Marketingdirektør

Erfaren B2B
marketingdirektør der sikrer vækst

Få en erfaren marketingdirektør med speciale i alt der er digital, der har hjulpet B2B virksomheder siden 2010. I får en person ombord med høj ekspertise, effektive integrerede og
tilpassede marketingstrategier der driver forretningsvækst, samt transparant kommunikation og rapportering.

I kan tilknytte mig som fastansat, interim eller fractional.

Boost din vækst
med 5 gratis bøger

alle vækstguides - få gratis hjælp til markedsføring og strategi

Om mig

Jeg Gør B2B
marketing til en vækstmotor

Jeg effektiviserer, optimerer og udvikler B2B marketingafdelinger i Fremstillingsindustrien, Life science- og CleanTech, med datadreven marketing, kunstig intelligens (AI), marketing automatisering og menneskelig kreativitet.

Mit 'Hvorfor'

Mit ‘Hvorfor’ er at ændre narrativet omkring at “dem i marketing bare sidder og puster balloner op” eller “de kan sagtens erstattes af et bureau”. I min optik bør marketing være en nøglespiller i at drive forretningsmæssig vækst.

Men mange virksomheder bruger marketing helt forkert. Denne afdeling ses nemlig ofte som en intern support-funktion, der laver alt fra personlig assistance til direktøren, HR, facility management og meget andet – som ikke skaber forretningsmæssig værdi eller vækst.

Og det er helt forkert! For så går man glip af et kæmpemæssig potentiale.

For gjort rigtigt kan marketingafdelingen gøres til en central cost-effektiv katalysator for forretnings-succes og vækst.

Derfor specialisere jeg mig i, at transformere traditionelle B2B marketingafdelinger.

Det gør jeg ved, brugen af datadrevne beslutningsprocesser, udnyttelse af forretnings-integrerede (digitale) markedsføringsstrategier og implementering af marketingautomatisering og kunstig intelligens (AI).

Denne tilgang er afgørende for udvikling og optimering af kundecentrerede og markedsfokuserede marketing- og salgsstrategier. Tilgangen strømliner samtidig ledelsesprocesser og operationel effektivitet, reducerer faste udgifter og forbedrer teamets præstationer.

Synergien af disse elementer påvirker indtægtsgenerering og omkostningsstyring, hvilket fører til langsigtede forretningsmæssige succes på både nationale og internationale markeder.

Mine værdier

KUNDECENTRERET

At placere jeres kundernes behov og tilfredshed i centrum af alle beslutningsprocesser, løsninger og kampagner.

INNOVATIVT

Gennem brug af menneskelig kreativitet og udnytte den nyeste teknologi for at kunne drive vækst gennem robuste vækststrategier og løsninger.

SAMARBEJDE

At fremme stærke partnerskaber og teamwork på tværs af afdelinger for at opnå fælles mål og maksimere indvirkningen i det digitale landskab.

Min tilgang (SEE framework)

Min arbejdsmetode, kalder jeg for SEE-frameworket – Strategi, Eksekvering, Evaluering.

Strategi

Strategi-trinnet er fundamentet for hele processen, hvor virksomhedens mål, markedssituation, og konkurrenceforhold analyseres for at udvikle en klar og målrettet marketingstrategi. Dette trin involverer fastsættelse af specifikke, målbare mål og udarbejdelse af en detaljeret plan, der skitserer, hvordan disse mål skal nås gennem effektive marketingtiltag.

Formålet er at sikre, at alle marketingaktiviteter er strategisk koordinerede og aligneret med virksomhedens overordnede vision og målsætninger.

Eksekvering

Eksekvering-trinnet handler om at omsætte den strategiske planlægning til handling. Det indebærer implementering af den udviklede marketingstrategi gennem konkrete aktiviteter og kampagner, som direkte engagerer målgruppen.

Dette trin kræver nøje koordination og en dynamisk tilgang for at sikre, at strategien ikke kun udføres som planlagt, men også løbende tilpasses baseret på realtidsfeedback. Formålet er at maksimere effektiviteten af marketingindsatsen, så virksomhedens mål nås effektivt, og at ressourcerne udnyttes optimalt.

Evaluering

Evaluering-trinnet fokuserer på at måle effekten af de gennemførte marketingaktiviteter og analysere dem i forhold til de oprindelige forretningsmål. Ved at anvende data og analytics til at tracke performance og KPI’er, giver dette trin indsigt i, hvad der fungerer, og hvad der kan forbedres.

Formålet er at skabe et grundlag for løbende optimering af marketingstrategien, sikre en effektiv ressourceanvendelse, og understøtte virksomhedens vækst ved at justere fremtidige marketingaktiviteter baseret på konkrete resultater og læring.

Hyr Michael som Marketingdirektør
Marketingdirektør
b2b marketingbureau laver b2b marketingstrategi
Marketingdirektør

Skræddersyet løsning

Intern eller ekstern marketingdirektør

Uanset om du behov for en intern eller ekstern marketingdirektør, vil en skræddersyet løsning give dig mulighed for at få en løsning, der er præcist tilpasset dine unikke behov og krav. Dette sikrer maksimal effektivitet og performance, da løsningen tager højde for jeres specifikke udfordringer og målsætninger, og sortere “fedtet” fra.

Hvilket vil føre til optimal effektivitet, øget produktivitet og en hurtigere Return On Investment (ROI), da løsningen er optimeret til at opfylde jeres specifikke mål. Kontakt mig og hør hvordan.

DET HJÆLPER JEG MED

Datadreven beslutnings-tagen

Brug af avanceret dataanalyse til at forfine marketingstrategier og forbedre beslutningsprocesser.

Effekt udnyttelse af ressourcer

Optimal udnyttelse af marketingbudgetter og menneskelige ressourcer uanset omfang.

Integreret marketing-strategi

Skræddersyede marketingstrategier, der er tilpasset forretningsmålene og kundebehov.

Marketing Automation

Implementering af marketing automatisering for at strømline driften og øge effektiviteten gennem personalisering.

Kunstig Intelligens (AI)

Udnyttelse af kunstig intelligens (AI) til at skabe personlige kundeoplevelser og udnytte forudsigende analyser.

CRM strategi og eksekvering

Udvikling, eller optimering, af strategi for udnyttelse af kundedata til at skabe kundecentrede kampagner.

Agile projektledelse

Agile projektledelse sikrer tilpasningsdygtige og fleksible marketingløsninger, samt hurtigt eksekvering.

Brand building

Konstruering af overbevisende brandfortællinger og -identiteter, der sætter jeres kunder i centrum.

Måling & rapportering

Leverer analyserapporter til informeret beslutningstagning og løbende optimering.

Undervisning & udvikling

Workshops og træningssessioner for at opgradere marketingteamets digitale færdigheder.

OG MEGET MERE

SPECIALISERET I DISSE INDUSTRIER

Følgende er de industrier som mine kernekunder befinder sig i. Det er disse hvor jeg bliver spillet god. Det er der jeg excellerer og kan skabe exceptionelle resultater i de rigtige rammer.

personer der arbejder i fremstillingsindustrien

FREMSTILLING

Fremstillingsindustrien, også kendt som produktionsindustrien, er kendetegnet ved at skabe skræddersyede, innovative løsninger, der imødekommer specifikke erhvervsbehov, fra fødevarer, drikkevarer, maskiner og komponenter, samt elektronik og kemikalier.

life science sektor

LIFE SCIENCE

En vital industri, der driver innovation og fremskridt inden for sundhed og medicin. Med fokus på forskning, udvikling, og kommerciel distribution, arbejdes der dagligt på at skabe banebrydende løsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og bekæmper sygdomme.

CleanTech grønne løsninger

CLEANTECH

Denne industri kendetegnes ved sit fokus på at udvikle og implementere teknologier, der reducerer miljømæssige fodaftryk, fremmer bæredygtighed og adresserer de presserende klima- og miljøudfordringer, verden står overfor.

Hvad spørger Kunderne  om?

Følgende er spørgsmål jeg oftest møder fra mine kunder i forbindelse med at tilknytte mig som marketingdirektør. Har du andre, så kontakt mig gerne.

Hvad er en marketingkampagne du er stolt af, inklusive resultater og læringer?

Som leder har jeg haft privilegiet at stå i spidsen for flere betydningsfulde projekter, men en kampagne skiller sig særligt ud: implementeringen af en omfattende digital transformationsstrategi for en stor B2B-klient.

Denne kampagne involverede en grundlæggende ændring af kundens tilgang til digital markedsføring, dataindsamling og kundeinteraktion.

 • Integration af avancerede dataanalyseværktøjer: Forbedrede beslutningstagning baseret på realtidsdata.
 • Udvikling af skræddersyede digitale kunderejser: Øget kundetilfredshed og loyalitet.
 • Implementering af marketingautomatisering: Effektiviserede processer og forøgede leads.
 • Fremme af tværfunktionelt samarbejde: Nedbrød barrierer på tværs af afdelinger.
 • Kontinuerlig optimering baseret på feedback og analyser: Sikrede løbende forbedringer og tilpasning til markedstrends.

Resultatet var en markant forøgelse af klientens digitale tilstedeværelse, en væsentlig forbedring i kundetilfredsheden, og en betydelig stigning i genererede leads og omsætning.

Denne erfaring understregede vigtigheden af at forblive agil, vedvarende at søge efter forbedringer og lære af hver eneste indsats. Det lærte mig også værdien af tværfunktionelt samarbejde og den afgørende rolle, som data spiller i nutidens marketinglandskab.

Hvordan er din ledelsesstil, og kan du give et eksempel på teamudvikling?

Min ledelsesstil er præget af empowerment og tillid, med fokus på at udvikle medarbejdernes færdigheder og fremme innovation. Jeg tror på at give mit team ejerskab over deres projekter, hvilket motiverer dem til at yde deres bedste og fører til vækst både personligt og professionelt.

 • Regelmæssig feedback og personlig udvikling: Holder udviklingssamtaler for at sikre, at medarbejdernes mål er i overensstemmelse med afdelingens og virksomhedens.
 • Fremme af en kultur for kontinuerlig læring: Tilbyder adgang til kurser og konferencer.
 • Delegering af ansvar: Opfordrer til initiativ og innovation ved at give teamet ansvar.
 • Tværfagligt samarbejde: Fremmer projektbaseret samarbejde på tværs af afdelinger.
 • Anerkendelse og belønning af præstationer: Fejrer succeser og anerkender individuelle bidrag.

Et konkret eksempel på udvikling af mit team involverede en omstrukturering, hvor vi introducerede agil projektstyring for at øge fleksibiliteten og reaktionsevnen i vores marketingindsatser.

Dette initiativ krævede omfattende træning og tilpasning, men resultatet var et mere motiveret team, der var bedre udstyret til at håndtere ændringer og udnytte nye muligheder i markedet.

Denne tilgang til teamudvikling har vist sig at være effektiv i at opbygge et stærkt, selvstyrende team, der konsekvent leverer resultater over forventning.

Hvordan integrerer du digitale trends og teknologier i dine marketingstrategier?

I den digitale æra er det afgørende at være på forkant med teknologiske fremskridt og markedstrends for at sikre, at marketingstrategier er relevante og effektive.

Min tilgang til digital marketing er baseret på tre hovedprincipper:

 • Data-driven beslutningstagning: Udnytter avancerede analytics-værktøjer for at forstå kundeadfærd og optimere kampagner.
 • Kundecentreret innovation: Implementerer teknologier som forbedrer kundeoplevelsen, såsom personalisering og automatisering.
 • Agil metode: Anvender agile principper til hurtigt at tilpasse strategier baseret på realtidsfeedback og markedstrends.
 • Eksperimentering og testning: Tester nye kanaler, værktøjer og tilgange for kontinuerligt at forbedre effektiviteten.
 • Tværfunktionelt samarbejde: Arbejder tæt sammen med IT, salg og produktudvikling for at sikre en integreret tilgang.

Et eksempel på, hvordan jeg har integreret digitale trends i strategier, er ved at udnytte AI og machine learning til at forbedre kundesegmentering og personalisering af indhold.

Dette ikke kun øgede engagement og konverteringsrater, men gav også værdifulde indsigter, som vi anvendte til at finjustere vores overordnede strategi.

Ved at holde mig ajour med de seneste digitale trends og teknologier sikrer jeg, at vores marketingstrategier er innovative og skaber maksimal værdi for virksomheden.

Hvordan måler og justerer du succes i marketingkampagner?

Succes i marketingkampagner vurderes gennem en kombination af kvantitative og kvalitative målinger, altid med fokus på virksomhedens overordnede mål. Mine nøgleindikatorer for succes omfatter:

 • ROI (Return on Investment): Måler den direkte økonomiske værdi genereret af kampagnerne.
 • Kundetilfredshed og loyalitetsmålinger: Anvender NPS (Net Promoter Score) og andre feedbackværktøjer.
 • Leadgenerering og konverteringsrater: Sporer effektiviteten af kampagner til at generere kvalificerede leads og konvertere disse til kunder.
 • Engagement metrics: Analyserer interaktioner på tværs af digitale platforme for at vurdere brugerengagement.
 • Brand awareness: Måler ændringer i brandgenkendelse og opfattelse.

Baseret på disse data foretager jeg løbende justeringer af vores marketingstrategier for at optimere præstationen. Dette kan indebære alt fra finjustering af målgrupper, tilpasning af budskaber, ændring af kanalstrategi eller investering i nye teknologier.

Et praktisk eksempel var en kampagne, hvor vi observerede lavere end forventede konverteringsrater. Ved dybdegående analyse af brugeradfærdsdata identificerede vi problemer med vores landingssider.

Ved at optimere design og indhold kunne vi markant forbedre konverteringsraterne. Dette understreger vigtigheden af at være datadrevet og fleksibel i tilgangen til digital marketing.

Hvad er din vision for marketingafdelingen, og hvordan vil du implementere den?

Min vision for marketingafdelingen er at skabe en førende enhed, der driver forretningens vækst ved at udnytte digitale teknologier, innovative strategier og dybdegående kundeforståelse.

For at realisere denne vision, vil jeg implementere følgende strategiske initiativer:

 • Styrkelse af datakapabiliteter: Investere i avancerede dataanalyseværktøjer og kompetencer for at sikre, at beslutningstagning er baseret på indsigt og realtidsdata.
 • Fokusering på kundecentreret markedsføring: Udvikle dybdegående forståelse for vores kunders behov og præferencer for at skabe personlige og relevante kundeoplevelser.
 • Fremme af innovation og eksperimentering: Etablere en kultur, hvor kreativitet og risikovillighed belønnes, og hvor der er plads til at teste nye ideer.
 • Tværfunktionelt samarbejde: Arbejde tæt sammen med andre afdelinger for at sikre en holistisk og integreret tilgang til markedsføring og forretningsudvikling.
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling: Sikre, at teamet konstant udvikler sig og holder sig ajour med de seneste trends og teknologier inden for digital markedsføring.

Implementeringen af denne vision vil involvere en trinvis plan, hvor vi først sikrer grundlaget med de rette værktøjer og processer, efterfulgt af udvikling og udførelse af strategier, der er tilpasset vores specifikke forretningsmål og markedskontekst. Gennem kontinuerlig evaluering og tilpasning vil vi sikre, at marketingafdelingen forbliver en vital bidragyder til virksomhedens succes i den digitale æra.

DE NYESTE ARTIKLER

Få hjælp til markedsføring i mit artikelunivers.

 

Dine oplysninger kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Mange tak for din henvendelse. Du hører fra mig snarest.

BOOK EN UFORMEL SAMTALE

Få en gratis uforpligtende samtale nu om dine udfordringer, udfyld formularen og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Referencer for Michael Rurup Andersen
Marketingdirektør

Hvordan er processen?

1. Trin : Du udfylder formularen.

2. Trin : Jeg kontakter dig og vi får en uforpligtende gratis samtale om din situation.

3. Trin : Vi aftaler hvad næste skridt er.

Send mig en mail på kontakt@michaelrurupandersen.dk
Ring til mig på +45 3056 9097

Ofte stillede spørgsmål

Følgende er spørgsmål jeg oftest møder fra mine kunder i forbindelse med marketingafdelingen. Har du andre, så kontakt mig gerne.

Hvordan kan en marketingdirektør hjælpe dig med at skabe vækst?

Er du klar til at tage din virksomhed til det næste niveau og implementere strategiske initiativer og løsninger for at skabe vækst?

Som marketingdirektør er jeg her for at hjælpe dig med at navigere i kompleksiteten af moderne markedsføring og udnytte de mest effektive metoder og værktøjer.

Markedsføringsstrategi og målgruppeforståelse

 • Hvordan skaber vi en marketingstrategi der skaber vækst og forbedrer din virksomheds position på markedet?
 • Har du styr på din målgruppe og deres behov, og hvordan kan vi bruge denne kundeindsigt til at skabe målrettede og effektive kampagner?

Skab synlighed og tilstedeværelse online

 • Er din virksomhed synlig i søgemaskiner og klar til at drage fordel af søgemaskineoptimering (SEO) og online annoncering?
 • Hvordan kan vi udnytte sociale medierinfluencer marketing og viral markedsføring til at øge bevidstheden om dit brand og engagere din målgruppe?

Effektiv markedsføringskommunikation

 • Hvordan kan vi skabe en stærk branding og differentiere din virksomhed fra konkurrenterne gennem reklame og PR (Public Relations)?
 • Er du klar til at bruge content marketing og e-mail marketing til at informere og inspirere din målgruppe og opbygge langvarige relationer?

Måling og optimering af resultater

 • Hvordan kan vi bruge KPI’er (Key Performance Indicators)analyse og rapportering for at måle succes og optimere vores marketingindsats?
 • Er din virksomhed klar til at drage fordel af marketingautomatisering for at effektivisere processer og frigøre tid til at fokusere på vækst?

Tilpasning til forskellige markedssegmenter

 • Hvordan kan vi tilpasse vores markedsføring til både B2B og B2C markedsføring for at nå ud til forskellige kundesegmenter og maksimere vores markedsandel?

Planlægning og budgettering af marketingaktiviteter

 • Hvordan kan vi sikre, at vi har en effektiv kampagneplanlægning og et passende marketingbudget for at nå vores mål og skabe vækst?
 • Er du klar til at bruge kreativitet og innovative metoder til at skabe salgsfremmende aktiviteter og effektive produktlanceringer?

Lad os sammen tage skridtet mod succes og vækst.

Som din marketingdirektør vil jeg arbejde tæt sammen med dig og dit team for at udvikle en skræddersyet og effektiv markedsføringsstrategi, der hjælper dig med at opnå dine forretningsmål.

Hvad er en marketingdirektør?

Som jeres marketingdirektør har jeg ansvaret for planlægning, koordinering og eksekvering af virksomhedens marketingstrategier og aktiviteter.

Som marketingdirektør arbejder jeg tæt sammen med andre ledere i virksomheden for at sikre, at marketingaktiviteterne er i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategier.

Hvad laver en marketingdirektør?

Som jeres marketingdirektør kan mine opgaver variere afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksitet, men typisk vil jeg have følgende opgaver:

 • Udvikling af marketingstrategier og -planer, der er i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategier
 • Overvågning af markedet og kundebehov for at justere marketingstrategier og -planer
 • Ansvar for virksomhedens branding, herunder design af logo, farveskema og visuelle elementer
 • Koordinering af markedsføringsaktiviteter, herunder reklame, PR, salgsfremmende aktiviteter og events
 • Analyse af markedsdata for at identificere nye markeder og muligheder
 • Budgetstyring og rapportering om marketingaktiviteter og resultater
 • Udvikling og vedligeholdelse af relationer med kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Hvad kan en marketingdirektør lave for en virksomhed?

At have mig som marketingdirektør kan have flere fordele for en virksomhed, herunder:

 • Forbedret kundeoplevelse og loyalitet: Som marketingdirektør kan jeg hjælpe med at opbygge stærke relationer med kunderne og forbedre deres oplevelse af virksomheden. Dette kan føre til øget loyalitet og gentagne køb.
 • Stærkere brandidentitet: Som marketingdirektør kan jeg hjælpe med at opbygge en stærk brandidentitet, der skiller virksomheden ud fra konkurrenterne og skaber en positiv opfattelse af virksomheden hos kunderne.
 • Øget synlighed og eksponering: Som marketingdirektør kan jeg hjælpe med at øge virksomhedens synlighed og eksponering gennem effektiv reklame, PR og andre markedsføringsaktiviteter.
 • Forbedret konkurrenceevne: Som marketingdirektør kan jeg hjælpe med at identificere nye markeder og muligheder, der kan hjælpe virksomheden med at forblive konkurrencedygtig og fortsætte med at vokse.
WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner