Boston-modellens rolle i moderne virksomhedsstrategi

9 minutter tager artiklen at læse.

af | dec 9, 2023

Udviklet i 1970’erne, men stadig utrolig relevant i dag, er denne model et essentielt værktøj i arsenalet for enhver strategisk tænker.

Jeg husker engang, jeg samarbejde med en direktør, han anvendte modellen i en virksomhed, hvilket forvandlede et tilsyneladende taberprodukt til en uventet guldgrube. 

Denne oplevelse viste mig modellens transformative kraft.

I denne artikel vil jeg dykke ned i Boston-modellens intrikate verden, udforske dens fire nøglekategorier, og afsløre, hvordan den sammenligner med andre strategiske modeller. 

Vi vil også se på dens relevans i nutidens digitale æra og, vigtigst af alt, hvordan den kan anvendes i praksis.

Er du klar til at mestre skakbrættet i forretningsstrategi? Læs videre for at opdage hemmelighederne bag Boston-modellen.

Hvad er Boston-modellen?

Boston-modellen er en strategisk porteføljemodel, udviklet i begyndelsen af 1970’erne af Boston Consulting Group. 

Dens primære formål er at optimere ressourceallokeringen i virksomheder ved at kategorisere produktgrupper baseret på markedsandel og markedsvækst. 

Modellen skiller sig ud fra andre forretningsmodeller ved dens fokus på markedspositionering og vækstpotentiale af forskellige forretningsenheder.

bøger
BOOST DIN STRATEGI MED DISSE 5 BØGER

✔️500+ sider ✔️Gratis ✔️Tips, tricks og trin-guides

Du får tips, tricks og guides til at lave effektive skalerbare strategier,
der skaber vækst (uanset dit budget).
Dit abonnement kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Alle bøgerne lander i din indbakke om lidt!
* Du bliver tilmeldt mit nyhedsbrev, som nemt kan afmelde igen.
Invalid email address

Hvornår og af hvem blev Boston-modellen udviklet?

Boston-modellen blev udviklet af Boston Consulting Group i starten af 1970’erne. Denne model blev skabt for at hjælpe virksomheder med at analysere deres produktportefølje og træffe informerede beslutninger om ressourcefordeling.

Hvad er hovedformålet med modellen?

Hovedformålet med modellen er at guide virksomheder i at forstå; 

 1. hvilke produkter eller forretningsenheder der skal have investering.
 2. hvilke der skal opretholdes.
 3. hvilke der skal høstes for profit. 
 4. hvilke der bør afvikles. 

Dette gør det muligt for virksomheder at prioritere deres ressourcer effektivt og sikre langsigtede vækstmuligheder.

Hvordan adskiller denne model sig fra andre forretningsmodeller?

Boston-modellen adskiller sig ved sin unikke tilgang til at vurdere produkter baseret på deres markedsandel og vækstpotentiale. 

I modsætning til andre modeller, der kan fokusere mere på interne processer eller den overordnede markedsstruktur, fokuserer denne model specifikt på vækst- og markedsandelsdynamikken for individuelle produktgrupper.

Som Winston Churchill engang sagde, “However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” 

Dette understreger vigtigheden af ikke blot at formulere strategier, som Boston-modellen hjælper med, men også at overvåge deres udfald og tilpasse dem som nødvendigt. 

At anvende en model som Boston-modellen er kun begyndelsen; det sande mesterskab ligger i at fortolke dens indsigter og justere kursen for at opnå langvarig succes.

Hvordan fungerer Boston-modellen?

For at forstå, hvordan Boston-modellen fungerer, skal vi se nærmere på dens to centrale akser: markedsvækst og relativ markedsandel.

Hvad repræsenterer de to akser i Boston-modellen?

Boston-modellens grundlag er to akser: markedsvækst og relativ markedsandel. Disse akser afspejler et produkt eller en forretningsenheds markedspotentiale og konkurrenceevne.

 • Markedsvækst-aksen (Y-aksen): Indikerer potentialet i markedet. En høj værdi antyder et hurtigt voksende marked, mens en lav værdi peger på et mere stabilt eller mættet marked.
 • Relativ markedsandel-aksen (X-aksen): Viser produktets eller forretningsenhedens styrke i forhold til den største konkurrent. En høj markedsandel betyder en stærk position, mens en lav indikerer et behov for forbedring eller genovervejelse.

Hvordan kategoriserer Boston-modellen virksomhedens produkter?

Modellen opdeler produkter i fire hovedkategorier baseret på deres placering på de to akser:

 1. Spørgsmålstegn: Produkter med lav markedsandel i hurtigt voksende markeder.
 2. Stjerner: Høj markedsandel i hurtigt voksende markeder.
 3. Malkekøer: Høj markedsandel i modne, langsomt voksende markeder.
 4. Hunde: Lav markedsandel i modne, langsomt voksende markeder.

Hvordan anvendes denne model til strategisk planlægning?

Boston-modellen anvendes til at:

 • Identificere, hvor investeringer vil være mest fordelagtige.
 • Bestemme, hvilke produkter der kræver yderligere ressourcer for vækst eller vedligeholdelse.
 • Prioritere, hvilke produkter der skal udvikles, hvilke der skal opretholdes, og hvilke der potentielt skal afvikles.
Boston-modellen forklaret visuelt

De fire kategorier i Boston-modellen

Boston-modellen inddeler produkter i fire primære kategorier baseret på deres markedsvækst og relative markedsandel:

 1. Spørgsmålstegn:
  • Lav markedsandel, høj markedsvækst.
  • Store investeringer kræves for at øge markedsandelen.
  • Høj risiko, men også potentiale for at blive en stjerne.
 2. Stjerne:
  • Høj markedsandel og høj markedsvækst.
  • Kræver fortsatte investeringer for at fastholde position.
  • Ofte set som fremtidens indtægtskilder.
 3. Malkeko:
  • Høj markedsandel, men lav markedsvækst.
  • Genererer konsekvent indtægter med minimal investering.
  • Kernen i virksomhedens indtjeningsgrundlag.
 4. Hund:
  • Lav markedsandel og lav markedsvækst.
  • Genererer ofte ikke signifikante overskud.
  • Overvejes til afvikling eller restrukturering.

Hvordan påvirker placeringen i en given kategori virksomhedens strategiske beslutninger?

Placeringen i en given kategori hjælper ledelsen med at beslutte, hvordan ressourcerne skal fordeles:

 • Spørgsmålstegn: Overvej om der skal investeres for at skabe vækst eller afvikle.
 • Stjerne: Prioriter investeringer for at fastholde og udbygge markedsposition.
 • Malkeko: Fokusér på at maksimere overskuddet med minimal investering.
 • Hund: Overvej afvikling eller strategisk ompositionering.

Hvordan bevæger produkter sig gennem disse kategorier over tid?

Produkters rejse gennem Boston-modellens kategorier afspejler deres livscyklus og markedsdynamik:

 • Produkter kan starte som Spørgsmålstegn, få markedsandel og blive til Stjerner.
 • Når markedsvæksten aftager, kan Stjerner overgå til Malkekøer.
 • Uden fortsat innovation eller markedsændringer kan Malkekøer til sidst blive til Hunde.:

Som Niccolò Machiavelli bemærkede: “Den, der ønsker at forudsige fremtiden, må studere fortiden.”

På samme måde skal virksomheder, der anvender Boston-modellen, forstå deres produkters historiske præstationer og markedsdynamik for nøjagtigt at forudsige og forme deres fremtidige rejse gennem disse kategorier.

Hvordan anvendes Boston-modellen i forskellige industrier?

Boston-modellen har vist sin alsidighed ved at blive anvendt i forskellige brancher.

Her er nogle eksempler:

Teknologiindustrien:

En teknologivirksomhed anvendte modellen til at prioritere investeringer i nye innovative produkter (Spørgsmålstegn) og samtidig maksimere afkastet fra deres etablerede software (Malkeko).

Detailhandelen:

Detailkæder brugte modellen til at identificere, hvilke produktlinjer der skulle udvides (Stjerner) og hvilke der skulle udfases (Hunde) for at optimere lagerstyring og salgsstrategier.

Farmaceutisk Industri:

En farmaceutisk virksomhed anvendte modellen til at balancere investeringer mellem forskningsintensive, lovende lægemidler (Spørgsmålstegn) og deres etablerede, indtjenende medicin (Malkeko).

Automobilindustrien:

En bilproducent brugte modellen til at fokusere på udviklingen af elbiler (Stjerne) samtidig med at opretholde fortjeneste fra deres traditionelle bilmodeller (Malkeko).

Disse eksempler illustrerer, hvordan virksomheder i forskellige sektorer kan anvende Boston-modellen til at træffe informerede beslutninger om produktudvikling, investeringer og markedsstrategier.

Hvilke hovedkritikpunkter er der mod Boston-modellen?

Boston-modellen har modtaget kritik for at være for simplistisk og for at overse visse nøgleaspekter:

 • Mangler dybde i markedsanalyse: Ignorerer faktorer som markedsstørrelse, konkurrenceintensitet og branchens profitrater.
 • Ikke hensyn til interne faktorer: Overser virksomhedens interne effektivitet, medarbejdermotivation og evne til produktudvikling.
 • Udfordringer med negativ markedsvækst: Modellen har begrænsninger i at håndtere produkter på markeder med negativ vækst.

Hvordan kan disse begrænsninger påvirke modellens effektivitet i forskellige scenarier?

Disse begrænsninger kan påvirke modellens evne til nøjagtigt at guide strategiske beslutninger, især i hurtigt skiftende eller komplekse markeder. Det kan føre til suboptimale investeringsbeslutninger eller misforstået markedspositionering.

Hvordan kan modellen forbedres for at imødekomme disse udfordringer?

For at gøre modellen mere robust, kan følgende tilgange overvejes:

 • Integration med andre analytiske værktøjer: Kombinere med SWOT- eller PESTEL-analyser for en mere holistisk tilgang.
 • Inklusion af yderligere faktorer: Medtage faktorer som kundepræferencer, teknologiske trends og økonomiske forhold.
 • Dynamisk tilgang: Løbende opdatering af modellen for at afspejle ændringer i markedet og interne forhold.

Er Boston-modellen stadig relevant i moderne forretning?

Selvom Boston-modellen blev udviklet for flere årtier siden, bevares dens relevans i nutidens forretningsmiljø gennem dens evne til at give klarhed og struktur i porteføljeanalyser.

Den hjælper stadig virksomheder med at identificere, hvor de bør allokere ressourcer for at maksimere vækst og indtjening.

Hvordan kan moderne virksomheder tilpasse modellen til nutidens markedsdynamik?

Moderne virksomheder kan tilpasse modellen ved at:

 • Integrere digitale data og avanceret analytics for at få dybere indsigt i markedsandele og vækstmuligheder.
 • Anvende modellen i kombination med agile strategier for at reagere hurtigt på markedets forandringer.
 • Betragte nye faktorer som digitale trends, bæredygtighed og forbrugeradfærd i deres analyse.

Hvilke nye metoder eller modeller kan kombineres med Boston-modellen for øget effektivitet?

For at øge effektiviteten kan Boston-modellen kombineres med:

 • Dataanalyse og maskinlæring: For at forudsige markedsændringer og kundeadfærd mere præcist.
 • SWOT-analyse: For at få en mere omfattende forståelse af både interne og eksterne faktorer.
 • Lean Startup metoden: Specielt nyttig for “Spørgsmålstegn”-kategorien for hurtigere at validere markedspotentiale.

Som Benjamin Franklin sagde: “Ved at forberede dig, forbereder du dig på at mislykkes.” Dette princip er essentielt for enhver strategisk planlægningsmetode, herunder Boston-modellen.

Ved løbende at tilpasse og opdatere modellen i overensstemmelse med moderne forretningspraksis og markedsforhold, sikrer virksomheder, at de forbliver agile og konkurrencedygtige.

Sammenligning med andre strategiske modeller

Boston-modellen adskiller sig fra andre modeller som SWOT og PESTEL ved at fokusere specifikt på markedsposition og vækstmuligheder for individuelle produktgrupper.

Mens SWOT (Styrker, Svagheder, Muligheder, Trusler) er mere omfattende og ser på interne og eksterne faktorer, koncentrerer PESTEL (Politisk, Økonomisk, Social, Teknologisk, Miljømæssig, Lovgivningsmæssig) sig om makro-miljømæssige faktorer.

 • SWOT er mere velegnet til en overordnet organisatorisk strategisk planlægning.
 • PESTEL er nyttig for at forstå bredere markedsforhold.

Kombinationen af disse modeller kan give en mere dybdegående analyse:

 • Brug Boston-modellen til at identificere vækstmuligheder i produktporteføljen.
 • Anvend SWOT og PESTEL til at forstå de bredere kontekstuelle faktorer, der kan påvirke disse muligheder.

Som Isaac Newton sagde, “Hvis jeg har set længere, er det ved at stå på skuldrene af kæmper.” På samme måde kan brugen af forskellige strategiske modeller give virksomheder en mere omfattende udsigt over deres strategiske landskab.

Her er en tabel, der sammenligner Boston-modellen med andre relevante strategiske modeller:

Model Fokus Anvendelse Styrker Begrænsninger
Boston-model Produktportefølje og markedsandel Ressourceallokering og investeringsbeslutninger Klar struktur, letforståelig Kan oversimplificere, ignorerer eksterne faktorer
SWOT-analyse Styrker, svagheder, muligheder, trusler Overordnet organisatorisk strategi Omfattende, interne og eksterne faktorer Mangel på prioritering, subjektivitet
PESTEL-analyse Politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige, lovgivningsmæssige faktorer Makro-miljøanalyse Bred markedsvurdering Ikke specifik til virksomhedens interne situation
Porters fem kræfter Konkurrenceintensitet i branchen Branchens attraktivitet og profitpotentiale Dybdegående branchens analyse Mindre fokus på individuelle virksomhedsstrategier
Ansoffs Matrix Marked og produktudvikling Vækststrategier Identificerer vækstmuligheder Ignorerer markedsrisici

Denne tabel giver en oversigt over forskellige modellers unikke aspekter og deres relevans i forskellige strategiske kontekster.

Hvordan vil teknologiske fremskridt påvirke anvendelsen af Boston-modellen?

Teknologiske fremskridt, især inden for dataanalyse og kunstig intelligens, vil forbedre anvendelsen af Boston-modellen ved at give mere præcise og realtidsdata om markedsandele og vækstrater.

Dette vil tillade virksomheder at træffe mere informerede og agile beslutninger.

Kan Boston-modellen tilpasses til at håndtere udfordringer fra den digitale tidsalder?

Ja, Boston-modellen kan tilpasses den digitale tidsalder ved at integrere digitale markedsdata og trends. Hvilket gør den mere relevant for e-handel og digitale forretningsmodeller.

Hvad kan være fremtidens trends i brugen af denne model?

Fremtidige trends i brugen af Boston-modellen kan inkludere:

 • Integration med avancerede dataanalyseværktøjer.
 • Anvendelse i nye digitale og innovative markeder.
 • Kombination med agil og lean start-up tænkning for hurtigere pivotering og innovation.

Hvordan kan en virksomhed konkret implementere Boston-modellen i sin strategiske planlægning?

For at implementere Boston-modellen i strategisk planlægning, bør virksomheder:

 1. Indsamle data: Om produktgruppernes markedsandel og vækstpotentiale.
 2. Plotte produkterne på matricen: Baseret på deres relative markedsandel og markedsvækst.
 3. Analyse og strategiudvikling: Bestem strategier for hver kategori: investering, vækst, vedligeholdelse eller afvikling.

Hvordan analyserer man effektivt en virksomheds produktportefølje med denne model?

Effektiv analyse kræver:

 • Detaljeret markedsundersøgelse: For at forstå konkurrenceforhold og vækstmuligheder.
 • Regelmæssig opdatering: Af data for at afspejle markedets dynamik.

Hvordan kan beslutningstagere bruge dataen fra denne model til at træffe kloge investeringsbeslutninger?

Beslutningstagere kan:

 • Allokere ressourcer: Til produkter med højeste potentiale for afkast.
 • Fokusere på vækstmuligheder: Ved at investere i ‘Spørgsmålstegn’ eller ‘Stjerner’.
 • Optimere porteføljen: Ved at minimere tab på ‘Hunde’ og maksimere indtjening fra ‘Malkekøer’.

Data og Analyse

Hvilken type data er essentiel for en effektiv brug af Boston-modellen?

For at anvende Boston-modellen effektivt, er det essentielt at indsamle data om:

 • Markedsandele: Forståelse af produktets position i forhold til konkurrenterne.
 • Markedsvækst: Data om den generelle vækst i markedet for at identificere vækstmuligheder.

Hvordan kan virksomheder optimere deres dataindsamlingsprocesser for bedre at anvende modellen?

Virksomheder kan optimere dataindsamling ved:

 • Anvendelse af markedsanalyseværktøjer.
 • Regelmæssig opdatering af data for at afspejle markedsændringer.
 • Integration af interne salgs- og finansdata.

Hvordan kan avancerede analytiske værktøjer forbedre præcisionen i modellens anvendelse?

Avancerede analytiske værktøjer kan:

 • Give dybere indsigter i markedsdynamikker.
 • Hjælpe med at forudsige fremtidige trends.
 • Automatisere dataindsamlings- og analyseprocesser.

Her er en tabel, der illustrerer relevansen af forskellige datakilder og anbefalede analyseværktøjer:

Datakilder Relevans i Modellens Kategorier Anbefalede Analyseværktøjer
Salgsdata Alle kategorier, især for at måle markedsandel CRM-systemer, Salgsanalyseværktøjer
Markedsanalyser Især vigtigt for Spørgsmålstegn og Stjerner Markedsanalyse software, AI-drevne værktøjer
Konkurrentanalyser Alle kategorier, for at forstå markedsposition SWOT-analyse, Konkurrentovervågningssystemer

Som den berømte matematiker Carl Friedrich Gauss sagde, “Matematik er dronningen af videnskab, og talteori er dronningen af matematik.”

På samme måde er data og analyse kernen i enhver forretningsstrategi, og deres effektive anvendelse i modeller som Boston-modellen er afgørende for at træffe informerede forretningsbeslutninger.

Konklusion

Boston-modellen står som en fyrtårn i forretningsstrategiens tågede hav. Fra dens grundlæggende koncepter til moderne tilpasninger, har vi navigeret gennem dens kompleksitet og anvendelighed. 

Husk, “Boston-modellen er et skarpt værktøj i strategens værktøjskasse”. Dens evne til at kategorisere produkter og informere investeringsbeslutninger er uovertruffen.

Men ingen model er uden begrænsninger. “At forstå dens begrænsninger er at mestre dens styrker” – et vitalt skridt for enhver strateg.

Tag denne viden, og anvend den med omtanke. Boston-modellen er ikke kun en model; den er et perspektiv, et mindset. Brug den til at forme din virksomheds fremtid, og husk altid, “Det sande mesterskab ligger i at fortolke dens indsigter.”

Michael Rurup Andersen

Brug for mere?

Jeg gør det muligt for marketingafdelinger at drive betydelig forretningsvækst i den digitale æra. Hvilket opnås gennem brugen af datadrevet beslutningstagning, implementering af automatisering og AI, samt menneskelig kreativitet, og forankret digitale strategier.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner