Online marketing rådgiver

Holistik Online Marketing Rådgivning

Som erfaren online marketing rådgiver med speciale i alle aspekter af online markedsføring bringer jeg høj ekspertise inden for udvikling af effektive, integrerede og skræddersyede online marketingplaner og -strategier, suppleret med transparent kommunikation og rapportering. Kontakt mig i dag og hør hvordan.

Boost din vækst
med 5 gratis bøger

alle vækstguides - få gratis hjælp til markedsføring og strategi

Om mig

Ekpert i online marketingrådgivning

Siden 2010 har jeg specialiseret mig i at rådgive B2B marketingafdelinger inden for Fremstillings-, Life Science- og CleanTech-industrien. Omdrejningspunktet jeg har som rådgiver er, at sikre jeres marketingafdeling bliver en innovativ, kreativ og datadrevet enhed. En enhed som spiller en central rolle i at sikre eksponentiel forretningsvækst.

Mit 'Hvorfor'

Mit ‘Hvorfor’ er at ændre narrativet omkring at “dem i marketing bare sidder og puster balloner op” eller “de kan sagtens erstattes af et bureau”. I min optik bør marketing være en nøglespiller i at drive forretningsmæssig vækst.

Men mange virksomheder bruger marketing helt forkert. Denne afdeling ses nemlig ofte som en intern support-funktion, der laver alt fra personlig assistance til direktøren, HR, facility management og meget andet – som ikke skaber forretningsmæssig værdi eller vækst.

Og det er helt forkert! For så går man glip af et kæmpemæssig potentiale.

For gjort rigtigt kan marketingafdelingen gøres til en central cost-effektiv katalysator for forretnings-succes og vækst.

Derfor specialisere jeg mig i, at transformere traditionelle B2B marketingafdelinger.

Det gør jeg ved, brugen af datadrevne beslutningsprocesser, udnyttelse af forretnings-integrerede (digitale) markedsføringsstrategier og implementering af marketingautomatisering og kunstig intelligens (AI).

Denne tilgang er afgørende for udvikling og optimering af kundecentrerede og markedsfokuserede marketing- og salgsstrategier. Tilgangen strømliner samtidig ledelsesprocesser og operationel effektivitet, reducerer faste udgifter og forbedrer teamets præstationer.

Synergien af disse elementer påvirker indtægtsgenerering og omkostningsstyring, hvilket fører til langsigtede forretningsmæssige succes på både nationale og internationale markeder.

Mine værdier

KUNDECENTRERET

At placere jeres kundernes behov og tilfredshed i centrum af alle beslutningsprocesser, løsninger og kampagner.

INNOVATIVT

Gennem brug af menneskelig kreativitet og udnytte den nyeste teknologi for at kunne drive vækst gennem robuste vækststrategier og løsninger.

SAMARBEJDE

At fremme stærke partnerskaber og teamwork på tværs af afdelinger for at opnå fælles mål og maksimere indvirkningen i det digitale landskab.

Min tilgang (SEE framework)

Min arbejdsmetode, kalder jeg for SEE-frameworket – Strategi, Eksekvering, Evaluering.

Strategi

Strategi-trinnet er fundamentet for hele processen, hvor virksomhedens mål, markedssituation, og konkurrenceforhold analyseres for at udvikle en klar og målrettet marketingstrategi. Dette trin involverer fastsættelse af specifikke, målbare mål og udarbejdelse af en detaljeret plan, der skitserer, hvordan disse mål skal nås gennem effektive marketingtiltag.

Formålet er at sikre, at alle marketingaktiviteter er strategisk koordinerede og aligneret med virksomhedens overordnede vision og målsætninger.

Eksekvering

Eksekvering-trinnet handler om at omsætte den strategiske planlægning til handling. Det indebærer implementering af den udviklede marketingstrategi gennem konkrete aktiviteter og kampagner, som direkte engagerer målgruppen.

Dette trin kræver nøje koordination og en dynamisk tilgang for at sikre, at strategien ikke kun udføres som planlagt, men også løbende tilpasses baseret på realtidsfeedback. Formålet er at maksimere effektiviteten af marketingindsatsen, så virksomhedens mål nås effektivt, og at ressourcerne udnyttes optimalt.

Evaluering

Evaluering-trinnet fokuserer på at måle effekten af de gennemførte marketingaktiviteter og analysere dem i forhold til de oprindelige forretningsmål. Ved at anvende data og analytics til at tracke performance og KPI’er, giver dette trin indsigt i, hvad der fungerer, og hvad der kan forbedres.

Formålet er at skabe et grundlag for løbende optimering af marketingstrategien, sikre en effektiv ressourceanvendelse, og understøtte virksomhedens vækst ved at justere fremtidige marketingaktiviteter baseret på konkrete resultater og læring.

B2B online marketing rådgivning

DET HJÆLPER JEG MED

Online strategi

Kompetence i at skabe digitale marketingstrategier, der matcher forretningsmål og engagerer målgrupper gennem grundig markedsanalyse.

Dataanalyse

Stærke evner i dataindsamling, analyse og fortolkning med værktøjer som Google Analytics og erfaring med A/B-testning.

Kunde-centreret

Opbygning af stærke kunderelationer, forstå kundens behov og tilbyde skræddersyede løsninger.

Online Kanaler

Dybdegående kendskab til SEO, PPC, sociale medier, e-mail marketing og content strategi, inklusive nyeste trends og værktøjer.

Projektledelse

Færdigheder inden for ledelse af digitale projekter ved brug af agile og lean metodologier.

Content Marketing

Evne til at udvikle og implementere content strategier, der skaber engagement og værdi for målgruppen.

Sociale Medier

Ekspertise i brug af sociale medieplatforme for at bygge brand og interagere med kunder, herunder kendskab til algoritmer og indholdsplanlægning.

E-mail Marketing

Færdigheder i at designe og gennemføre e-mail kampagner med målrettet segmentering og analyse af resultater.

Teknisk Viden

Viden om webudvikling, mobiloptimering og sikkerhed for at sikre effektiv markedsføring på tværs af platforme.

Undervisning & udvikling

Mentoring, træningssessioner og sparring for at opgradere marketingteamets  færdigheder.

OG MEGET MERE

SPECIALISERET I DISSE INDUSTRIER

Følgende er de industrier som mine kernekunder befinder sig i. Det er disse hvor jeg bliver spillet god. Det er der jeg excellerer og kan skabe exceptionelle resultater i de rigtige rammer.

personer der arbejder i fremstillingsindustrien

FREMSTILLING

Fremstillingsindustrien, også kendt som produktionsindustrien, er kendetegnet ved at skabe skræddersyede, innovative løsninger, der imødekommer specifikke erhvervsbehov, fra fødevarer, drikkevarer, maskiner og komponenter, samt elektronik og kemikalier.

life science sektor

LIFE SCIENCE

En vital industri, der driver innovation og fremskridt inden for sundhed og medicin. Med fokus på forskning, udvikling, og kommerciel distribution, arbejdes der dagligt på at skabe banebrydende løsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og bekæmper sygdomme.

CleanTech grønne løsninger

CLEANTECH

Denne industri kendetegnes ved sit fokus på at udvikle og implementere teknologier, der reducerer miljømæssige fodaftryk, fremmer bæredygtighed og adresserer de presserende klima- og miljøudfordringer, verden står overfor.

Ofte stillede spørgsmål

Følgende er spørgsmål jeg oftest møder fra mine kunder. Har du andre, så kontakt mig gerne.

Hvad er din erfaring og baggrund inden for online marketing?

Med over et årtis erfaring inden for online marketing, har jeg specialiseret mig i at skabe transformative digitale strategier for en bred vifte af brancher. Mine kerneområder inkluderer søgemaskineoptimering (SEO), betalt annoncering (PPC), indholdsmarkedsføring, sociale medier, e-mail marketing, og implementering af marketingautomation og AI-løsninger.

Jeg har haft succes med at øge online synlighed, trafik, og konverteringsrater for små til mellemstore virksomheder såvel som store multinationale brands. Gennem en kombination af dataanalyse, kreativ indholdsudvikling, og målrettet kampagneledelse har jeg demonstreret evnen til at drive mærkbare resultater.

 • SEO og SEM: Optimering af websider for bedre placering på søgemaskiner og effektiv forvaltning af PPC-kampagner.
 • Indholdsmarkedsføring: Udvikling og eksekvering af strategier, der engagerer målgrupper gennem relevant og værdifuldt indhold.
 • Sociale Medier: Styrkelse af brandidentitet og forbedring af kundeengagement gennem målrettede sociale mediekampagner.
 • E-mail Marketing: Skabelse af tilpassede e-mail marketingkampagner for at maksimere kundeloyalitet og -retention.
 • Marketing Automation og AI: Implementering af teknologiske løsninger for at effektivisere marketingindsatser og personalisere kundeoplevelsen.

Gennem disse områder har jeg ikke kun opnået dybdegående færdigheder og viden, men også en pragmatisk tilgang til problemløsning, som sikrer, at strategierne ikke blot er innovative, men også realiserbare og målbare.

Min tilgang er altid at forstå forretningsmodellen i dybden, arbejde tæt sammen med teams for at identificere kerneudfordringer og muligheder, og anvende data til at guide beslutningstagningen. Dette fundament har muliggjort mig i at skabe markante forbedringer for alle mine kunder, hvilket har styrket deres position på markedet betydeligt.

Hvordan vil du tilpasse din strategi til vores specifikke forretningsbehov og mål?

For at tilpasse strategier til specifikke forretningsbehov, starter jeg altid med en grundig analyse af jeres forretningsmodel, markedssituation, kundebase, og konkurrence.

Denne forståelse kombineret med jeres unikke mål danner grundlaget for at udvikle en skræddersyet online marketingstrategi.

Mit fokus ligger på følgende tilpasninger:

 • Markedsanalyse: Dybdegående undersøgelse af jeres industri, konkurrenter, og målgruppe for at identificere unikke muligheder.
 • Målsætning: Fastlæggelse af specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbegrænsede (SMART) mål baseret på jeres forretningsmål.
 • Kanalvalg: Vælgelse af de mest relevante online kanaler (f.eks., SEO, PPC, sociale medier) baseret på hvor jeres målgruppe befinder sig mest.
 • Indholdsstrategi: Udvikling af en tilpasset indholdsstrategi, der taler direkte til jeres målgruppes behov og interesser.
 • Teknologi og Automation: Anbefaling og implementering af de mest passende teknologiske værktøjer og automationsteknikker til at effektivisere jeres marketingprocesser.

Disse tilpasninger vil sikre, at hver aspekt af jeres online marketingstrategi er finjusteret til at imødekomme jeres specifikke forretningskrav. Jeg lægger stor vægt på at arbejde tæt sammen med jeres team for at sikre, at strategien ikke kun er skræddersyet, men også fuldt integreret med jeres overordnede forretningsstrategier.

Gennem denne samarbejdsproces stræber jeg efter at opnå en dyb forståelse af jeres virksomhed, hvilket gør det muligt for mig at foreslå innovative løsninger, der ikke blot møder jeres nuværende behov, men også positionerer jer til fremtidig vækst.

Hvordan måler du succes og rapporterer fremskridt?

Måling af succes og fremskridt i online marketing kræver en klar definition af KPI’er, der direkte relaterer til jeres forretningsmål. Disse KPI’er vil blive nøje udvalgt og tilpasset baseret på den specifikke strategi og de mål, vi sætter sammen.

Her er nogle af de KPI’er, jeg typisk fokuserer på:

 • Konverteringsrate: Andelen af besøgende, der udfører en ønsket handling på jeres website.
 • Kundetilvækst: Antallet af nye kunder erhvervet gennem online marketingkampagner.
 • Kundeloyalitet og -retention: Målinger på gentagne køb og engagement fra eksisterende kunder.
 • Return on Investment (ROI): Den økonomiske værdi genereret i forhold til de investerede marketingudgifter.
 • Brand Awareness: Ændringer i mærkevarekendskab og -opfattelse målt gennem diverse metrikker som søgevolumen og social media engagement.

For at sikre gennemsigtighed og kontinuerlig forbedring, implementerer jeg en systematisk rapporteringsproces, hvor jeg leverer detaljerede månedlige rapporter og afholder regelmæssige møder for at gennemgå fremskridt.

Disse rapporter inkluderer ikke blot data, men også analyse og indsigt, der forklarer, hvad dataene betyder, og hvordan de påvirker jeres forretningsmål. Jeg lægger vægt på at forklare komplekse data på en forståelig måde, så alle interessenter kan følge med og træffe informerede beslutninger baseret på resultaterne.

Dette fremmer en kultur af løbende forbedring, hvor vi sammen kan justere og finjustere strategierne for at maksimere effekten af jeres online marketingindsats.

Kan du give eksempler på, hvordan du har løst en lignende udfordring for en anden kunde?

I et tidligere projekt arbejdede jeg med en B2B-klient i teknologisektoren, der stod over for udfordringen med at øge deres online tilstedeværelse og generere kvalificerede leads. Udfordringen lå i at skille sig ud i et meget konkurrencepræget marked og effektivt nå ud til deres målgruppe. Her er, hvordan jeg tilgik situationen:

 • Markedsanalyse: Udførte en omfattende analyse af branchen, konkurrenterne, og målgruppen for at identificere unikke muligheder og indsigt.
 • Tilpasset Content Marketing: Udviklede en skræddersyet indholdsstrategi, der fokuserede på at skabe dybdegående, værdifuldt indhold målrettet mod specifikke problemstillinger og spørgsmål, som målgruppen stod overfor.
 • Fokuseret SEO og SEM: Optimerede websitet for søgemaskiner og implementerede målrettede PPC-kampagner for at forbedre synligheden og tiltrække højere kvalitetstrafik.
 • Lead Generation Funnel: Designede og implementerede en leadgenereringsstruktur, der effektivt konverterede trafik til leads gennem tilpassede landingssider og lead magnets.

Resultatet var en markant forbedring i online tilstedeværelse, en betydelig stigning i kvalificerede leads, og en forbedret ROI på marketinginvesteringerne. Denne erfaring understreger vigtigheden af en dybdegående forståelse af kundens forretningsmål og marked, samt evnen til at anvende skræddersyede strategier, der adresserer specifikke udfordringer.

Min tilgang sikrer, at jeg kan anvende mine færdigheder og erfaringer til at overvinde komplekse udfordringer og skabe målbare resultater for mine kunder.

At holde mig ajour med de seneste trends og ændringer inden for online marketing er afgørende for mit arbejde og mine klienters succes. Jeg anvender en flerlagsstrategi for kontinuerlig læring og udvikling:

 • Faglige Publikationer og Blogs: Jeg følger nøje med i førende online marketingpublikationer, blogs, og nyhedsbrev, der dækker alt fra SEO til sociale medier og nye teknologier.
 • Branchekonferencer og Webinarer: Deltager aktivt i branchekonferencer, seminarer, og webinarer for at lære fra førende eksperter og netværke med kolleger.
 • Online Kurser og Certificeringer: Jeg forpligter mig til løbende uddannelse gennem relevante online kurser og erhverver certificeringer, der holder mine færdigheder skarpe og opdaterede.
 • Eksperimentering og Testning: Anvender nye teknikker og strategier i pilotprojekter for at teste deres effektivitet og lære af real-world applikationer.

Denne tilgang sikrer, at jeg altid er foran med de nyeste trends, værktøjer, og bedste praksisser inden for online marketing. Det muliggør mig at tilbyde mine klienter de mest avancerede og effektive strategier, der ikke blot adresserer nutidens udfordringer, men også forbereder dem på fremtidige tendenser.

Min dedikation til faglig udvikling og livslang læring er kernen i, hvordan jeg opretholder en ledende position i den hurtigt skiftende verden af online marketing.

DE NYESTE ARTIKLER

Få hjælp til markedsføring i mit artikelunivers.

 

Dine oplysninger kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Mange tak for din henvendelse. Du hører fra mig snarest.

BOOK EN UFORMEL SAMTALE

Få en gratis uforpligtende samtale nu om dine udfordringer, udfyld formularen og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Referencer for Michael Rurup Andersen
Online marketing rådgivning

Send mig en mail på kontakt@michaelrurupandersen.dk
Ring til mig på +45 3056 9097

Hvordan er processen?

1. Trin : Du udfylder formularen.

2. Trin : Jeg kontakter dig og vi får en uforpligtende gratis samtale om din situation.

3. Trin : Vi aftaler hvad næste skridt er.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner