5 kritiske ting om marketingomkostninger du ville ønske du vidste før

6 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 9, 2023

Har du nogensinde stået i en situation, hvor du følte, at du var ved at drukne i marketingomkostninger, uden at du helt vidste, hvad de egentlig gik til? 

Som den berømte markedsføringsekspert David Ogilvy sagde: “Rentabilitet kommer fra effektivitet, ikke fra omkostningsbesparelser”. 

Hvis du er ansvarlig for marketing i din virksomhed, er det helt normalt at føle dig lidt overvældet af omkostningerne. 

Men fortvivl ikke! I denne artikel vil vi kigge nærmere på de 5 kritiske ting, du skal vide om marketingomkostninger. 

Vi vil også se på, hvordan du kan forbedre omkostningerne for at få mest muligt ud af dit marketingbudget, samt hvordan du kan samarbejde med dine leverandører og partnere for at reducere omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten af din marketingindsats. 

1) Hvad er markedsføringsomkostninger?

Markedsføringsomkostninger er udgifter, som en virksomhed har i forbindelse med at markedsføre sine produkter eller tjenester.

Det kan være udgifter til annoncering, salgsfremmende aktiviteter, branding, public relations, eventmarketing, samt lønninger og andre udgifter til markedsføringstiltag.

Markedsføringsomkostninger er en del af en virksomheds samlede omkostninger, og de er nødvendige for at skaffe opmærksomhed omkring virksomheden og dets produkter, samt for at tiltrække og fastholde kunder.

2) Hvordan kan man forbedre marketingomkostninger?

Der er flere måder, hvorpå man som direktør kan forbedre marketingomkostninger for at få mest muligt ud af marketingbudgettet:

 1. Planlægning og målrettet strategi: Det er vigtigt at have en plan og en målrettet strategi for, hvad man ønsker at opnå med sin markedsføring, og hvordan man vil nå sine mål. På den måde kan man sikre, at marketingbudgettet bliver brugt på de mest effektive aktiviteter.
 2. Fokusér på ROI: Det er vigtigt at overveje, hvilke markedsføringstiltag der vil give den bedste tilbagebetaling på investeringen. Det kan f.eks. være ved at måle og sammenligne ROI (return on investment) på forskellige aktiviteter.
 3. Optimer omkostninger: Det er en god idé at overveje, om der er mulighed for at reducere omkostningerne på nogle områder, f.eks. ved at finde billigere leverandører eller ved at automatisere nogle processer.
 4. Brug data: Det er en fordel at bruge data og analysere, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så man kan målrette sin markedsføring bedre og dermed få mest muligt ud af marketingbudgettet.

3) Er markedsføringsomkostninger variable?

Markedsføringsomkostninger kan være både variable og faste, afhængigt af hvilke omkostninger der er tale om.

Variable markedsføringsomkostninger er omkostninger, der varierer i takt med virksomhedens salg.

Det kan f.eks. være omkostninger til annoncering, der kun betales, når der faktisk vises en annonce, eller omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, der kun betales, når der faktisk gennemføres en aktivitet.

Faste markedsføringsomkostninger er omkostninger, der ikke varierer i takt med virksomhedens salg. Det kan f.eks. være lønninger til medarbejdere, der arbejder med markedsføring, eller omkostninger til vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside.

I nogle tilfælde kan faste markedsføringsomkostninger også være variable, hvis de f.eks. afhænger af virksomhedens omsætning eller antal solgte enheder.

Eksempler på variable

Her er nogle eksempler på variable markedsføringsomkostninger:

 1. Annoncering: Udgifter til annoncering i aviser, på TV, radio eller online, som f.eks. Google Ads.
 2. Salgsfremmende aktiviteter: Udgifter til salgsfremmende aktiviteter, såsom rabatter, gratis varer eller prøveversioner.
 3. Eventmarketing: Udgifter til at deltage i messer, konferencer eller andre events.
 4. PR-aktiviteter: Udgifter til public relations, f.eks. pressemeddelelser, interviews eller anden kommunikation med pressen.
 5. Direkte marketing: Udgifter til direkte marketing, f.eks. mailings eller telefonsalg.

Bemærk, at denne liste er ikke udtømmende, og at der kan være mange andre variable markedsføringsomkostninger afhængigt af virksomhedens branche og målgruppe.

Eksempler på faste

Her er nogle eksempler på faste markedsføringsomkostninger:

 1. Lønninger til medarbejdere, der arbejder med markedsføring: Udgifter til løn, pension, feriepenge osv. for medarbejdere, der arbejder med markedsføring.
 2. Vedligeholdelse af hjemmeside: Udgifter til vedligeholdelse og opdatering af virksomhedens hjemmeside.
 3. Branding: Udgifter til branding-aktiviteter, f.eks. design af logo, farver og skrifttype, samt udvikling af virksomhedens brand-identitet.
 4. Markedsføringsmaterialer: Udgifter til produktion og trykning af markedsføringsmaterialer, såsom brochurer, foldere, plakater osv.
 5. Leje af lokaler til markedsføring: Udgifter til leje af lokaler, der bruges til markedsføring, f.eks. showrooms eller eventlokaler.

Bemærk, at denne liste er ikke udtømmende, og at der kan være mange andre faste markedsføringsomkostninger afhængigt af virksomhedens branche og målgruppe.

Personer udregninger virksomhedens marketingomkostninger

4) Er markedsføringsomkostninger en kapacitetsomkostning?

Markedsføringsomkostninger kan være både kapacitetsomkostninger og variable omkostninger, afhængigt af hvilke omkostninger der er tale om.

Kapacitetsomkostninger er omkostninger, der er faste over en vis periode, f.eks. en måned eller et år, uanset om der er høj eller lav aktivitet.

Det kan f.eks. være lønninger til medarbejdere, der arbejder med markedsføring, eller omkostninger til vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside.

Disse omkostninger vil være til stede, uanset om virksomheden har høj eller lav omsætning.

Variable omkostninger, derimod, er omkostninger, der varierer i takt med virksomhedens salg.

Det kan f.eks. være omkostninger til annoncering, der kun betales, når der faktisk vises en annonce, eller omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, der kun betales, når der faktisk gennemføres en aktivitet.

5) Hvordan finder man markedsføringsbidraget?

For at finde markedsføringsbidraget for en virksomhed er det nødvendigt at have et overblik over virksomhedens samlede omkostninger og indtægter.

Markedsføringsbidraget er den del af indtægten, der kan tilskrives virksomhedens markedsføringstiltag, og det kan beregnes ved at følge følgende trin:

 1. Beregn virksomhedens samlede omsætning.
 2. Træk virksomhedens variable omkostninger fra omsætningen. Dette vil give den såkaldte bruttomargin.
 3. Træk virksomhedens faste omkostninger fra bruttomarginen. Dette vil give markedsføringsbidraget.

Et eksempel kan være: Omsætning på 100.000 kr., variable omkostninger på 30.000 kr. giver en bruttomargin på 70.000 kr. Trækker man herefter virksomhedens faste omkostninger på 50.000 kr. fra, giver det et markedsføringsbidrag på 20.000 kr.

Det er vigtigt at huske på, at markedsføringsbidraget ikke kun omfatter udgifterne til markedsføring, men også eventuelle rabatter eller andre incentiver, der er blevet givet for at øge salget.

Det er også vigtigt at huske på, at markedsføringsbidraget ikke er det samme som profit – dette kan først beregnes, når alle omkostninger er trukket fra indtægten.

Beregning af markedsføringsbidraget er en nyttig metode for virksomheder, der ønsker at måle effekten af deres markedsføringstiltag.

Det giver et indblik i, hvor meget af indtægten, der kan tilskrives markedsføringen, og hjælper virksomheden med at forstå, hvilke markedsføringstiltag der er mest effektive og bidrager mest til indtægten.

Dette kan være nyttigt for virksomheder, der ønsker at optimere deres markedsføring og fokusere på de mest effektive tiltag.

Derudover kan beregning af markedsføringsbidraget også være nyttigt for at forstå, hvilken indvirkning markedsføring har på virksomhedens samlede omkostninger.

Dette kan være nyttigt for virksomheder, der ønsker at holde omkostningerne så lave som muligt, mens de samtidig ønsker at øge indtægten.

I sidste ende hjælper beregning af markedsføringsbidraget virksomheden med at forstå, hvilken indvirkning markedsføring har på bundlinjen og hjælper med at træffe informerede beslutninger om, hvilke markedsføringstiltag der skal prioritere.

Konklusion

I denne artikel har vi kigget nærmere på de 6 kritiske ting, du skal vide om marketingomkostninger. 

Du har lært, hvad markedsføringsomkostninger er, og hvordan du kan forbedre omkostningerne for at få mest muligt ud af dit marketingbudget. 

Du har også set, hvordan du kan samarbejde med dine leverandører og partnere for at reducere omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten af din marketingindsats. 

Det kan være en udfordring at holde styr på marketingomkostningerne, men ved at have en plan, fokusere på ROI, optimere omkostningerne og bruge data, kan du forbedre dine marketingomkostninger og dermed få mest muligt ud af dit marketingbudget. 

Så husk at være effektiv, ikke kun fokuseret på omkostningsbesparelser, og du vil se din bundlinje vokse.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner