Hvad Er KPI’er Og ROI på Facebook & Sociale Medier

Hvad Er KPI’er Og ROI på Facebook & Sociale Medier

De sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn udgør et unikt fundament til markedsføring. Der kan opnås store fordele med relativt små midler.  En gennemtænkt markedsføringsindsats på de sociale medier kan måles på samme måde som ved anvendelse af andre markedsføringsmedier, blandt andet ved hjælp af ROI – Return On Investment.

Det er virksomhedens økonomidirektør, der bevilger et marketingbudget til salgsafdelingerne. Økonomidirektører har traditionelt fokus på tre nøgleområder, key performance indicators (KPI):

 1. Salg (antal solgte enheder).
 2. Omsætning.
 3. Omkostninger.

 

Når man bruger de sociale medier til markedsføring, er det derfor vigtigt at have en målsætning, der direkte kan forbindes med de tre KPI’er. Det betyder nemlig, at økonomidirektøren bedre kan forholde sig til kendte parametre. For at kunne opstille en relevant målsætning, hvor de tre KPI’er indgår, er det nødvendigt at have konkret kendskab til, hvad der skal opnås med virksomhedens markedsføringskampagne.  Generelt kan man dog pege på tre primære formål med enhver markedsføringsplan på de sociale medier, nemlig: Kendskabsgrad (Brand Awareness), Kundeloyalitet og Solgte enheder. da man ikke kan sælge produkter direkte på sociale medier, er der her tale om Lead-generering. Alle har til formål at kunne forbindes til virksomhedens salg, omsætning og omkostninger.

Traditionelle strategiske målsætninger

I mange virksomheder – men afhængigt af organisation og branche – er det en fordel at fokusere på de traditionelle markedsføringsmålsætninger. Det betyder nemlig, at man kan måle på det indbyrdes forhold mellem samtlige medier, der anvendes til en markedsføringskampagne, f.eks. outdoor, print, TV, annoncering eller de sociale medier. Med andre ord vil man kunne få sammenlignelige målinger for sine investeringer i sociale medier og traditionelle medier.

Teorien bag ROI (Return on investment)

En ROI analyse udarbejdes på baggrund af virksomhedens strategiskemålsætning og resultater. Formålet med ROI er at beregne afkastet af en given investering. Det betyder, at man kan finde ud af, om en given investering har været profitabel. Definitionen – formlen – på ROI er følgende:

ROI formel - Return On Investment

En ROI-analyse bruges til at evaluere forretningsmæssige investeringer, beslutninger eller handlinger. En ROI analyse sammenligner størrelsen og timingen af en given investerings gevinster eller konsekvenser direkte med størrelsen og timingen af investeringens omkostninger. En positiv ROI betyder, at investeringens gevinst er højere end investeringens omkostninger.

Kendskabsgraden

Kendskabsgraden (Brand Awareness) er et parameter, hvor man kan kvantificere niveauerne og tendenserne i forbrugerens viden og bevidsthed om et produkt eller ydelse. For at kunne måle en udvikling i kendskabsgraden er det nødvendigt at definere et forudgående markedsindeks. Et markedsindeks (eller benchmark) er det sammenligningsgrundlag, der ligger til grund for analysen. Ved at fokusere på at øge kendskabsgraden for et givent brand på sociale medier, måles på, hvad brugeren ser – eller har mulighed for at se. Nogen med megen kendskab til marketing vil vide, at dette også kaldes også for impressions. Man måler altså på de handlinger, forbrugerne foretager på baggrund af disse impressions.

Følger man denne tankegang, fører det frem til, at målsætningen overordnet kan inddeles i følgende:

 

Kundeloyalitet

Øget kundeloyalitet er et udtryk for ønsket om at betjene eksisterende kunder på en bedre og mere meningsfuld måde. God betjening bevirker generelt, at man mindsker frafaldsprocenten og fastholder kunderne i længere tid, hvorved omsætningen per kunde øges. For at skabe større kundeloyalitet er det nødvendigt at overskride kundernes forventninger.Forbedringen skal opnås på samtlige parametre, der forbindes med den udvidede kundeoplevelse. Det kan blandt andet gøres ved at flytte kundeservicen til Facebook eller Twtter. På den måde udvides kundens oplevelse af produktet eller ydelsen.

Der skabes på den måde en merværdi, der knytter kunderne tættere sammen med produktet eller servicen. Selvom man ikke sælger produkter direkte til forbrugeren på sociale medier, er de sociale berøringspunkter mellem kunde og virksomhed flere og mere intime (i et forbrugerperspektiv).

Målsætningen i forhold til kundeloyalitet skal derfor være at få kunderne til at købe mere og oftere – alt afhængigt af produktet eller servicen.

Overordnet set at man kan opstille følgende målepunkter:

 • Gennemsnitlige enheder per køb
 • Gennemsnitlig omsætning per køb
 • Gennemsnitlige transaktioner per kunde
 • Gennemsnitlig levetid på kunden

 

Lead-generering

Leads er en marketing term for potentielle kunder. Lead-generering referer til oprettelsen/generering af potentielle nye kunder. På mange sociale medieplatforme har man mulighed for udvidet dataindsigt om de brugere, der interagere med virksomheden. Disse data omfatter blandt andet demografiske og adfærdsmæssige data. Traditionelt set bliver disse data indsamlet via repræsentative markedsundersøgelser (spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppe interview etc.).

Virksomhederne skaffer sig på de måder indsigt om potentielle kunder og har derfor mulighed for at bearbejde dem på det grundlag.

De målepunkter, der kan anvendes på dette område, er:

 • Omkostning per lead
 • Gennemsnitlig omsætning per salg
 • Gennemsnitlige enheder per salg
 • Konverteringsraten per lead

Afsluttende bemærkninger

Der findes mange parametre, man kan måle på ved online markedsføring. Det traditionelle udgangspunkt og de traditionelle måleparametre er blot én ud af mange mulige måder at gribe denne udfordring an. Ydermere bør man fokusere på den KPI der hænger sammen med den overordenede strategiske målsætning.

Ved at opsætte traditionelle målsætninger på sociale medier sikrer man imidlertid, at man kan måle og sammenholde data fra andre marketingstiltag. Det giver et fælles tværfagligt sprog og skaber fælles forståelse i hele virksomheden. Med udgangspunkt i traditionelle måleparametre kan man også få overblik over, hvilke strategiske tiltag i virksomhedens social-medie-strategi, der virker, og hvor man kan optimere budgetterede midler og få det meste ud af sine investeringer.

Hvilke KPI’er er vigtige for din succes på sociale medier?

(image credit Bill Brooks)

 

TILMELD NYHEDSBREV - Og gå ikke glip af vigtig viden.

[wysija_form id=”1″]

1 Kommentar

 1. Det er rigtig set, mange managers ønsker at kunne sammenfatte deres nuværende målemetoder med de digitale medier.

  Det man bare skal huske på er er der er mange flere parametre at måle på.

  eks.

  Realtids behov analyse
  Sentiment – følelserne omkring Brand eller produkt
  Geo tagging
  Likes og shares tagging

  Hvis vi så også ved at kunden har købt produktet, kommenteret på det og smidt det på trustpilot… så er det også en anden parameter man skal tage dybt alvorlig.

  De gamle målemetoder er gode nok, men de er som så så meget andet i outbound marketing begrænsede og tidskrævende.
  Ved inbound marketing får du realtid og kundernes behov vist direkte på egen skærm.