over, og hvorfor er det så essentielt for virksomheder at forstå og anvende det korrekt?

TOWS-analyse er en videreudvikling af den velkendte SWOT-analyse.

Mens SWOT fokuserer på at identificere en virksomheds Styrker, Svagheder, Muligheder, og Trusler, tager TOWS skridtet videre ved at koble disse faktorer sammen for at skabe konkrete strategiske tiltag.

Formålet med TOWS er at sikre, at virksomheden ikke blot forstår sin nuværende position, men også aktivt anvender denne indsigt til at navigere i og forme fremtiden.

 • (TO) Styrker og Muligheder: Her ser man på, hvordan virksomhedens interne styrker kan udnyttes til at gribe eksterne muligheder.
 • (WS) Svagheder og Trusler: Dette aspekt handler om at beskytte virksomheden mod eksterne trusler ved at adressere interne svagheder.

Denne analytiske tilgang adskiller sig fra SWOT ved dens fokus på handling og transformation.

Hvor SWOT kan være statisk, er TOWS dynamisk og fremadrettet.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvordan adskiller TOWS sig fra SWOT?

Mens SWOT-analysen er som et øjebliksbillede af virksomhedens situation, er TOWS en handlingsplan.

TOWS tager outputtet fra en SWOT-analyse og transformerer det til en strategisk vejledning, der kan føre til reelle forandringer og forbedringer.

Det er ikke nok at kende til sine styrker eller svagheder – man skal vide præcis, hvordan man skal bruge denne viden til at skabe vækst og undgå faldgruber.

TOWS er ikke kun en analyse; det er en proces, der kræver dybdegående forståelse af både det indre og ydre miljø, som virksomheden opererer i.

I min karriere har jeg set mange virksomheder, der har oplevet et aha-øjeblik, når de forstår kraften i TOWS.

En klient fortalte mig engang, at “TOWS var som at tænde for lyset i et mørkt rum – pludselig kunne vi se, hvordan vi skulle navigere for at nå vores mål.”

Denne erkendelse er essensen af, hvad TOWS kan tilbyde – klarhed og retning i en kompleks verden.

Hvorfor er TOWS-analyse vigtig for virksomheder?

I en verden, hvor forretningslandskabet konstant ændrer sig, er det afgørende for virksomheder at have et klart overblik over deres strategiske position.

Her kommer TOWS-analyse ind i billedet som en nøglekomponent i strategisk planlægning og beslutningstagning.

Denne analysemetode er ikke blot en akademisk øvelse; den er en vital proces, der kan afdække handlingsorienterede indsigter og skabe en robust platform for virksomhedsvækst.

 • Strategisk klarhed: TOWS hjælper med at klarlægge, hvordan interne kompetencer kan udnyttes til at gribe eksterne muligheder.
 • Risikominimering: Analysen belyser, hvordan interne svagheder kan føre til sårbarheder over for eksterne trusler, og hvordan disse kan minimeres.
 • Innovationsfremme: Ved at identificere muligheder for innovation, kan virksomheder udnytte deres styrker til at skabe banebrydende forandringer.

TOWS-analyse er ikke kun vigtig; den er essentiel.

Den giver virksomheder mulighed for at tænke fremad og være proaktive snarere end reaktive.

Ved at forstå de underliggende kræfter, der former markedspladsen, kan virksomheder manøvrere med større sikkerhed og skabe strategier, der ikke kun er robuste, men også fleksible nok til at tilpasse sig fremtidige ændringer.

Hvordan udfører man en TOWS-analyse trin for trin?

At udføre en TOWS-analyse er en proces, der kræver metodisk tilgang og skarp indsigt i både virksomhedens interne dynamikker og det eksterne marked. Her er en trinvis vejledning, der kan hjælpe enhver virksomhed med at navigere i denne proces.

1. Saml Information

Indsamling af data om virksomhedens interne forhold og det eksterne miljø er fundamentet for analysen.

 • Interne styrker og svagheder
 • Eksterne muligheder og trusler

2. SWOT-Matrix:

Udarbejd en SWOT-matrix, der klart illustrerer virksomhedens nuværende position.

 • Opdel matrixen i fire kvadranter: Styrker, Svagheder, Muligheder, Trusler

3. Krydsreferencer:

Analyser krydsfeltet mellem SWOT-elementerne for at identificere strategiske tiltag.

 • Match styrker med muligheder for at finde vækstområder
 • Kombiner svagheder med trusler for at identificere risikoområder

4. Strategiudvikling:

Udvikl strategier baseret på de identificerede krydsfelt.

 • SO-strategier (Styrker/Opportunities): Udnyt styrker til at gribe muligheder
 • ST-strategier (Styrker/Threats): Brug styrker til at afværge trusler
 • WO-strategier (Weaknesses/Opportunities): Forbedre svagheder ved at udnytte muligheder
 • WT-strategier (Weaknesses/Threats): Minimer svagheder og undgå trusler

5. Handlingsplan:

Omsæt strategierne til en konkret handlingsplan med klare mål og tidsfrister.

 • Definer ansvarsområder
 • Fastlæg tidsrammer og ressourcer

6. Evaluering og Justering:

Overvåg fremskridt og vær parat til at justere planen baseret på nye informationer og ændrede forhold.

Hver fase i denne proces er ikke kun et skridt på vejen, men en byggesten i skabelsen af en stærk og bæredygtig forretningsstrategi.

Det er en rejse, der kan transformere en virksomhed fra at være reaktiv til at blive proaktiv i sit strategiske arbejde.

Hvordan identificerer og prioriterer man TOWS-strategier?

Når en virksomhed står over for den komplekse opgave at identificere og prioritere strategier fra en TOWS-analyse, er det afgørende at have en metodisk tilgang.

Det handler om at skelne mellem det vigtige og det haster, mellem muligheder for vækst og nødvendige forsvarsmekanismer.

1. Vurdering af Indflydelse og Sandsynlighed:

Start med at vurdere hver faktor baseret på dens potentielle indflydelse på virksomheden og sandsynligheden for dens forekomst.

 • Høj indflydelse og høj sandsynlighed: Top prioritet
 • Lav indflydelse eller lav sandsynlighed: Lavere prioritet

2. Ressourceallokering:

Se på virksomhedens ressourcer og vurder, hvor de bedst kan anvendes.

 • Styrker og muligheder, der kan udnyttes med de nuværende ressourcer, prioriteres højt.
 • Svagheder og trusler, der kræver betydelige ressourcer, skal vurderes nøje.

3. Tidshorisont for Implementering:

Nogle strategier kan implementeres hurtigt, mens andre kræver langsigtede planer.

 • Kortsigtede gevinster kan prioriteres for at skabe momentum.
 • Langsigtede strategier kræver en plan for trinvist engagement og ressourceudvikling.

4. Stakeholderinddragelse:

Inkluder nøgleinteressenter i prioriteringsprocessen for at sikre buy-in og realistiske perspektiver.

 • Medarbejdere, ledelse, og eksterne partnere kan tilbyde værdifulde indsigter.

5. Feedback Loops:

Etabler mekanismer for løbende feedback, så strategierne kan justeres i takt med, at nye informationer opstår.

 • Markedsændringer eller interne udviklinger kan påvirke prioriteterne.

At identificere og prioritere TOWS-strategier er en kunst såvel som en videnskab. Det kræver både kritisk tænkning og kreativitet.

forretningsmøde med en gennemgang af SWOT-analyse og TOWS-analyse

Hvordan kan TOWS-analyse transformere data til handling?

Transformationen af data til handling gennem TOWS-analyse er en vital proces for enhver virksomhed, der ønsker at omsætte indsigt til strategisk succes.

Det er her, teori møder praksis, og hvor abstrakte data bliver til konkrete initiativer, der kan drive en virksomhed fremad.

For at illustrere denne transformation, lad os se på en tabel, der viser, hvordan man kan omdanne forskellige aspekter af TOWS-analyse til handling:

Styrker (Strengths)Muligheder (Opportunities)Svagheder (Weaknesses)Trusler (Threats)Handlinger (Actions)
Innovativ teknologiVoksende markederBegrænset markedsandelNye konkurrenterUdvikle nye markeder ved at udnytte teknologisk forspring
Stærkt brandSkift i forbrugertrendsHøje produktionsomkostningerReguleringsskiftBranding-kampagne for at kapitalisere på trends, optimering af produktionsprocesser
Dedikeret personaleTeknologiske fremskridtManglende online tilstedeværelseØkonomisk nedgangUddannelse af personale i nye teknologier, lancering af online platform
Finansiel robusthedStrategiske partnerskaberLav kundeloyalitetPolitisk ustabilitetInvestering i kundeloyalitetsprogrammer, diversificering af markeder

I denne tabel er det tydeligt, hvordan en virksomheds interne styrker kan anvendes til at gribe eksterne muligheder, mens man samtidig adresserer svagheder og forbereder sig på potentielle trusler.

Det handler om at skabe en dynamisk og responsiv strategi, der ikke kun er baseret på nuværende forhold, men som også er forberedt på fremtidens udfordringer.

En klient jeg arbejdede med, havde en overflod af data, men manglede retningen for, hvordan de skulle anvende det.

Efter at have gennemført en TOWS-analyse, kunne vi omdanne disse data til en række strategiske initiativer, der ikke kun adresserede deres umiddelbare behov, men også positionerede dem for fremtidig vækst.

Det var som at se et orkester finde sin symfoni; hver sektion vidste præcis, hvornår og hvordan de skulle spille deres del, hvilket resulterede i en harmonisk og målrettet indsats.

Hvordan integrerer man TOWS-analyse i den overordnede forretningsstrategi?

Integrationen af TOWS-analyse i en virksomheds overordnede forretningsstrategi er en kritisk proces, der sikrer, at alle taktiske beslutninger støtter de langsigtede mål.

Det er en brobygning mellem nuværende indsigt og fremtidige ambitioner.

 • Strategisk Afstemning: TOWS-analysen skal afstemmes med virksomhedens vision, mission og overordnede mål. Dette sikrer, at de identificerede strategier ikke kun er reaktive, men også proaktive i forhold til at forme virksomhedens fremtid.
 • Beslutningsstøtte: Brug TOWS til at informere beslutningstagere om de mest presserende strategiske initiativer. Det kan fungere som et beslutningsstøtteværktøj, der fremhæver områder, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed eller ressourcer.
 • Risikostyring: TOWS-analyse hjælper med at identificere potentielle risici og muliggør udviklingen af risikostyringsplaner. Ved at forstå, hvordan interne styrker og svagheder spiller sammen med eksterne muligheder og trusler, kan virksomheder bedre forberede sig på usikkerheden i forretningslandskabet.
 • Kultur og Lederskab: For at TOWS-analysen skal være effektiv, skal den understøttes af en virksomhedskultur, der værdsætter strategisk tænkning, og et lederskab, der er forpligtet til at følge de strategier, der er blevet identificeret.
 • Operationel Integration: De strategier, der kommer ud af TOWS-analysen, skal brydes ned i operationelle planer og handlinger. Dette kan omfatte udvikling af nye produkter, markedsføringskampagner eller ændringer i forsyningskæden.
 • Måling og Evaluering: Fastlæg klare KPI’er for at måle effektiviteten af de strategier, der er implementeret som følge af TOWS-analysen. Dette sikrer, at virksomheden kan spore fremskridt og justere kursen efter behov.

En klient jeg engang rådgav, stod over for en stor strategisk beslutning, der kunne ændre virksomhedens retning.

Ved at integrere TOWS-analysen i deres overordnede strategiske planlægning, kunne de ikke kun undgå potentielle faldgruber, men også opdage nye veje til vækst, som de ikke tidligere havde overvejet.

Det er denne form for strategisk agilitet, der kan transformere en virksomhed fra at være god til at være storartet.

Hvad er de almindelige faldgruber ved TOWS-analyse?

I en verden, hvor strategisk planlægning er kritisk, er TOWS-analyse et værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at navigere i usikre farvande.

Men som med alle værktøjer, er der faldgruber, der kan underminere dens effektivitet.

Undgå overfladisk analyse

En TOWS-analyse kræver dybdegående overvejelser af hver faktor. Overfladisk analyse fører til mangelfulde strategier.

For at undgå dette, skal man sikre, at hvert element i TOWS-matricen er grundigt undersøgt og baseret på pålidelige data.

Sikring af realistiske strategier

Det kan være fristende at udvikle strategier, der er for ambitiøse eller ikke tager højde for virksomhedens aktuelle kapacitet. Realistiske og opnåelige strategier er nøglen til succes.

Involvering af forskellige perspektiver

TOWS-analyse bør ikke udføres i et vakuum. Inkluder forskellige afdelinger og eksterne stakeholders for at få et fuldt billede af virksomhedens situation.

Opdatering af analysen

Markedet ændrer sig konstant, og en TOWS-analyse er ikke en engangsforeteelse. Regelmæssige opdateringer sikrer, at strategierne forbliver relevante.

Prioritering af handlinger

Efter at have identificeret strategier, er det vigtigt at prioritere dem. Ikke alle handlinger kan eller bør udføres samtidigt.

Implementering og opfølgning

Uden en klar plan for implementering og opfølgning, vil selv de bedste strategier fejle. Det er afgørende at have en klar handlingsplan og regelmæssigt tjekke op på fremskridtet.

Undgå stivhed i tænkningen

Vær åben for at tilpasse strategierne, når nye informationer kommer til. TOWS-analyse er et dynamisk værktøj, der skal kunne rumme ændringer.

Ved at være opmærksom på disse faldgruber og aktivt arbejde for at undgå dem, kan TOWS-analyse blive en kraftfuld del af virksomhedens strategiske arsenal.

Husk, at det ikke er nok blot at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler; det er, hvad man gør med denne viden, der tæller.

Hvad er fremtiden for TOWS-analyse?

I en verden, der konstant forandres, må de værktøjer, vi bruger til at navigere i forretningslandskabet, også udvikle sig.

TOWS-analyse, som har været en hjørnesten inden for strategisk planlægning, står over for en fremtid, hvor den skal integrere nye tendenser og innovationer for at forblive relevant.

Integration af kunstig intelligens og maskinlæring

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan revolutionere TOWS-analysen ved at tilbyde dybere indsigter og forudsigelser baseret på store datamængder. Dette kan føre til mere præcise og handlingsorienterede strategier.

Brug af big data til at informere TOWS-matricen

Big data kan give en mere nuanceret forståelse af de eksterne muligheder og trusler, som virksomheder står over for, hvilket kan føre til mere robuste strategiske beslutninger.

Større fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed

Fremtidens TOWS-analyse vil sandsynligvis integrere bæredygtigheds- og CSR-aspekter som kernekomponenter, hvilket afspejler den voksende betydning af disse faktorer i forretningsstrategien.

Interaktiv og realtid

Med udviklingen af interaktive dashboards og realtidsdataanalyse kan TOWS-analyse blive en mere dynamisk og løbende proces, der giver virksomheder mulighed for hurtigt at tilpasse sig ændringer i deres interne og eksterne miljøer.

Forstærket samarbejde gennem digitale platforme

Digitale samarbejdsværktøjer kan gøre det muligt for teams at udføre TOWS-analyser i et mere samarbejdsorienteret og inkluderende miljø, hvilket kan forbedre kvaliteten og relevansen af de strategiske indsigter.

Som det blev sagt af den berømte forretningsstrateg Michael Porter: “Det vigtigste i strategi er ikke at vælge en vej til succes, men snarere at forstå, hvordan succes ser ud.”

Med de nye tendenser og innovationer inden for TOWS-analyse er vi bedre udstyret end nogensinde til at definere og opnå succes i det stadigt skiftende forretningslandskab.

Konklusion

Som en skakmester, der reflekterer over spillets udfald, har vi sammen gennemgået de strategiske manøvrer, som TOWS-analyse tilbyder.

“Det er ikke blot en akademisk øvelse, men en vital proces,” et citat, der har gennemsyret vores diskussion, og som understreger analysens praktiske værdi.

Fra de indledende trin, hvor vi definerede TOWS og dens unikke bidrag til strategisk planlægning, til de dybdegående case-studier, der illustrerede dens kraft i praksis, har vi udforsket, hvordan denne analyse kan omsætte indsigt til handling.

Vi har set, hvordan den kan integreres i den overordnede forretningsstrategi, og hvordan den kan være en katalysator for forandring.

Det er min håb, at denne artikel har givet dig et nyt perspektiv på TOWS-analysens betydning.

“Den lyser vejen op for, hvor du kan gå hen,” et løfte om klarhed i en kompleks verden. Husk på, at hver trussel også rummer en mulighed, og hver svaghed kan være skjult styrke, der venter på at blive omdannet.

Som vi ser fremad, lad os ikke glemme de potentielle faldgruber, men i stedet bruge dem som stepping stones til at bygge robuste strategier.

Og med blikket rettet mod fremtiden, lad os forblive åbne for de innovationer, der vil forme TOWS-analysens næste kapitel.

Jeg efterlader dig med dette at overveje: “Hvordan vil du bruge TOWS-analysen til at navigere i din virksomheds fremtid?”

Må din strategi være så levende og dynamisk som de markeder, du opererer i. Lad os gøre din virksomheds strategi ikke bare god, men fremragende.

Den ultimative guide til markedsundersøgelser

Den ultimative guide til markedsundersøgelser

tager artiklen at læse. Det var i det øjeblik, jeg indså vigtigheden af markedsundersøgelser. Ligegyldigt hvor passioneret man er omkring sin forretning, kan man nemt miste retningen uden et solidt fundament af data og indsigt....

læs mere
PESTEL-analysen – Din vej til strategisk succes

PESTEL-analysen – Din vej til strategisk succes

I denne artikel vil jeg dykke ned i, hvad en PESTEL-analyse er, og hvordan det kan bruges til at identificere vækstmuligheder, analysere konkurrencen, finde nye trends og teknologier til innovation, tilpasse sig til markedsforstyrrelser og teknologiske ændringer, og meget mere.

læs mere
WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner