Digital rådgiver

Effektiv
strategisk digital rådgivning

Som erfaren digital rådgiver med speciale i det digitale landskab, bringer jeg en dybdegående ekspertise inden for udvikling af effektive, integrerede og skræddersyede digitale strategier og planer, samt transparant kommunikation og rapportering.

Boost din vækst
med 5 gratis bøger

alle vækstguides - få gratis hjælp til markedsføring og strategi

Om mig

Integreret og intern forankret digital rådgivning

Som ekspert i digital rådgivning har jeg siden 2010 bistået B2B virksomheder i fremstillings-, life science- og cleantech-sektorerne med at udforme vækstfremmende digitale strategier.

Jeg anvender en kombination af grundig dataanalyse og dybtgående markedsindsigt til at udvikle skræddersyede digitale løsninger, der omdanner virksomheder til førende aktører på det digitale marked.

Ved at samarbejde tæt med hver klient sørger jeg for, at deres digitale strategier er perfekt tilpasset og fuldt integreret med deres overordnede forretningsmål, hvilket sikrer både umiddelbare og langvarige resultater.

Mine værdier

KUNDECENTRERET

At placere jeres kundernes behov og tilfredshed i centrum af alle beslutningsprocesser, løsninger og kampagner.

INNOVATIVT

Gennem brug af menneskelig kreativitet og udnytte den nyeste teknologi for at kunne drive vækst gennem robuste vækststrategier og løsninger.

SAMARBEJDE

At fremme stærke partnerskaber og teamwork på tværs af afdelinger for at opnå fælles mål og maksimere indvirkningen i det digitale landskab.

Min tilgang (SEE framework)

Min arbejdsmetode, som jeg kalder for SEE-frameworket, består af tre nøglefaser: Strategi, Eksekvering og Evaluering. Dette tilgang er essentiel i min rådgivning inden for digital strategi.

Strategi

I strategifasen lægger vi grundlaget for den digitale rådgivningsproces, hvor vi analyserer virksomhedens mål, markedsforhold og konkurrencesituation. Her fastsætter vi specifikke og målbare mål, og udarbejder en omfattende plan, der beskriver, hvordan disse mål skal nås gennem effektive digitale initiativer. Målet med denne fase er at sikre, at alle digitale tiltag er strategisk koordinerede og i overensstemmelse med virksomhedens overordnede vision og målsætninger.

Eksekvering

Eksekveringsfasen omhandler implementeringen af den udviklede strategi i konkrete digitale aktiviteter og kampagner, der aktivt engagerer målgruppen. Denne fase kræver nøje koordination og fleksibilitet for at sikre, at strategien ikke kun udføres efter planen, men også tilpasses løbende baseret på feedback og markedets dynamik. Formålet er at optimere effektiviteten af de digitale indsatser, så virksomhedens mål nås effektivt og ressourcerne udnyttes optimalt.

Evaluering

I evalueringsfasen fokuserer vi på at måle resultaterne af de gennemførte digitale aktiviteter og analysere dem i forhold til de fastsatte forretningsmål. Ved hjælp af avancerede dataanalyseværktøjer og KPI-tracking, får vi indsigt i, hvad der fungerer, og hvad der kan forbedres. Formålet med denne fase er at skabe et solidt fundament for løbende optimering af digitale strategier, sikre effektiv anvendelse af ressourcer og støtte virksomhedens fortsatte vækst ved at justere fremtidige digitale tiltag baseret på konkrete data og læringer.

digital rådgivning

DET HJÆLPER JEG MED

Strategisk Tænkning

Udvikling af digitale strategier, der matcher forretningsmål og vejleder digital transformation.

Dataanalyse og Indsigt

Evner inden for dataanalyse og brug af big data til beslutningsstøtte.

Kunde-centreret Design

Brug af UX/UI-designprincipper for at imødekomme brugernes behov.

Risikostyring

Forståelse for cybersikkerhedstrusler og databeskyttelseslovgivning, som GDPR.

Projektledelse

Færdigheder inden for ledelse af digitale projekter ved brug af agile og lean metodologier.

Formidlings-evner

Evne til at kommunikere komplekse digitale koncepter klart og forhandle effektivt.

Samarbejds-evner

Stærkt professionelt netværk og evne til at samarbejde på tværs af teams.

Etisk & ansvarlighed

Forståelse for etik og social ansvarlighed i brugen af digitale teknologier.

Forretnings-udvikling

Evne til at identificere forretningsmuligheder og lave værdiskabende digitale initiativer.

Undervisning & udvikling

Mentoring, træningssessioner og sparring for at opgradere marketingteamets  færdigheder.

OG MEGET MERE

SPECIALISERET I DISSE INDUSTRIER

Følgende er de industrier som mine kernekunder befinder sig i. Det er disse hvor jeg bliver spillet god. Det er der jeg excellerer og kan skabe exceptionelle resultater i de rigtige rammer.

personer der arbejder i fremstillingsindustrien

FREMSTILLING

Fremstillingsindustrien, også kendt som produktionsindustrien, er kendetegnet ved at skabe skræddersyede, innovative løsninger, der imødekommer specifikke erhvervsbehov, fra fødevarer, drikkevarer, maskiner og komponenter, samt elektronik og kemikalier.

life science sektor

LIFE SCIENCE

En vital industri, der driver innovation og fremskridt inden for sundhed og medicin. Med fokus på forskning, udvikling, og kommerciel distribution, arbejdes der dagligt på at skabe banebrydende løsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og bekæmper sygdomme.

CleanTech grønne løsninger

CLEANTECH

Denne industri kendetegnes ved sit fokus på at udvikle og implementere teknologier, der reducerer miljømæssige fodaftryk, fremmer bæredygtighed og adresserer de presserende klima- og miljøudfordringer, verden står overfor.

Ofte stillede spørgsmål

Følgende er spørgsmål jeg oftest møder fra mine kunder. Har du andre, så kontakt mig gerne.

Hvad er min erfaring med digital transformation?

Jeg har omfattende erfaring med digital transformation inden for flere brancher, herunder fremstillingsindustrien, life science-sektoren, og cleantech-branchen.

Min ekspertise omfatter datadrevne beslutningsprocesser, integrering af digitale markedsføringsstrategier, og anvendelse af marketing automatisering og kunstig intelligens.

Denne tilgang har vist sig afgørende for udvikling og optimering af kundecentrerede og markedsfokuserede strategier, som effektivt har bidraget til virksomheders vækst og succes på både nationale og internationale markeder.

Denne erfaring understreger vigtigheden af en tilpasset og datadrevet tilgang til digital transformation, hvilket sikrer, at strategierne ikke kun er skræddersyede til de specifikke behov og udfordringer inden for hver branche, men også fremmer operationel effektivitet, reducerer omkostninger, og forbedrer teampræstationer.

Min tilgang har direkte bidraget til indtægtsgenerering og effektiv omkostningsstyring, hvilket har resulteret i langsigtede forretningsmæssige succeser.

Kan jeg give eksempler på succesfulde digitale projekter?

Gennem min karriere har jeg ledet flere digitale projekter, der har opnået bemærkelsesværdige resultater:

 • 140% YoY indtægtsvækst hos en international e-commerce webshop
 • 47% YoY forbedring i konverteringsrater gennem kundecentreret marketingstrategier
 • 249% YoY transaktionsvækst for en dansk webshop via SEO-optimering
 • Øget SEO-trafik med 164% på internationale B2B-markeder
 • Reduceret leadomkostninger med 72% via optimeret betalt annoncering
 • Vækst i leadgenerering med 174% gennem SEO

Disse projekter illustrerer min evne til at levere målbare forbedringer og navigere i udfordringer effektivt. Min tilgang har altid været at skabe skræddersyede løsninger, der adresserer specifikke kundebehov, samtidig med at jeg sikrer, at de digitale initiativer er i tråd med virksomhedens overordnede mål og strategi.

Resultaterne af disse projekter understøtter min ekspertise og succes med lignende opgaver på tværs af forskellige sektorer.

Hvordan måler du succes for de digitale initiativer, du anbefaler?

Når jeg anbefaler digitale initiativer, fokuserer jeg på klart definerede KPI’er (Key Performance Indicators), der er tilpasset hver enkelt virksomheds overordnede forretningsmål. Succes måles ved at analysere en række faktorer, der kan omfatte:

 • Indtægtsvækst
 • Forbedring af konverteringsrater
 • Vækst i transaktioner og leadgenerering
 • Øget webtrafik gennem SEO
 • Reduktion i omkostninger per lead

Det er vigtigt for mig at sikre, at de mål, vi sætter for digitale initiativer, er realistiske, målbare, og i sidste ende bidrager til virksomhedens langsigtede succes.

Jeg anvender en datadrevet tilgang til løbende at overvåge og justere strategierne baseret på realtidsdata, hvilket sikrer, at vi kan reagere hurtigt på markedsændringer og optimere ydeevnen løbende.

Hvordan vil du tilpasse din tilgang for at imødekomme jeres virksomheds unikke behov og kultur?

Min tilgang til at tilpasse strategier og initiativer til en virksomheds unikke behov og kultur bygger på en grundig forståelse af virksomhedens vision, mission, værdier og interne processer.

Jeg benytter mig af følgende trin:

 • Indledende analyse af virksomhedens kultur og processer.
 • Tæt samarbejde med nøglepersoner for at sikre alignment.
 • Skræddersyede løsninger, der respekterer og fremmer virksomhedens unikke værdier.
 • Fleksibel tilpasning af initiativer baseret på feedback og løbende evaluering.

Denne tilgang sikrer, at digital transformation ikke kun er effektiv og målrettet, men også harmonerer med virksomhedens kultur og arbejdsprocesser. Dette er afgørende for at opnå intern accept og for at sikre, at de foreslåede digitale strategier bliver implementeret effektivt og med positiv indvirkning på virksomheden.

For at holde mig ajour med de seneste digitale trends og teknologier følger jeg en kontinuerlig læringsproces, der inkluderer:

 • Deltagelse i brancherelevante webinarer og konferencer.
 • Læsning af faglitteratur og branchenyheder.
 • Aktivt netværk med fagfolk inden for digital markedsføring og teknologi.
 • Eksperimentering med nye værktøjer og teknologier i pilotprojekter.

Denne konstante stræben efter viden gør det muligt for mig at integrere de nyeste digitale trends og teknologier i de strategier, jeg udvikler for mine klienter. Det sikrer, at mine anbefalinger ikke kun er baseret på nuværende bedste praksisser, men også tager højde for fremtidige udviklinger, hvilket placerer mine klienters virksomheder i en position, hvor de kan udnytte digitale innovationer til at opnå konkurrencefordele.

DE NYESTE ARTIKLER

Få hjælp til markedsføring i mit artikelunivers.

 

Dine oplysninger kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Mange tak for din henvendelse. Du hører fra mig snarest.

BOOK EN UFORMEL SAMTALE

Få en gratis uforpligtende samtale nu om dine udfordringer, udfyld formularen og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Referencer for Michael Rurup Andersen
Digital rådgivning

Send mig en mail på kontakt@michaelrurupandersen.dk
Ring til mig på +45 3056 9097

Hvordan er processen?

1. Trin : Du udfylder formularen.

2. Trin : Jeg kontakter dig og vi får en uforpligtende gratis samtale om din situation.

3. Trin : Vi aftaler hvad næste skridt er.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner